Elina Ahde Valitaan

Vaalikone Inkoo

Vaalilupaukseni

  1. Perehdyn päätettäväksi tuleviin asioihin.
  2. Vastaan kuntalaisten kysymyksiin.
  3. Iloitsen Inkoosta :-)
Äidinkieli
ruotsi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen viime vuosien aikana jo perehtynyt kunnan päätöksentekoon 3 eri luottamustoimessa. Kunnanvaltuustosta on tähän asti puuttunut niitä näkökulmia ja kehittäjäasennetta, joita minulta löytyy.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia tukevien palveluiden tarjontaa, ja lähiluonnon säilyttämistä - sekä kunnan päätöksenteon ketteröittämistä. Luonnon kannalta kestävän tulevaisuuden varmistamista Inkoon ainutlaatuisuutta vaalien.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Kaksi lasta.
Kaksi löytöeläinkodista hankittua kissaa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lapseni. Inkoolaiset tapahtumat, lähiluonnossa liikkuminen ja käsityöt.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä olisi, että nuorta tuetaan tuossa vaiheessa juuri hänelle sopivaan valintaan. Pakottamalla se ei välttämättä onnistu.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti tulisi tarjota varsinkin niiden perheiden lapsille, joille se eri syistä on eniten tarpeen - lapsen ikä ja hoitoajat huomioon ottaen.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Monipuoliseen ruokaan on hyvä tottua jo koulussa, ja kasvisruoka on ravitsevuudeltaan aivan yhtä hyvää. Kouluruokailua muuten on syytä jatkuvasti kehittää koululaisten oman palautteenkin pohjalta: hyviä, maistuvia ja täyttäviä kasvisruokia on olemassa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on sovittava noudattaen yhteisesti sovittuja periaatteita. Yhdistyksiä on kohdeltava tasapuolisesti, ja kunnan on aktiivisesti kehitettävä myös kulttuuripalveluita kuntalaisten hyvinvoinnin tueksi.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Inkoossa opetusryhmien koot ovat pysyneet maltillisina, eikä ryhmäkoko sinänsä vaikeuta oppimista - tärkeintä on opetuksen järjestämistapa, tukimuodot sekä koulunkäynninohjaajien saatavuus.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

On tilanteita, jolloin kotihoito ei mitenkään riitä turvalliseen asumiseen. Samalla myös lähiomaisten kasvava kuormitus lisäisi kustannuksia toisalla - jos pelkkää rahaa ajatellaan. Parhaiten sekä palvelukoti että kotihoito toimivat, jos vanhuksella on helppo ja suora yhteys niihin, joilla kokonaiskäsitys vanhuksen terveydentilasta ja mahdollisuus saada apua sosiaalipalveluiden saamiseen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Olen itse tuossa joukossa. Jos sote-uudistuksen tarkoitus on sekä tehostaa palvelujen saatavuutta että niiden tuottamisketjuja, niin työpaikkojen säilyttäminen ei saisi olla ohjaava tekijä. Nykyisten työntekijöiden osaamiset on kartoitettava, ja katsottava miten työt voidaan uudelleen järjestellä parhaalla tavalla. Jokaiselle todennäköisesti riittää työtä siltikin.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden toimivuuden kaikkialla pitää olla ensisijainen tavoite. Niin täydellistä järjestelmää tuottajien laadun arvoinnista ei mielestäni pystytä luomaan, että aivan oikeasti voisi valita "parhaiten" toimivan tuottajan. Palvelutarpeet myös vaihtelevat, ja joskus nimenomaan lähellä oleva on se mitä pystyy oikeasti käyttämään.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien kunnallisten terveyspalveluiden osalta en usko näin yksioikoiseen käsitykseen. Yksityiseltä tuottajalta ostaminen saattaa olla hyvin toimiva osa palvelukokonaisuudesta, mutta yhtä hyvin myös julkiset palvelut voidaan kehittää sekä tehokkaiksi että kustannuksiltaan kohtuullisiksi.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Jos tässä tarkoitetaan potilaalle tulevaa turvattomuuden tunnetta, niin uskon että myös avohoidon asiakassuhteet voivat olla jatkuvia ja turvaa luovia. Teknologisten ratkaisujen avulla itse asiassa on mahdollista saada nopeaa ja kohdennettua apua avohoitona.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tämä riippuu täysin kuntiin jäävien toimintojen tulevista valtionosuuksista - ja siitä mihin kunta päättää panostaa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Vaikuttamisoikeudesta tinkiminen voisi johtaa demokratian kannalta pulmallisiin tilanteisiin. Toisaalta aikaisen osallistamisen pitäisi osaltaan ehkäistä valitustulvaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoitusratkaisuihinhan voi vaikuttaa, kun on aktiivinen kuntalainen. Inkoossa ilmiötä ei ole havaittavissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Jos kunnan työpaikkaomavaraisuus on alhainen, niin näin voidaan toimia. Samalla pitäisi pystyä arvioimaan myös yrityksen muu merkitys kunnalle - ja päin vastoin: onko yrityksen toiminta kestävällä pohjalla, ja onko kunnalla myös muuta tarjottavaa kuin halpa tontti.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastolain mukaan peruspalveluista ei voi periä maksuja.
Jos kirjasto tuottaa joitakin muita suoritteita/palveluita kuin laissa mainittuja, niin miksipä ei.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Asunnontarpeen arviointi olisi hyvä tehdä muillakin kriteereillä kuin pelkällä tulojen määrällä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Rahaa kyllä käytetään, mutta varsinkin rakentamiseen on saatu runsain mitoin rahoitusta myös muualta, kiitos aktiivisten urheiluyhdistysten. Ylläpitoon budjetoidut varat ovat myös nousseet viime vuosina, mutta tärkeää olisi vielä saada ylläpidon laatu vastaamaan kuntalaisten odotuksia.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on tärkeä tavoite, mutta ei ole vielä taloudellisesti toteutettavissa haja-asutusalueelta eikä kaikkien palveluiden osalta taajamistakaan. Ratkaisun avain voisi olla kutsuliikenne, jota pitäisi aktiviisesti edistää.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Inkoon kunta on liian pieni - kunnassa ei ole riittävää asiantuntemusta päätöksentekoon eikä palvelujen tuottamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Pienuus ei saa olla selitys. Inkoo voisi hyödyntää entistä enemmän kuntalaisten osaamista ja verkostoitua tehokkaammin kaikkien paikallisten toimijoiden (yritykset ja yhdistykset) kanssa.
Asiantuntemusta voi myös ostaa, mutta kohtuudella. Pienen paikkakunnan etu nimenomaan on kyky toimia nopeasti ja innovatiivisestikin.

2. Inkoon pitäisi käyttää kunnan rahaa joukkoliikenteen parantamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan sekä aktiivista aluueellista ja valtakunnallista vaikuttamista että investointeja. Lokakuussa 2016 hyväksytyssä joukkoliikennestrategiassa on jo kirjattuna lähtökohtia tälle työlle.

3. Kunnan kouluverkko pitää supistaa kolmeen kouluun: yksi suomenkielinen, yksi ruotsinkielinen ja yksi monikielinen koulu.

Ehdokkaan kommentti

Lähikouluissa on omat etunsa, ja ne ovat myös kunnan valtti kilpailtaessa uusista asukkaista ja monien kunnassa jo asuvien arvostama asia.
Ehdotukseen tällaisesta kolmen koulun yhdistelmästä (jossa ei edes mainita mitä vuosiluokkia tarkoitetaan) on vaikea antaa mitää järkevää vastausta, mutta sekä yläkoulun että kaksikielisen koulun mahdollisuutta on jo tutkittu.
Kouluverkon tulee elää kunnan kehittymisen mukaan, ja siihen on toivottavasti jatkossa mahdollista keskittyä pitkäjänteisesti ja ratkaisut huolellisesti arvioiden.

4. Keskustan satama-aluetta toreineen tulee kehittää puistomaiseksi ”olohuoneeksi” ja parkkipaikat sijoittaa kauemmaksi satamasta.

Ehdokkaan kommentti

Puistomaisen olohuoneen ei välttämättä tarvitse olla juuri torin läheisyydessä. Pysäköintiä voisi torin vierellä kyllä yhä enemmän varata lyhytaikaiseen käyttöön, sillä vakituisten ja kesäasukkaiden sekä satunnaisten vierailijoidenkin etu on, että ostos- ja ravintolapalveluiden lähelle pääsee autolla.
Pitkäaikaispysäköinnin voisi sijoittaa kauemmaksi, ja kunta voisi vaikka tarjota käyttöön "citypyöriä". Tarvehan on suurin vain kesällä.
Jalkaisin ja pyörällä liikkuvien viihtymiseksi pitää varata mahdollisuudet nähdä merenrantamaisema, Inkoonjoki ja puistomaiset viihtymisalueet ovat turisteillekin tärkeitä.
Samoin pitäisi saada viitoitukset jo suositun Kuninkaantien risteyksistä opastamaan pyöräretkeiljätkin tuohon satama-alueelle - nyt moni ajaa ohi!

5. Inkoon pitäisi keskittää asutusta kunnan keskustaan.

Ehdokkaan kommentti

Jo nyt kaavoittamalla ja kunnallistekniikka rakentamalla valmistellut asutusalueet kannattaa ainakin ensin asuttaa ennen kuin laajennetaan muihin taajamiin/kyliin.
Toisaalta on pidettävä mahdollisuus tarjota maaseutumaisemaan asettumista, taajamien ulkopuolelle.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tämä lause on saatu kuulostamaan yksinvaltiudelta.
Hyvää ja vahva johtaja voi myös osata varmistaa päätöksentekoprosessien tehokkaan etenemisen ja sen, että yhteinen hyvä toteutuu. Arviointikriteerejä voi joutua tilateesta riippuen muuttamaan. Kaikki kompromissit eivät ole pahasta!

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus ja itsenäisyys voivat myös johtaa hyvään käytökseen ja tottelevaisuuteen niissä tilanteissa, joissa sitä vaaditaan.
Eivät ole siis toistensa vaihtoehtoja.
Itsenäisyys lisääntyy iän mukana (pienet lapset tarvitsevat enemmän suojaa kuin itsenäisyyttä), ja uteliaisuus on usein merkittävää lapsen tulevaisuuden kannalta.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämä on jatkuvaa oppimista ja sopeutumista, ei taistelua.
Vaikka toisinaan hyvien asioiden puolesta on taisteltavakin, ja se onnistuu jos kokee asian tärkeäksi.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Ei välttämättä ole. Sinänsä en pidä rikkautta edes tavoiteltavana asiana, eikä köyhyyskään sulje pois mahdollisuutta onneen.
Merkittävää on se, miten tarjotaan mahdollisuudet selvitä vaikeuksista, joita eteen todennäköisesti kaikille tulee.

Vaalikoneen etusivulle