Irina Andersson

Vaalikone Inkoo

Vaalilupaukseni

  1. Aion olla lasten, vanhusten ja sairaiden puolella, sekä tehdä voitavani tänne muuttaneiden hyväksi.
  2. Teen työtä säilyttääkseni elinvoimaisen luonnon tuleville sukupolville.
  3. Aion tehdä työtä yleisen liikenteen puolesta.
Äidinkieli
ruotsi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen energinen, luotettava ja teen vihreitä valintoja. Opettajana olen tottunut ohjaamaan ja organisoimaan. On kokemuksia vapaaehtoistyöstä seurakunnissa, vanhainkodeissa ja vastaanottokeskuksissa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tavoitteenani on koulu jokaa näkee jokaisen oppilaan ja opettajan, sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa nuorille ja ikäihmisille. Haluan tehdä ympäristöystävällisiä päätöksiä ja helpottaa kuntalaisten mahdollisuus tehdä vihreitä valintoja.

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
puolisoni
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Olen kuoronlaulaja, talviuimari ja verenluovuttaja. Käyn teatterissa ja luen paljon. Laulan vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Viljelen vihanneksia ja poimin sieniä. Ratsastan ja hiihdän mielelläni.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Jos kasvisruoka on hyvä, lapset ja nuoret oppivat syömään sitä. Ei kannata pakottaa. Ympäristön kannalta kannattaa vähentää lihansyöntiä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunta voi tukea yhdistyksiä eri tavoin, taloudellisesti tai tarjoamalla tiloja. Erityisesti lasten ja nuorten toimintaa tulisi tukea.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tärkein ei ole luokan koko, vaan montako aikuista on mukana opetuksessa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Ikäihmisten tarpeet tulisi olla lähtökohta.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin aluksi. Pääasia on hyvä palvelutaso.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Liian pitkä matka lisää turvattomuuden tunnetta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ilman luontoa/maapalloa emme tarvitse työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille asunto mahdollisuuksien mukaan.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Jos ei ole mahdollista maaseudulla, kunnan pitää tukea taksikuljetusta sairaille ja ikäihmisille.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Inkoon kunta on liian pieni - kunnassa ei ole riittävää asiantuntemusta päätöksentekoon eikä palvelujen tuottamiseen.

2. Inkoon pitäisi käyttää kunnan rahaa joukkoliikenteen parantamiseen.

3. Kunnan kouluverkko pitää supistaa kolmeen kouluun: yksi suomenkielinen, yksi ruotsinkielinen ja yksi monikielinen koulu.

Ehdokkaan kommentti

Opetuksen laatu on tärkeintä. Kielikylpy voisi kiinnostaa.

4. Keskustan satama-aluetta toreineen tulee kehittää puistomaiseksi ”olohuoneeksi” ja parkkipaikat sijoittaa kauemmaksi satamasta.

Ehdokkaan kommentti

Huvudsaken är att det finns avlastningsplatser (korttidsparkering) nära båtbryggorna, så avståndet till båtarna inte blir för långt.

5. Inkoon pitäisi keskittää asutusta kunnan keskustaan.

Ehdokkaan kommentti

Haluamme säilyttää maaseudun elävänä ja keskustan toimivana luonnon osana.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Voisimme yhdessä olla enemmän ulkona.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä johtaja osaa kuunnella ja tehdä kompromisseja.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Molempia tarvitaan!

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valta ei välttämättä tee onnelliseksi.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle