Pirjo Merihonka

Vaalikone Jämsä

Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Tuon Jämsän kehittämiseen kokemukseni talouden, markkinoinnin, kotiäitiyden ja yhdistystoiminnan piireistä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
toimihenkilö
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja 9-vuotias poika.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Seurakuntayhteys, musiikki, luonto.
Uskonnollinen yhteisö
muu kristillinen kirkko tai yhteisö
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Pienituloisille voi olla ilmainen.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka kasvisruoan hiilijalanjälki on kevyempi kuin lihan, on kasvaville lapsille ja nuorille tarjottava monipuolista ja ravitsevaa ruokaa - erityisesti maanantaina ja perjantaina. Varsinaisiin kasvisruokiin voi totuttaa siinä rinnalla. Lähiruokaa tulisi suosia.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yleisesti ottaen ilmaiseksi saatua ei juurikaan arvosteta, pieni korvaus pitää vähän ryhdissä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Huomiota voisi kiinnittää enemmänkin erilaisiin oppijoihin ja mahdollisesti heidän mukanaan tuomaan henkilökunnan lisätarpeeseen. Opettajat, vanhemmat ja oppilaat ovat tässä parhaita asiantuntijoita, joten heitä on hyvä kuunnella.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Palvelukotipaikan saaminen nykyisellään tuntuu olevan lujassa. Mielestäni pitää järjestelmällisemmin tehdä vanhusten toimintakyvyn kartoituksia ja liikkumiskyvyn testauksia. Vaihtuvat lääkärit ja hoitajat eivät tällaista seurantaa helpota.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin alkuun on oltava työntekijöitä enemmän uusissa tehtävissä, vaikka määräaikaisina (vrt. toimeentulotukiasioiden siirtyminen Kelalle liian vähällä henkilökunnalla).
Sote-puolella on jatkossakin eri sektoreilla tarve tekijöistä. Kunta voisi tukea työntekijöiden uudelleen sijoittumista esim. kouluttamalla.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palvelujen ei tulisi olla kohtuuttomien matkojen päässä. Tämä on kuitenkin haaste harvaan asutuilla seuduilla.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti tulee huomioida yksilön tarpeet, kuten myös vaihtelevat elämäntilanteet.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Nähtäväksi jää valtion ja kunnan osuudet rahoituksesta, sen mukaan menee verotuskin.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Sitä voisi miettiä, miten joidenkin ammattivalittajien valitusoikeutta voisi säädellä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjien toimiminen kunnassa on saatava mahdollisimman sujuvaksi eri viranomaisten kanssa, kaavoitusriitelyt joutavat romukoppaan.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

On valintakysymys asua jossain syrjemmässä, jopa rauhassa. Silloin ei voi odottaa joka päivä pääsevänsä ovelta ovelle esim. kauppa-asioille.
Asukkaat voisivat järjestää yhteiskuljetuksia, kimppakyytejä...

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vanhempien valinnanvapautta päivähoidon järjestämisessä on vahvistettava palkkaamalla lisää perhepäivähoitajia.

2. Kaupungin on varmistettava kaikin keinoin sairaalan työpaikkojen säilyminen Jämsässä.

Ehdokkaan kommentti

Tehdään se mitä voidaan, muttei hinnalla millä hyvänsä.

3. Elinkeinoelämän tukemisessa painopiste on siirrettävä teollisuusalueilta kaupunkimaisten palveluelinkeinojen kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

Teollisuuden tukemista ei silti pidä unohtaa.

4. Jämsän on keskitettävä liikenevät resurssit selkeästi keskustan kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

En näe Jämsää kovinkaan elinvoimaisena, jos siihen kuuluvat taajamat kuihtuvat.

5. Jämsän on jatkettava Himoksen kylpylähankkeen tukemista kunnallistekniikan rakentamisen ohella myös muilla keinoi

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka palkka- ja elintaso ovatkin nousseet, ei se ole samassa suhteessa tuonut hyvinvointia.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lasta tulee rohkaista olemaan utelias ja tukea itsenäisyyteen, unohtamatta hyviä käytöstapoja ja toisten kunnioittamista. Terveet rajat luovat turvallisen alustan, jolta tutkia ja ihmetellä ympäröivää maailmaa. Kokea, pettyä, kasvaa selviämään ja onnistumaan.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Työtä ei nykyisellään ole kaikille niin, että sillä turvaa perheen toimeentulon saati, että sillä rikastuisi.

Vaalikoneen etusivulle