Eemeli Peltonen Valitaan

Vaalikone Järvenpää

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan edistää päätöksiä, joilla tuetaan Järvenpään kasvua, kehitystä ja elinvoimaisuutta.
  2. Lupaan puolustaa sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita myös taloudellisesti vaikeina aikoina.
  3. Lupaan tehdä hyvää yhteistyötä yli puoluerajojen kaupunginvaltuustossa sekä olla kuntalaisten tavoitettavissa aina tarvittaessa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Nuori ikä ja laaja kokemus kuntavaikuttamisesta ovat harvinainen yhdistelmä. Järvenpään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana toimineena tunnen hyvin tulevaisuuden kunnan tehtäväkentän.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää päätöksiä, joilla tuetaan Järvenpään kasvua, kehitystä ja elinvoimaisuutta. Puolustan sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Tuon kunnalliseen päätöksentekoon oman sukupolveni äänen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Avopuoliso.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lukeminen, kulttuuri ja liikunta.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että nuoret hakeutuvat ja pääsevät heti peruskoulun jälkeen jatko-opintoihin tai työharjoitteluun. Jatko-opintoihin kiinnittyminen parantaa nuorten tulevia työllistymismahdollisuuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Tulevaisuudessa voitaisiin Suomessa harkita myös oppivelvollisuusiän pidentämistä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymistä asteittain. Maksuttoman varhaiskasvatuksen toteuttamisen selvittämisestä on päättyvällä valtuustokaudella Järvenpäässä jätetty sosialidemokraattien toimesta valtuustoaloite. Lapsen kasvun ja kehityksen kannalta varhaiskasvatuksella on suuri merkitys ja siksi siihen on panostettava.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa tulee tarjota sekä liharuokaa että kasvisruokaa. Kasvisruoan osuutta lisäämällä voidaan pienentää koulujen hiilijalanjälkeä ja opettaa lapsia sekä nuoria arvostamaan erilaisia tapoja tehdä ruokaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Maksuttomat ja kohtuuhintaiset tilat ovat tärkeitä välineitä paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiselle.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen opetusryhmät tulee pitää järkevän kokoisina, jotta koulurauha ei vaarannu ja oppiminen häiriinny.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Tarvittaessa vanhuksilla on oltava mahdollisuus palvelukotipaikkaan, mikäli kotihoidon resurssit eivät ole riittävät ja vanhuksen terveydentila tätä edellyttää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Hallituksen sote-uudistus on kuntatyöntekijöiden kannalta erittäin suuri muutos. Sen pyörteissä on tärkeää pitää henkilöstö mukana.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden laatu ja toimivuus on asetettava sijainnin edelle. Sosiaali- ja terveyspalvelut on Järvenpään kokoisessa tiiviissä kaupungissa taloudellisesti järkevää tarjota keskitetysti. Reuna-alueilta ja huonojen julkisten liikenneyhteyksien päästä on kuitenkin aina turvattava pääsy sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteyteen. Tämä on erityisen tärkeää, kun puhutaan pienituloisista ja ikäihmisistä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen ei automaattisesti tuo palveluihin tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Myös julkisen ja kolmannen sektorin tuottamina terveyspalvelut voidaan tuottaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito ei mitenkään automaattisesti lisää turvattomuutta. On kuitenkin tärkeää, että avohoito toteutetaan hallitusti ja turvallisesti paitsi potilaan myös lähiympäristön kannalta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnalle jää myös maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen monia palveluita, joiden rahoittamiseksi on kerättävä veroja. Sote-palveluiden osuuden verran verotuksesta kyllä siirtyy pois kunnalta maakunnalle, mutta jäljelle jäävää osuutta tuskin on juurikaan varaa madaltaa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisten tulee saada jatkossakin valittaa asianmukaisesti heitä koskevista kaavoituspäätöksistä. Nykytilanne on riittävä ja turvaa aivan kohtuulliset valitusmahdollisuudet. Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa kaavoituskysymyksiin, jotka heitä koskevat.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Myös yksityisautoilun edellytyksistä on huolehdittava Järvenpäässä kaavoitusratkaisuja tehtäessä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Monipuolinen elinkeinorakenne on tulevaisuudessa kunnan menestymisen perusedellytys. Uusien yritysten houkuttelemiseksi Järvenpäähän on yritystoimintaan sopivia alueita kaavoitettava rohkeasti. Tontin hinta ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, vaan myös kunnallistekniikalla ja tontin saavutettavuudella on suuri merkitys.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Talouden arvoja ei pidä asettaa ympäristö- ja luontoarvojen edelle. Molemmat ovat usein yhdistettävissä kestävällä tavalla. Tähän tulee pyrkiä myös jatkossa Järvenpäässä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien on osallistuttava voimavarojensa mukaan oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen. Vuosina 2016-2017 Järvenpäähän on vastaanotettu 98 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa ja heidän kotoutumisensa on lähtenyt hyvin käntiin. Etusijalle kuntapaikkojen tarjoamisessa on asetettava lapsiperheet, nuoret ja alaikäiset turvapaikanhakijat.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjaston kirjojen lainaamisen tulisi olla jatkossakin maksutonta. Vastaavasti myöhästymismaksuja voitaisiin korottaa kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajoilla voidaan vaikuttaa siihen, että myös nuorille ja pienituloisille on tarjolla vuokra-asuntoja. En siksi muuttaisi merkittävästi nykyisiä käytänteitä tulorajojen osalta.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin tulee jatkossakin panostaa liikuntapaikkarakentamiseen. Tästä tärkeä esimerkki Järvenpäässä on uusi monitoimihalli, joka täytyy toteuttaa nopeasti alkavalla valtuustokaudella. Erityisesti sisäliikuntalajien harrastajilla (mm. salibandy ja voimistelu) on pulaa riittävistä liikuntatiloista.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Järvenpään kokoisessa tiiviissä kaupungissa on täysin järjesteltävissä jokaisen kuntalaisen pääsy joukkoliikentellä palveluiden äärelle. Erityisen tärkeää tämä on nuorille, lapsiperheille ja seniorikansalaisille.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1.Järvenpään ja Tuusulan pitäisi yhdistyä yhdeksi kunnaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan Tuusulan, Keravan ja Järvenpään kuntaliitosta. Ensiaskel liitokselle voisi olla Tuusulan ja Järvenpään liittyminen yhdeksi kunnaksi. Kuntaliitos mahdollistaisi Keski-Uudellamaalla tehokkaan maapolitiikan, jonka turvin voitaisiin muun muassa vauhdittaa asuntorakentamista. Lisäksi kuntaliitos mahdollistaisi kolmen kunnan halki kulkevan radanvarren koko potentiaalin hyödyntämisen. Samalla päällekkäistä ja ylimääräistä byrokratiaa voitaisiin karsia, kun asiat tehtäisiin yhdessä.

2. 2.Järvenpään pitää liittyä HSL:ään, jotta kuntalaisille pystytään takaamaan riittävät joukkoliikennepalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Ensi valtuustokaudella on laadittava perusteellinen selvitys HSL:n kustannuksista ja liittymisehdoista kaupungille. Edellisen kerran asiaa selvitettäessä todettiin, että HSL on aivan liian kallis ratkaisu julkisen liikenteen järjestämiseksi. Myös muut ehdot liittymiselle koettiin tuolloin epäedullisiksi. Suhtaudun HSL-jäsenyyteen varauksella, mutta olen valmis tarkastelemaan kantaani uudelleen, kun asiaa on selvitetty enemmän.

3. 3.Järvenpään väkiluku on kasvanut liian nopeasti, nyt olisi syytä hidastaa kasvuvauhtia.

Ehdokkaan kommentti

Yksikään kunta ei halua muuttotappioalueeksi. On aina parempi kasvaa kuin taantua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Järvenpään kasvua tulisi pitää hallittuna. Kaupungissa on pyrittävä hallittuun 1,5 prosenttiyksikön vuotuiseen kasvutavoitteeseen. Näin Järvenpään kehitys säilyy nousujohteisena ja elinvoimaisuus turvataan.

4. 4. Vanhankylänniemeä tulee kehittää ensisijaisesti asuinalueeksi.

Ehdokkaan kommentti

Vanhankylänniemen alue tulee säilyttää viheralueena, joka palvelee kuntalaisten monipuolista vapaa-ajantoimintaa.

5. 5. Erityisluokat on purettava ja erityisoppilaat ottaa mukaan yleisopetukseen.

Ehdokkaan kommentti

En kannata erityisluokkien purkamista. Erityisoppilaiden on saatava tarvitsemaansa yksilöllistä ja tuettua opetusta erityisluokassa, josta heidät voidaan myöhemmin tarvittaessa siirtää yleisopetukseen.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen yhteiskunta on kehittynyt monin tavoin parempaan suuntaan esimerkiksi tasa-arvon ja kestävän kehityksen näkökulmista. Kaikki yhteiskunnan epäkohdat ja ongelmat eivät kuitenkaan ole poistuneet ja niiden ratkaisemiseksi on meidän tehtävä töitä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Politiikka on aina yhteistyötä, joka edellyttää kompromisseja tavoitteiden saavuttamiseksi. Pelkkä vahva johtajuus ei ratkaise niitä epäkohtia, jotka kunnissa tulisi korjata.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus ja itsenäisyys ovat hyviä ominaisuuksia, jotka eivät sulje pois käytöstapoja ja tottelevaisuutta. Kysymys on tältä osin aika erikoinen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys antaa vääristyneen kuvan elämästä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan tasa-arvoisuus on tärkeä lääke moniin yhteiskunnan epäkohtiin. Tasa-arvo tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että kaikki pidetään mukana ikään, sukupuoleen tai varallisuuteen katsomatta.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Näin ei käytännössä ole. Esimerkiksi koulutuksen periytyvyys vaikuttaa tällä hetkellä merkittävästi lasten ja nuorten myöhempään elämään.

Vaalikoneen etusivulle