Hannu Siltala

Vaalikone Järvenpää

Vaalilupaukseni

  1. En hyväksy rasismia missään muodossa.
  2. Nuorille on tarjottava mahdollisuudet ammatilliseen koulutukseen ja nuorille on oltava riittävästi järkeviä kokoontumistiloja.
  3. Lupaan edistää työpaikkojen, asuntojen ja yritystoiminnan saamista Järvenpäähän. Maiden pakkolunastamista yhteiseksi hyväksi on jatkettava.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kokenut vasemmistolainen politiikan ja ay-liikkeen toimija. Hallitsen yhteiskuntavaikuttamisen laidasta laitaan. Olen aina ollut heikompien puolella. Stop persuille ja Sipilän hallitukselle.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Minulla ei ole yhden asian lupauksia. Lupaa toimia kaikessa ensisijaisesti heikommassa asemassa olevien puolesta. Järvenpään pitää olla turvallinen ja terveellinen paikka kaikkien asua. Kunnalliset palvelut on turvattava eikä niitä pidä saataa yksityisen voitontavoittelun piiriin. Nuorisolle on järjestettävä järkeviä koontumistiloja ja on taattava harrastusmahdollisuuksia myös kilpaurheilun ulkopuolisille harrastajille. Rasismi on kitkettävä kaikesta päätöksenteosta ja kuntapolitiikasta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ammattijärjestöjen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
yli 100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo, kissa ja nuorin neljästä lapsesta, joka on ammattikoulussa. Minulla 8 lastenlasta. Kuulun suureen Siltalan serkkujen sukuun, jossa minulla on vielä liki neljäkymmentä elossa olevaa serkkua.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Pehe. Soittaminen ja laulaminen. Skifielokuvat ja -kirjallisuus. Mökkeily ja metsätyöt. Harrastan myös moottoripyöräilyä ja veneilyä. Olen kiinnostunut kaikesta tieteestä erityisesti tähtitieteestä.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä asia, jos tällä voidaan välttää syrjäytyminen. Edellytyksenä on kuitenkin oppivelvollisuusiän nostaminen ja koulutuksen on oltava ilmaista.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tällä voidaan edistää tasavertaisempaa perhepolitiikkaa ja parantaa mm. naisten työllistymistä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tasapuolisesti kaikkea ruokaa on oltava tarjolla. En ylipäänsä ymmärrä koko yksisilmäistä kasvisruokabuumia. Ihmiselle on parasta syödä mahdollisimman monipuolisesti evoluutionsa mukaisesti niin kasvi- kuin eläinkunnankin tuotteita

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti ilmaisten tilojen tulisi toteutua lapsi- ja nuorisotyötä tekevien yleishyödyllisten yhdistysten osalta. Bisnestä tekevät joutavat maksamaan tiloista vuokraa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Minulla on omakohtaiset kokemukset ylisuurista opetusryhmistä muinaisesta keskikoulusta kotikunnassani, jolloin luokassa saattoi olla pahimmilla 40 oppilasta. Eikä siitä mitään tullut. Monet jäivät luokalle. Oppilaat tarvitsevat yksilötason huomiota ja liian suuressa joukossa se ei vain onnistu ja häiriötekijät levottomuus lisääntyvät luokassa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Sellaisilla vanhuksilla, joilla ei ole tosiasiallisesti riittäviä mahdollisuuksia selvitä omillaan kotihoidon avustaman on löydyttävä palvelukotipaikka.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä uudistus on niin valmisteltava, että kukaan ei sen vuoksi joudu työttömäksi. Täyty käyttää muita järjestelyjä, eläköitymisiä, uudelleen koulutusta, uudelleen sijoittumista. Voitaisiin käyttää myös ns. sopeuttamispaketteja, joilla edistettäisiin ihmisten sijoittumista muille työmarkkinoille.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on toimivuus, mutta matkat palvelujen saamiseksi eivät saa olla kohtuuttoman pitkä ja aikaa vieviä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Mistähän se tehokkuus yksityisellä tulee sen paremmin kuin julkisenakaan palveluna. Laatu kärsii väkisinkin kun resurssit vedetään voittojen maksimoiseksi liian tiukalla. En hyväksy yksityisen bisneksen voitontavoittelua kunnallisissa terveyspalveluissa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohuolto on usein seurausta liian tiukaksi vedetyistä resursseista laitospaikoilla. Kannatan kodinomaisia hoitopaikkoja. Avohoidon holtiton käyttö voi johtaa itsemurhiin ja väkivallantekoihin muille.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sehän on nyt pitää olla itsestään selvä, että kuntaveroa lasketaan vastaavalla summalla, mitä palveluja siirretään maakuntahallinnolle. Muutenhan verotus näiltä osin tuplaantuu.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Olen sitä mieltä, että yleinen etu menee yksityisen edun edelle useimmissa tapauksissa. On saatava karsittua lainsäädännöllä pois ns. ammattivalittajat, jotka hidastavat järkeviä kunnassa suunniteltuja hankkeita. Valitusprosesseihin liittyy myös kiristämistä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Minusta tämä ei pidä paikkaansa. Yksityisautoilu on vielä pitkää elintärkeä ja välttämätön osa ihmisten liikkuvuutta. Tämä ei poissulje sitä, että olisi kehitettävä ja rakennetta järkeviä kevyenliikenteen väyliä. Näitä muuten on Järvenpäässä kiitettävästi. Sen tiedän kun harrastan polkupyöräily ja ajellut Järvenpää ja lähitienoot moneen kertaan ristiin rastiin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritysten saaminen Järvenpäähän on kaikkien etu. Yritykset tuovat kuntaan työpaikkoja, työntekijöitä ja verotuloja. Kunnan elinvoimaisuus paranee ja vetovoima lisääntyy.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Niin arvokasta luonnonvarojen hyväksikäyttöä ei saa olla etteikö niiden käyttöönotto tehdä voimassa olevien lainsäädännön määräysten ja ympäristövaikutusarviointien mukaan.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on minulle itsestään selvä. Jokaisen kunnan on kannettava vastuu yhteisestä humanitaarisesta vastuusta tasapuolisesti voimavarojensa mukaisesti.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut säilytettävä ilmaisina niin kuin ne ovat aina olleet. Tämä hieno suomalainen järjestelmä jota tulee vaalia myös tulevaisuudessakin.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan on pidettävä huoli siitä, että myös pienemituloissa on mahdollisuus laadukkaaseen asumiseen. Niillä keillä on korkeat tulot on mahdollisuus omistusasunnon ostoon tai asunnon vuoraamiseen vapailta markkinoilta.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä näitä urheilupaikkoja ei ole liikaa. Erityisesti on satsattava lasten ja nuorten liikuntapaikkojen rakentamiseen. Painopiste on oltava muussa kuin kilpa-urheilussa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tämähän se olisi hieno tavoite. Jossain tapauksissa tavoite on hankalien etäisyyksien vuoksi mahdotonta toteuttaa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1.Järvenpään ja Tuusulan pitäisi yhdistyä yhdeksi kunnaksi.

Ehdokkaan kommentti

Mieluummin otetaan mukaan siihen myös Kerava

2. 2.Järvenpään pitää liittyä HSL:ään, jotta kuntalaisille pystytään takaamaan riittävät joukkoliikennepalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti tämä lisäisi joukkoliikenteen käyttöä.

3. 3.Järvenpään väkiluku on kasvanut liian nopeasti, nyt olisi syytä hidastaa kasvuvauhtia.

Ehdokkaan kommentti

Kuka niin on sanonut, ei minusta ainakaan niin tunnu. Hienoa että Järvenpäässä rakennetaan paljon. Maiden pakkolunastus oli kaiken alku, josta itsekin puhuin tästä Vasemmistoryhmän puheenjohtajana usein Järvenpään valtuustossa 2005-08 kaudella. Kokoomuskin antoi lopulta periksi ja lopetti yksityisten maiden suojelun.

4. 4. Vanhankylänniemeä tulee kehittää ensisijaisesti asuinalueeksi.

Ehdokkaan kommentti

Vanhankylänniemi on säilytettävä kuntalaisten virkistysalueena!

5. 5. Erityisluokat on purettava ja erityisoppilaat ottaa mukaan yleisopetukseen.

Ehdokkaan kommentti

Jossain määrin on perustelua pitää yllä muutamia erityisluokkia, kuten esimerkiksi musiikissa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä se vain niin on, että asiat ovat vähitellen vuosi vuodelta menneet parempaan suuntaan. Terveydenhuolto, koulutus, ihmisten elinikä, elintaso ym. kaikki ovat taatusti parantuneet vuosikymmenten aikana ja uskon, että kaikki jatkuu Sipilän porvarihallituksen tämän kehityksen jarrutuksista huolimatta.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

On diktatorista ajatella, että vahva johtajuus on ratkaisu ongelmien ratkaisemiseksi. Tätä on yritetty huonolla menestyksellä historiassa. Vahva johtajuus n yhdessä tekemistä ja yhteisiä päätöksiä, joka edellyttää myös kompromissien päätöksentekokykyä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaista ja itsenäisistä lapsista kasvaa hyvässä ohjauksessa myös hyvin käyttäytyviä ja kriittisesti maailmaan suhtautuvia kansalaisia. Tottelevaisuus ei ole sinällään mikään tavoiteltava arvo.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Tämän on suomalainen palkansaaja saanut huomata ja tuntea nahoissaan viimeisen sadan vuoden aikana.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoinen kohtelu ja oikeudenmukaisen ja demokraattisen yhteiskunnan perusedellytys. Jokainen ihminen haluaa tulla kohdelluksi tasavertaisesti ja olla yhteisön tasa-vertainen jäsen.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien tutkimusten ja selvitysten mukaan ihmisten kotitausta vaikuttaa edelleenkin ihmisten koulutukseen ja pärjäämisen yhteiskunnassa. Mitä korkeampi vanhempien koulutus ja varallisuus, sitä paremmat mahdollisuudet on päästä korkeampaan sosioekonomiseen asemaan kuin köyhemmissä ja matalammin koulutetuissa pereheissä

Vaalikoneen etusivulle