Alia Dannenberg Valitaan

Vaalikone Joensuu

Vaalilupaukseni

  1. Taistelen kaikkien ihmisten yleisen ja yhtäläisen tasa-arvon
    puolesta kaikissa tilanteissa.
  2. Edistän ekologisuuden ja kestävän kehityksen muodostumista Joensuun toimintaa määrittäviksi tekijöiksi.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen aidosti kiinnostunut muuttamaan asioita ja valmis perehtymään syvällisesti mihin tahansa. Olen hallinnon ja talouden tarkastamisen ammattilainen, eikä minua ole mahdollista huijata numeroilla.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Lisäksi haluan kitkeä "maan tavan" Joensuusta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Lukema Oy:n omistajayrittäjä, muita sidonnaisuuksia ei ole.
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
50 000-200 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja kolme lasta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Shakki (kolminkertainen naisten SM-hopeamitalisti).
Kirjoittaminen (esikoiskirjani julkaistiin 2016, dekkarisarjan toinen osa julkaistaan 23.3.2017).
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Velvoittaminen ei auta, jos nuoret eivät opiskelupaikassaan pysy. Velvoittamista toimivampi vaihtoehto olisi löytää nuorelle opiskelu- tai harjoittelupaikka alalta, joka häntä aidosti kiinnostaisi.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus on lapsen subjektiivinen oikeus, ja sen tulee olla ilmaista niin kuin peruskoulunkin. Varhaiskasvatuksen päälle tulevan päivähoidon taas ei tarvitse, ja maksuosuuksien tulee olla enemmän progressiivisia kuin nykyään.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on sekä ympäristöystävällinen että eettinen ratkaisu. Eikä sitä edes tarvitse kutsua "kasvisruokapäiväksi" - monet lasten lempiruoat ovat kasvisruokia, kuten pinaattiletut, miksi tehdä siitä numeroa?

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

On parempi antaa muutoin tyhjillään olevia tiloja kulttuuritoimintaan kuin pitää ne tyhjinä. Ilmaisten tilojen antaminen olisi myös kustannustehokas panostus kaupunkikuvan ja kulttuurielämän elävöittämiseen.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien maksimikoon tulee olla 20 oppilasta. Liian suuressa ryhmässä ei onnistu sen paremmin oppiminen kuin opettaminenkaan. Myös oppilaiden yksilöllisten ominaisuuksien huomioon ottaminen on tällöin mahdotonta. Lisäksi kouluihin tarvitaan lisää koulunkäynninohjaajia ja muuta avustavaa henkilökuntaa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kannattaisi mieluummin panostaa kotihoitoon ja kehittää sitä. On kustannustehokkaampaa ja usein myös inhimillisempää mahdollistaa asuminen omassa kodissa. Toki jos vanhuksen kunto on sellainen, että kotona ei selviä, silloin palvelukoti olisi hyvä vaihtoehto.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistus ei vähennä suorittavaa työtä, joten suorittavan työn työpaikat on järkevää turvata. Jos uudistus toteutetaan oikein, on mahdollista karsia johtoportaasta, mutta pahoin pelkään, että tässä käy samoin kuin monta kertaa aikaisemmin, eli pomoporrasta paisutetaan ja käytännön työn tekijöitä passitetaan kilometritehtaalle.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kysymyksenasettelu on sangen mielenkiintoinen. Jos on toimimaton palvelu lähellä, käytännössä se tarkoittaa sitä, että ei ole palvelua. Toki tässä mielessä palvelujen toimivuus on palveluissa tärkeintä, mutta toivoisin palvelukokonaisuuksia mietittävän siten, että myös lähipalvelut olisivat toimivia.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ulkoistaminen vasta kallista onkin! Ei ulkoistetun palvelun tarjoaja hyvää hyvyyttään palvelua kunnalle tarjoa, vaan voittojen toivossa (ja voi olla, että siirtää voitot ulkomaisiin veroparatiiseihin, mistä on esimerkkejäkin). Omana työnä tehtynä julkiselle sektorille tulee maksettavaksi vain palvelusta aiheutuvat kustannukset. Ulkoistetun palvelun tarjoajalle pitää maksaa edellä mainittujen lisäksi vielä hänen voitto-osuutensa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Lukkojen taakseko mielenterveyspotilaat pitäisi sulkea?

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Siltä osin, mitkä tehtävät kustannuksineen siirtyvät maakuntahallinnolle - veroa ei missään tapauksessa saa laskea enempää.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoitukseen liittyy paljon rakenteellista korruptiota, ja siinä liikkuu isot rahat. Kuntalaisten valitusoikeuden kaventaminen helpottaisi hyvä veli -järjestelmän toimintaa. Toki aiheettomiakin valituksia tehdään, mutta se ei ole syy kaventaa kuntalaisten olennaista oikeutta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Joensuuta on ainakin tähän asti kehitetty liikaa yksityisautoilun ehdoilla. Toivottavasti suunta muuttuu tulevaisuudessa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Vuokratontteja pitkällä vuokra-ajalla, ja niiden vastineena yrityksen tulee sitoutua toimimaan mainitulla tontilla.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on vain tämä yksi maapallo, jota jo nyt kulutetaan vuosittain puolentoista edestä. Omaan pesään ei kannata ulostaa. Suomessa olisi syytä panostaa ympäristöteknologiaan, joka on ehdottomasti tulevaisuuden ala. Sillä saadaan talouskasvua ja työpaikkoja. Toisaalta jatkuva talouskasvu ei muutenkaan ole mahdollista, joten olisi hyvä alkaa jo nyt totutella ajatukseen elämän leppoistamisesta ja turhasta kulutuksesta luopumisesta, joka väistämättä on edessä ennemmin tai myöhemmin.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Meille saa tulla. Meillä ei syrjitä ketään. Turvapaikan saaneista suurin osa tulee sellaisista oloista ja taistelutantereilta, missä ekstreme-matkailijalla menisi pupu pöksyyn muutaman sekunnin kuluessa saapumisesta. Meidän velvollisuutemme ihmisinä on auttaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelujen tulee ehdottomasti olla maksuttomia. Lukeminen sivistää ja mahdollistaa "luokkanousun".

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajojen tarkoitus on taata kohtuuhintaista asumista vähävaraisille.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että kuntalaisilla on urheilumahdollisuuksia. Joensuun tulisi myös kohdentaa urheilumahdollisuuksia vähävaraisille hinnanalennuksin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Näin siis ideaaliyhteiskunnassa, joskin valitettavasti Joensuun maantiede syrjäisine liitosalueineen tuo tähän haastetta. Toki joukkoliikenneverkon tulee olla mahdollisimman kattava.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Jatkossa Joensuun seutu kehittyy vain kuntien yhteistyöllä, kuntaliitosten aika on ohi.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaliitokset eivät ole itsetarkoitus eivätkä välttämättä johda toimintojen tehostamiseen tai säästöihin. Pienetkin yksiköt voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Kalliit toiminnot, kuten erikoissairaanhoito ja muu sosiaali- ja terveystoimi on siirretty hoidettavaksi kuntien välisellä yhteistyöllä Siun Soteen, mikä oikein toteutettuna saattaa olla kustannustehokas ratkaisu. Lähidemokratian toteutumisen kannalta kuntaliitokset eivät ole hyväksi.

2. Asemanseudusta on rakennettava osa kaupunkikeskustaa, josta löytyy myös palveluja.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkikeskustan laajentaminen on hyvä ajatus.

3. Joensuun pitää varjella vanhaa puustoa ydinkeskustassa.

Ehdokkaan kommentti

Tässä tulee ottaa myös huomioon puiden elinkaari: ne eivät ole ikuisia vaan lahoavat joskus, jolloin ne on yleisen turvallisuuden vuoksi kaadettava. Tämän jälkeen on toki mietittävä, mitä tilalle istutetaan.

4. Joensuun on luovuttava parakkipäiväkotien ja -koulujen rakennuttamisesta, koska niiden vuokraaminen tulee pitemmän päälle kalliiksi kaupungille.

Ehdokkaan kommentti

Taloudellinen itsestäänselvyys. Lisäksi koululaiset viihtyvät paremmin pysyvässä koulussa kuin parakkiversiossa. Väliaikaisratkaisuna parakki saattaa kuitenkin joskus olla ainoa mahdollisuus, esimerkiksi jos koko rakennus joudutaan purkamaan homeongelmien vuoksi ja tilalle rakentamaan uusi.

5. Joensuun kuuluisi tarjota maaseudun asukkailleen ilmainen 3 tunnin pysäköinti, kun he joutuvat hakemaan esimerkiksi terveyspalvelunsa kaupungin keskustasta.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisautoilun sijaan tulisi panostaa toimiviin lähipalveluihin ja joukkoliikenteeseen.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset ovat esimerkiksi oppineet suvaitsemaan erilaisuutta ja antaneet vähemmistöille heille kuuluvia oikeuksia (esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki). Suomalaiset myös elävät terveellisemmin ja kurittavat vähemmän lapsiaan väkivaltaisesti. Äkkiseltään en keksi merkittäviä asioita, jotka olisivat menneet huonompaan suuntaan, paitsi rikkaiden maksuosuuden väheneminen yhteisistä menoista ja työntekijöiden ja työttömien kyykyttäminen.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

En usko vahvaan johtajuuteen. Maailmanhistoria tuntee liikaa vahvoja johtajia, jotka ovat karttaneet kompromissiratkaisuja ja ajaneet kansoja jopa perikatoon.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisen koulumaailman paradoksi: yliopistoissa kannustetaan luovuuteen ja kyseenalaistamiseen, sillä se on ainoa tie uuden ja vallankumouksellisen luomiseen. Tosin vain harvat opiskelijat uskaltavat edes kysyä, mikä taas on seuraus suomalaisesta koulumaailmasta, jossa luovia ja kyseenalaistajia potkitaan päähän. Jotta Suomen saisi todella nousuun, tulee koulumaailmassakin ja muutenkin yhteiskunnassa rohkaista keksimään uusia asioita ja kyseenalaistamaan vallitsevia rakenteita.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti näin on nyky-yhteiskunnassa, mutta tilanne voisi olla toisinkin. Suurin osa ihmisistä ei ole luonnostaan ahneita kyynärpäätaktiikan käyttäjiä, vaan he toimivat niin, koska se on ainoa tapa pärjätä ahneiden muovaamassa maailmassa.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Meillä kaikilla on yhtäläinen ja jakamaton ihmisarvo. Myös erilaisilla. Jos tarkkaan tutkitaan, me kaikki olemme friikkejä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Syntymäosa ratkaisee rikkauden osalta todella paljon, ja väitteet, että jokainen olisi oman onnensa seppä, ovat puppua. Toki yhteiskuntaa on mahdollista muuttaa siihen suuntaan, että jokaisella olisi aidosti yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen, mutta luulen, että sellainen yhteiskunta olisi nykyisten rahaa himoavien vallanpitäjien painajaisuni. Sellaisen yhteiskunnan ensimmäinen perusedellytys on aito hyvinvointivaltio, jossa kaikille taataan perushuolenpito ja mahdollisuus kouluttautua.

Vaalikoneen etusivulle