Maria Roivas Valitaan

Vaalikone Joensuu

Vaalilupaukseni

  1. Tekisin parhaani ajaakseni ilmaista ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille, sillä 20-24-vuotiaiden ikäluokassa tehdään eniten abortteja.
  2. Olisin mukana kehittämässä kotouttamispalveluja paremmiksi, jotta jokainen pääsisi osaksi yhteiskuntaamme opiskelujen tai työnteon kautta.
  3. Omalta osaltani varmistaisin, että Joensuusta tulisi hiilivapaa kunta tuomalla uusiutuvat energiamuodot osaksi Joensuuta ja sen kuntalaisia.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Oikeudenmukaisena, maapallostamme huolehtivana ja empaattisena ihmisenä olen oikea henkilö ajamaan niin nuorten kuin kaikkien muidenkin ihmisten asioita unohtamatta ympäristöä ja kaunista luontoamme.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Opiskelija-asuntojen saatavuudesta on pidettävä huolta ulkopaikkakunnilta tuleville, mutta sen lisäksi myös joensuulaisille. Mielenterveyspalveluihin hakeutumisen kynnystä on madallettava ja niiden saatavuutta on parannettava. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus on kumottava Joensuussa. Julkista liikennettä on edistettävä käytännöllisemmäksi ja halvemmaksi. Pyöräilyolosuhteita on kehitettävä etenkin keskusta-alueen vilkkaimmilla kaduilla esimerkiksi erillisillä pyöräilyväylillä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
opiskelija
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
englanti
venäjä
saksa
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Asun Joensuun keskustassa kaksiossa avopuolisoni ja ihanan kissamme kanssa. Lisäksi lasken perheeseeni kuuluvaksi melko lähellä asuvat vanhempani, sekä Petroskoissa asuvan mummini.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaa-ajallani katson paljon dokkareita ja elokuvia, pelaan lauta- ja korttipelejä, metsästän Pokemoneja, tapaan ystäviä ja vietän aikaa kissani Simban kanssa. Ahkeroin myös järjestötoiminnan parissa.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijainen päätösvalta tulisi olla nuorella itsellään, mutta kunnan tulisi aina kannustaa opiskeluun tai työhön. Jatko-opintojen ja työharjoittelun lisäksi hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi erilaiset te-toimiston järjestämät kurssit, kymppiluokka, ammattistartti, avoin ammattiopisto, kansalaisopisto ja oppisopimuskoulutus. Peruskoulun jälkeen olen ehdottomasti sitä mieltä, että nuorella on hyvä olla tekemistä ja suunnitelmia syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhteiskunnan tarjoama tuki ja koulutus edistävät nuorten yhteiskuntaan jäsentymistä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatuksen tulisi olla ilmaista kaikille lapsille. Laadukas varhaiskasvatus on äärimmäisen tärkeää lapsen kehitykselle etenkin sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen osalta, sekä oppimisen kannalta. Hallituksen tekemät heikennykset varhaiskasvatukseen on peruttava Joensuussa kuntatasolla. Usein varhaiskasvatuksesta jättäytyvät pois juuri huonommassa sosioekonomisessa asemassa olevat perheet ja ilmaisella päivähoidolla lasten eriarvoistumista voitaisiin ennalta ehkäistä jo päiväkodissa. Lisäksi osittain ilmainen varhaiskasvatus parantaisi myös etenkin äitien työllistymismahdollisuuksia.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokapäivää tulisi kokeilla Joensuun kouluissa. Monet koulujen tykätyistäkin ruoista, kuten pinaattiletut, ovat ihmisten sitä ajattelemattakin kasvisruokaa. Kasvisruoka ja sen tuominen kouluihin on mahtava asia ekologisuuden, terveyden kuin eettisyydenkin kannalta ja voi vähentää monien ennakkoluuloja kasvisruokaa kohtaan. On myös pidettävä huolta siitä, että vegaanit ja vegetaristit saavat päivittäin monipuolisen aterian jokaisessa Joensuun koulussa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tulee tukea kulttuuria tarjoamallaan tiloja ilmaiseksi yhdistyksille, koska se lisää ja tukee harrastustoimintaa. Harrastustoiminta taas luo hyvinvointia kuntalaisille. Kulttuurin tukeminen on tärkeää ja osa jokaisen kuntalaisen oikeuksia. Kunnalla on myös käytössään tiloja, jotka ovat mahdollisesti tyhjillään iltaisin ja viikonloppuisin. Tilat olisi hyvä saada hyötykäyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien kokojen pienenemisen aika on ohi Suomessa. Leikkausten ja niistä aiheutuneiden säästöjen takia ryhmien koot ovat ruvenneet taas kasvamaan. Tälle on saatava stoppi. Koululaisten keskittyminen herpaantuu isoissa luokissa ja näin ollen oppimistulokset heikentyvät. Minulla on omakohtaista kokemusta luokalta, jossa oli 32 koululaista. Se on mielettömän rankkaa opettajalle ja myös oppilaille. Opettajan voi olla hankala tarjota erityisopiskelijoille heidän tarvitsemaansa tukea, kun kaikki aika menee liian ison luokan työskentelyrauhan ylläpitoon. Myös päinvastoin, että jos erityisopiskelija tarvitsee ja saa sen tuen opettajalta, niin huomiota ja apua ei välttämättä voida antaa muille oppilaille. Jokainen koululainen on yksilö ja isoissa ryhmissä opettaja ei kykene tarjoamaan jokaiselle parasta mahdollista opetusta. Tämä voi aiheuttaa työuupumusta ja huonommuuden tunnetta opettajalle ja vaikuttaa myös suoraan koululaisten oppimistuloksiin ja kokemukseen oppimisesta. Nyt kun erityisopiskelijoita pyritään integroimaan tavallisiin luokkiin, niin pienten ryhmäkokojen merkitys korostuu entisestään.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Nykyiselläänkin vanhuksilla on vaikeuksia päästä palvelukotipaikkaan. Kaikilla, jotka eivät kykene pärjäävänsä itsenäisesti, tulisi olla oikeus ja mahdollisuus palvelukotipaikkaan. Vanhuksen tulisi itse saada päättää haluaako hän asua kotonaan kotihoidon tukemana vai tarvitseeko hän laajamittaisempaa apua palvelukotipaikassa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni sijainti on osa sote-palveluiden toimivuutta. Etenkin palveluiden laadukkuus on kuitenkin tärkeintä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisyritysten näkökulmasta palvelut toimivat tehokkaammin ja voivat säästää kustannuksia, mutta kuntalaisen ja asiakkaan näkökulmasta en usko, että asiakkaalle tulee säästöjä.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Ellei avohoidon syynä ole kunnan määrittämät taloudelliset kriteerit, turvattomuuden tunteen ei pitäisi olla uhka kuntalaisille. Avohoitoon pääsyyn on oltava selkeät kriteerit ja hoidettavana olevan kuntoa on seurattava tarkasti. Jokaiselle on räätälöitävä yksilöllisesti juuri hänelle sopivin hoitotapa. Joissakin tapauksissa osastohoitoon pääsyä olisi syytä helpottaa. Kuitenkin avohoito on tärkeä hoitomuoto laitostumisen ehkäisemiseksi sekä kuntalaisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
On myös huomioitava avohoidossa olevan henkilön turvattomuuden tunne. Jos henkilö kokee olevansa tyhjän päällä tai ettei hän saa tarpeeksi apua, se voi aiheuttaa hänelle itselleen negatiivisia tunteita mukaanlukien turvattomuuden tunteen. Avohoidossa olevalle potilaalle on tärkeää, että hän tuntee tulevansa kuulluksi ja että apua on helposti saatavilla mielenterveydellisen tilanteen mahdollisesti huonontuessa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Arvioidaan, että kunnilta lähtee noin puolet tehtävistä maakuntahallinnolle maakuntauudistuksen tullessa voimaan, joten kuntaveron tulevaisuus on on tärkeä kysymys. En tiedä kuvaako sanavalinta "roimasti" omaa käsitystäni, mutta selvitys kuntaveron laskemisesta on tehtävä tarkasti.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

On tasa-arvon vastaista, jos jokaisella kuntalaisella ei ole mahdollisuutta valittaa rakentamisesta. Jokaisella kunnan asukkaalla on ja tulisi olla jatkossakin oikeus vaikuttaa kunnassa tapahtuvaan rakentamiseen. Kunnan tulisi kuulua tasavertaisesti kaikille kuntalaisille.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Joensuussa tulisi parantaa joukkoliikennettä, jotta yksityisautoilulle ei olisi niin suurta tarvetta. Toimiva joukkoliikenne samalla tekisi yksityisautoilusta mutkikkaampaa ja helpompaa heille, joille yksityisautoilu on välttämättömyys. Joensuuhun on nyt rakenteilla toriparkki, joka on hyvä esimerkki yksityisautoilun suosimisesta nykyisissä kaavoituratkaisuissa, sillä nykyiselläänkin parkkihalleissa on tilaa ja nykyisissä suunnitelmissa ei näy katutasolla olevien parkkipaikkojen vähenemistä toriparkin myötä. Autojen parkkipaikkoja voitaisiin antaa pyöräilijöiden käyttöön enemmän.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tehtävänä on luoda lisää työpaikkoja ja halpojen tonttien tarjoaminen yrityksille voisi lisätä työpaikkoja ja rohkeutta lähteä mukaan yritystoimintaan. Etenkin pienyrittäjiä on hyvä tukea halvoilla tonteilla ja vuokrilla.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikkoja voidaan luoda myös ympäristö- ja luontoystävällisesti. Ympäristölle haitallisten työpaikkojen sijaan työtä on mahdollista luoda edistämällä uusiutuvia energiamuotoja. On myös huomioitava se, että jos joustamme loputtomasti ympäristö- ja luontoarvoista, pian ympäristöllä ei ole enää mitään annettavaa meille. Loppupeleissä tärkeintä on se, että meillä on puhdas ja terveellinen ympäristö ja luonto ympärillämme.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Joensuulla ja Kontiolahdella on pitkä kokemus turvapaikanhakijoiden ja turvapaikan saaneiden vastaanottamisesta ja kotouttamisesta. Joensuu on tehnyt tähänkin asti erinomaisesti osuutensa ja pidän tärkeänä, että se jatkuu edelleen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten peruspalvelut on pidettävä maksuttomina ja kirjastopalvelut ovat yksi niistä. Jokaisella tuloihin katsomatta tulisi olla mahdollisuus kirjaston palveluihin.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat on hyvä olla, että juuri heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta saada asuntoa yksityisillä markkinoilla, pääsevät kunnan vuokra-asuntoihin.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Jatkossa Joensuun seutu kehittyy vain kuntien yhteistyöllä, kuntaliitosten aika on ohi.

Ehdokkaan kommentti

Joensuun seudun kehittyminen mahdollistuisi paremmin, jos esimerkiksi Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja/tai Polvijärven kunnat liitettäisiin Joensuuhun. Kunnat tekevät nykyiselläänkin paljon yhteistyötä keskenään. Joensuun asema valtakunnallisesti voisi myös parantua kaupunkien välisessä kilpailussa.

2. Asemanseudusta on rakennettava osa kaupunkikeskustaa, josta löytyy myös palveluja.

Ehdokkaan kommentti

Asemanseutua ja sen lähiympäristöä on hyvä kehittää ja kaupunkikeskustan olisi hyvä laajennuttava. Kuitenkin aseman vanhat puutalot ja niiden nykyinen toiminta on säilytettävä. Niiden ympäristöön kaupunkikeskustan ja palveluiden rakennuttamista kannatan.

3. Joensuun pitää varjella vanhaa puustoa ydinkeskustassa.

Ehdokkaan kommentti

Vanha ja upea puusto esimerkiksi Vapaudenpuistossa tuo mukavaa vehreyttä betoniviidakon keskelle. Vapaudenpuiston puusto myös mahdollistaa mukavan lekottelun varjossa kesällä. Vihreys ja kasvit lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

4. Joensuun on luovuttava parakkipäiväkotien ja -koulujen rakennuttamisesta, koska niiden vuokraaminen tulee pitemmän päälle kalliiksi kaupungille.

Ehdokkaan kommentti

Joensuun tulisi rakentaa samantien pitkäkestoisia, kestäviä ja sisäilmaongelmattomia kouluja eikä ylläpitää parakkikouluja ja -päiväkoteja pitkiä aikoja. Niitä tulisi käyttää vain väliaikaisina ratkaisuina.

5. Joensuun kuuluisi tarjota maaseudun asukkailleen ilmainen 3 tunnin pysäköinti, kun he joutuvat hakemaan esimerkiksi terveyspalvelunsa kaupungin keskustasta.

Ehdokkaan kommentti

Ideana tämä kuulostaa hyvältä, mutta näen ongelmia tämän toteuttamisessa. Miten varmistetaan se, että pysäköinti toteutetaan juuri terveyspalveluita hakiessa eikä sitä käytettäisi muihin menoihin? Olisiko autossa jokin "merkintä" maaseutulaisuudesta? Näkisin mahdollisesti parempana vaihtoehtona jonkinnäköisten matkakorvausten antamisen kun tietty kilometrimäärä ylittyy ja julkisilla ei ole mahdollista kulkea. Eniten kannustaisin kuitenkin joukkoliikenteen kehittämistä sellaiseksi, että maaseudultakin olisi helppoa tulla hakemaan terveyspalveluita. On muistettava myös, että moni Joensuussakin kauempana keskustasta asuva kulkee terveyspalveluihin autolla, jolloin hän kuitenkin joutuisi maksamaan pysäköinnistä toisin kuin maaseudun asukas.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kompromisseja on aina pyrittävä tekemään jos ihmiset ovat keskenään eri mieltä. Vahva johtajuus ilman kompromisseja aiheuttaa vaan ongelmia ja enemmän kansan kahtiajakautumista.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni nämä adjektiivit eivät poissulje toisiaan. Lapsi voi olla samanaikaisesti utelias ja hyvin käyttäytyvä tai itsenäinen ja tottelevainen. Jos on välttämätöntä luoda tällainen vastakkainasettelu, niin mielestäni itsenäinen ajattelu ja utelias pohdinta ovat äärimmäisen tärkeitä lapsen omien ajatuksien, mielipiteiden ja ideologioiden kehitykselle. Kenenkään ei tulisi tuputtaa omaa ajatusmaailmaansa suoraan lapselle vaan lasta tulisi kannustaa ajattelemaan asioita monesta näkökulmasta ja luoda lopullinen ajatuksensa itse. Se ei kuitenkaan missään nimessä tarkoita sitä, että lapsi olisi tottelematon ja huonosti käyttäytyvä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni tämä kysymys on monitulkintainen. Moni ihminen joutuu Suomenkin kaltaisessa sivistyneessä yhteiskunnassa tekemään uskomattomia määriä töitä päästäkseen esimerkiksi opiskelemaan unelma-ammattiinsa. Joistakin asioista saatetaan joutua taistelemaan, mutta en näkisi sitä niin, että pohjimmiltaan elämässä vallitsee tällainen kilpailu, jossa on taisteltava pärjätäkseen.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Se, mihin perheeseen ja sosioekonomiseen asemaan synnyt, vaikuttaa paljon omaan tulevaisuuteen. Perheolosuhteet vaikuttavat todella paljon lapsen kehitykseen ja sitä kautta myöhempään kouluttautumiseen, työntekoon, psyykkiseen hyvinvointiin ja parisuhteen muodostamiseen. Olen sitä mieltä, että Suomessa huonompiin perheolosuhteisiin syntynyt joutuu tekemään paljon enemmän töitä saavuttaakseen rikkauden ja onnellisuuden kuin hyvän sosioekonomisen aseman omaavaan perheeseen syntynyt.

Vaalikoneen etusivulle