Oskari Rantala

Vaalikone Jyväskylä

Vaalilupaukseni

  1. Loppu koulutusleikkauksille! Jyväskylä ei saa höylätä koulutuksesta, kuten useana vuonna on nyt tehty. En hyväksy leikkaavaa talousarviota.
  2. Yhtään kirjastoa ei lakkauteta seuraavalla valtuustokaudella, jos se on minusta kiinni.
  3. Taistellaan rasistista öyhötystä vastaan ja kotoutetaan maahanmuuttajat! Vaadin konkreettisia parannuksia myös paperittomien tilanteeseen.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Ajan opiskelijoille, pätkätyöläisille, pienituloisille, pikkulapsiperheille ja muille valtuustossa aliedustetuille ryhmille tärkeitä asioita. Keski-ikäiset ja hyvätuloiset valtuutetut eivät sitä tee.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Leikkauspolitiikan lopettamista ja kestävää talouden suunnittelua: on järkevämpää panostaa kuntalaisten hyvinvointiin kuin maksaa pahoinvoinnin kustannuksia. Mielestäni Jyväskylän on panostettava kouluihin ja varhaiskasvatukseen, alennettava kaavoituksella vuokratasoa, poistettava terveyskeskusmaksut ja selvitettävä mahdollisuuksia siirtyä maksuttomaan julkiseen liikenteeseen. Kulttuuripalveluita on kehitettävä, kirjastoverkko pidettävä kattavana ja maahanmuuttajien palveluita parannettava.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Eipä ole, ellei asuntolainaa lasketa.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo, vauva ja kaksi kissaa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Rentoudun hyvien kirjojen, elokuvien, sarjakuvien, science fictionin ja elävän musiikin parissa. Lisäksi uin ja lenkkeilen. Juuri nyt iso osa vapaa-ajasta kuluu perheen ja vauvan kanssa häseltäessä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pakko ei motivoi oppimaan ja käskytyskulttuurilla saadaan vain lisää huonosti voivia nuoria. Suomalaislasten koulutyytyväisyys on kansainvälisissä vertailuissa jo nyt aivan surkeaa. Sen sijaan tarvitsemme kyllä parempaa opinto-ohjausta peruskouluun, ja peruskoulun jälkeinen opiskelupaikka on taattava kaikille.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Pitkän tähtäimen tavoite on se, että varhaiskasvatus olisi samalla tavoin maksutonta kuin peruskoulukin, mutta siihen on pitkä matka. Ruotsissa puolipäiväinen päivähoito on ilmaista, ja sama malli tulisi Suomessakin ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Näin on jo nyt. Kasvisruoka on tavallista ruokaa, eikä sen syömisestä tarvitse tehdä suurta numeroa. Lihan syöminen päivittäin ei kuitenkaan ole mahdollista pitkällä tähtäimellä, sillä meillä on vain yksi planeetta käytettävissä. Kouluissa tulisi käsitellä ruokaan liittyviä eettisiä valintoja laajemminkin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Liian suuret opetusryhmät ovat ongelma ja vaarantavat koululaisten yhdenvertaisuudesn, mutta Jyväskylässä tilanne on kohtuullinen. Sen sijaan päiväkodeissa ryhmät ovat usein aivan liian suuria.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on kuitenkin kehittää kotihoitoa sellaiseksi, että yhä suurempi osa vanhuksista pärjäisi kotona. Heidän on saatava apua merkittävästi enemmän kuin nykyisin.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Naisvaltaisten ja pienipalkkaisten alojen työntekijöiden kyykytys alkaa jo riittää.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on aika omituinen. Matalan kynnyksen avohoidon palveluita tarvitaan, mutta vakavissa tapauksissa ne eivät ole järkevä vaihtoehto ja luovat turvattomuuden tunnetta erityisesti mielenterveysongelmista kärsiville, jotka eivät saa tarvitsemaansa hoitoa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaverot toki laskevat, kun tehtäviä siirtyy maakunnille. Kunnille jäävien tehtävien rahoitus on kuitenkin taattava, ja niiden rahoituksessa painopistettä olisi oikeudenmukaista siirtää verotukseen, jotta käyttömaksuja voitaisiin pienentää.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Rakentamista ja kaavoittamista hankaloitetaan liian usein perusteettomilla valituksilla, joiden tarkoitus on vain viivyttää hankkeita. Hyvä esimerkki on Hämeenkadun kaava, josta valittaminen on johtanut opiskelija-asuntojen rakentamisen viivästymiseen.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Oleskeluluvan saaneille ihmisille ei ole riittävästi kuntapaikkoja. Kaikkien kuntien täytyy kantaa vastuunsa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Se on kirjastolain vastaista, senkin uunot.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntapaikkoihin satsataan Jyväskylässä kohtuullisen paljon, mutta se on järkevä käyttökohde, sillä liikunta lisää hyvinvointia ja terveyttä. Erityisesti on syytä panostaa lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksiin sekä kaikille avoimiin matalan kynnyksen liikuntapaikkoihin – ei kalliisiin lajeihin tai huippu-urheiluun.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vastuu lukiokoulutuksesta on palautettava koulutuskuntayhtymältä kaupungin hoidettavaksi.

Ehdokkaan kommentti

Lukiokoulutuksen järjestäminen koulutuskuntayhtymän kautta on tällä hetkellä järkevää, sillä se mahdollistaa tarpeettomien raja-aitojen purkamisen lukio- ja ammatillisen koulutuksen väliltä. Jyväskylän lukiokoulutuksen jättileikkaukset eivät johdu koulutuskuntayhtymästä (kuten usein väitetään) vaan Suomen hallituksen leikkauksista.

2. Jyväskylän on luovuttava osittaisistakin päivähoito-oikeuden rajauksista vetovoimaisuutensa säilyttääkseen.

Ehdokkaan kommentti

Kyse ei ole pelkästään vetovoimaisuudesta vaan siitä että päivähoitoa tarvitsevilla lapsilla ja perheillä täytyy olla siihen oikeus.

3. Vanhuksille on turvattava pääsy kotihoidosta tuetun palveluasumisen piiriin.

4. Konserttisalin rakentaminen on saatava liikkeelle alkavalla valtuustokaudella.

Ehdokkaan kommentti

Hankkeeseen tarvittaneen yksityistä rahaa samalla tavoin kuin Hippos-hankkeeseen.

5. Avovankilan rakentaminen Jyväskylään on estettävä.

Ehdokkaan kommentti

Mitään järkiperustetta tällaiselle vastenmieliselle nimbyilylle ei ole.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Omituinen kysymys. Kunnat eivät ole diktatuureja, joten yhteistyötä tarvitaan.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle