Liisa Kuparinen Valitaan

Vaalikone Jyväskylä

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan edistää asukaskeskeistä toimintatapaa ja etsiä kuntalaisille parhaita ratkaisuja faktat, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus edellä.
  2. Lupaan toimia sen eteen, että saavutettava ja laadukas terveydenhuolto on mahdollinen jokaiselle varallisuudesta ja tulotasosta riippumatta.
  3. Lupaan toimia ympäristön ja eläinten hyväksi. Kun eläimiä koskevista asioista päätetään, aion varmistaa, että myös laadulla on väliä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minusta saat kuuntelevan ja asiakeskeisen, laaja-alaisesti yhteiskuntaa katsovan kaupunginvaltuutetun. Olen kauppatieteiden tohtori, käytettävyysasiantuntija, tutkija ja sivutoiminen IT-yrittäjä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää yhdenvertaisuutta, jokaisen ihmisen osallisuutta ja hyvinvointia sekä toimia ympäristön ja eläinten hyväksi. Jo nykyisissä luottamustoimissani olen saanut toimia Vihreiden paikallisessa ja valtakunnan politiikassa, eläinten hyväksi, tasa-arvon puolesta, kirkkovaltuutettuna yhdenvertaisuuden ja lähimmäisyyden eteen, koulutuksen puolesta, paremman työelämän tavoittelemiseksi ja asukasvaikuttamisen hyväksi. Olen valmis toimimaan myös Jyväskylän luottamustoimissa asukkaiden parhaaksi.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei merkittäviä taloudellisia sidonnaisuuksia.
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluvat puoliso Miia ja kaksi löytökoirataustaista espanjanvesikoiraa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Mielenmaisemani on luonnossa. Kuljen metsissä mieluusti koirieni kanssa ja talvisin viihdyn myös hiihtoladuilla. Toisen koirani kanssa harrastan rallytokoa ja toinen on agilitykoira. Järjestötoiminta.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On suositeltavaa ja kannustettavaa jatkaa jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen. Pakko ei kuitenkaan ole paras tie. Erilaiset ratkaisut pitää mahdollistaa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus. Täysin maksuttomuuteen ei päästä ihan pian, mutta sen on oltava tavoitteena.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Jyväskylässä näin jo onkin. Tämä on eettinen valinta paitsi eläinten, myös ympäristön kannalta. Kasvisruuan makuun, laatuun ja ravinteikkuuteen täytyy panostaa, jotta se on entistä useammin houkutteleva valinta entistä useammalle.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksien mukaan. Kulttuuri ja yhteen kokoontuminen edistävät hyvinvointia.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen ryhmäkoot ovat olleet Jyväskylässä kasvussa ja koulutus rajujenkin säästöjen uhri. Useissa kouluissa ryhmäkoot ovat kasvaneet niin suuriksi, että koulu- ja oppimisrauhaa on vaikea turvata. Jos ryhmäkoko on selvästi niin suuri, että se häiritsee oppimista ja kouluhyvinvointia, eikä esimerkiksi koulunkäynnin ohjaajien lisääminen auta, tulee ryhmäkokoja pienentää.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoito on usein toivotuin tapa; koti on tärkeä paikka eikä sieltä mielellään lähdetä muualle hoitoon. Kun kotihoito ei enää riitä, tulee olla mahdollisuus päästä palvelukotiin.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Tarvittaessa siirtymistä eri työnantajien välillä tulee edistää. Työ ei ole vähenemässä, vaan nykyisinkin sote-osaajista on ennemminkin pulaa, joten sote-uudistus ei tarkoita suurta työttömyysuhkaa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kysymyksen muotoilu on hankala; toimivuutta ja sijaintia ei pitäisi asettaa vastakkain. Molemmilla on merkitystä. Palveluita ei saa viedä liian kauas ja hankalan matkan päähän, vaan lähialueilla tarjottavat palvelut ovat tasavertaisimmat myös heille, joiden ei ole helppo lähteä pitkien matkojen päähän.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Helmikuussa alkaneesta valinnanvapauskokeilusta tiedämme jo, että kustannustaso on ongelma. Kokeiluun oli vaikea löytää yksityisiä toimijoita mukaan ja perusteena oli se, ettei kaupungin maksama raha ole riittävä. Näin ollen pidemmällä aikavälillä yksityiset toimijat tuskin ovat valmiita olemaan samoilla ehdoilla mukana. Yksityiset palveluntuottajat voivat toimia sparraajina kunnallisille palveluille, joiden paikoin esiintyvässä kankeudessa olisi parannettavaa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Turvattomuuden tunnetta kenelle? Hoitoa tarvitsevalle varmasti kyllä, jos tämä ei tarpeestaan huolimatta saa riittävän tasoista hoitoa. Tässä meillä on parannettavaa. Kysymyksessä ehkä kuitenkin tarkoitetaan muiden ihmisten turvattomuuden tunnetta, ja se taas on irrelevantti näkökohta suhteessa hoitoa tarvitsevan tarpeeseen. Harvoin mielenterveyden ongelmista kärsivä on yhteiskunnassa vaaraksi muille.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen myötä merkittävä ja kustannuksiltaan suuri osa kunnan tehtävistä on siirtymässä maakunnan vastuulle. Tämän kuuluu näkyä kunnan veroprosentissa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisten kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuksia ja siten myöskään valitusoikeutta ei pidä rajoittaa, mutta valitusten käsittelyaikoja täytyy saada nopeutettua huomattavasti.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisautoilijoita ei suosita liikaa, mutta ihmisten tarpeita ja toiveita julkista liikennettä kohtaan otetaan huomioon liian vähän. Esimerkiksi Äijälänrannassa kokoomakatu rakennettiin niin ahtaaksi, että on todettu, ettei bussipysäkkejä voi mahduttaa kadun varrelle, koska bussilla ei olisi kääntymätilaa. Tämä on järjetöntä kaavoittamista. Tämänkaltaisissa tilanteissa voitaisiin käyttää sitten vaikka pienempää ajokalustoa, sillä (valitettavan) harvoin bussit ovat lähellekään täysiä. Pyöräilijöiden toiveita on Jyväskylässä otettu viime vuosina kiitettävästi huomioon, kiitos mm. Jyväskylän pyöräilyseuran aktiivisen vaikuttamistyön. Tällä linjalla on hyvä jatkaa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kilpailua ei kuitenkaan saa päästää vääristymään, vaan kohtelun tulee olla tasapuolista. Elinkeinotoiminta on kunnalle elinehto, jotta työpaikkojen tuomilla verotuloilla saadaan turvattua kuntalaisille kattavat palvelut. Siksi yritystoimintaa tulee tukea, kun siihen on mahdollisuus ja se myös tuottaa järkevässä suhteessa takaisin kunnalle.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvoista kiinni pitämisellä pidetään huolta myös tulevien sukupolvien elinolosuhteista. Aina pitäisi etsiä keinoja siihen, ettei ympäristö- ja luontoarvoja tarvitse asettaa vastakkain työpaikkojen kanssa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Jyväskylällä on tähän hyvin mahdollisuuksia. Valtion on kuitenkin tuettava kotouttamista. Turvapaikanhakijat eivät ole vain kuluerä, vaan heistä on toki myös veronmaksajiksi ja yhteiskuntamme rakentajiksi.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

On arvokasta, että kirjasto on tasapuolisesti kaikkien käytettävissä riippumatta kuntalaisen tulo- tai varallisuustasosta. Tämä on arvo, jos on syytä pitää kiinni. Raha ei saa olla kenellekään este käyttää kirjaston palveluita. Kortepohjan omatoimikirjastomallia voitaisiin laajentaa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

On järkevää, että kunnan vuokra-asuntoja on hyvin tarjolla etenkin pienituloisille.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunta on parhaasta päästä sairauksien ennaltaehkäisyä. Etenkin kaiken kansan liikuntapaikkojen, kuten hiihtolatujen, luontopolkujen jne. ylläpito on tärkeää. Toisaalta tukea voisi suunnata myös koiraurheilun urheilupaikkoihin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Jyväskylässä täytyisi parantaa joukkoliikenteen vuorojen tiheyttä, ajoreittejä ja etenkin aikataulujen esittämisen selkeyttä. Näistä kahteen ensimmäiseen tarvitaan lisää matkustajapohjaa ja viimeisen parantaminen taas voi tuoda niitä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vastuu lukiokoulutuksesta on palautettava koulutuskuntayhtymältä kaupungin hoidettavaksi.

Ehdokkaan kommentti

Näyttää siltä, että tämä voisi olla tarpeellinen askel.

2. Jyväskylän on luovuttava osittaisistakin päivähoito-oikeuden rajauksista vetovoimaisuutensa säilyttääkseen.

Ehdokkaan kommentti

Ei siksi, että vetovoimaisuus säilyisi, vaan siksi, että lapsen ja perheiden paras toteutuisi.

3. Vanhuksille on turvattava pääsy kotihoidosta tuetun palveluasumisen piiriin.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoito on usein toivotuin tapa; koti on tärkeä paikka eikä sieltä mielellään lähdetä muualle hoitoon. Kun kotihoito ei enää riitä, tulee olla mahdollisuus päästä tuetun palveluasumisen piiriin eikä tämä saa olla kustannuskysymys.

4. Konserttisalin rakentaminen on saatava liikkeelle alkavalla valtuustokaudella.

Ehdokkaan kommentti

Numero konserttisalin hintalapussa on iso ja tärkeintä on pitää terveys- ja sosiaalipalvelut tasapuolisina ja parantaakin niiden saavutettavuutta sekä huolehtia varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta. Voitaisiin vielä selvittää olisiko mahdollista ja millaisin kustannuksin muuttaa Paviljongin suuresta 1200-paikkaisesta Wilhelm-salista konserttisalin vaatimukset täyttävä sali. Nyt tuon salin käyttöaste on melko pieni ja tällaisella ratkaisulla säästö uuden rakentamiseen verrattuna olisi mittava.

5. Avovankilan rakentaminen Jyväskylään on estettävä.

Ehdokkaan kommentti

Vastustamisessa näyttää olleen kyse lähinnä Nimby-ilmiöstä (”Not In My BackYard”). En ole varma onko sijainti paras mahdollinen, mutta ei se huonokaan ole. Todetusti turvallisuusuhkaa avovankilan tulosta tuskin on tulossa. Meidän pitää sopeutua elämään erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Jotkin asiat saattoivat olla ennen paremmin, jotkin toiset nyt. Kulttuurinmuutosta on tapahtunut monella saralla. Yksi merkittävä muutostekijä on tekniikan kehittyminen ja arkipäiväistyminen - siinäkin on tietysti sekä hyvät että huonot puolensa. Itse alan ihmisenä keskityn hyviin ja etsin keinoja välttää yhteiskunnan tasolla huonoja.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme rakentavaa, laajakatseista, hyvään pyrkivää, sivistynyttä ja kuuntelevaa, mutta myös päämäärätietoista johtamista. Usein tarvitaan myös kompromisseja, jotta eri osapuolten ääni tulee parhaalla tavalla kuulluksi.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus kehittää älykkyyttä ja voi johtaa ottamaan myös vastuuta, rakentamaan yhteiskuntaa. Itsenäisyyden lisäksi tarvitaan yhteisöllisyyttä ja yhteistyökykyä. Käytöstavat, muiden ihmisten ja ympäröivän maailman kunnioittaminen on myös tärkeää.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

En haluaisi uskoa näin kielteisesti. Yleensä hyvään uskominen ja muista hyvän ajatteleminen saa myös rakentamaan hyvää ja hyvän lopulta myös tapahtumaan.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoinen kohtelu luo sopua ja turvaa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti ei ole. On tutkittu tosiasia, että esimerkiksi koulutustaso periytyy. Perheiden tilanteissa on paljon muitakin merkittäviä eroja. Kaikilla lähtökohdat eivät ole samat ja vaikeista lähtökohdista on vaikeampi ponnistaa korkealle. Siksi yhteiskunnan täytyy tarjota turvaverkkoja ja tukea - siksi yhteiskuntaa täytyy rakentaa heikoimpien ehdoilla.

Vaalikoneen etusivulle