Antti Yli-Tainio

Vaalikone Jyväskylä

Vaalilupaukseni

  1. Haluan Jyväskylästä nykyistä tehokkaamman ja asukaslähtöisemmän. Ei leikkauksia eikä verojen korotuksia, vaan fiksumpia ratkaisuita.
  2. Lupaan puuttua sisäilmaongelmiin, kehittää joukkoliikennettä, ja parantaa liikennejärjestelyitä, erityisesti katujen talvikunnossapitoa.
  3. Tasa-arvoiset mahdollisuudet päivähoitoon, iltapäivätoimintaan ja nuorisotiloihin, alueesta ja vanhempien varallisuudesta riippumatta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen ollut edistämässä yhteisiä asioita koko aikuisikäni. Ensin järjestöissä ja nyt 8 vuotta kunnallispolitiikassa. Minulle tärkeitä asioita ovat reiluus, kaikkien huomioiminen ja järkevät ratkaisut.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Lupaan edistää vaalilupauksissani mainittuja tavoitteita. Lisäksi lupaan tehdä aina parhaani, kuunnella ihmisiä, ja perehtyä asioihin perusteellisesti. Teen hartiavoimin töitä, että kaikilla olisi Jyväskylässä hyvä olla.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta

Perhe ja vapaa-aika

Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lautapelit
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Tilanne on näin jo käytännössä. Alle 25-vuotias, jolla ei ole tutkintoa ja joka ei ole hakenut opiskelemaan, ei esimerkiksi saa työttömyysturvaa. Tärkeintä on kuitenkin auttaa ja kannustaa nuorta löytämään itselleen mieluisa opiskelu- tai työpaikka.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Esikoulu pohjustaa kouluun menemistä. Osallistumisen ei saa olla vanhempien varallisuudesta kiinni.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Valinta ruokavaliosta on jokaisen oma asia. Tärkeintä on, että kouluruoka on hyvää ja ravitsevaa. Myös kasvisruokaa ja erityisruokavalioita pitää olla päivittäin tarjolla. Itse olen periaatteellisista syistä kala-kasvissyöjä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee tukea yleishyödyllistä vapaaehtoistoimintaa tarjoamalla käyttöön kohtuuhintaisia tiloja. Täysi ilmaisuus ei kuitenkaan ohjaisi tilojen käyttöä järkevällä tavalla.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimukset osoittavat, että pienemmissä ryhmissä opitaan paremmin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Palvelukotiin pitää päästä viivytyksettä, jos ei enää pärjää kotona. Jyväskylän kotihoidossa riittää kyllä vielä kehitettävää. Laskin pari vuotta sitten että Jyväskylä käyttää kotihoitoon 20 miljoonaa euroa ylimääräistä vuodessa, ilman että se näkyy hoidon laadussa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä lähtökohta, että nykyiset kuntien ja sairaanhoitopiirin työntekijät siirtyvät suoraan maakunnan työntekijöiksi. En silti kannata suoraa irtosanomissuojaa kaikille, kuten viime kuntaliitoksessa. Toimintaa on voitava kehittää.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityinen palvelu voi antaa hyvän vertailukohdan, mikä auttaa kuntaa kehittämään omia palveluitaan. Yksityinen palvelu sopii myös täydentämään kunnan omia palveluita esimerkiksi ruuhkahuippujen aikana. Terveydenhuollon laajaa yksityistämistä en kuitenkaan kannata.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Oikeus valittaa viranomaisten päätöksistä on kansalaisten perusoikeuksia. Päätöksentekoa tulee nopeuttaa lyhentämällä valitusten käsittelyaikoja hallinto-oikeudessa. Sama ongelma koskee kaikkia kunnallisia päätöksiä, ei pelkästään kaavoitusta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Lupaan puuttua asiaan, jos jotain liikkujaryhmää ei oteta riittävästi huomioon päätöksissä, oli sitten kyse kävelijöistä, pyöräilijöistä, autoilijoista, tai bussilla kulkijoista. Jyväskylän joukkoliikenne on onneksi kehittynyt viime vuosina. Otin aikoinaan voimakkaasti kantaa sen puolesta, että kaupunki ottaa joukkoliikenteen järjestämisvastuun itselleen, ja se kannatti.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kohtuuhintaisten vuokratonttien tarjoaminen on tonttien myymistä parempi keino edistää yritysten sijoittumista Jyväskylään.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Pitää etsiä sellaiset ratkaisut, että työpaikat ja ympäristöasiat eivät ole keskenään ristiriidassa. Jyväsjärven saatuminen oli esimerkki siitä mitä voi käydä, kun ympäristöasiat sivuutetaan kokonaan. Järvessä ei aikoinaan voinut edes uida.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Valtion pitäisi korvata kunnille turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset nykyistä pidemmältä ajalta.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastolaki kieltää vuosimaksun perimisen. Maksut myös vähentäisivät lainaamista, ja on turhaa hankkia kirjoja vain seisomaan hyllyyn. Poistaisin myös Jyväskylän museoiden pääsymaksut. Pääsymaksuilla ei ole mitään merkitystä museoiden toiminnan rahoittamisen kannalta, mutta moni jättää niiden takia käymättä näyttelyissä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Valtio tukee rahallisesti kunnan vuokra-asumista. On mielestäni reilua, että tuki kohdistuu ensisijassa vähävaraisimmille. Tästä tulee kuitenkin voida joustaa yksilöllisen tarpeen vaatiessa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunta lisää hyvinvointia, ja sen edistäminen on sekä yksilön että kunnan etu. Edistäisin päätöksissä ennen kaikkea arkiliikuntaa, kuten esimerkiksi uimapaikkoja, lenkkipolkuja ja latuja, frisbeegolf-ratoja, sekä koulujen liikuntasalien harrastuskäyttöä.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kunta vastaa joukkoliikenteestä, ja mm. kaavoituksen kautta kauppojen ja palveluiden sijouttumisesta. Kunnan tulee kantaa kokonaisvastuu siitä, että palvelut ovat myös saavutettavissa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vastuu lukiokoulutuksesta on palautettava koulutuskuntayhtymältä kaupungin hoidettavaksi.

Ehdokkaan kommentti

Ongelma on lukioiden rahoituksessa. Jyväskylä ei rahoita lainkaan lukioitaan itse, toisin kuin käytännössä kaikki muut kaupungit. Se on lukiolaisiamme kohtaan väärin.
Opetuksen heikkeneminen on jo tosiasia, joka näkyy ylioppilaskirjoitusten arvosanoissa. Tein tästä kattavan laskelman viime syksynä, ja toin sen lukiokoulutuksen johdon tietoon.
Osasin ennakoida ongelmia, ja äänestinkin siksi viime vaalikaudella sitä vastaan, että lukiot siirrettiin koulutuskuntayhtymään.

2. Jyväskylän on luovuttava osittaisistakin päivähoito-oikeuden rajauksista vetovoimaisuutensa säilyttääkseen.

Ehdokkaan kommentti

Perhe on kuntaa parempi arvioimaan, onko koko- vai puolipäiväinen hoito lapsen kannalta parempi. Esimerkiksi työpaikan vastaanottaminen ei välttämättä ole mahdollista, jos lapsen hoitopaikka on vain puolipäiväinen. Lapsen hyppyyttäminen puolipäiväisen ja täyspäiväisen ryhmän välillä ei ole lapsen kannalta reilua.

3. Vanhuksille on turvattava pääsy kotihoidosta tuetun palveluasumisen piiriin.

Ehdokkaan kommentti

Palveluasumiseen on päästävä viivytyksettä, jos kotona ei enää pärjää.

4. Konserttisalin rakentaminen on saatava liikkeelle alkavalla valtuustokaudella.

Ehdokkaan kommentti

Tilanteessa, jossa Jyväskylä leikkaa peruspalveluistaan, ei konserttisalin rakentamiseen ole kaupungilla varaa.

5. Avovankilan rakentaminen Jyväskylään on estettävä.

Ehdokkaan kommentti

Avovankilaa ei pidä rakentaa Tourulaan, eli käytännössä ihan Jyväskylän keskustaan. Sivummalle sitä voi harkita, sillä vankila ja mukana tuleva rikosseuraamusvirasto toisivat Jyväskylään kymmeniä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä päätöksenteko syntyy hyvästä valmistelusta, asukkaiden kuuntelemisesta, ja päättäjistä jotka ovat valmiita näkemään paljon vaivaa perehtymällä asioihin. Olen sellainen päättäjä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Samassa veneessä ollessa ei kannata alkaa tappelemaan airoista.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle