Anitta Aaltonen

Vaalikone Kaarina

Vaalilupaukseni

  1. Pyrkiä kehittämään laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta 1-9 luokilla terveissä rakennuksissa.
  2. Kuntamme sisäistä julkista liikennettä kehittää käyttäjien toivomusten mukaan yhteistyössä seutuliikenteen Fölin kanssa.
  3. Kuntaamme kehittää uusia palveluja uusille asukkaille ja alueiden välistä liikkuvuutta kehittäen - julkinen liikenne.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kiinnostunut kehittämään kaupungissamme laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta luokilla 1-9, lasten ja nuorten asialla. Tulevaisuutemme hyvinvoinnista pidetään yhdessä huolta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Lasten ja nuorten hyvinvointia perheissä, kouluissa, päivähoidossa ja vapaa-ajalla. Perheille arkeen helpotusta ja vapaa-aikaan yhteistä harrastusta ja toimintaa. Kuntaamme laadukkaita palveluita asukkaille, eri ikäisille liikunnasta kulttuuriin. Nuorten ja lasten hyvinvointiin voimme vaikuttaa rakentamalla terveitä koulutaloja ja päiväkoteja. Ja tuomalla nuorille vapaa-ajan harrastemahdollisuuksia lisää. Kuntamme julkista liikennettä kehittää huomioimalla käyttäjien toivomukset.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseen kuuluvat teini-ikäinen poika ja aviomies.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastan kuntoliikuntaa eri muodoissa kesällä ja talvella. Ympäristö- ja luontoasiat ovat tärkeitä minulle. Kulttuuritarjonnasta nautin käyden teattereissa, elokuvissa, oopperassa ja konserteissa.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Seitsikon ja kokoomuksen välinen nokittelu haittaa Kaarinan virkamiesvalmistelua, päätöksentekoa ja imagoa.

2. Keskustan kouluverkkoratkaisu tulee päivittää ja tuoda valtuustoon käsiteltäväksi.

3. Lasten kotihoitoa tukeva Kaarina-lisä on otettava uudelleen käyttöön.

4. Ala-Lemun kartanon alueelle pitää toteuttaa golfkenttä ja riittävästi rantarakentamista.

5. Kaarinasta pitäisi tehdä kaksikielinen kunta.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle