Rami Aaltonen

Vaalikone Kaarina

Vaalilupaukseni

  1. Lapsivaikutusten arviointi mukaan Kaarinan päätöksentekoon.
  2. Puhdas sisäilma on lapsen perusoikeus.
  3. Kaikelle kiusaamiselle on nollatoleranssi ja koulujen järjestyssäännöissä pitää huomioida myös nettikiusaaminen.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Haluan saada lapsiperheiden ääni kuuluviin Kaarinan päätöksenteossa. Olen aktiivinen ja aikaansaava. Minulla on myös pitkä kokemus kunta-alan asiantuntijatehtävistä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan tehdä Kaarinasta Suomen lapsiystävällisimmän kunnan. Panostamalla lasten ja nuorten hyvinvointiin panostetaan samalla myös tulevaisuuteen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Kaksikieliseen perheeseemme kuuluvat vaimo, kaksi alakouluikäistä lasta sekä kaksi persialaista kissaa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Mökkeily, nappulajalkapallo, musiikki ja liikunta.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Koulutusputkessa pysyminen ei kuitenkaan voi olla itseisarvo. Jokaisella pitää kuitenkin olla jonkinlainen suunnitelma. Pelkät välivuodet tahtovat usein venyä liian pitkiksi.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksuton varhaiskasvatus on ehdottomasti hyvä asia, mutta kaikkein suurituloisimmat eivät sitä tarvitse.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokaa on hyvä oppia syömään siinä missä muutakin ruokaa. Ruuan pitää ennen kaikkea olla riittävän monipuolista.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyö on nouseva trendi ja se on kustannustehokas tapa lisätä kuntalaisten palveluja ja hyvinvointia.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Erityisopetushenkilöstöstä on pulaa monessa ryhmässä. Vaikka ryhmäkoko olisikin oppilasluvultaan sopiva, niin mahdolliset erityisoppilaat vievät opettajan resursseja. Kouluissa pitää pystyä huomioimaan lasten erityistarpeet.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Koti on ihmiselle lähtökohtaisesti paras paikka, jos ihminen itse niin haluaa. Jos kotona oleminen tuntuu turvattomalta tai kunto ei riitä kotona asumiseen, on tilalle annettava jotakin muuta.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Käsittääkseni jatkossa ollaan huolissaan siitä, että on syntymässä alalle työvoimapula. En ole huolissani sote-alan ihmisten työllisyydestä sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi kerran elämässä tehtävien kirurgisten toimenpiteiden leikkauspaikan ei tarvitse olla lähipalvelua. Mieluummin menen kauemmas leikkaukseen, jos sillä varmistetaan palvelun laatu.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen ei ole mikään taikasana, mutta on useita esimerkkejä siitä, että kustannuksia on pystytty pienentämään. Se voi kuitenkin johtua useista eri asioista. Yksityistäminen edellyttää kuitenkin yksityiseltä toimijalta riittävää kokonaisvastuuta asiakkaista, jotta voidaan minimoida osaoptimointi.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito on toimiva hoitomuoto, jos ihminen on avohoitokuntoinen. Se edellyttää kuitenkin lääketieteen ammattilaisten huolellista arviota. Lisäksi tukipalveluiden resurssit pitää olla riittäviä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Vero laskee automaattisesti. Kunnalta lähtee kuitenkin muutoksessa suhteessa enemmän tuloja kuin menoja, joten harkintaa pitää käyttää jatkossakin.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Nykyiset valitusprosessit mahdollistavat keskeisten hankkeiden vuosikausien viivyttämisen. Useat valitukset eivät kuitenkaan johda muutoksiin. Ns. turhat valitukset tulevat kunnalle ja veronmaksajille todella kalliiksi.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunta voi tukea yrityksiä kuitenkin muilla tavoin tehokkaammin eli en pidä halpojen tonttien tarjoamista ratkaisevana tekijänä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikat luovat kasvua ja kasvu mahdollistaa hyvinvoinnin lisääntymisen. Kun ihmiset voivat hyvin, mahdollistaa se myös ympäristötekijöiden laajemman huomioon ottamisen. Jokainen suuri hanke muuttaa jonkin verran ympäristöä. Muuttaminen on kuitenkin eri asia kuin tuhoaminen.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjaston palvelut vähentävät perheiden eriarvoisuutta ja lisäävät sivistystä. En ikinä suostuisi tähän. Toinen asia on, jos kirjastosta olisi mahdollisuus ns. pienellä vuokralla lainata jotain lisätarvikkeita.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikkuvat kuntalaiset ovat hyvinvoivia.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Seitsikon ja kokoomuksen välinen nokittelu haittaa Kaarinan virkamiesvalmistelua, päätöksentekoa ja imagoa.

Ehdokkaan kommentti

En kuitenkaan syyttäisi tästä sen enempää Kokoomusta kuin seitsikkoakaan. Kyseessä on yksittäisten henkilöiden näkökulmaeroja asioissa ja toimintatavoissa. Virkamiehiltä on tullut tilanteesta turhautuvaa palautetta ja se on todella surullista. Virkamiehillä pitäisi olla asioissa kuitenkin suurin asiantuntijuus.

2. Keskustan kouluverkkoratkaisu tulee päivittää ja tuoda valtuustoon käsiteltäväksi.

Ehdokkaan kommentti

Valkeavuoren uusi koulu päätettiin rakentaa vastoin virkamiesesitystä selvästi liian pieneksi. Nyt hovirinnan ja piispanlähteen kouluihin tulee valtavaa kasvupainetta, kun oppilaita joudutaan kuljettamaan niihin. Keskustan kouluissa on ollut kasvupainetta jo luontaisestikin ja tämä vain pahensi tilannetta. Lisäksi hovirinnan koulu taistelee sisäilma-asioiden kanssa eli nähtäväksi jää, voidaanko kaikkia tiloja sielläkään kohta enää edes käyttää. Myös St. Karins svenska skolanin tilat ovat käymässä liian ahtaaksi.

3. Lasten kotihoitoa tukeva Kaarina-lisä on otettava uudelleen käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Lisä on hyvä, jos se pystytään kohdentamaan oikeille perheille. Suurituloisimmat eivät tarvitse maksuautomaattia.

4. Ala-Lemun kartanon alueelle pitää toteuttaa golfkenttä ja riittävästi rantarakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Alueesta olisi mahdollista tehdä erittäin vetovoimainen asuinalue, joka loisi Kaarinaan kasvua, työpaikkoja ja matkailua.

5. Kaarinasta pitäisi tehdä kaksikielinen kunta.

Ehdokkaan kommentti

Kaarina on sitä osittain jo nyt. Kaksikielisyys ei ole muilta pois, mutta kaksikielisille se on todella tärkeä asia.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Liialliset kompromissit tarkoittavat sitä, että lopputuloksena syntyy ei kenenkään ratkaisu.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä sitä itsekin kummasti rauhoituin sitten aikuisiällä...

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti...

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Toisten ihmisten kunnioittaminen ja arvostaminen on kaiken lähtökohta.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Samanlaisia mahdollisuuksia ei ole, mutta se ei silti tarkoita sitä, että kuinka pitkälle voi silti päästä. Rikkaus ja onni ovat kuitenkin eri asioita, joten tähän on vaikea vastata kerralla.

Vaalikoneen etusivulle