Anne Soimajärvi

Vaalikone Kangasala

Vaalilupaukseni

  1. Ajan varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa max 21; 7 lasta aikuista kohden sekä subjektiivista päivähoito-oikeutta kaikille ilman rajoitusta.
  2. Kunnalliset palvelut järjestetään yhä omana palveluna, jyrkkä ei yksityistämiselle & pakkoyhtiöittämiselle. Uudistus ihmisen näkökulmasta.
  3. Olen luottamuksen arvoinen. Kuuntelen, toimin, otan selvää, teen yhteistyötä. Vastaan yhteydenottoihin ja selvittelen asiat, joita kysytään.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen ihminen, jota kiinnostaa ajaa yhteisiä asioitamme.
Minulla on hyvä tuntuma tavan ihmisen elämään.
Olen työläinen, äiti, puoliso, kissaihminen, ystävä, täti.
Saan suuni auki, uskallan toimia.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Erityisesti olen liikkeellä lasten ja perheiden asialla. Varhaiskasvatus, koulutus, tuki lapsille ja perheille. Kohtuulliset ryhmäkoot kouluissa ja päivähoidossa.
Turvallinen kunta jokaiselle. Riittävät eväät perustoimeentuloon.
Kuuleva korva yksinäiselle ja väliinputoajalle.
Soten osalta paluu juurille - ei yksityistämiselle ja pakkoyhtiöttämiselle, niin kuin kaikissa muissakin kunnallisissa palveluissa. Sosiaalinen rakentaminen. Kirjasto, julkinen liikenne tärkeinä osina kunnan elävyyttä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Avomies, aikuinen poika, kolme kissaa.
Mieheni kolme poikaa silloin tällöin.
Asun omakotitalossa Asemalla.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perhe, kissat, ystävät, musiikki, lukeminen, kirjoittaminen, aktivismi, mökkeily.
Laiskottelu. Ulkoilu. Elokuvat. Some.
Olen mukana monessa vapaa-ehtoisessa liikkeessä (Joukkovoima, Lokakuun liike).
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Myös nuorella on oikeus valita toimensa itse. Kannustaminen opiskeluun ja työn hakuun tai harjoittelumahdollisuuksien tarkasteluun on paikallaan.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus on oltava saatavilla kaikille. Kannatan maksuttomuuteen siirtymistä.
Se kuitenkaan ei ole ykkösasia. Palvelujen laatu ja rajoittamaton oikeus varhaiskasvatukseen kaikille ovat ensisijaisempia.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoan tarjoaminen kouluissa on hyvä asia ympäristön kannalta. .
Laadukas ruoka on tärkeää kasvaville, samoin ainesten
kotimaisuus. Lähiruoka olisi paras vaihtoehto.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

En lähtisi vaatimaan ilmaisuutta. Pieni maksu, jolla katetaan käyttökustannuksia on ok. Tilojen monipuolinen käyttö on hyvä asia. Moni tila on osan ajasta turhaan tyhjillään.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen ryhmäkoot ovat oleellinen asia lasten ja nuorten oppimisen turvaamisessa. Pienemmät ryhmäkoot ovat kaikkien etu. Tämä on hyvin tärkeä asia.
Suurten ryhmien vaikutuksesta oppimiseen on paljon tutkimustietoa, joka puoltaa pieniä ryhmäkokoja.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Joillekin kotihoito on riittävää. Se on tärkeä palvelu. Niille, jotka eivät pärjää kotihoidon turvinkaan kotona on tarjottava palvelukotipaikkaa. Tämä on hyvin tärkeä asia.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Turvattava ja heitä myös tarvitaan, jos malli toteutuu.
Ammattitaitoa ja käytännön kokemusta ei kannata heittää hukkaan. On tehtävä päätöksiä kauaskatseisesti, kokemusasiantuntijoita eli työntekijöitä ja asiakkaita kuunnellen.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Ristiriitaa kysymyksen asettelussa. Sijainti vaikuttaa toimivuuteen. Liian pitkät matkat ovat hankalia asiakkaille. Lähipalvelut on turvattava.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

En lainkaan usko tähän. On helppo osoittaa, että käy aivan päin vastoin. Samalla palvelujen saatavuus heikkenee. En kannata hallituksen ajamaa sote-mallia. Kannatan uudistamista sinällään, alkuperäisen idean mukaan: eli parantaen integraatiota, vahvistaen julkisia palveluja ja tasaten alueellista tasa-arvoa. Tämä on kauaskantoinen, todella suuri hanke, jonka valmistelu on tehtävä huolellisesti. Nykyinen valmistelu ei riitä.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Moni mielenterveyskuntoutuja tarvitsisi ympärivuorokautista tukea nykyistä enemmän. Laitospaikkoja tarvitaan kipeästi.
Palvelujen saatavuuteen täytyy satsata ja hoitoon pääsyyn.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Toistaiseksi tähän on mahdoton vastata, koska asiasta ei ole päätetty.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisilla täytyy olla valitusoikeus.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoitusratkaisuissa on otettava huomioon sekä ysktyis- että julkinen liikenne sekä tavaraliikeenteen logistiikka.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu tilanteesta.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö, luonto ovat korvaamattomia.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Luonnollisesti kyllä. Hädänalaisia täytyy auttaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on palvelu, joka täytyy säilyttää ilmaisena. Se on tärkeä osa sivistystämme. Kirjastot ovat monille hyviä kohtaamispaikkoja ja tarjoavat myös muita kulttuuripalveluita. Kirjastotoimea täytyy vahvistaa ja kirjastoverkko säilyttää.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Käsitykseni mukaan kohtuullisesti.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikkenne on palvelu, jota tarvitaan joka kolkassa. Ympäristö ja luonto otettava myös huomioon.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kangasalan pitää muuttua kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Kangasalla saisi kernaasti säilyä kuntana. Tämä koska valtaosa kuntalaisista on sillä kannalla.

2. Peruskoulujen määrää pitää tulevalla vaalikaudella vähentää

Ehdokkaan kommentti

Kattava kouluverkko on lasten etu. Kohtuullinen koulumatka, lähikoulu myös alueen harrastuspaikka, tilat tarpeen monelle koulupäivien jälkeenkin etc. Pieni koulu on rikkautta.

3. Kangasalan palveluita on kehitettävä keskustaa painottaen

Ehdokkaan kommentti

Kaikki asuinalueet ovat yhtä tärkeitä. Palveluja ja joukkoliikennettä kattavasti jokaiselle kuntalaiselle.

4. Kangasalan pitää helpottaa kesämökin muuttamista ympärivuotiseksi asunnoksi

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

En ole suurkunnan kannalla. Elinvoimainen kunta nykyisellään jokainen näistä. Jos asiaa aiotaan jossain vaiheessa esittää, pitää siitä järjestää äänestykset kuntalaisille.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Ennen oli ennen ja nyt on nyt.
Ei kysymyksessä ole oikein mieltä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme aitoa demokratiaa. Päätöksentekoa pitää mieluummin hajauttaa ja olla aidossa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa ajattelen juuri noin. Tietty määrä kuuliaisuutta ja hyviä tapoja on silti tarpeen. Yhdessä toimimisen taidot, toisen huomioonotto ja kunnioitus ovat lapsellekin tarpeellisia taitoja, jotka on hyvä oppia ihan pienestä pitäen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Tässä on perää.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo = ihmisarvo!

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Syntyperä ja elintaso vaikuttavat mahdollisuuksiin. Tänään taas enemmän kuin joku aika sitten, johtuen hallituspoliitiikasta, joka suosii kaikessa hyvätuloisia ja kasvattaa voimakkaasti kuilua rikkaiden ja köyhien välillä.

Vaalikoneen etusivulle