Taisto Miettinen Valitaan

Vaalikone Kauniainen

Vaalilupaukseni

  1. - Oikeudenmukaisuus: Toimin päätöksenteossa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti säännöksistä myös käytännössä tietoisena
  2. - Taloustietämys: Kunnan taloutta on tervehdyttävä, joka vaatii taloustietämystä.
  3. - Asioiden ajaminen vaatii sisukkuutta ja tehokkuutta, joista minulla on käytännön todellisia näyttöjä. Kts. kotisivut
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Tarjoan oikeudenmukaisuutta, taloustietämystä, sisukkuutta ja tehokkuutta asioiden hoitoon. Teen sen, minkä lupaan sekä teot valtuustossa ja lautakunnassa osoittavat sen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tasapuolista oikeudenmukaisuutta kaikille kuntalaisille, taloustietämystä kunnan järkevään talouteen sekä kuntalaisten asioiden sisukasta ja tehokasta ajamista päätöksenteon avoimuus ja kuntalaisten kuuleminen huomioiden

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
2 lasta ja avopuoliso
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Liikunta (mm. kuntosali, laskettelu/lautailu, valokuvaus, vaellus) sekä kilpaurheilu mm. pikajuoksu, avantouinti, lumikenkäjuoksu, eukonkanto, vesijuoksu, potkukelkkailu....
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten on hyvä päästä työelämään taikka koulutukseen, sillä muutoin nuori saattaa syrjäytyä

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Perheen tulojen mukaan. Ilmaisessa päivähoidossa kaikki kuntalaiset maksaisivat lapsiperheiden päivähoitoa

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokaa tulee olla tarjolla joka päivä muun monipuolisen ruoan yhteydessä

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kauniainen tukee kauniaislaisten yhdistysten toimintaa

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Luokkakoko on kohtuullinen Kauniaisissa

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kauniaisten vanhustenpalvelu toiminee hyvin

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kauniaisten lähipalvelut tulee turvata ja ne ovat toimineet hyvin

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tiedossa ei ole tehokkuutta eikä kustannussäästöä

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen tilanne on yksilöllinen, jollaisena sitä tulee tarkastellakin

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan taloutta on tervehdytettävä. Maakuntahallinto ei toimi ilman varoja

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Osa valituksista on tehty kiusantekomielessä

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Tiedossa ei ole suosimista, vaan liikenneyhteyksien parantaminen

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kauniaisten liiketontit rajallisia. Yrityksiä voidaan tukea muutoin

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikkoja tulee luoda ympäristöarvot huomioiden

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kauniainen on jo päättänyt ottaa vastaan vuosittain turvapaikan saaneita. Kaupungin taloutta tervehdytetään sekä kustannuksia leikataan kaikilla osa-aluella. Kaupungilla ei ole myöskään vapaita vuokra-asuntoja ja asuntojonossa on satakunta ruokakuntaa. Asiasta blogissani http://www.taistomiettinen.com/blogi/2016/06/18/11071

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kyse peruspalvelusta ja yleisestä sivistyksestä. Kynnys palvelun käyttöön nousisi

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Vähävaraisilla tulee myös olla mahdollisuus saada asunto

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilu on tuettua, mutta sillä panostetaan ennaltaehkäisevästi hyvinvointiin

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei ongelma Kauniaisissa

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kauniaisten pitää ennemmin korottaa kunnallisveroa kuin tinkiä palveluistaan.

Ehdokkaan kommentti

Peruspalvelut on turvattava. Kaupungin tulee samalla tervehdyttää talouttaan mm. vähentämällä kunnan toimintojen päällekkäisyyttä ja byrokratiaa sekä muutoin tehostamalla organisaatioiden toimintaa

2. Kauniaisten kaupungintalo tulisi purkaa, jotta saadaan enemmän tilaa asumiselle.

Ehdokkaan kommentti

Asian selvittely/suunnittelu on työn alla. Jos puretaan, niin kaupungin hallintotilojen lisäksi sinne voidaan sijoittaa liike- ja asuintiloja Kauniaisten puistomaisuus huomioiden

3. Kauniaisten tulee vaalia huvilaluonnettaan. Kaupungin tulisi rakentaa väljästi matalia taloja, ei tiheästi korkeita taloja.

Ehdokkaan kommentti

Keskustaan voi sijoittaa korkeita taloja. Kaavoituksessa vaalittava huvilaluonnetta ja puistomaisuutta

4. Säästöpaineissakaan koulujen ryhmäkokoja ei saa suurentaa, eikä digitaalisesta opetusmateriaalista tinkiä.

Ehdokkaan kommentti

Koulutukseen tulee panostaa

5. Kaupungin pitäisi houkutella lisää nuoria asukkaita.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoituksessa huomioitava kohtuuhintaiset asunnot

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Mitä asioita mitataan ? Maailma muuttuu sekä ihmiset ja tavat sen mukana

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Ongelmissa monesti kyse asioiden arvottamisesta. Kuntalaisten asioissa kuultava kuntalaisia

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Ihminen on kokonaisuus, jossa pyritään moniin hyveisiin

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

En näe elämää kilpailuna/taisteluna, muutoin kuin urheilukilpailussa :)

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisiä tulee kohdella tasa-arvoisesti

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet

Vaalikoneen etusivulle