Tarja Kaisanlahti Valitaan

Vaalikone Kemijärvi

Vaalilupaukseni

  1. Lähipalvelujen turvaaminen, ml. kulttuuri- ja liikuntapalvelut (kirjastoauto, uimahalli).
  2. Kylien osalta yksitysteiden aurausavustuksen on jatkuttava.
  3. Yritysystävällistä elinkeinopolitiikkaa on tuettava.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Omaan neljän kauden eli 16 vuoden kokemuksen valtuustotyöskentelystä. Olen edelleen innostunut jatkamaan työtä kotikaupunkini hyväksi.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Lähipalveluiden turvaaminen, elinkeinoelämän ja työllisyyden edistäminen sekä kulttuuri-ja liikuntapaikkojen säilyttäminen ja kehittäminen edelleen ovat minulle tärkeitä asioita. Kun sote-palvelut näyttävät siirtyvän uudelle maakuntahallinnolle, niin pidän tärkeänä, että siirtymävaihe sujuu joustavasti ja kemijärveläisten sote-palveluiden taso ei heikkene. Palveluiden mahdollinen yksityistäminen luo mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Tarvitsemme vahvaa edunvalvontaa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei merkittäviä sidonnaisuuksia.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Olen syntyperäinen kemijärveläinen, vanhempani ovat poromies Heino Kaisanlahti ja ent. asuntolanhoitaja Else o.s. Huttunen. Poikani Janne työskentelee Eeva-Maria Maijalan eduskunta-avustajana.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lukeminen, matkailu ja järjestötoiminta. Olin 15 vuotta Keskustan Kemijärven kunnallisjärjestön johtokunnassa (3 v. puheenjohtajana).
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Estetään tällä tavoin syrjäytymistä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla siten samat lähtökohdat. Riippuen kunnan taloudellisesta tilanteesta, jokainen kunta voi tehdä rahoituksesta oman päätöksen.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Monipuolinen ruokavalio kuuluu lapsen/nuoren terveyden vaalimiseen. Pelkkä kasvisruoka ei siihen kuulu. Kasviksien syöntiin toki tulee kannustaa. Parempana pitäisin lähiruokapäivää koulussa ja lasten opettamista lähiruokatietoisuuteen. Tein valtuustoaloitteen lähiruoan käytön lisäämisestä Kemijärvellä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuria tulee tukea ja tilasta riippuen voi tulla kyseeseen tilakorvaus. Kemijärvellä eri kulttuurijärjestöillä on merkittävä tehtävä kaupungissamme.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitopalveluita on saatavilla melko hyvin kotikaupungissani, mutta kun tilanne kotona asumiseen käy ylivoimaiseksi, on palvelukotipaikka turvattava.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Terveydenhoidon parissa olevien työntekijöiden määrää ei ole varaa vähentää, koska palveluntarve ei pienene tulevaisuudessakaan.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Lähipalvelut ainakin perusterveydenhuollon osalta tulee säilyttää omassa kunnassa. Lappi on pitkien välimatkojen aluetta ja tosiasiallinen pääsy terveyspalveluihin edellyttää riittävää peruspalvelutasoa joka kunnassa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Palvelujen lisääminen on varmasti eduksi, mutta kustannuksien säästöön en osaa ottaa kantaa tässä vaiheessa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Jos maakuntahallinnolle tulee verotusoikeus, niin vastaavasti kuntaveroa tulee pienentää, kun tehtävien järjestäminen siirtyy maakuntatasolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus kuuluu demokratiaan. Valitusten käsittely saisi kuitenkin olla nopeampaa. Kemijärvellä valittamisesta on myös hyviä tuloksia, kun saimme Kuumalammen ympäri menevän kauniin puistotien rakennettua kokonaisuudessaan. Ensin valtuusto päätti jättää asian keskeneräiseksi, mutta valituksella päätös kumottiin ja uuden päätöksen vaikutuksista kaikki kaupunkilaiset saavat nyt nauttia.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Lapissa suurin osa ihmisistä joutuu väistämättä käyttämään yksityisautoa pitkien välimatkojen ja harvoin kulkevan paikallisliikenteen vuoksi. En koe, että Kemijärvellä olisi mitään ongelmia kaavoituksen kanssa ollut tässä suhteessa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee edistää työllisyyttä yritysmyönteisellä elinkeinopolitiikalla.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Lapissa luontoarvot ovat myös taloudellisia arvoja, mutta meillä on tilaa uudelle yritystoiminnalle.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Tulee olla ennen vastaanottamista hyvä kotouttamissuunnitelma ja hyvät työllistämismahdollisuudet turvapaikan saaneille. Nykyistä pakolaiskriisiä ei ratkaise se, että otamme pienen osan pakolaisista Suomeen tai Lapin eri kuntiin, vaan voimavarat olisi keskitettävä pakolaisleireille, joissa on suurin hätä, sekä lähtömaiden olojen vakauttamiseen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut tulee olla kaikkien käytössä vastikkeetta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kemijärvellä on paikkakunnan asukasluku huomioiden erinomaiset liikuntapalvelut (liikuntahalli, jäähalli, urheilukenttä, hiihtoladut/pururadat jne.).

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Palvelutaksit paikkaavat joukkoliikenteen puutteita maaseutukylistä kaupungille matkustettaessa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kemijärvi tulee säilyttää itsenäisenä.

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyötä tulee kehittää kuntarajojen yli. Jos maakuntahallinto toteutuu ja raskaimmat tehtävät siirtyvät sinne, niin kuntaliitospuheille on entistä vähemmän tilausta. Olen johdonmukaisesti kannattanut kuntien itsemääräämisoikeutta ja vastustanut Pelkosenniemen kanssa tehtävää kuntaliitosta, kun Pelkosenniemen kuntalaiset eivät ole esitystä hyväksyneet.

2. Kemijärven ei olisi pitänyt luopua bioselluyhtiön osakkeista.

3. Kemijärvi on ollut liian passiivinen Suomun alueen kehittämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunki ei ole päävastuussa Suomun kehittämisestä, mutta se voi kaavaratkaisuilla ja aktiivisella elinkeinopolitiikalla edistää alueen matkailua. Aikanaan Suomu oli menestystarina, viime vuosikymmenten kehitys on ollut surullista. Uskon, että enemmän voitaisiin tehdä.

4. Kemijärven on kaavoitettava tavaratalotontti Tokmannille sen haluamalta puistoalueelta.

Ehdokkaan kommentti

Elinkeinoelämää tulee vilkastuttaa ja kaikki yritykset ovat tervetulleita. Tontin valinnasta voi neuvotella. Olen ollut teknisessä lautakunnassa asiaa käsittelemässä ja pidän ongelmallisena sellaisia lähtökohtaisesti yrityskielteisiä asenteita, joita joskus olen saanut kohdata. Lähtökohtaisesti on aina iloinen asia, että joku yritys on kiinnostunut tulemaan Kemijärvelle.

5. Kemijärven on estettävä uusien tuulivoimapuistojen rakentaminen kaupungin alueelle.

Ehdokkaan kommentti

Järvimaisemaan eivät sovi tuulivoimalat. Periaatteessa esim. Raajärven entiselle kaivosalueelle tuulivoimapuiston voisi rakentaa, rakennuspaikka huomioiden. Nykyinen tuulivoiman tukeminen valtion rahoista on ollut kohtuuttoman kallista veronmaksajille. Rahat eivät ainakaan saisi mennä veroparatiiseihin. Tämän mukaisesti olen valtuustossa äänestänyt.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Yhteisöllisyyden katoaminen on suuri ongelma, joka näkyy sitten laskuna sosiaali- ja terveyspalveluissa.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Hyvät käytöstavat ja tietyt "säännöt ja periaatteet" mahdollistavat myös itsenäisyyden ja uteliaisuuden.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti nykyään näin on ja unohdetaan liian usein heikomman asema.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Eriarvoisuus Suomessa on kasvanut. Kuitenkin meillä on esim. kaikille yhteinen peruskoulu ja mahdollisuudet taustoista riippumatta päästä itselleen sopivalle työalalle.

Vaalikoneen etusivulle