Pirkka Aalto Valitaan

Vaalikone Kemijärvi

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan tehdä parhaani sen puolesta, että Kemijärvi on jatkossakin hyvä paikka varttua, elää ja asua - ja myös vierailla.
  2. Lupaan panostaa etenkin lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin - toki muutakaan väestöä unohtamatta.
  3. Lupaan jatkossakin tehdä työtä Lapin luonnon puolesta. Onhan puhdas ja monimuotoinen luonto koko Lapin tärkein vetovoimatekijä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on yht. 12 vuoden kokemus valtuustotyöskentelystä kahdesta kunnasta, olen toiminut mm. kaupunginhallituksessa, KD:n puoluehallituksessa ja -valtuustossa - eli kokemusta ja kontakteja löytyy.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan jatkossakin pitää huolta siitä, että kuntalaisia kohdellaan hyvin ja tasapuolisesti päätöksenteossa ja että olosuhteet ja palvelut säilyvät Kemijärvellä sellaisina, että meidän kaikkien on täällä hyvä olla. Varsinkin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat jo ammattinikin puolesta minulle läheisiä. Tavoitteeni on tehdä työtä sekä alueemme ihmisten että luonnon puolesta. Kemijärven lisäksi pidän tärkeänä ajaa koko Itä-Lapin asioita - esim. osallistuessani puolueeni toimintaan.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimoni Anitta (biologian ja maantiedon lehtori Kemijärven lukiossa), lapset Tuukka (lukiossa), Iina ja Veikka (peruskoulussa) sekä kollikissat Mölli ja Purri (kotona).
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Linnut ja luonto muutenkin; ks. esim. http://pirkka-aalto.blogspot.fi/, liikunta (lenkkeily, salibandy ja kuntosali), musiikin kuuntelu (ainakin autoa ajaessa), penkkiurheilu...
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että jokainen nuori saa opiskelupaikan heti peruskoulun jälkeen. Opiskelun keskeyttämisvaarassa olevat tai jo keskeyttäneet on tavoitettava oppilaitoksissa nopeasti, jotta nuoren koulutuspolku voidaan päivittää. Peruskoulun jälkeen ei kannata pitää välivuotta, vaan jatko-opintoihin tulee suunnata saman tien, jotta opiskelurytmi säilyy tai ainakin löytyy.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen malli, jossa lasten päivähoidon kustannukset suhteutetaan vanhempien tuloihin on hyvä. Se helpottaa pienituloisten tilannetta, mutta ei kuormita liikaa kunnan taloutta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Lapset ja nuoret on hyvä opettaa siihen, että joka aterialla ei tarvitse olla lihaa, vaan kasvisruokakin voi olla hyvää ja ravitsevaa. Kasvisruoan suhteellinen lisääminen ruokavaliossamme olisi ekologinen ja terveellinen ratkaisu, sillä lihantuotanto kuormittaa luontoa aivan eri tavalla kuin kasvien kasvattaminen. Myös lähiruoan määrää kouluissa tulisi kasvattaa, sillä se tukee alueen maatalousyrittäjiä ja vähentää kuljetuskustannuksia ja kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuri tuo kuntiin elämää, hyvinvointia ja houkuttelevuutta. Kolmas sektori taas tukee toiminnallaan vireyttä ja hyvinvointia kuntalaisten keskuudessa. Niinpä kunta voi aivan hyvin tulla vastaan ja tarjota tilojaan kulttuuria tukevien ja edistävien yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kemijärven kouluissa ryhmäkoot on saatu pysymään pääosin aivan sopivina, mutta muualla Suomessa ne ovat monin paikoin liian suuria, jolloin opettaminen ja oppiminen vaikeutuu. Perusopetuksen oppilasryhmien tulisi olla mieluiten alle 20 hengen kokoisia, jolloin opettaja pystyisi hahmottamaan oppilaat koko ajan yksilöinä - ei kasvottomana massana.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhustenhoitoa tapahtuu yhä enemmän kodeissa, mikä on pelkästään hyvä asia - kunhan asiakkaiden toimintakyvystä ja arjesta selviytymisestä pidetään hyvää huolta. Ensisijaisesti olisikin syytä lisätä ikäihmisten kotiin tuotavien palvelujen määrää ja laatua! Paikoitellen kotipalvelua on kuitenkin vaikea saada ja joskus taas laitoshoitoa tarvitsevia pidetään kotihoidossa. Tällöin vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, sillä jokaiselle suomalaiselle pitää voida taata turvallinen vanhuus.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kemijärven kaupungin tulee valmistautua tulevaan sote -uudistukseen niin, että kaikille kunnan työntekijöille löytyy mielekästä ja mahdollisimman hyvin työntekijän koulutukseen sopivaa työtä myös uudistuksen jälkeen.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tuleva sote -uudistus perustuu juuri tähän, ja täytyy vain toivoa, että uudistus onnistuu hyvin. Meidän on kuitenkin erityisen tärkeää pitää puoliamme etenkin sairaala Lapponian suhteen ja varmistaa, että laadukkaat lähipalvelut säilyvät meillä uudistuksen jälkeenkin.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Se tuotetaanko palvelu julkisen organisaation kautta vai yksityisesti tulee harkita aina tapauskohtaisesti - kuntalaisen hyödyn näkökulmasta. Hankinnoilla on iso merkitys alueen talouteen ja työllisyyteen sekä yritysten elinvoimaan. Paras mahdollinen hoito saadaan kuitenkin monesti juuri silloin, kun julkinen ja yksityinen sektori täydentävät toisiaan. Yksityiset terveyspalvelujen tuottajat voivat luoda kokonaan uusia palveluita. Lisäksi ne purkavat julkisen sektorin hoitojonoja ja keventävät rahoituksen tarvetta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveysongelmaisten pitäminen avohoidossa on aiheuttanut ajoittain hyvinkin vakavia väkivallantekoja, ja siksi olisi tärkeää pystyä pitämään ympäristölleen mahdollisesti vaaralliset potilaat paremmin laitoshoidon piirissä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Veroja voidaan laskea ja tullaankin laskemaan reilusti, kunhan sote -uudistus astuu voimaan. Toisaalta kuntien on tärkeää pitää puolensa tässä suuressa veronalennuksessa, jotta verotuloja riittää jatkossakin kunnalle jäävien toimintojen pyörittämiseen.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Nykyiset laajat valitusoikeudet mahdollistavat kaavoituksen ja rakentamisen pitkäaikaisen jarruttamisen - vaikka ihan kiusalla. Valitusoikeutta tuleekin kaventaa, jotta turhilta valituksilta vältytään. Lisäksi lupaprosesseille tulee asettaa aikarajat, jotta ne eivät enää veny liian pitkiksi.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Ainakaan Kemijärven kaavoissa ei yksityisautoilua suosita mitenkään liikaa - varsinkin kun meidän oloissamme yksityisautoilu on lähes välttämätöntä vähäisen joukkoliikenteen ja pitkien etäisyyksien vuoksi.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli kuntaan on tulossa tai perusteilla houkuttelevia ja työllisyyttä varmuudella lisääviä yrityksiä, kannattaa kaupungin kannustaa ja tukea niiden saapumista tarjoamalla niille edullista tonttimaata.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvoista ei pidä joustaa. Luontomme tulee säilyä monimuotoisena myös tuleville sukupolville. Lappi elää pitkälti luonnosta, ja puhdas luonto on tärkeä osa mm. koko Kemijärven brändiä. Etenkin matkailupuolella puhdas ja koskematon luonto on myös juuri se vetovoimatekijä, jolla moni lappilainen voi työllistää itsensä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Vastaanottokeskuksen perustaminen Kemijärvelle onnistui hyvin, ja nyt meidän olisi hyvä ottaa tänne asumaan kaupunkiimme jo valmiiksi kotoutuneita turvapaikanhakijoita - mielellään myös kokonaisia perheitä.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut tulee säilyttää maksuttomina ja silti laadukkaina, jotta kuntalaiset voivat varallisuudestaan riippumatta hyödyntää niitä tasapuolisesti. Monelle heikkotuloiselle kirjaston lehtiarkisto sekä kirjastosta saatavat kirjat ja elokuvat voivat olla merkittävä henkisen hyvinvoinnin lähde. Etenkin lapsia ja nuoria tulisi kannustaa lukemaan paljon nykyistä enemmän, ja siihen yhtälöön vuosimaksut tai lainausmaksut sopivat hyvin huonosti.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli kunnassa on tarjolla paljon vuokra-asuntoja, pitäisi niitä voida vuokrata, vaikka vuokralaisen tulot menisivätkin rajan yli. Mikäli vuokra-asunnoista on pulaa, voisi silloin asiakaskunnassa priorisoida heikkotuloisia.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kemijärvellä on erittäin hyvät liikuntamahdollisuudet - ja niistä on pidettävä myös huolta, sillä ne edustavat juuri sitä viihtyvyyttä, joka saa niin paikalliset kuin turistitkin viihtymään kaupungissamme. Lisäksi kuntalaisten aktiivinen liikkuminen on juuri sitä hyvää ennaltaehkäisevää toimintaa, joka vähentää pitkällä tähtäimellä sote -puolen kustannuksia.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen kehittäminen on laajassa ja harvaan asutussa kunnassamme erittäin tärkeää - vaikkakin haastavaa. Ikääntyneiden ihmisten mahdollisuudet käydä syrjäkyliltä keskustan palveluiden piirissä tulee turvata toimivan ja säännöllisen joukkoliikenteen avulla. Samoin syrjäkylillä asuvien lasten ja nuorten on tärkeää voida osallistua kouluajan jälkeen keskustassa tarjolla olevaan harrastustoimintaan.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kemijärvi tulee säilyttää itsenäisenä.

Ehdokkaan kommentti

Kemijärvi pärjää nykytilanteessa vielä tällaisenaan eli ilman kuntaliitoksia - varsinkin kun lähitulevaisuudessa esim. biojalostamon toteutuminen tuonee merkittävän piristysruiskeen kuntatalouteemme. Mikäli joku pienistä naapurikunnistamme olisi kuitenkin valmis liittymään Kemijärveen, olisin kuntaliitoksen kannalla. Pakkoliitoksiin ei tule mennä, mutta vapaaehtoinen kuntaliitos esim. Pelkosenniemen kanssa olisi kaupungillemme erittäin hyvä asia. Ison Itä-Lapin kunnan perustaminen vaatisi kaikkien seutukunnan kuntien yhteisen tahtotilan.

2. Kemijärven ei olisi pitänyt luopua bioselluyhtiön osakkeista.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin toimenkuvaan sopii alueelle suunniteltujen ja perustettavien yritysten auttaminen alkuun, mutta kaupunki ei osakeyhtiö, eikä kaupungin hallinnon tehtäviin kuulu osakkeilla pelaaminen. Kaupunki oli tukemassa Boreal Biorefin vauhtiin pääsyä ja biojalostamohankkeen valmistelua juuri sillä tavalla kuin yrityksen kanssa sovittiin. Kun tuli kaupungin vuoro irtautua hankkeesta, toimimme kuten oli sovittukin.

3. Kemijärvi on ollut liian passiivinen Suomun alueen kehittämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Kemijärven kaupunki on tehnyt viime vuosina voitavansa Suomun alueen eteen, eivätkä alueen ongelmat johdu suinkaan kaupungin passiivisuudesta, vaan pitkälti erittäin huonosta tuurista. Viimeisen valtuustokauden aikana ensimmäinen ongelma oli hotelliyrittäjä, joka ei avannutkaan remontoitua hotelliaan asiakkaille. Kun yrittäjä viimein vaihtui, oli hotellin tulipalo tietenkin pahinta mitä tuossa tilanteessa saattoi enää tapahtua. Viimeisin kädenojennus kaupungilta on lasten ja nuorten laskettelijoiden kausilippujen tukeminen Suomulle täksi loppukaudeksi.

4. Kemijärven on kaavoitettava tavaratalotontti Tokmannille sen haluamalta puistoalueelta.

Ehdokkaan kommentti

Kemijärven kaupunki ei saa antaa yksittäisen yrityksen sanella ehtoja, mihin rakennetaan ja mihin ei. Keskeisellä paikalla oleva puistoalue ei sovi tavaratalotontiksi, varsinkin kun tavaratalolle voidaan helposti osoittaa muita hyviä kohteita esim. Rovaniementien varresta, josta kaupunki on ostanut maita juuri tällaisia hankkeita varten. Se kelpaavatko tarjotut vaihtoehtoiset tontit Tokmannille on yrityksen oma ongelma.

5. Kemijärven on estettävä uusien tuulivoimapuistojen rakentaminen kaupungin alueelle.

Ehdokkaan kommentti

Kemijärven kaupunginvaltuusto on ilmaissut selvästi millaisille alueille tuulivoimaa ei pidä rakentaa. Laajan kaupunkimme alueelta löytyy myös sellaisia kolkkia, joihin rakentaminen onnistuu oikein hyvin myös valtuuston asettamien raamien rajoissa - eli meillä on myös alueita, joissa asutusta ei ole lähellä, joissa voimalat eivät haittaisi matkailuelinkeinoa ja joista voimalat eivät näkyisi häiritsevästi esim. järvimaisemaan. (Kysymyksessä puhutaan "uusista" tuulivoimapuistoista. Todellisuudessahan Kemijärvellä ei ole vielä ensimmäistäkään tuulivoimalaa, tuulivoimapuistoista puhumattakaan).

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset elävät nykyään varsin terveellisesti. Päihteiden käyttö etenkin nuorten keskuudessa on vähentynyt roimasti jne. Eli pääosin voimme nyt hyvin. Toisaalta ulkoilu ja liikunta on monelta unohtunut jatkuvan näyttöpäätteen tuijottamisen takia - eli myös negatiivista kehitystä on tapahtunut. Yleisesti ottaen koko ajan kehittynyt terveydenhuolto, parempi ravitsemus ja nykyinen hyvä sosiaaliturva kertovat kuitenkin siitä, että Suomessa on juuri nyt erittäin hyvä elää ja asua.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä että yhteiskunnasta löytyy edelleen myös sellaisia auktoriteetteja, jotka uskaltavat sanoa asioita suoraan ja joita kuullaan ja joiden mielipiteitä arvostetaan. Mielestäni mm. nykyinen presidenttimme on juuri tämän suuntainen johtaja - ja niin pitää ollakin.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lasten on tärkeää saada olla lapsia, mihin kuuluu myös terve uteliaisuus ja halu toimia itsenäisesti. Ympäristöstään kiinnostuneesta ja aktiivisesta lapsesta kasvaa yleensä itsenäinen ja pärjäävä aikuinen. Toki huonoa käytöstä ja tottelemattomuuttakaan ei pidä suvaita - ainakaan kovin pitkään.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti. Kilpailu esim. opiskelu ja työpaikoista on paikoitellen todella kovaa. Onneksi Suomessa ketään ei kuitenkaan jätetä heitteille, vaan meillä on hyvä sosiaaliturva - eli myös heikommista ja syrjään jääneistä pyritään pitämään huolta.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa tasa-arvo ei ole mikään outo sana. Esim. naisten äänioikeus toteutui meillä ensimmäisten maiden joukossa. Silti tasa-arvoisuutta on aina varaa parantaa. Naiset ja miehet eivät ole vieläkään tasa-arvoisia esim. palkkauksen suhteen, sillä monet naisvaltaiset alat ovat edelleenkin alipalkattuja miesvaltaisiin verrattuna. Sukupuolivähemmistöjen oikeuksista on puhuttu todella paljon viime aikoina. Seuraavaksi tasa-arvoa tulisi tarkastalla vaikkapa maahanmuuttajien kannalta, joiden hyväksyminen osaksi suomalaista yhteiskuntaa ei läheskään aina suju ilman ongelmia.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa kaikki pääsevät kouluun ja se millaista urakehitystä tapahtuu koulun jälkeen on yleensä kiinni ahkeruudesta - ei henkilön varallisuudesta. Onni taas on asennekysymys. Onnea ei yleensä voi ostaa!

Vaalikoneen etusivulle