Pia Lohikoski Valitaan

Vaalikone Kerava

Vaalilupaukseni

  1. Ajan aktiivisesti peruskoulujen ja päiväkotien ryhmäkokojen pienentämistä. Haluan taata laadukkaan varhaiskasvatuksen kaikille lapsille.
  2. Ajan asuntopolitiikkaa, jolla asumisen hintaa saadaan alas. Kaavoitetaan monipuolisia asuinalueita, myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
  3. Puolustan vapaa-aikapalveluja, kirjaston, kulttuurin, nuorisotyön & liikunnan resursseja. Lasten & eläkeläisten harrastustilat maksuttomiksi
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen pienten puolella - edelleenkin. Rohkeaa ja tarmokasta valtuustotyötä jo kahdeksan vuoden ajan. Kokemuksella, asiantuntemuksella ja inhimillisellä otteella yhteiseksi hyväksi.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan, että jokaisella lapsella on jatkossakin tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen ja ryhmäkokoja pienennetään.
Jatketaan peruskoulun luokkakokojen pienentämistä.
1.-4.-luokkalaisille oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan.
Varmistetaan jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle jatkokoulutuspaikka.
Oppilashuollon ja tukipalveluiden resurssit vastaamaan tuen tarpeeseen.
Asumisen hinta kuriin hyvällä kaavoitus- ja asuntopolitiikalla. Rakennetaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Perheeseeni kuuluu:
Kaksi lasta ja puoliso. Toinen lapsista on päiväkoti-iässä, toinen on koululainen.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lastenkulttuuri, teatteri, lukeminen, retkeily, pihahommat ja järjestötoiminta.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Keravan vankila-alue tulisi avata ainakin osittain asuntorakentamiselle.

2. Keravan asemalle pitää rakentaa lisää pysäköintipaikkoja työmatkaliikenteen tarpeisiin.

3. Keravan tulisi ottaa vastaan enemmän kuin nykyiset 20-25 kiintiöpakolaista joka kolmas vuosi.

4. Hyvätuloisia pitäisi houkutella asumaan Keravalle laskemalla kunnallisveroa.

5. Kauppojen sijoittumista tulee ohjata päätöksenteossa kaupungin uuteen keskustaan.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle