Raija Kallioinen

Vaalikone Kerava

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan olla keravalaisia kuunteleva ja muiden kuntapäättäjien kanssa yhteistyötä tekevä vaikuttaja. Vain yhdessä saamme asioita aikaan.
  2. Toimin monipuolisten kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tuottamisen ja etenkin lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien puolesta.
  3. Paneudun erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tukemisen ja etsivän nuorisotyön edistämisen mahdollisuuksiin.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut ovat uudistuvan kunnan keskeistä toimialaa ja pidän niiden puolta. Olen kokenut lautakuntavaikuttaja, ja Keskustan paikallisena puheenjohtajana vastuunkantaja.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: kirjasto, opisto, museot, taidekoulut, liikuntapaikat, yhdistykset.
Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus kokeilla eri harrastuksia.
Etsivällä nuorisotyöllä apua ajoissa, jotta jokainen nuori löytää paikkansa yhteiskunnassa. Esim. Ohjaamon työn edellytykset turvattava.
Uuden uimahallin valmistuttua saatava tarpeeksi vesijumppamahdollisuuksia, mielellään uimalipun hinnalla.
Lähipalvelut turvattava.
Viherkaupunki ja kierrätys.
Yhdistysten talo Keravalle.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Asuntolainaa
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
aviomies ja kaksi kotoa jo muuttanutta nuorta
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
taidenäyttelyt, lukeminen, ITE-taiteen seuraaminen, some-aktiivisuus, yhdistystoiminta, mökkeily, koiran hoito
Uskonnollinen yhteisö
ortodoksinen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Yksilöllinen tuki koulussa, etsivä nuorisotyö sekä riittävät koulutuksen aloituspaikat ja työharjoittelun mahdollisuudet ovat edellytyksenä, että jokainen nuori löytää jatkopolun peruskoulun jälkeen. Ehdottoman tärkeää!

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan maksujen pitämistä kohtuullisina ja porrastettuina.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Sekä kasvis- että liharuoka voi olla terveellistä, ravitsemuksellisesti tasapainoista ja lähiraaka-aineista eettisesti tuotettua. Haluan Keravan kouluihin monipuolisia, kasvaville lapsille ja nuorille soveltuvia ruokavalintoja. On hyvä totuttaa lapset siihen, että kasviksista ja kalasta saa herkullisia ja terveellisiä pääruokalajeja, ja lihan osuutta viikkolistalta voi hyvin vähentää.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla oikeus vähintään yhteen harrastukseen ja mahdollisuus kokeilla erilaisia harrastuksia. Koulutilojen käytön tehostaminen tarjoamalla tiloja maksutta liikunnan ja kulttuurin käyttöön madaltaa kynnystä harrastuksiin tarttumiseen.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Keravalla on onneksi saatu ryhmäkokoja pienenemään. Tästä on erittäin tärkeää pitää jatkossakin kiinni. Erityistä tukea tarvitsevien lasten integroiminen ns. tavalliseen luokkaopetukseen edellyttää, että kouluissa on riittävästi henkilökuntaa, jotta työrauha säilyy ja oppilaita pystytään tukemaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksilla on oikeus yksilöllisesti arvioituun hoitoon tarpeidensa mukaan. Kotihoidon palvelut tulee mitoittaa niin, että vanhuksen on mahdollista asua kotonaan niin pitkään kuin hän siihen pystyy ja sitä haluaa. Silloin kun kotona ei enää pärjää ja kotiin tuotavat palvelut eivät riitä, on oltava mahdollisuus päästä palveluasumiseen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Jotta palvelut pelaavat, niillä on oltava tekijänsä. Kuntapuolella on osaavaa, kokenutta ja asiakaskuntansa tuntevaa henkilöstöä, joihin meillä palvelujen käyttäjillä on rakentunut luottamuksellinen suhde.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Lähipalvelut ovat tärkeitä esim. perusterveydenhuollossa. Harvemmin tarvittavissa palveluissa voi matkoissa joustaa, jotta saadaan laadukkaita ja kustannustehokkaita toimintoja.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole itsestäänselvyys, että toisi parannuksia, mutta kilpailutuksen ja vertailun kautta tulee mahdolliseksi etsiä tehokkaimmat palvelut. Joskus se voi olla julkinen, joskus yksityinen taho.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito valitettavasti on useinkin tapa säästää kustannuksissa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Päivänselvää, juuri näin. Tavalla tai toisella tuon uuden palvelurakenteen kulut tullaan tietenkin meiltä veroina kantamaan. Tuskin siis näkyy juurikaan kuluttajan pussissa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeuteen ei saa kajota. Valitusten käsittelyn nopeudesta tulee pitää huolta, jotta lopulliset päätökset syntyvät kohtuullisessa ajassa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Joustavat ja turvalliset liikennejärjestelyt ovat kertakaikkinen välttämättömyys, joka on huomioitava kaavoituksessa aivan keskeisesti. Näin sanon, vaikka olen aktiivinen joukkoliikenteen käyttäjä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Elinvoimaisuuden synnyttämiseksi on saatava kotikaupunkiimme yrittäjyyttä, ja aktiivinen tonttipolitiikka on yksi kunnan työkalu siihen. Kerava kuuluu yrittäjäystävällisten kuntien kärkikaartiin, joten meillä tällaisista asioista osataan huolehtia.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Talouden kohtuullinen kasvu, yritteliäisyys ja työpaikat ovat välttämättömiä. Talouselämää pitäisi määrätietoisesti kehittää kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja uusia energiaratkaisuja tuottavaan suuntaan ja aineettomien palvelujen jalostamiseen. Näillä aloilla on paljon mahdollisuuksia työllistämiseen. Kuluttajilla ympäristöystävällisyyden arvot ovat kaiken aikaa korkeammalla. En näe taloudellisilla toimilla kestäviä, pitkäjänteisiä mahdollisuuksia, jos on vakavia ristiriitoja ympäristöasioiden kanssa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Keravan tulee olla avoin täyttämään kaikille kunnille kuuluvat velvollisuudet ottaa vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita sopimusten puitteissa. Toimenpiteet on tehtävä tarkkojen suunnitelmien mukaisesti. Toivoisin, että painopiste Keravalla voisi olla sotien jaloista pakenevien perheiden ja ilman vanhempiaan saapuneiden lasten turvapaikkojen tarjoajana.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen maksuton lainauspalvelu kuuluu suomalaisen sivistysyhteiskunnan peruspalveluihin. Kannustan jokaista lukemaan entistä enemmän ja lainaamaan kirjoja ja muita aineistoja kirjastosta niin paljon kuin sielu sietää. Maksutta!

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan asuntotuotanto tarjoaa huokeampia vuokra-asuntoja, ja ideana on nimen omaan palvella ensisijaisesti vähävaraisimpia asunnon tarvitsijoita. Tulorajat ovat yksi valinnan kriteeri, mutta niiden rinnalla voi olla, ja onkin, myös esim. sosiaalisia perusteita. Jos asunnoista olisi runsas tarjonta, kriteereitäkin voisi tietysti määritellä uudelleen.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kerava on liikunnan ja kulttuurin vahva kaupunki, jossa harrastajia on pyritty palvelemaan tarpeen mukaan. Olisin valmis satsaamaan enemmänkin, esim. Keinukallion ulkoilualueen kehittämiseen, lähiliikuntapaikkoihin sekä monitoimihallin suunnittelun aloittamiseen yhdessä seurojen ja naapurikuntien kanssa. Kaupungin rooli voisi olla esim. lainoitusten takaaminen.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin sisäisessä liikenteessä esim. Ahjon ja keskustan välillä on kehitettävää, mutta ei sentään tarvitse päästä aivan ovelta ovelle julkisin yhteyksin. Sote-uudistuksessa on äärimmäisen tärkeää saada säilymään lähipalvelut Keravalla.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Keravan vankila-alue tulisi avata ainakin osittain asuntorakentamiselle.

Ehdokkaan kommentti

Osittain kyllä. Mutta lähellä olevan Haukkavuoren perintömetsäalueen saamista luonnonsuojelualueeksi kannatan.

2. Keravan asemalle pitää rakentaa lisää pysäköintipaikkoja työmatkaliikenteen tarpeisiin.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti pitää, ja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Näin suosimme joukkoliikennettä ja vähennämme päästöjä.

3. Keravan tulisi ottaa vastaan enemmän kuin nykyiset 20-25 kiintiöpakolaista joka kolmas vuosi.

Ehdokkaan kommentti

Toivon että riittää tuo suunnitelmien mukainen taso, mutta jos kuntien edellytetään kautta maan ottavan suurempaa vastuuta, Keravankin on tarkennettava omaa kantaansa.

4. Hyvätuloisia pitäisi houkutella asumaan Keravalle laskemalla kunnallisveroa.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on hallittu kuntatalous ja verotus on ihan sopivalla tasolla. En näe tarpeelliseksi veronalennuksia. Keravan tulee houkutella hyvätuloisia asukkaita loistavalla sijainnillaan, hyvillä palveluilla ja vireällä elämäntyylillään.

5. Kauppojen sijoittumista tulee ohjata päätöksenteossa kaupungin uuteen keskustaan.

Ehdokkaan kommentti

Keravan kaupunkikeskus on viimeinkin saatava eläväksi ja vireäksi. Tarvitsemme kauppaliikkeitä ja palveluja ydinkeskustaan, samoin lisää korkeaa, kaupunkimaista asuinrakentamista.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Aika aikaansa kutakin. Kulttuuri muuttuu, elämäntavat muuttuvat, me muutumme. Muutos sinänsä ei ole hyvä eikä paha. Kun pyrimme tekemään muutoksissa parhaamme ja säilyttämään sisäisen sopusointumme, muutos voi viedä parempaan. Myös me itse voimme olla muutoksentekijöitä. Oman elämämme laadun määrittelemme viime kädessä jokainen itse.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratiassa meillä jokaisella on vastuu johtaa itseämme, ajatuksiamme ja kasvuamme sekä hakea rinnakkainelon edellytyksiä - siis kompromisseja - niin pienemmissä kuin isommissa ympyröissä. Johtajuuttakin tarvitaan, ja meidän aikanamme ehkä juuri arvojohtajia, jotka herättävät punnitsemaan ratkaisujen eettisiä perustoja ja ylisukupolvisia vaikutuksia.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus on hyveistä ylimpiä. Se vie kohti uutta ja auttaa ylittämään rajoja.
Hyvä käytös on kunnioituksen silta ihmisten välillä. Se joka tarvitsee elämässään muita ihmisiä, haluaa myös käytöksellään sen osoittaa..
Tottelevaisuutta meillä suomalaisilla on ihan riittävästi. Ennemminkin saattaisimme tarvita inspiraatiota toista loukkaamattomaan tottelemattomuuteen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Biologisesti ja evoluution kannalta väite on aikalailla totta, mutta sosiaalisina ja älyllisinä olentoina ymmärrämme, että joustavuus, auttaminen ja yhteistyö synnyttävät yhteistä menestystä ja voivat kilpailutilanteessa kääntyä jopa voimatekijäksi.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtelu tuo yleensä ihmisestä esiin hänen parhaat puolensa ja saa meidät jokaisen antamaan itsestämme eniten. Tasa-arvon ja kunnioituksen henki auttaa ratkomaan ristiriitatilanteita ja rakentaa luottamusta. Tasa-arvoiseen kohteluun kuuluu myös taloudellinen tasa-arvo, köyhyyden poistaminen ja syrjäytymisen estäminen. Jos näissä onnituttaisiin, yhteiskunnassamme olisi toden totta vähemmän ongelmia.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on yksi parhaita maita pitämään huolta vähäväkisistä, mutta elämän lähtökohdissa on ihmisillä suuria eroja. Joukossamme on paljon väliinputoajia, apua ja tukea vaille jääviä, köyhiä, yksinäisiä tai jollain tavoin syrjäytettyjä. Myös ihmisen oma halu, into ja taidot menestymiseen ovat hyvin erilaisia. Ei ole yhtä mittaria rikkauden ja onnen riittävälle määrälle. Rikkautta en edes laittaisi hyvän yhteiskunnan tavoitteeksi, vaan riittäisi että jokaisella on kohtuullinen toimeentulo ja mahdollisuus käyttää kykyjään ja taitojaan itselleen mielekkään paikan löytämiseksi yhteiskunnassa.

Vaalikoneen etusivulle