Ville Hoikkala Valitaan

Vaalikone Kerava

Vaalilupaukseni

  1. Kaupungin ja kolmannen sektorin suhdetta on kehitettävä. Tuen on oltava runsaampaa ja selkeämpää.
  2. Nelostien ja Maantie 148:n risteysalueelle on kaavoitettava tilaa kaupalle. Näin syntyy työpaikkoja.
  3. Apua elämän kriisitilanteisiin on saatava joustavammin.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Ymmärrän monenlaisten ihmisten tarpeita ja mahdollisuuksia. Lakimiehen ammattitaitoni auttaa muuttamaan tavoitteita todellisuudeksi.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Parempi yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin välille
Syrjäytymisen torjunta
Hyvää yhteistyötä yrittäjien kanssa on kehitettävä
Keravan kaupungin on oltava hyvä työnantaja

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
ruotsi
englanti
saksa
ranska
espanja
suomi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Lakipalvelu Ville Hoikkala T:mi yrittäjä.
Vuositulot
70 000-100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja kaksi lasta
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
lasteni kanssa leikkiminen, kulttuuri, ystävät
Uskonnollinen yhteisö
muu kristillinen kirkko tai yhteisö
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Ilman ammatillista koulutusta tai lukiota on vaikeaa työllistyä. Oppivelvollisuusikä pitäisi muutenkin nostaa 18 vuoteen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksukykyisten perheiden on maksettava päivähoidosta, mutta vähävaraistenkin perheiden lasten on päästävä varhaiskasvatuksen piiriin.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruuan monipuolisuus ja maukkaus on tehtävä tutuksi, se johtaa ekologisempiin valintoihin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Nuoria palvelevien yhdistysten on saatava tiloja ilmaiseksi. Jos yhdistys tarjoaa toimintaa aikuisille, on tilavuokrien oltava kohtuullisia.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkokoja on hyvä pienentää, jotta kaikkien oppilaiden tarpeet voidaan huomioida ja jokaisen oppimista voidaan tukea.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoidon ja laitoshoidon tarpeen rajaa voidaan toki miettiä, mutta kotona selviytymistä on tuettava silloin, kun se on järkevää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on jo ennestään pulaa tekevistä käsistä. Palvelutasoa ei pidä heikentää.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Puhelimella ja netillä voidaan hoitaa suuri osa palveluista. Useimmat ihmiset ovat mieluummin kotona kuin odotushuoneessa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Sekä yksityisellä että julkisella puolella voidaan asioita hoitaa tehokkaasti tai tehottomasti. Yksityistäminen on järkevää silloin, kun jollain alalla on jo ennestään toimivat markkinat, jolla toimii useita kilpailevia yrityksiä.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Keroputaan malli on hyvä yhteisökeskeinen mielenterveystyön toimintamalli. Avohoidossa oleville pitää kuitenkin järjestää riittävästi hoitoa ja tukea. Mielenterveyspotilaan omaisia on myös autettava, heidän osansa voi olla hyvinkin vaikea.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Verotuksen rakenne on yksi maakuntahallinnon selvittämättömistä asioista- Kun kuntien tehtävät vähenevät, kuntaveroa pitääkin laskea, mutta sen tilalle tulee uudenlainen veroratkaisu, jota emme vielä tunne.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Oikeusturvaa pitää puolustaa. Hätiköidysti tehdyt kaavoitusratkaisut voivat tuoda pitkäaikaista haittaa. Maltti on valttia, ja kyllä sen valitusajan ehtii odottaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Keravalla on löydetty hyvä tasapaino julkisen liikenteen ja autoilun välille. Julkinen liikenne on pidettävä ensisijaisena liikennevälineenä kaupunkioloissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritystoiminta tuo työpaikkoja, joten uusien yritysten tulemista pitää edistää.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Kannattava liiketoiminta voidaan aina hoitaa mahdollisimman ekologisesti. Ympäristöteknologia on merkittävä liiketoiminnan alue.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Pakolaisuus on maailmanlaajuinen haaste, ja Keravan on hoidettava oma osuutensa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on tärkeä osa varsinkin eläkeläisten ja lasten elämää, ja sen osuus kaupungin budjetista on pieni. Keravalla kirjastosta on tullut tärkeä kulttuurin keskus, jossa on monenlaisia tapahtumia.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunnot ovat ensisijaisesti pienituloisille, mutta pätkätöiden aikakautena siinäkin on oltava joustavuutta.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntabudjetti on kohtuullinen.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä joukkoliikenne helpottaa elämää ja on myös kaupungin kannalta järkevää, koska autoliikenteen kasvu vaatisi suuria investointeja katuihin.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Keravan vankila-alue tulisi avata ainakin osittain asuntorakentamiselle.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja kulttuuriarvot on toki säilytettävä, mutta alueen mahdollisuudet pitää selvittää. Vankilan alueesta voidaan tehdä ainutlaatuinen asuinalue.

2. Keravan asemalle pitää rakentaa lisää pysäköintipaikkoja työmatkaliikenteen tarpeisiin.

Ehdokkaan kommentti

Tuusulaan, Keravalle ja Sipooseen rakennetaan jatkuvasti lisää asuntoja, joiden asukkaat menevät usein Keravan kautta töihin. Parkkipaikkoja on aivan liian vähän.

3. Keravan tulisi ottaa vastaan enemmän kuin nykyiset 20-25 kiintiöpakolaista joka kolmas vuosi.

Ehdokkaan kommentti

Pakolaiskriisi on maailmanlaajuinen haaste, josta Keravan on kannettava osansa.

4. Hyvätuloisia pitäisi houkutella asumaan Keravalle laskemalla kunnallisveroa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen veroprosentti on hyvä, ja alempi kuin naapureissa.

5. Kauppojen sijoittumista tulee ohjata päätöksenteossa kaupungin uuteen keskustaan.

Ehdokkaan kommentti

Nelostien varressa on mahdollisuuksia kaupalle. Ne pitäisi selvittää.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on entistä turvallisempi, terveempi ja mielenkiintoisempi. Omia juuria täytyy silti kunnioittaa ja säilyttää suomalaisen kulttuurin parhaat palat.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Mikään viisaus ei asu yhdessä päässä! Erilaiset mielipiteet tuovat päätöksentekoon syvyyttä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät sulje toisiaan pois

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämä on kovaa kisaa, mutta silti lähimmäisistä ja heikko-osaisista pitää huolehtia, koska meillä kaikilla on paljon annettavaa.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Eriarvoisuuden kierre on vakava asia. Varsinkin vammaisten ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien tasa-arvoiseen kohteluun on kiinnitettävä huomiota, jottei vamma tai sukunimi estä kenenkään lahjakkuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntämistä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Pitäisi edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa. Vammaisten ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien mahdollisuudet ovat usein heikommat.

Vaalikoneen etusivulle