Riikka Purra Valitaan

Vaalikone Kirkkonummi

Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kirkkonummi tarvitsee rohkeita, itsenäisiä, sanavalmiita ja aikaansaavia realisteja, joiden jalat pysyvät maassa ja joiden päästä löytyy muutakin kuin kivalta kuulostavia hubbabubba-käsitteitä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Priorisoidaan!
Lisää perheitä ja työssäkäyviä. Elinkeinopolitiikkaan ja rakentamiseen nostetta, pois turha säätely. Pidetään Suomi hyvänä! Arvostusta, työtä, tukea yksilöille kantaa vastuuta itsestään ja läheisistä.
Koulut ja varhaiskasvatus:
Pienten asiat kuntoon, peruskoulu arvoisekseen. Kirkkonummen tärkeimpiä vetovoimatekijöitä! Meillä on paremmin kuin Espoossa, Hesasta puhumattakaan.
Pääsiskös bussilla?
HSL:n kanssa jatkuvasti ongelmia. Kuntaa ei saa rakentaa vain autoilijoille.

Linkit

Työ ja koulutus

Koulutus
korkeakoulututkinto

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Mies ja kolme poikaa.
Toisenlaisella laskutavalla lapsia on kuusi, 5 poikaa ja 1 tyttö.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Liian vähäisellä vapaa-ajallani yritän ehtiä lenkille tai uimaan sekä kokkailen värikkäitä ruokia (ks. Instagram). Harrastan myös yhteiskuntaa monella tasolla; teoriassa ja käytännössä.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On ehdottomasti syytä velvoittaa noin 16-vuotiaat peruskoulun päättäneet jonkinlaisen toimeliaisuuden piiriin, olipa kyseessä sitten jatko-opinnot, harjoittelu tai työ. Toimettomien nuorten, etenkin miesten, lukumäärä Suomessa on todella hälyttävä. Paitsi kansantaloudellinen ongelma on syrjäytyminen tietysti myös inhimillinen tragedia.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Alimmilla tuloilla päivähoito on jo käytännössä ilmaista. Se kannustaa aina ja kaikissa tilanteissa viemään lapsen päiväkotiin, olipa tälle tarvetta tai ei. Toisaalta ylimpään maksuluokkaan pääsee sangen alhaisilla tuloilla - kunhan kaksi ihmistä käy työssä tai yhdellä on hyvä palkka. Usean lapsen perheessä päivähoitomaksut nousevat siis jo varsin korkeiksi. Myös tässä asiassa tavallinen työssä käyvä keskiluokka on tiukimmilla.
Palvelut eivät missään tapauksessa ole ilmaisia, kuten kysymyksessä esitetään. Joku ne aina maksaa. Maksuttomassa päivähoidossa olisi kyse tulonsiirrosta, ja se vaatisi massiivisia lisäinvestointeja.
Suurin vastuu lapsista ja näiden hoivasta ja kasvatuksesta kuuluu vanhemmille. Hyvin pienten lasten päivähoito on kannatettavaa ainoastaan sosiaalisista syistä; silloin kun kotihoidosta olisi enemmän haittaa. Myös maahanmuuttajien, erityisesti naisten ja lasten, kotoutumista voidaan edistää varhaiskasvatuksella. Muiden kohdalla ei ole mitään syytä käyttää päivähoitoa lasten säilytyspaikkana, mikäli vanhempi on kotona. Yli 3-vuotiaille tulee kuitenkin taata mahdollisuus osa-aikaiseen hoitoon.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan ehdottomasti terveellistä ruokaa ja korostan aina sen yhteyttä muuhun ihmisen hyvinvointiin. Kunnon kasvisruoka kuitenkin maksaa, ja usein kouluruokaan ei ole tarjolla riittävästi resursseja. Senteillä ravinteikasta ja HYVÄÄ kasvisruokaa ei valitettavasti tehdä. "Liha pois"-metodilla tuotetusta kasvisruoasta tulee vain paha mieli ja ymmärrän sen aiheuttavan monissa vastustusta. Mieluummin lisäresurssit ehdottomasti opetukseen ja kunnille ja kouluille päätäntävalta ruoan suhteen.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Miksipä ei, jos vapaita tiloja on. Oleellista on noudattaa tasapuolisuutta eri järjestöjen suhteen.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien koko ei ole koulujen ongelmista suurin. Isokin opetusryhmä saattaa toimia hyvin, mikäli luokka on jaettu ryhmiin, oppilailla ei ole henkilökohtaisia ongelmia, opettajat ovat asiantuntevia ja niin edelleen. Toisaalta pienimpien koululaisten kohdalla ryhmäkoko on varmasti aina hyvä pitää kohtalaisen pienenä.
Kirkkonummella luokkien ryhmäkoot ovat ok.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitoa käytetään monissa kunnissa vanhusten säilytyspaikkana. Ihmisarvoisen elämän täytyy jatkua loppuun saakka. Monissa tapauksissa myös kotihoitoa on mahdollista parantaa ja kotona asumisen edellytyksiä kohentaa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Turvattava miten kauan?
Työpaikat on turvattava tietyn ajan yli, mutta myöhemmin tehostamisen on läpileikattava sote-palvelut. Ideaalikunnassa kaikki ovat terveitä ja kaikilla menee hyvin ja sote-sektori on pieni - todellisuudessa näin ei tietenkään ole. On silti selvää, että Suomen nykyinen järjestelmä on kestämätön.
Soteuudistus ei varsinaisesti ole säästötemppu lyhyellä aikavälillä - 3 miljardin puheista huolimatta - mutta pidemmällä tähtäyksellä siitä on välttämätöntä syntyä säästöä. Maksajien määrä kun ei ole nousemassa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Uudellamaalla näin varmasti on, mutta tuskin kaukana maakunnissa, joissa välimatkat saattavat olla aivan eri luokkaa kuin täällä. Tietysti myös esimerkiksi ikääntyneillä liikkuminen on haastavampaa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Soteuudistuksessa oleellista ei ole se, onko tuottaja lopulta yksityinen vai julkinen, koska molemmat toimivat samojen edellytysten mukaan. Järjestelmä voidaan tehdä hyvin tai huonosti, julkinen voi olla hyvä tai huono, tehokas tai tehoton, aivan kuten yksityinenkin. Haluan, että alueeni terveyspalvelut ovat jatkossa hyvin tuotettuja, niin vastineena verorahoille kuin hoidonkin puolesta. On selvää, että nykyisen järjestelmän on muututtava.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Kaduilla ja liikennevälineissä näkee yhä huonommassa kunnossa olevia ihmisiä. Mielenterveyspotilaat ovat harvoin vaaraksi muille kuin itselleen, mutta moniongelmat ihmiset, yleensä aina päihteiden väärinkäyttäjät, voivat sitä olla. Toisaalta sisäistä turvallisuuttamme uhkaavat selvästi enemmän esimerkiksi ryöstöt, pahoinpitelyt ja seksuaalirikokset kuin mielenterveyspotilaat.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Millainenkohan määre on "roimasti"?
(Koko vaalikone on täynnä epätarkkoja käsitteitä, joilla pyritään vetoamaan lähinnä äänestäjän intuitioon tai tunteisiin.)
Kuntavero tuskin laskee roimasti, mutta toivottavasti jonkin verran. Ilmaiseksi maakuntataso ei toki synny, joten "roimaa" kokonaisveroasteen laskua ei ole luvassa. Josko ei vähemmänkään roimaa, sillä maksajia on koko ajan vähemmän ja saajia enemmän.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Rakentamisen säätelyä tulee keventää, myös kuntalaisvalitusten kohdalla. Isojen rakennushankkeiden jäätyminen esimerkiksi siksi, että liian läheltä on löytynyt pari liito-oravan papanaa, ei ole kannatettavaa - vaikka liito-oravan suojelu sitä olisikin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kirkkonummen keskustan parhailla paikoilla on tyhjänä seisovia kolhoja parkkihalleja, joista etenkin toinen pilaa koko kunnan keskustan näkymän. Toisaalta muutamassa lähikaupungissa yksityisautoilijan asema on jotain aivan muuta.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Asia ei ole yksinkertainen. Millaiset ympäristöt, millainen luonto? Ja missä? Kaupunkien pienetkin viheralueet voivat olla ensiarvoisen tärkeitä. Toisaalta Suomen on aivan turha vetää fossiiliset teollisuutensa alas, mikäli suurin osa muusta maailmasta käyttää sitä kilpailuvalttinaan.
Ympäristönsuojeluun - erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan - liittyy paljon poliittisia ja taloudellisia intressejä, joilla ei välttämättä ole paljonkaan tekemistä ympäristön hyvän kanssa. Talouskasvu ja työpaikat ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Näiden välinen suhde täytyy määrittää kontekstissaan eikä yleisluontoisia periaatteita ole mahdollista määrittää.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Ns. humanitaarinen maahanmuuttopolitiikka on täysin kestämätöntä, niin lähettävien kuin vastaanottajavaltioidenkin näkökulmasta. Kuntien intressit hyväksyä vastaanottokeskuksia harvoin löytyvät sydämestä tai solidaarisuudesta, vaan siitä, että se on usein taloudellisesti kannattavaa - koska valtio maksaa viulut ja vähän päälle. Koko yhteiskunnan kannalta rahat tulevat kuitenkin samasta lähteestä, ja maahanmuuttopolitiikkaan tuosta lähteestä menee huomattavan suuri osa.
Maahanmuuttopolitiikkaa tulee tarkastella valtakunnan tasolla ja kokonaisvaltaisesti. Nykyinen järjestelmä on kallis ja tehoton eikä se auta niitä ihmisiä, joita sen tulisi auttaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Vuosimaksulla olisi taloudellisesti kovin pieni merkitys, mutta periaatteellisesti virhe olisi suuri. Kirjasto on upea julkinen palvelu ja sitä pitää edistää, ei suinkaan näivettää.
Kirkkonummella on loistava kirjasto, josta stadilaiset ja espoolaiset voivat vain haaveilla. On hyvä, että kirjastot pysyvät ajan hermolla, mutta liiallisuuksiin ei kannata mennä. Kirjastosta ei tarvitse voida lainata kattiloita eikä iskuporakonetta. Toisaalta kirjastojen ei verorahoin pidä edistää rajatonta monikulttuurisuutta esimerkiksi hankkimalla useiden eri kielten materiaalia. Suomi, ruotsi ja englanti sekä lasten lukutaidon edistäminen - siinä kirjastojen ydinalue.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kirkkonummen asuntotilanne on aivan eri luokkaa kuin Helsingissä. Tulorajojen poistoa ei voida myöskään perustella segregaatioon puuttumisella, sillä Kirkkonummella asuinalueet ovat melko vahvasti sekoittuneita.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kirkkonummella on useita erittäin aktiivisia urheiluseuroja, hyvä uimahalli ja paljon liikunnallista tekemistä kaikenikäisille. Tästä kannattaa pitää ehdottomasti kiinni.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Huono kysymyksenasettelu jälleen. Mikä on "jokainen"?
Mikäli kirkkonummelainen muuttaa Porkkalaan tai Hirsalaan, hän varmasti ymmärtää, että bussi ei kulje kotiovelta. Toisaalta Masalassa asustava kovasti toivoisi, että edes joskus aamulla mahtuisi bussissa istumaan tai että juna ei hyytyisi ihan niin usein.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kirkkonummen maksut HSL:lle nousevat, mutta on silti tärkeää turvata julkisen liikenteen palvelut haja-asutusalueilla.

Ehdokkaan kommentti

Ks. vastaukseni edelliseen kysymykseen. Kirkkonummi on iso kunta eikä voida olettaa, että sen kaukaisimmista nurkista pääsisi julkisilla liikennevälineillä liikkumaan. Toisaalta keskusalueiden pitää olla hyvien yhteyksien päässä – parempien kuin nyt.
HSL:n palvelussa on paljon parannettavaa.

2. Kirkkonummen keskustaan pitää rakentaa lisää kerrostaloja.

Ehdokkaan kommentti

Keskustassa on jo paljon uusia kerrostaloja, kuten esimerkiksi Masalassakin.

3. Homekoulut pitää korjata nopealla aikataululla, vaikka veroja nostamalla tai velkarahalla.

Ehdokkaan kommentti

Sisäilmaongelmista kärsivät koulu- ja päiväkotirakennukset ovat kansallinen tragedia, joka vaikuttaa aivan liian monien perheiden arkielämään. Uudisrakentamiseen ja vanhojen rakennusten asianmukaiseen korjaamiseen pitää keskittyä selvästi enemmän. Rakentamisen laadun tulee ehdottomasti nousta, ja valvontaan tulee lisätä resursseja (vaikka se siirtyykin pois kuntien vastuulta). Ehdoton ei silti ylihintaisille kunnantaloille!

4. Kirkkonummen pysäköintinormia tulisi madaltaa, jotta uusien asuntojen hinnat laskisivat.

Ehdokkaan kommentti

Ongelma on lähinnä akuutti Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että rakentamista tulee sujuvoittaa ja rakennusvaatimuksista (esim. autopaikat, esteettömyys) on oltava mahdollisuus poiketa.

5. Kaikki jäljellä olevat kyläkoulut tulee säilyttää.

Ehdokkaan kommentti

Kirkkonummella on mahdollista yhdistää samoihin koulurakennuksiin suomen- ja ruotsinkielisiä oppilaita. Tästä saattaa syntyä säästöjä, mutta oleellisempaa se olisi kielipoliittisesti. Suomen- ja ruotsinkielisiä oppilaita ei ole mitään syytä erotella äidinkielen perusteella. Ymmärrän ruotsinkielisten perheiden halun "suojella" lastensa äidinkieltä, mutta uskon tämän olevan mahdollista muillakin keinoin kuin erottelemalla kouluja ja muita lasten ympäristöjä.
Perheeni muuttaessa Kirkkonummelle lähes 10 vuotta sitten kuvittelin idealistisesti, että täällä lapset oppivat ruotsia kuin huomaamatta. Yksi kielikylpyä tarjova päiväkoti/koulu koko kunnassa ja tehokkaasti erotetut muut palvelut - säälittävää.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Myös tähän kysymykseen on täysin mahdotonta vastata yksiselitteisesti!
On päivänselvää, että muutokset ovat olleet sekä hyviä että huonoja. Suomen kansainvälistyminen on varmasti hyvä asia. Toisaalta se, mitä monikulttuuristumisella yleensä näissä julkaisuissa tarkoitetaan, ei välttämättä ole. En kaipaa Suomeen esimerkiksi "toisenlaisia" tasa-arvokäsityksiä, vaan pidän kiinni länsimaisesta ja pohjoismaalaisesta.
Suomella pitää olla kyky ja uskallus vaikuttaa siihen, mitä haluamme. Heikkouksia on mahdollista kehittää, mutta hyvästä ei missään tapauksessa pidä luopua vain siksi, että "niin nyt vain tapahtuu".

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Hyvistä johtajista ei varmasti ole haittaa, mutta ilman kompromisseja ei hyviäkään johtajia synny. Toisaalta politiikassa on uskallettava tehdä päätöksiä - kipeitäkin - eikä vain hyssytellä ja varmistaa jatkokausi.
Jotkut asiat ovat myös niin tärkeitä, että niitä ei ole syytä alentaa kompromisseihin. Yleisesti ottaen terve demokratia kestää kyllä erimielisyyttäkin.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kysymykset lähestyvät parodiaa. Näin huonoja vaalikonekysymyksiä en ole ikinä nähnyt.
Ensimmäiset kolme adjektiivia - utelias, itsenäinen, hyväkäytöksinen - ovat tärkeitä. Niillä pääsee jo pitkälle. Tottelevaisuuttakin yhteiskunnassa ja elämässä tarvitaan, ja auktoriteetteja on syytä olla. Sopulimainen juoksentelu tai pelkkään imitaatioon perustuva ajatusten imeminen itseä isommilta ei kuitenkaan ole kannatettavaa.
Vanhemmat ovat pääasiassa vastuussa lapsistaan. Kasvatus ja vanhemmuus ovat hyvin useilta hukassa, ihan perusasioiden osalta. Niinpä lapset eivät ole sen paremmin hyväkäytöksisiä ja tottelevaisia kuin fiksulla tavalla uteliaitakaan, puhumattakaan itsenäisyydestä.
Toisaalta isolla osalla lapsista menee paremmin kuin koskaan - he ovat avoimia, fiksuja ja uskovat mahdollisuuksiinsa.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on hyvä maa. Täällä on mahdollista elää ilman taisteluhaluja tai -kykyjä - ja keskittyä elämän kauniimpiin puoliin. Tästä kannattaa pitää kiinni. Maailman mittakaavassa taistelu nimittäin on paljon väistämättömämpää.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa tasa-arvoinen kohtelu ON maailman huippuluokkaa. Enemmän tasa-arvoiseksi sitä ei voida ylhäältäpäin tapahtuvalla säätelyllä tai holhoamisella juuri saada.
Tasa-arvoisuus ei tarkoita, että kaikki kuitenkaan olisivat samalla viivalla. Esimerkiksi se, millaiseen perheeseen synnyt, vaikuttaa huomattavasti koko elämääsi, vaikkakin vähemmän kuin suuressa osassa maailmaa.
Suomessa kuitenkin useimmilla on mahdollisuus hyvään. Heikompia autetaan ja tuetaan, ihmisille pyritään tarjoamaan tasavertaiset mahdollisuudet, jotka ylittävät ne asetelmat, joihin ihminen ei itse ole voinut vaikuttaa. Näin kuuluu ollakin.
"Tasa-arvoisuuden" siivellä tehdään kuitenkin myös politiikkaa. Esimerkiksi ajatus siitä, että _kuka tahansa_ maahamme tullut täytyy ottaa tasa-arvoisesti huomioon, on täysin kestämätön. Kaikkea idealismia ei voi ottaa käytännön politiikan oppaaksi.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Ks. edellisen kysymyksen vastaukseni.
Tietenkään kaikilla ei tosiasiallisesti ole yhtäläisiä mahdollisuuksia. Osa syntyy kultalusikka suussa, osa keskelle epätoivoa. Osalla on loistokkaat geenit, osa sairastuu jo lapsena. Toisia sattuma koulii hyvin ja toisia hyvin huonosti.
Tiedän henkilökohtaisesti.
Siitä huolimatta Suomessa ihmiset ovat _mahdollisimman_ tasa-arvoisia. Täällä kaikilla on mahdollisuus kouluttautua, nousta sosiaalisesti, saada apua, haluta parempaa.
Yksilöllä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä. Valtio voi ja sen pitää tukea, mutta ei liikaa. Ihmistä ei saa rangaista siitä, että hän yrittää.
Myös liiallisessa "tasa-arvoistamisessa" voidaan mennä metsään. Ja on kovin monesti mentykin. Mielestäni oleellista on tukea ihmisen omaa minää toimimaan - sitä ei saa holhota, uhriuttaa tai irrottaa vastuusta.
Eriarvoistumiskehitys on Suomessakin kiihtynyt, ja siitä on syytä olla hyvin huolissaan.

Vaalikoneen etusivulle