Janne Ahdesmäki

Vaalikone Kotka

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan tehdä kaikkeni koulutuksen parantamiseen ja valtion hallitusten leikkauksien haitallisten vaikutusten minimointiin.
  2. Lupaan ajaa vähävaraisempien ja kaikkien vähemmistöjen asiaa kaikessa päätöksenteossa, huomioiden ne pienetkin ongelmat, joista he kärsivät.
  3. Lupaan ottaa huomioon ympäristö- ja ilmastokysymykset ja ajaa vihreitä arvoja kaikessa päätöksenteossa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kyvykäs tutkimaan ja keskustelemaan asioista ja löytämään kompromisseja, mutta kykenen taistelemaan opiskelijoiden ja eri vähemmistöjen hyväksi hyvällä, osittain henkilökohtaisella, kokemuksella.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Vihreitä arvoja sekä kaikenlaisten vähemmistöjen tasa-arvoisuutta mm. parantamalla julkista liikennettä ja energiatehokkaisiin ja ympäristö- ja ilmastoystävällisiin vaihtoehtoihin siirtymällä missä mahdollista. Haluan ottaa kaikessa päätöksenteossa huomioon pienetkin yksityiskohdat ja vaikutukset eri ihmisiin, sillä useista pienistä vaikutteista muodostuu suuria vaikutuksia.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
opiskelija
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
englanti
joku muu

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Isä, äiti, pikkuveli ja hänen tyttöystävänsä. Kaikki asuvat toisella puolella Suomea, mutta olen lähes päivittäin yhteydessä rakkaisiin perheenjäseniini.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastukseni videopelien parissa, kielten itsenäinen opiskelu sekä fiktionaalisten kielten suunnittelu maailmanrakennusprojektiini (Tolkienin Keski-maa tyyliin), ystävien kanssa keskusteleminen.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka nuorten ohjaaminen ja auttaminen jatko-opiskelupaikan valitsemiseen voikin vähentää nuoren syrjäytymisriskiä, pakottaminen on mielestäni huono valinta. Pakon alla opiskelualan valitseminen nostaa alan vaihtamisen tai opiskelun lopettamisen kesken todennäköisyyttä ja velvoitus jatko-opintoihin jättää helposti huomiotta yksilöiden elämäntilanteiden aiheuttamat vaikutukset nuoren valintoihin. Sen sijaan opinto-ohjaajien ja opettajien yhteistyötä oppilaiden kanssa tulevaisuuden pohtimisessa tulisi kannustaa ja vahvistaa, vaitiolovelvollisuuden alla, tietenkin.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ilmainen varhaiskasvatus kaikille lapsille olisi ihanteellista, koska se vähentäisi vähempituloisten vanhempien taakkaa ja varmistaisi heidän lastensa saavan parhaat mahdolliset eväät sosiaaliseen kasvuun.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on usein luonto- ja eläinystävällisempää ja jopa terveellisempää kuin lihaa sisältävä ruoka. Kouluissa kasvisruokaan totuttaminen toisi kasvisruoan tutummaksi ja vähemmän pelottavaksi, etäiseksi mahdollisuudeksi.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Ei ehkä välttämättä ilmaiseksi, mutta ainakin kohtalaisen edullisesti. Kulttuuri on itsessään arvokasta, ja sen tuominen helpommin löydettäväksi tuo tuota arvoa ihmisten elämään paremmin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, ettei luokkakoot nouse huomattavasti yli noin kolmenkymmenen. Suuremmat luokkakoot vähentävät opettajan kykyä ottaa kaikki oppilaat huomioon tasapuolisesti ja pahimmillaan häiritsee ja hidastaa opetusta.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä palvelukotipaikoista on pulaa ja monet sitä kipeästi tarvitsevat joutuvat tyytymään kotihoitoon, jossa on myös pulaa työväestä, heikentäen hoidon tasoa hoitajien jakaessa aikansa yhä useamman asiakkaan välillä. Tilanne on vaikea ja vaatii pikaista tutkimusta ja toimintaa vanhempiemme ja isovanhempiemme elämänlaadun parantamiseksi.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Työmaailman ulkopuolella on jo ikävän paljon ihmisiä, sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaisten työpaikat tulee pitää turvassa mahdollisimman hyvin, jotta heidän tietotaitonsa voidaan käyttää kaikkien hyväksi.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden toimivuutta on helpompaa ja käytännöllisempää parantaa kuin sijaintia, ja palveluiden luokse pääsyä voi helpottaa paremmin vahvistamalla julkista liikennettä ja tekemällä siitä edullisempaa kuin siirtämällä palveluiden sijaintia tai lisäämällä yhä useampia, suhteessa kalliita pienyksiköitä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että yksityiseltä puolelta ostetut palvelut ovat julkista sektoria tehokkaampia tai halvempia. Yksityisten palvelujen näennäinen nopeus johtuu todennäköisemmin kysynnän pienemmästä määrästä. Koska useammat ihmiset käyttävät julkisia kuin yksityisiä palveluja, yksityiset palvelut ovat vähemmän ruuhkaisia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Täysin avoimesti ja rehellisesti: Olen itse joutunut turvautumaan mielenterveydenhuoltoon avohoidossa masennustilojen vuoksi, mutta olen vain harvoin kokenut oloni turvattomaksi. Terapeuttini ovat aina painottaneet, että heihin voi ottaa yhteyttä ja pyytää nopeampaa ja aikaisempaa aikaa, jos tarve tulee, joten olen kokenut olevani hyvissä käsissä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisautoilu on, ikävä kyllä, historiallisesti voittanut julkisen liikenteen yli, ja tästä syystä liikennejärjestelmämme on suunniteltu yksityisautoilu keskeisessä asemassa. Tätä trendiä pitäisi muuttaa, jotta julkisen liikenteen asema paranisi, mikä taas on hyväksi sekä ilmastolle ja luonnolle että vähempivaraisille ihmisille.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Sopiva ympäristö ja ilmasto ovat välttämättömiä kaiken ihmiskunnan osien olemassaololle, joten niiden ihmisille sopivana pysymisen mahdollisuutta ei saa uhrata niistä riippuvaisten arvojen hyväksi. Lyhyesti sanoen, ympäristö- ja luontoarvoista joustaminen työpaikkojen lisäämisen vuoksi on kuin alkoholin liikakäyttö: Se saattaa olla hetken kivaa, mutta maksa alkaa hetken päästä kärsimään, ja kun se lakkaa toimimasta, lakkaa juominenkin, tavalla tai toisella.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kotka on historiallisesti ollut monikulttuurinen ja nauttinut useiden kulttuurien tuomista positiivisista vaikutteista. Lisäksi, vaikka maahanmuuttajat ja turvapaikan hakijat ja sen saaneet saattavatkin maksaa valtiolle hieman enemmän kuin he tuottavat, tutkimusten mukaan jo toisen sukupolven aikana trendi kääntyy, koska maahanmuuttajien jälkeläiset käyttävät keskimäärin vähemmän sosiaalisia tukia kuin muut ihmisryhmät.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastolaitos on korvaamaton palvelu, varsinkin niille, joilla ei ole varaa ostaa ylimääräisiä kirjoja. Kaikkien ihmisten oikeus kulttuuriin ja kirjallisuuteen on periaate, josta en hevillä anna periksi.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat auttavat pitämään edullisia vuokra-asuntoja niille, jotka niitä eniten tarvitsevat. Täytyy vain pitää huolta, ettei tulorajoja lasketa liian alas, mutta mielestäni ne täyttävät hyvän tarkoituksen ilman suurempia haittapuolia.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Edullinen ja käytännöllinen joukkoliikenne auttaa helpottamaan taloudellista epätasa-arvoisuutta ja vähentää ilmastolle haitallisia päästöjä. Kun joukkoliikenteellä pääsee lähelle, palveluita tarvitsevat ihmiset pääsevät palveluihin helpommin.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. HaminaKotka sataman tuottovaatimusta kaupungille on nostettava nykyisestä.

2. Karhulan kehittäminen on nostettava ykköskohteeksi kaupunkisuunnittelussa.

Ehdokkaan kommentti

Karhula on hyvällä sijainnilla liikenteen kannalta. En ole varma, sopisiko sitä nostaa ihan ykköskohteeksi kaupunkisuunnittelussa, mutta korkean paikan se ansaitsee.

3. Kotkan pitäisi vähentää henkilöstöstään 10 prosenttia kaupungin taloustilanteen parantamiseksi vuoteen 2019 mennessä.

4. Kotkan koulujen määrää on vähennettävä nykyisestä.

5. Kotkan terveyspalvelut turvataan parhaiten yhteistyössä Kouvolan kanssa.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu yhteistyön muodosta. Kotkan ja Kouvolan välinen matka on sen verran pitkä, että palvelun hakeminen oman kunnan ulkopuolelta saattaa olla joissakin tapauksissa liian vaikea järjestää.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kansana muuttunut suvaitsevaisemmaksi ja avoimemmaksi ajan vuosien myötä pikku hiljaa. Vielä muutamakymmentä vuotta sitten homoseksuaalisuus nähtiin sairautena ja kuutisenkymmentä vuotta sitten vasenkätisyyttäkään ei aina hyväksytty kouluissa. Meillä on vielä paljon ongelmia, ikäviä asenteita ja virheellisiä uskomuksia eri ihmisryhmistä, mutta pääosin suunta on ollut hyvä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Yleensä lapset eivät ole joko yhtä tai toista, mutta uskoisin, että uteliaista ja itsenäisistä lapsista kasvaa useammin avoimia ja suvaitsevaisia aikuisia jotka kokevat sympatiaa muita kohtaan helpommin.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tämän uskoisin olevan lähes ilmiselvää.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Epätasa-arvoisuus on hirveä ongelma jopa täällä Suomessa, vaikka olemmekin yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Yhteiskuntamme ei ikävä kyllä ole vielä herännyt ymmärtämään läheskään kaikkia eriarvoisuutta edistäviä mekanismeja, joista suurin osa toimii automaattisesti ja alitajuntaisesti. Niin kauan, kun ihmiset eivät näitä systeemejä tunnusta, emme voi myöskään tasa-arvoisuutta saavuttaa.

Vaalikoneen etusivulle