Annika Aalto-Partanen Valitaan

Vaalikone Kotka

Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Vahvan poliittisen kokemuksen ja neuvottelutaitojen myötä koen minulla olevan hyvät edellytykset kuntalaisten asioiden eteenpäin viemiselle.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Järkevää, ympäristömyönteistä kuntapolitiikkaa, jossa otetaan huomioon vahva elinkeinoelvytys ja kuntalaisten palvelujen parantaminen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Kaksi tytärtä, aviomies, kaksi kissaa, neljä kanaa ja kukko.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Luonto, eläimet, oma koti, sisustus ja puutarhanhoito. Oma äitini.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Itse pidin välivuoden ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen välivuoden jolloin töissä. Tämä vuosi oli oikein opettavainen vuosi ja sain kerättyä lisämotivaatiota jatko-opintoja varten.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni tämän hetkien portaittainen tuloihin perustuva maksu on hyvä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä toteutuu jo tällä hetkellä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksien mukaan, kyllä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni ryhmäkoot eivät ole ongelma, vaan ongelma syntyy oppilasmateriaalista joka on tänä päivänä haasteellisempaa ja yhä useampi oppilas tarvitsee tukea oppimiseen.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoito on kuitenkin paras hoitomuoto jota tulee tukea.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuteen vaikuttaa sijainti merkittävästi.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnallisverotus tulee kevenemään merkittävästi sote-uudistuksen myötä, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy pois kuntien harteilta.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kaavoitusta ei tehdä joukkoliikenne edellä, vaikka pitäisi.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Tulee huomioida, että monet ympäristö- ja luontoarvot ovat sellaisia joita ei voi palauttaa mikäli ne tuhoutuvat.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. HaminaKotka sataman tuottovaatimusta kaupungille on nostettava nykyisestä.

2. Karhulan kehittäminen on nostettava ykköskohteeksi kaupunkisuunnittelussa.

3. Kotkan pitäisi vähentää henkilöstöstään 10 prosenttia kaupungin taloustilanteen parantamiseksi vuoteen 2019 mennessä.

Ehdokkaan kommentti

Talouden tasapainottamisohjelman mukainen henkilöstön vähentämistavoite on ollut 33,8 htv2 vuosina 2015-2016 vakinaisen henkilöstön osalta (kaupungissa on yht. 2193 htv).

4. Kotkan koulujen määrää on vähennettävä nykyisestä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluverkkoselvitys kaipaisi päivitystä. Lapsilukumäärä ja sen ennuste vaikuttavat kouluverkon ylläpitämiseen.

5. Kotkan terveyspalvelut turvataan parhaiten yhteistyössä Kouvolan kanssa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Liikkumisen määrä on vähentynyt, mikä on huolestuttavaa.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kompromisseilta ei vältytä koskaan.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle