Juha Huhtala Valitaan

Vaalikone Kouvola

Vaalilupaukseni

  1. En lupaa mitään mitä en pysty pitämään.
  2. Lupaan tehdä parhaani rakkaan kotikaupunkini hyväksi, itseäni säästämättä.
  3. Lupaan ottaa kaikki ihmisryhmät, sekä luonnon huomioon politiikassani.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen yhteistyökykyinen, mutta määrätietoinen ja päättäväinen asioiden hoitaja. Uskon, että positiivinen asenteeni auttaa viemän asioita eteenpäin - oikeaan suuntaan,
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan yhdistää Kouvolan. Vanhat kuntarajat tulee viimein kaataa ja nousu voi tapahtua vain yhteen hiileen puhaltamalla, yhteistyöllä
Haluan Kouvolan nousevan kilpailukykyiseksi kaupungiksi. Kouvola tarvitsee järkevää työllisyyspolitiikkaa ja vilkasta yrityselämää. Haluan, että Kouvola huolehtii heikommistaan. Ketään ei saa syrjiä, tai jättää palvelujen ulkopuolelle. Kouvolan tulee tarjota hyvät koulut, terveydenhoitopalvelut ja laadukasta vanhusten hoitoa. Kaikista tulee pitää huolta,

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei sidonnaisuuksia.
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Haluan pitää politiikan ja perheasiat erillään. Toimin sijaisisänä, joka asettaa rajoituksia siihen, että mitä voin julkisesti kertoa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Kun pidän itseni urheilemalla hyvässä kunnossa, myös pääni toimii paremmin.
Lisäksi tykkään liikkua luonnossa ja lukea yhteiskunnallista kirjallisuutta.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pakottaminen ei kannata. Joku voi pitää välivuoden ulkomailla kieltä opiskellen ja toinen voi keskittyä urheilu-uraan. Jokaisella tulee olla oikeus rytmittää omaa elämäänsä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Esitän, että yli 3-vuotiaille lapsille. Tämä lisää yhdenvertaisuutta. Tässä on kysymys lapsen oikeudesta, johon vanhempien varallisuus ei saa vaikuttaa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Lihansyönti on ilmastolle haitallista. Kasvisruokaan totuttaminen on järkevää, sillä sen osuus tulee jatkossa väistämättä lisääntymään.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tiloja ei kannata lämmittää ja pitää tyhjänä. Lisäksi kulttuuri- ja yhdistystoiminta elävöittää kaupunkia.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tässä on koulukohtaisia eroja. Olen saanut viestiä, että haasteita isojen ryhmien takia on kohdattu.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Olemme hyvän vanhuuden velkaa heille, jotka ovat tämän maan rakentaneet.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Korvaavaa työtä tulee mahdollisuuksien mukaan löytää.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Huonolla lähipalvelulla ei tee mitään, mutta ei myöskään hyvällä palvelulla, joka on kohtuuttoman kaukana. Tarvitaan laadukkaita palveluja, jotka ovat hyvin saavutettavissa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tehokkuutta- Kyllä
Säästöjä - Ei
Jotkut toiminnot voivat olla yksityisellä puolella tehokkaampia nykyaikaisten käytäntöjen takia. Hyöty kuitenkin menetetään, koska suurten terveysyritysten tulee tehdä voittoa osakkeenomistajilleen.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on ihmisiltä luontainen reaktio, joka osittain pohjautuu tietämättömyyteen. Syytä pelkoon ei ole, mikäli suosiminen ei tarkoita ympäristölleen vaarallisten henkilöiden sijoittamista avohoitoon.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Vero laskee koska verotus siirtyy maakunnalle. Yhteenlaskettu veroprosentti säilyy ennallaan.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisiä tulee kuunnella, mutta prosesseja tulee nopeuttaa, jottei valitusprosessi aiheuta haittaa yhteiselle hyvälle.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Meillä infra rakentuu yksityisautoilun ympärille. Painopiste tulisi olla kaavoituksessa joka vähentää oman auton tarvetta.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kouvola tarvitsee uutta yritystoimintaa ja voi käyttää halpoja tontteja kannustimena.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikoilla ei tehdä mitään elinkelvottomalla planeetalla

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kouvola ei voi jättää asiaa itsekkäästi muiden hoidettavaksi. Kaikkien on osallistuttava yhteisiin talkoisiin.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuus sivistää itseään ei saa olla tuloista kiinni. Ilmainen kirjasto on Suomelle ylpeydenaihe. Myöhästymismaksuja voi nostaa, mikäli rahaa halutaan kerätä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tuloraja on samalla tuloloukku. Ei kannata mennä töihin jos raja ylittyy.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunta lisää kansanterveyttä ja paikkojen tulee olla kunnossa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla ei ole varaa autoon tai mahdollisuuksia ajaa autoa. Lisäksi julkinen liikenne on ympäristöystävällistä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kouvolan koulujen määrää on vähennettävä nykyisestä.

Ehdokkaan kommentti

Alakoulujen määrää ei voida vähentää. On kuitenkin tunnistettava, että säästöpaineita on. Yläkoulujen määrä tulee arvioida, mikäli rahaa ei ole.

2. Riitely Kouvolan kunnallispolitiikassa ei lopu, niin kauan kun poliitikot ajattelevat vain omaa kyläänsä.

Ehdokkaan kommentti

Elämme edelleen kuntaliitoksen palavilla hiilillä. Muutosta tarvitaan, ja ennen kaikkea kokonaisuuden hahmottamista ja yhteistyötä.

3. Kouvolan terveyspalvelut turvataan parhaiten yhteistyössä Kotkan kanssa.

Ehdokkaan kommentti

Ne turvataan kaikkein parhaiten huolehtimalla itse hyvistä palveluista. Sote-uudistus edellyttää kuitenkin yhteistyötä Kotkan kanssa, ja siihen tulee olla valmiina.

4. Kouvolan on lopetettava henkilöstön vähentäminen ja jopa lisättävä työntekijämääräänsä.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaliitoksen yksi tarkoitus oli vähentää päällekkäistä hallintoa ja toimintoja. Vähennykset tulee kuitenkin toteuttaa eläköitymisen kautta

5. Kouvolan on irtauduttava KymiRing - hankeesta, koska rata jää toisen maakunnan puolelle.

Ehdokkaan kommentti

Kymi-Ring tuo töitä, turisteja ja rahaa Kouvolalle.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Menneiden aikojen kaipuu ei vie asioita eteenpäin. Suomalaiset ovat monessa suhteessa aikaisempia sukupolvia viisaampia. Historian onnistumisista kannattaa kuitenkin ottaa vinkkiä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan sekä vahvaa johtajuutta, että kompromisseja. Demokratia on väline viedä asioita eteenpäin, ei jarruttaa niitä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Molempia tarvitaan.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Suuntaus on tämä kun hyvinvointiyhteiskuntaa romutetaan. Haluaisin, että ihmiset voisivat selviytyä elämästä ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on itsestäänselvyys.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen ihminen on yksilö, jolla on yksilölliset mahdollisuudet menestyä eri asioissa. Yhteiskunta ei saa kuitenkaan eriarvoistaa ihmisiä.

Vaalikoneen etusivulle