Veera Willman Valitaan

Vaalikone Kuopio

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan pitää lasten ja nuorten sekä tulevien sukupolvien puolta päätöksenteossa.
  2. Lupaan parhaani mukaan edistää kotimaisen ruoan sekä kotimaisten raaka-aineiden ja lähituotannon käyttöä julkisissa hankinnoissa.
  3. Lupaan kuunnella kuntalaisia heidän arkensa kannalta tärkeistä asioista. Minuun saa hyvin yhteyden sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Valtuustoon tarvitaan lisää nuoria. Meillä on velvollisuus ajatella myös heitä, joiden ääni ei vielä kuulu. Lapset, nuoret ja tulevat sukupolvet tarvitsevat päättäjiksi mahdollisuuksiensa puolustajia.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Yksikin sisäilmaongelman vuoksi sairastunut lapsi, nuori tai aikuinen on liikaa. Meidän tulee Kuopiossa varmistaa, että koulut, päiväkodit ja työpaikat ovat terveellisiä, turvallisia ja että niitä on riittävästi. Haluan, että Kuopiossa syödään lähellä tuotettua, terveellistä ja turvallista ruokaa ja tuetaan sitä kautta paikallista yrittäjyyttä. Haluan, että Kuopiossa on jatkossakin luonto lähellä ja rajattomasti harrastusmahdollisuuksia. Haluan lisätä ihmisten mahdollisuuksia hyvään elämään.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska
italia

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja kaksi espanjanvesikoiraa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Yhdessäolo ja koirien kanssa touhuaminen. Rakastan luonnossa liikkumista, tennistä, matkustelua ja erilaisia tapoja liikkua Kuopion maisemissa.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulun jälkeen tyhjän päälle jäävien nuorten syrjäytymisvaara on suuri. Kuntien tulee tarjota riittävästi mahdollisuuksia myös niille nuorille, joilla ei ole jatkosuunnitelmia.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Asteittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyminen lisäisi varhaiskasvatuksen houkuttelevuutta ja parantaisi pienten lasten vanhempien tilannetta työelämässä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisten käytön lisääminen ruokavaliossa on toivottavaa. Samalla on tärkeää pitää huoli siitä, että myös kasvisruokavaliossa käytetään kotimaisia vaihtoehtoja, ei esimerkiksi ulkomailta tuotua soijaa ja tofua.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Joissakin kouluissa ja joissakin ikäluokissa tilanne on jo se. Opetusryhmien koot tulee pitää sellaisina, että oppiminen ja opettaminen ei vaikeudu liian ison ryhmän vuoksi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Palvelukotipaikkoja on oltava riittävästi niitä tarvitseville, mutta myös kotihoitoa voidaan parantaa. Vanhukset tarvitsevat hyvää ja laadukasta hoitoa, keskusteluseuraa ja apua arjen askareisiin myös kotona.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Terveydenhuollon henkilökunnan tarve on sote-uudistuksen toteuduttuakin suuri. En näe irtisanomissuojaa tarpeelliseksi samassa laajuudessa kuin kuntaliitosten kohdalla.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla toimivia ja laadukkaita sekä kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. En näe, että nämä ovat toisiaan poissulkevia. Palvelut voivat olla myös liikkuvia.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Julkiset palvelut tulee järjestää mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti. Jos jonkin palvelun järjestäminen sujuu yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta julkista sektoria paremmin, tehokkaammin tai edullisemmin, pidän tärkeänä että palvelunjärjestäjän valitseminen on joustavaa. Palvelun laatu on varmistettava palveluntarjoajasta riippumatta. Julkinen sektori kaikkien julkisten palveluiden tuottajana ei ole itseisarvo, jota kannattaa kannattamattomana vaalia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito on hyvä vaihtoehto silloin, kun se todetaan sekä henkilön että hänen ympäristönsä kannalta turvalliseksi.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisen näkökulmasta kuntaveron mahdollisella laskulla ei ole merkitystä, sillä kokonaisveroaste ei nouse eikä laske.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisten täytyy voida vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Prosessit nopeutuisivat, mutta onko se tarkoituksenmukaista, jos kaavoitusten vaikutuksia ei ehditä arvioida kuntalaisten elinympäristön kannalta. Voisiko prosessia jotenkin muuttaa kustannustehokkaammaksi, on pohtimisen arvoista.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kuopiolaisia tulisi kannustaa liikkumaan matkat. Mikäli pyöräilyreitit paikasta toiseen ovat selkeitä, hyväkuntoisia ja nopeita, on pyöräilykin houkuttelevampi vaihtoehto. Harmillisen usein pyöräilijät joutuvat kiertämään pitkiäkin matkoja autoteiden väistämiseksi. Autoparkkien lisäksi kaavoituksessa tulisi miettiä myös pyöräparkkeja ja kevyeen liikenteen väyliä. Kuopiolle on valtti, että luonto on lähellä myös liikkuessa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että kunnan alueella tapahtuvasta yritystoiminnasta tulee tuloja myös kunnalle.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

On kestämätöntä olla ajattelematta ympäristövaikutuksia luotaessa talouskasvua ja työpaikkoja. Talouskasvua ja työpaikkoja voidaan luoda myös ympäristön kannalta myönteisesti ja sen potentiaalin hyödyntäminen on valtavan tärkeää. Esimerkiksi ympäristölle haitallisten toimien verotusta tulisi kiristää, samalla kun yrityksiä tuetaan tekemään yhteiskunnan ja ympäristön kannalta myönteisiä ratkaisuja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että pidämme huolta toisistamme, tulevat he sitten läheltä tai kaukaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot ovat tärkeä palvelu kuntalaisille ja niiden avulla kuntalaisille luodaan tasapuolisia mahdollisuuksia.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asuntojen mainetta voi kohentaa muillakin keinoin. Tulee turvata, että vähävaraisille riittää kohtuullisen hintaisia asuntoja.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kuopion rahat urheilu- ja liikuntapaikkojen suhteen voisi kohdentaa paremmin. Esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen ylläpitoon tarvitaan enemmän resursseja. Kaikille kuntalaisille tulee turvata mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja urheilua myös maksutta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen tulee toimia kaupunkialueella siten, että palvelut ovat kaikkien saavutettavissa myös joukkoliikennettä käyttäen. On kuitenkin selvää, että asuinpaikan maalta tai muuten syrjemmästä valitseva tiedostaa sen, että joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet heikkenevät. Kuopiossa tulisi kuitenkin kehittää lähijunan suunnittelua, jolloin syrjemmässä asuvat voisivat liikkua lähimmälle asemalle ja kulkea palveluiden äärelle raitein.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kuopion kaupungin pitää edistää liitoskuntiensa elinvoimaa nykyistä vapaammalla kaavoituksella ja rakennuslupamenettelyllä.

2. Kuopiossa pitäisi siirtyä pormestari-malliin eli muuttaa kaupunginjohtajan virka luottamustoimeksi.

Ehdokkaan kommentti

Pormestari-mallissa on puolensa kuten se, että pormestarin valinta tehdään vaalien kautta. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että kunnanjohdossa on ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilö.

3. Kuopion kaupungin on otettava selvästi nykyistä aktiivisempi rooli Puijon alueen kehittämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Puijoa tulee kehittää ympäristö- ja maisema-arvoja kunnioittaen siten, että alue palvelee virkistyskäytössä kuntalaisia ja matkailijoita mahdollisimman hyvin. Liikunta- ja urheilureittien saavutettavuus ja esteettömyys on tärkeää.

4. Kuopio on käyttänyt liikaa rahaa Tahkon markkinointiin ja sen matkailun kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

Tahkon matkailu on kehittynyt ja matkustajamäärät ovat nousseet huimasti viime vuosina. Markkinoinnin voi siis sanoa olleen onnistunutta.

5. Kuopion pitää laittaa lähijunaliikennehanke suunnitteluun nopealla aikataululla.

Ehdokkaan kommentti

Olemassa olevien raiteiden hyödyntäminen lähiliikenteeseen olisi mainiota ja uskon, että kasvava Kuopio hyötyisi siitä huimasti! Etelä-Kuopionkin kasvaessa olisi hyvä, että liikkuminen onnistuisi myös raiteita pitkin, sekä Suonenjoen että Siilinjärven suuntiin. Investointeja liittyen lähijunahankkeeseen olisi tarpeen tehdä.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Mikä on kenellekin ennen? Moni asia on muuttunut positiiviseen suuntaan ja olen iloinen muun muassa siitä, että yksilöiden erilaisuutta kohtaan ollaan avoimempia ja asioista keskustellaan aiempaa avoimemmin. Uni-, ruokailu- ja liikuntatottumuksiin tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota, jotta arki olisi lapsille ja nuorillekin terveellistä ja turvallista.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vaikutusmahdollisuuksia ei missään nimessä tule keskittää yksittäisille henkilöille ja rajoittaa muilta.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

En näe, että uteliaisuus ja itsenäisyys ovat vastakkaista hyvin käyttäytymiselle ja tottelevaisuudelle. Lasten on tärkeää olla uteliaita ja itsenäisiä, mutta ei kuitenkaan samalla kurittomia ja huonosti käyttäytyviä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämässä pystyy toimimaan muistakin lähtökohdista, enkä näe tarkoituksenmukaisena että elämä nähtäisiin kamppailuna ja kilpailuna.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu edellyttää sekä yhteiskunnan että sen jäsenten suhtautumistavan muutosta. Kiusaaminen tai vähättely ei koskaan tuo myönteistä tulosta.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti näin ei ole. Ihmisillä voi olla erilaisia lähtökohtia tai sellaisia ominaisuuksia, joita ei yhteiskunnassa katsota hyvällä. Hyväosaisuudella ja huono-osaisuudella on tapana kasautua, ja meidän pitäisi yhteiskunnassa pyrkiä siihen, että kaikilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet elää hyvää elämää.

Vaalikoneen etusivulle