Samuli Voutila Valitaan

Vaalikone Kuopio

Vaalilupaukseni

  1. Kuopio elää työstä ja yrittäjyydestä. Toimiva kaavoituspolitiikka ja vahva elinkeinopolitiikka takaavat työtä kuopiolaisille.
  2. Tarvitsemme Kuopioon lisää pieniä sekä kohtuuhintaisia asuntoja. Asuntoja tulee rakentaa korkeammaksi ja kaavojen tulee olla sallivia.
  3. Kuopion tulee tehdä tiukkaa ja harkitsevaa maahanmuuttopolitiikkaa. Erilaisten monikulttuurisuushankkeiden rahoitus lakkautettava.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Rehellisesti isänmaallinen ehdokas. 27-vuotias nuori yrittäjä Kuopiosta. Toimin Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana ja olen ehdolla Kuopion kaupunginvaltuustoon. Aktiivinen reserviläinen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää työn ja yrittäjyyden edellytyksiä Kuopiossa. Laitan päätöksenteossa Kuopion ja kuopiolaiset etusijalle. Kuopion tulee toimia meidän kuopiolaisten edunvalvojana.
Nuorena politiikkona haluan edistää nuorten asioita, erityisesti tarvitsemme lisää pieniä sekä kohtuuhintaisia asuntoja Kuopioon.
Aktiivisena reserviläisenä, tahdon edistää sekä vaalia vahvaa maanpuolutushenkeä Kuopiossa. Ampumaradat on turvattava.
Kuopion tulee tehdä tiukkaa ja harkitsevaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Taloudelliset sidonnaisuudet
Omistan yrityksestäni yli 50%.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Perheeseeni kuuluu:
Tyttöystävä ja kissa. Tämän lisäksi sisarukset ja vanhemmat. Minulla on 3 veljeä ja 2 siskoa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastan aktiivisesti maanpuolutusta ja käyn kertaamassa paljon. Lisäksi harrastan urheilua ja erityiseti jalkapallo on lähellä sydäntäni. Intohimoinen KuPS ja KalPa fani.
Uskonnollinen yhteisö
ortodoksinen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorille tulee turvata mahdollisuus jatko-opiskeluun peruskoulun jälkeen, mutta pakottamalla se ei onnistu. Tarvitsemme vaihtoehtoja erilaisia oppimismuotoja nuorille.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Emme voi tuputtaa lapsillemme poliittisesti valittua ruokavaliota. Sen sijaan meidän tulee tarjota lapsille monipuolista ja terveellistä lähiruokaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu kulttuurista ja käyttötarkoituksesta. Nuorille tai yleishyödyllisille yhdistyksille voidaan erilaisia tiloja kaupungin kustannuksella tarjota, mutta ns. "aikuisjärjestöille" ei tiloja tule tarjota ilmaiseksi.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Lätökohtana tulee olle se, että jokainen ihminen voi olla kotonaan mahdollisimman pitkään. Mikäli terveydentila ei tätä mahdollista, pitää jokaisella taata kunnallinen hoitopaikka.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeämpää on taata jokaiselle kuntalaiselle mahdollisuus päästä hoitoon.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palvelut tulee olla kohtuullisen matkan päästä ja jokaisen kuntalaisen tavoitettavissa. Tärkeämpää on itse palvelu, ei se, kuka sen toteuttaa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Minua kiinnostaa se, että kuopiolaiset saavat palvelua, eikä se, kuka sen tuottaa. Kuopiolaiset ansaitsevat vain parasta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

En ole kyseisen hoitomuodon asiantuntija, mutta hoitotapoja tulee olla yksilön kannalta riittävästi.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus tulee säilyttää kuntalaisilla, mutta käsittelyajat pitää olla nopeita.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kuopiolaiset tarvitsevat sujuvaa liikennettä, joka sisältää niin yksityisautoilun kuin joukkoliikenteen. Auto on monella perheelliselle välttämättömyys.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Edulliset tontit ovat kunnan kannalta kilpailuetu, joka houkuttelee yrityksiä myös paikkakunnalle. Osa laajempaa kokonaisuutta, kun puhutaan elinkeinopolitiikasta.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöasiat tulee toki ottaa huomioon, mutta niitä ei tule katsoa punavihreiden silmälasien lävitse.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kuopion ei tule ottaa vastaan turvapaikanhakijoita nykyisessä taloustilaanteessa. Turvapaikanhakijoiden työllistyminen Kuopioon on äärinmäisen haastavaa ja aiheuttaa tätä kautta lisää kustannuksia rakkaalle kaupungillemme.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut katetaan kunnallisverosta ja en kannata tuplamaksuja.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat voidaan poistaa, mikäli kaupungin asuntotilanne ei parane huomattavasti. Lähtökohtaisesti kuntien asunnot tulee olla kuntalaisille, eikä esim. turvapaikanhakijat saa mennä asuntojonoissa ohitse.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kuopion tulee panostaa entistä enemmän tulevaisuudessa urheilupaikkoihin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikennettä tulee kehittää Kuopiossa ja tukea nykyistä kehitystä, jossa käyttäjämäärät kasvavat.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kuopion kaupungin pitää edistää liitoskuntiensa elinvoimaa nykyistä vapaammalla kaavoituksella ja rakennuslupamenettelyllä.

Ehdokkaan kommentti

Liitoskuntien palvelut ja kaavoituksen tulee tukea alueen kehitystä. Kuopiolla on vastaa myös ns. "syrjäkylistä".

2. Kuopiossa pitäisi siirtyä pormestari-malliin eli muuttaa kaupunginjohtajan virka luottamustoimeksi.

Ehdokkaan kommentti

Kuopio ansaitsee pormestarin ja kuopiolaisten tulee saada valita johtajansa. Kannatan lämpimästi pormestarimalliin siirtymistä.

3. Kuopion kaupungin on otettava selvästi nykyistä aktiivisempi rooli Puijon alueen kehittämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme keskustaan lisää majoituskapasiteettia sekä erilaisia aktiviteettaja. Laskuttelurinne toisi turismia myös keskustaan. Puijon alue on kuitenkin uniikki, ja sen luontoa tulee varjella, jotta virkistyskäyttö kaupunkilaisille on mahdollista myös tulevaisuudessa.

4. Kuopio on käyttänyt liikaa rahaa Tahkon markkinointiin ja sen matkailun kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

Tahko on tärkeä Kuopiolle matkailuelinkeinon kannalta, mutta ei ole veronmaksajien tehtävänä tukea yksityistä liiketoimintaa. Lähtökohtaisesti yrittäjien tulee ottaa myös suurempaa roolia markkinoinnissa.

5. Kuopion pitää laittaa lähijunaliikennehanke suunnitteluun nopealla aikataululla.

Ehdokkaan kommentti

Raideyhteys keskustan ja Savilahden välillä on tulevaisuutta. Näen että junayhteys Savilahteen palvelisi siellä asuvia sekä työskenteleviä ja matkustusliikennettä Pohjois-Savossa yleisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen kulttuuri kehittyy jatkuvasti, mutta perinteistä on hyvä pitää myös kiinni. Kouluissa tulee saada laulaa esim. suvivirttä ja järjestää joulujuhlia.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Make Finland great again!

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

En näe näitä toisiaan sulkevina vaihtoehtoina. Mielestäni kysymysasettelu on vähintäänkin outo.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Terve ja hyvähenkinen kilpaulu luo tehokkuutta sekä lisää hyvää meille kaikille.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa tulee olla mahdollisuuksien tasa-arvo. Jokaisella yksilöllä on samat mahdollisuudet, mutta sen jälkeen yksilön kyvyt ratkaisevat.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle