Helena Salakka Valitaan

Vaalikone Lahti

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan tehdä parhaani Lahden päiväkotien ja koulujen hyväksi. Lapsilla, nuorilla ja henkilöstöllä tulee olla terveelliset tilat.
  2. Lupaan vaikuttaa omalta osaltani siihen, että Lahti on houkutteleva kaupunki niin kaupunkilaisille, yrityksille kuin turisteille.
  3. Lupaan toimia avoimesti, läpinäkyvästi ja kuunnella kaupunkilaisia heitä koskevissa asioissa. Lupaan perehtyä huolella asioihin.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Otan asioista selvää, kuuntelen eri osapuolia ja osaan tehdä yhteistyötä. Opetaustani takia tunnen koulumaailman. Valtuustotaustani takia tiedän, miten ja missä kohtaa asioihin voi vaikuttaa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Jokaisella on oikeus opiskella terveellisissä kouluissa ja päiväkodeissa. Opettajien ja muun henkilöstön työssäjaksamiseen tulee satsata. Lahden työllisyysastetta tulee parantaa, sillä sen myötä saamme enemmän rahaa kaupungin kassaan eli palveluihin käytettäväksi (kouluihin jne.). Lahti on jo korkeakoulukaupunki, ja kaupungin tulee tiivistää yhteistyötä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa (esim. opiskelijayhteistyö). Haluan olla edistämässä Lahti-kuvaa: Lahti on mainettaan parempi kaupunki.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi kaksi lasta, joista vanhempi aloittaa syksyllä koulun.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lasten kanssa puuhastelu ulkona. Kävelyt lähimetsissä. Puutarhan hoidon opettelu. Pyöräily. Sählyn pelaaminen. Teatterissa ja keikoilla käynti. Yhteisiin asioihin vaikuttaminen valtuutettuna.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Vastasin tähän jokseenkin eri mieltä, koska pakolliseen oppivelvollisuuden pidentämiseen ei lähdetty muutama vuosi sitten. Sen sijaan meillä on voimassa Nuorisotakuu, joka auttaa alle 25-vuotiaita eteenpäin. Ohjaamot, etsivä nuorisotyö ja eri viranomaisten välinen yhteistyö ovat todella tärkeitä, että nuori pääsee peruskoulun jälkeen eteenpäin, jos hän tarvitsee siihen apua. Pelkän peruskoulun käyneillä on isompi riski syrjäytyä kuin enemmän kouluja käyneillä, joten koulutus on todella tärkeää.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on mielestäni hieno pitkän aikavälin tavoite, josta keskustellaan parhaillaan. Se on Kokoomuksenkin tavoite. Mielestäni seuraavaksi tulee miettiä käytännön realiteettia eli sitä, miten tämä rahoitetaan. Tällä hetkellä esimerkiksi Lahdessa kokopäiväpaikka maksaa vuodessa noin 11 000 euroa, josta perhe maksaa murto-osan, vaikka kuuluisi ylimpään maksuluokkaan.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan tulevaisuutta tutkivan Markus Vinnarin mukaan vuoteen 2050 mennessä kaikista suomalaisista tulee kasvissyöjiä. Väite voi tuntua kaukaiselta, mutta uskon siihen. Tiedostamme yhä paremmin, että lihansyönti vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Siksi kannatan, että kouluissa kokeillaan kasvisruoan lisäämistä esim. nyhtökauran avulla. Kasvisruoka ei saa olla mitä tahansa huttua vaan sen tulee maistua hyvältä ja olla ravitsevaa ja täyttävää.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuriyhdistykset voivat hakea Lahden kaupungilta vuosi- ja projektiavustuksia. Lisäksi yhdistykset voivat hakea tuettuja harjoitusvuoroja esim. Vaahterasalista ja Pikkuteatterista käyttöönsä. Tämä on mielestäni hieno juttu.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Olen osittain samaa mieltä tästä. Oppiminen voi häiriintyä isossa ryhmässä, jos oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea oppimiseensa. Iso opetusryhmä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita oppimisen häiriintymistä. Esim. yhteisopettajuudessa kaksi opettajaa ja kaksi luokkaa tekee koko ajan yhdessä töitä, joten kokonaisryhmä on tällöin iso.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuspalvelulain mukaan "kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Samoin laki toteaa, että "kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla". Laissa ei siis ole tällaista oikeutta palvelukotipaikkaan vaan sen tehtävänä on varmistaa riittävät palvelut ennen kaikkea kotihoidon kautta.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Lahden seudulla on ennakoitu sote-uudistusta perustamalla Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2017. Sen yhteydessä on linjattu, että "irtisanomisia vältetään". On hyvä, että henkilöstölle taataan työrauha isossa muutostilanteessa. Luontainen poistuma mm. eläkkeelle lähtemisen kautta yhtymässä on n. 200 - 300 henkilöä vuodessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Monissa kunnissa on jo kokemuksia siitä, että näin on käynyt: vaikka palveluiden käyttö on kasvanut, hoitoon on päässyt nopeammin ja kustannukset ovat laskeneet. On syytä kuitenkin muistaa, että on myös kokemuksia siitä, että esim. vuokrafirmoja käyttämällä säästöjä ei ole syntynyt. Kannatan itse monituottajamallia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveyslain mukaan "mielenterveyspalvelut on ensisijaisesti järjestettävä avopalveluina sekä niin, että oma-aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä suoriutumista tuetaan". Laki suosii siis avohoitoa. On kuitenkin tärkeää, että asiakas saa riittävän tuen, että hänelle ei tule turvattomuuden tunteita.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä keskustellaan siitä, miten koko kuntien rahoitusjärjestelmää tulisi muuttaa sote-uudistuksen myötä, että muutos olisi reilu erilaisille kunnille. Jotkut ovat väläytelleet, että kaikkien kuntien kunnallisveroprosenttia alennettaisiin jopa 12 prosenttiyksiköllä. Se olisi roima pudotus.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Hallitusohjelmassa on yhtenä kohtana selvittää, saisivatko kuntien valtuustojen tekemistä kaavapäätöksistä jatkossa valittaa vain asianosaiset eli kaavoitetun maan omistajat naapureineen. Nyt valitukseen voi tehdä kuka tahansa kuntalainen. Tämä on viivästyttänyt tärkeiden hankkeiden toteuttamista (esim. Lahden Ranta-Kartano). Jos valitusoikeutta rajataan, tulee miettiä, miten kaupunkilaiset otetaan vielä nykyistä paremmin mukaan jo valmisteluvaiheessa, ettei demokratia kärsi. Lisäksi valitusten käsittelyä tulee nopeuttaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on mielenkiintoinen väite. Otanko kantaa tässä siihen, että suositaanko yksityisautoilijoita vai suositaanko heitä liikaa? Mielestäni yhteiskuntamme on havahtunut siihen viime vuosina, että joukkoliikennettä, kävelijöitä ja pyöräilijöitä tulee suosia kaavoitusratkaisuissa. Näin on myös Lahdessa, jossa esim. keskustan liikenneratkaisuja tehdään nämä kolme ryhmää ykkösinä. Autoilijoitakaan ei saa unohtaa vaan parkkipaikkoja tulee olla riittävästi ja niiden tulee olla kohtuuhintaisia.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee tarjota yrityksille edullisia tontteja, mutta myös muuta tukea yritysten tarpeen mukaan, kuten Ladec tekee (esim. kartoituksia työvoiman saatavuudesta, rahoitusmahdollisuuksista ja alihankintaverkostoista).

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutos on yhteinen haasteemme paikallistasolla ja globaalisti. Se on herättänyt yksityiset ihmiset ja myös yritykset toimimaan. Suomessakin tavoitellaan sitä, että cleantech-sektorille syntyy kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Nykyisin ympäristöasiat tulee ottaa kaikessa huomioon - ja se tuo asiakkaita ja työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikan saaneita on ohjattu asumaan muualle kuin kuuteen suurimpaan kaupunkiin, etteivät kaikki keskity samoihin kaupunkeihin. Lahti on yksi kaupunki, johon turvapaikan saaneita on ohjattu, sillä meillä on ollut normaalia enemmän vapaita vuokra-asuntoja. Meidän tulee kantaa oma vastuumme tässä asiassa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Uusi kirjastolaki on tullut juuri voimaan. Sen mukaan lainaaminen on edelleen maksutonta ja aineiston varaaminen on muuttunut maksuttomaksi. Nämä eivät ole siis makuasioita vaan ne pohjautuvat lakiin.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Käsitykseni mukaan Lahden kaupungin vuokra-asunnoissa ei ole tulorajoja. Sen sijaan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa otettiin käyttöön tulorajat 1.1.2017. Uudistuksen ideana on, että edullisimmissa vuokra-asunnoissa asuu varmasti pienituloisia ihmisiä. Tämä on mielestäni oikein.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Mikä on liikaa rahaa? Lahti on laittanut viimeisen viiden vuoden aikana joidenkin arvioiden mukaan noin 10 miljoonaan euroa Urheilukeskuksen korjauksiin. Se on paljon rahaa, mutta olennaisinta on katsoa, mitä sillä rahalla saadaan. Jos investoitu raha saadaan takaisin kaupunkiin Salpausselän kisojen ja MM-kisojen kautta, investointi on ollut kannattava. Lahden Suurhalli ja Mukkulan palloiluhalli ovat myös tuoreita investointeja. Mielestäni on tärkeää, että kunta investoi urheilu- ja liikuntapaikkoihin, sillä se on ennaltaehkäisevää työtä terveyden hyväksi.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisellä on itse vapaus päättää, missä asuu. Jos hakeutuu asumaan syrjemmälle, tulee varautua siihen, että palvelut eivät ole käden ulottuvilla. Asuin itse 18-vuotiaaksi 10 kilometrin päässä pikkupaikkakunnan keskustasta. Se oli meidän perheemme ratkaisu silloin, mikä vaikutti esimerkiksi harrastuksiin kulkemiseen, koska linja-autovuoroja ei kulkenut juurikaan iltaisin.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Lahden urheilukeskuksen investoinnit nielevät liikaa rahaa

Ehdokkaan kommentti

Mikä on liikaa rahaa? Lahti on laittanut viimeisen viiden vuoden aikana joidenkin arvioiden mukaan noin 10 miljoonaan euroa Urheilukeskuksen korjauksiin. Se on paljon rahaa, mutta olennaisinta on katsoa, mitä sillä rahalla saadaan. Jos investoitu raha saadaan takaisin kaupunkiin Salpausselän kisojen ja MM-kisojen kautta, investointi on ollut kannattava.

2. Lahteen tarvitaan lisää yksityisiä päiväkoteja, jotta kaupunki voisi vähentää hoitopaikkoja kunnallisesta päivähoidosta

Ehdokkaan kommentti

Lahteen tarvitaan lisää yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitajia, mutta ei siksi, että kaupunki voisi vähentää hoitopaikkoja kunnallisesta päivähoidosta vaan siksi, että pystymme paremmin vastaamaan päivähoitopaikkatarpeeseen. On myös hyvä muistaa, että kun kaupunkiin tulee yksityisiä päiväkoteja, se säästää kaupungin investointeja (uusi, iso päiväkotirakennus maksaa hyvinkin 5 - 8 miljoonaa euroa). Tällä hetkellä Lahdessa yksityisessä päivähoidossa on noin kahdeksan prosenttia lapsista.

3. Lahden pitää irtautua vuoden alusta toimintansa aloittaneesta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä

Ehdokkaan kommentti

Lahti on suurin kunta, joka on mukana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. Yhtymä aloitti toimintansa vasta 1.1.2017, joten se on vielä valtavassa muutosvaiheessa. Nyt on tärkeää keskittyä siihen, että yhtymän toiminta pääsee kunnolla alkuun.

4. Uusi taidemuseo tulee sijoittaa Sokoksen yläkertaan

Ehdokkaan kommentti

Nykyisen taidemuseon vuokrasopimus Vesijärvenkadulla loppuu vuoden 2018 lopussa. Sokoksen kolmoskerrokseen perustettava taide- ja muotoilukeskus LARS on hieno uusi avaus, jossa yhdistetään julkista ja yksityistä. Kaupungin ei tarvitse tehdä miljoonainvestointeja, Sokos saa tiloihinsa vuokralaisen ja museo siirtyy entistä keskeisemmälle sijainnille ja tavoittaa paremmin taiteen ystäviä. Tässä näkyy myös konkreettisesti se, mitä verkkokaupan kasvu on alkanut tehdä perinteisille tavarataloille. Niiden pitää miettiä rooliaan ja tilojaan kaiken kaikkiaan uusiksi.

5. Lahden pohjavettä ei saa myydä kansainvälisen sijoittajan yhtiölle

Ehdokkaan kommentti

Lahden erinomaista pohjavettä pullotetaan jo nyt Hartwallin tehtaassa. Monacolaisen sijoittajan myötä Lahteen tulee merkittäviä investointeja ja uusia työpaikkoja, minkä näen hyvänä asiana. On myös hyvä, että sijoittajan taustat on tutkittu ja että kumppani on luotettava ja vakavarainen.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Tähän voisi vastata samaa ja eri mieltä, sillä suomalaisten elintavat ovat sekä parantuneet että huonontuneet. Esimerkiksi tupakointi on vähentynyt, mutta ylipaino on lisääntynyt. Alueelliset erot ovat suuria elintavoissa THL:n mukaan. Nyt vuoden alussa on aloitettu laaja FinTerveys-tutkimus, joka kartoittaa laajasti suomalaisten elintapoja.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Emme tarvitse ylhäältä alaspäin sanelua vaan aitoa dialogia ja yhteistyötä. Tarvitsemme hyviä johtajia, jotka osaavat hyödyntää kaikkien asiantuntemusta. Muutoksissa ratkaisuna ei ole käskyttämisen vahvistaminen vaan osallisuuden ja viestinnän vahvistaminen.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Miksi nämä ominaisuudet asetetaan tässä vastakkain? Uteliaisuus, itsenäisyys, hyvä käytös ja se, että osaa ottaa vastaan tehtäviä, ovat kaikki tärkeitä ominaisuuksia ja taitoja. Valitsin tässä jokseenkin samaa mieltä, koska mielestäni uteliaisuus on näistä kaikista tärkein ominaisuus. Uteliaisuus avaa ovia luovuudelle ja vie uusiin tilanteisiin, joissa voi oppia uutta.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisen hyvinvointivaltion ytimessä on ajatus siitä, että kaikista pidetään huolta, myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Välillä näyttää kuitenkin siltä, että pitää olla todella jämäkkä, että saa omia tai läheisensä asioita eteenpäin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on maailman kolmanneksi tasa-arvoisin maa Global Gender Gap -raportin mukaan. Tämä on todella hieno asia. Siitä huolimatta tasa-arvotyössä on Suomessa edelleen tekemistä, kuten sukupuolten välisissä palkkaeroissa tai siinä, miten käy isille huoltajuuskiistoissa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Näin voi väittää, mutta tutkimuksen valossa tilanne on se, että vanhempien sosioekonominen asema periytyy erityisesti yhteiskunnan ääripäissä. Työmarkkinoilla puolestaan pienituloisuus periytyy naisilla ja suurituloisuus miehillä. Onneksi suomalainen koulutusjärjestelmä antaa kaikille erinomaiset mahdollisuudet kouluttautua ja edetä elämässä.

Vaalikoneen etusivulle