Eveliina Aaltonen Valitaan

Vaalikone Lahti

Vaalilupaukseni

  1. Haluan toimia niin, että edes autan ennakkoluulojen purkamista ihmisryhmien väliltä ja mahdollistaa yhteistä ymmärrystä.
  2. Paikallisen demokratian vahvistaminen ja alueellisen päätöksenteon lisääminen Lahdessa. Byrokratiasta vapaata toimintaa yhteisöllisesti.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Haluan toimia inhimillisemmän yhteiskunnan puolesta.Yhteiskunnan, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua sen toimintaan riippumatta sosiaalisesta statuksesta, vammasta, iästä tai alkuperästä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tulen toimimaan työssäni syrjäytymisen ehkäisemiseksi, työllisyyden tukemiseksi, ennakkoluulojen vähentämiseksi. Haluan edistää erilaisten ryhmien välistä yhteistyötä. Tämä yhteistyö tuo kaikille hyötyjä sekä henkisiä että taloudellisia. Paikallisella tasolla tämä tarkoitaa yhteistyötä oman asuinalueen asioiden parantamiseksi. Naapurustojen elävöittämiseksi, niin että entisajan kyläelämän vahvuudet näkyvät asukkaiden arjessa. Tulevaisuuden innovaatiot tulevat perustumaan kestävään kehitykseen.

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu aviomieheni lisäksi viisi lasta, joista jo kolme ovat aikuisia ja kaksi teiniä asuvat vielä kotona. Olen lisäksi ihanan kolmevuotiaan mummu ja kohta syntyy toinen lapsenlapseni.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Olen hyvin sosiaalinen ihminen ja nautin ihmisten kanssa tekemisestä. Olen ollut vapaaehtoistyössä vanhusten ja viime vuonna turvapaikan hakijoiden kanssa. Lenkkeilen ja liikun säännöllisesti.
Uskonnollinen yhteisö
muu kristillinen kirkko tai yhteisö
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että nuoria autetaan eteenpäin. 15-vuotias on liian nuori,

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoidon maksuttomuus tukee vanhempien työllistymistä. Monimuotoisempien päivähoito mahdollisuuksien kehittäminen ottaisi myös paremmin huomioon yksilöllisemmin perheen ja lapsen tilanteet.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokailu on myös osa kestävää kehitystä ei vain ihmisille vaan myös luonnolle.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Yksilöiden huomioiminen opetuksessa vaatii pienempiä opetusryhmiä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Koko vanhustenhoito tulisi uudistaa ja haastaa enemmän sektoreita sen suunnitteluun ja toteutukseen. Jokaiselle apua tarvitsevalle vanhukselle tulee löytyä ihmisarvoinen koti "loppuun" asti.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Uudistusten myötä tulisi tarkistaa henkilöiden tehtäväkuvat ja luotava uusia työnkuvia perustehtävän ympärille. Näin tehtäväkuvat voisivat muuttua, mutta työpaikat säilyisivät.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisen ja julkisen sektorin palvelut voivat hyvällä tavalla rinnakkain toimiessaan haastaa toisiaan, mutta säästämisestä on tässä vaikea sanoa mitään.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisen yhteiskunnan ongelma on ihmisten yksinäisyys. Mielenterveys työssä on vaarana , että yksilö putoaa sirpaleisen järjestelmän ulkopuolelle. Henkilökohtainen kontakti esim. omahoitaja muotoisena voi tukea turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tähän on vaikea vastata, kun on epäselvää kuka kantaa maakunnan kustannukset. Valtio vai siihen liitetyt kunnat?

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoituksissa tulisi ottaa enemmän huomioon joukkoliikenne, pyöräilijät ja jalankulkijat.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Luonnon ja ympäristön merkitys ihmisille on elintärkeä. Sen suojelu on myös tärkeää tulevia sukupolvia ajatellen.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Maailmasta on tullut globaali, ei vain hyvässä vaan myös pahassa. Kuntien velvollisuus on tukea turvapaikan saaneiden kotoutumista ja työllistymistä.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on ensiluokkaiset kirjastopalvelut ja niiden mahdollistuminen maksaa. Palvelumaksu tukisi niiden toimintaa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan on huolehdittava pieni tulosten asumisen mahdollistamisesta.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilupaikkojen rakentaminen kaikkien kuntalaisten käyttöön on tärkeää ja kuuluu osana kunnan kasvatustehtävää. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet tukevat nuoria ja vanhoja.
Huippu urheilua koskevat urheilupaikat eivät tarvitse niin paljon rahallisita satsausta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Jos halutaan tukea haja-asutusta ympäri kuntaa on myös liikenne palveluista huolehdittava.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Lahden urheilukeskuksen investoinnit nielevät liikaa rahaa

Ehdokkaan kommentti

Niiden sijaan voisi rakentaa kaikkia kuntalaisia palvelevia liikuntapaikkoja.

2. Lahteen tarvitaan lisää yksityisiä päiväkoteja, jotta kaupunki voisi vähentää hoitopaikkoja kunnallisesta päivähoidosta

Ehdokkaan kommentti

Ihmiset ovat erilaisia samoin ovat perheet. Olisi hyvä tukea erilaisten päivähoitopaikkojen syntymistä. Tämä lisää valinnan vapautta myös perheille. Yksityiset ja kunnalliset päiväkodit voisivat toimia yhteistyössä.

3. Lahden pitää irtautua vuoden alusta toimintansa aloittaneesta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä

Ehdokkaan kommentti

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä on vaikea sanoa vielä mitään, sillä muutoksen seuraukset näkyvät lähinnä työntekijöiden epävarmuutena. Suuret hallintohimmelit ja organisaatiot voivat pahimmillaan hukuttaa asiakkaan. Oliko kunnan palvelut lähempänä ihmistä?

4. Uusi taidemuseo tulee sijoittaa Sokoksen yläkertaan

Ehdokkaan kommentti

Sokoksen yläpuolella on tyhjää tilaa, joka tulisi käyttää hyödyksi.
Taidemuseo siellä olisi lähellä arjen kulkijaa...

5. Lahden pohjavettä ei saa myydä kansainvälisen sijoittajan yhtiölle

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten tietoisuus on lisääntynyt ja tieto lisää tuskaa. Elämäntavan muutokset ovat parantaneet ihmisten elämää, mutta samalla on hukattu entisajan kyläelämän vahvuudet, joissa itsestäänselvästi autettiin heikomassa asemassa olevia.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan johtajuutta paikallisesti, mutta tarvitaan myös ihmisten omaa johtajuutta. Tätä voidaan paikallisten asioiden hoidolla lisätä.
Vahvaa johtajuutta yhteisten päätösten läpiviemiseksi silti tarvitaan.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaat ja itsenäiset lapset kehittävät omaperäisiä ratkaisuja tulevaisuuden yhteiskunnassa. Yksilöllisyyttä tulee tukea, mutta hyvä käytös ja tottelevaisuus ei sulje edellisiä laatuja pois.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Haluan olla tästä eri mieltä. Uskon jokaisessa ihmisessä piilevään yhteisen hyvän tavoitteluun, kun sille annetaan maaperä kasvaa ja tulla näkyväksi.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoiden kohtelu luo luottamusta ja turvallisuutta. Ja ratkaisukeskeisyys lisääntyy.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on mahdollistettu koulun käynti ja opiskelu kaikille suomalaisille ja se on yhteiskuntajärjestelmämme rikkaus. Perheen sosioekonominen asema vaikuttaa kuitenkin monen yksilön mahdollisuuksiin edetä elämässä.

Vaalikoneen etusivulle