Satu Lehtola

Vaalikone Lahti

Vaalilupaukseni

  1. Julkiset terveyspalvelut tulee tuottaa julkisesti, työttömille koulutusta ei karenssia, ennaltaehkäisyyn pitää saada rahaa enemmän.
  2. Kokopäiväinen päivähoito-oikeuden takaisinsaaminen kaikille päivähoitoon oikeutetulle lapsilille vaikka toinen vanhemmista olisikin kotona
  3. Aikuis- eikä nuoriso-opiskelijoiden tukia ei saa leikata, koulutukseen pitää panostaa ei leikata, kouluverkkoa ei saa yksityistää
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen julkisten terveyspalvelujen puolestapuhuja, ennaltaehkäisy on paras eriarvoistumisen ehkäisykeino, ei kouluverkkomme yksityistämiselle, päivähoito-oikeus kaikille ilman rajaamista.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Julkisten terveyspalvelujen säilyttämistä ja olemassa olevien palvelujen kehittämistä, heikompiosaisten toimeentuloturvan heikentäminen pitää pysäyttää, lasten- ja nuorten harratusmahdollisuuksia edesauttaa, kokopäiväinen päivähoito-oikeus kaikille alle 7vuotiaille lapsille, Työstä pitää saada riittävä palkka. työnantajat eivät saa ottaa vain tukityöllistettyjä vaan pitää olla velvoite palkata, Opiskelijoiden tukia eikä toimeentuloturvaa heikentää, aikuisopiskelijoiden pidempi tukiaika takaisin

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
ei ole
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Kolme lasta ja kaksi kissaa. Lapset ovat 24 vuotias tytär ja 21 vuotias poika ja 9 vuotias poika.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Liikunta ja lasteni kanssa oleminen sekä vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin kirjoittamalla ja ottamalla kantaa, lukeminen
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

16 vuotias jolla ei ole opiskelupaikkaa tai työtä eikä siis sosiaalista verkkoa ympärillään on altis syrjäytymiselle ja väärille poluille.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksuja voidaan lisää porrastaa jos on tarpeen, mutta täysi maksuttomuus tarkoittaa veronkorotuksia ja maksujen lisäämistä muussa. Haitta varmaan hyötyä suurempi. Eikä täsmää sen kanssa kun sanotaan miten huonosti Suomen taloudella menee.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on hyvää, se lisää terveyttä ja hyvinvointia ja on ekologista.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Se on tietysti yksi tukemisen muoto, ilmaisuus muttei tuo rahaa kunnan kassaan ja se otetaan muualta

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Isot ryhmät sopivat toisille ja toisille sopivat pienemmät. Erityisryhmät pitää olla omanaan niin se mahdollistaa kaikille tasapuolisen oppimisen.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille pitää pystyä tarjoamaan joko kotihoito, palvelukotipaikka. Varmistamalla että on riittävä määrä henkilökuntaa kotihoidossa työssä voidaan taata kotihoidon riittävyys

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille on luvattu töitä kuntauudistuksesta huolimatta, nähtäväksi jää käykö niin kun yhtiöittämishalut ovat niin suuret

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimivuus on tärkeimpiä asioita mutta sijainnillakin on suuri merkitys kuinka pian hoitoon pääsee, sillä on merkitys niin hoidon onnistumisen ja kuin potilaan paranemisen kannalta ja usein on ratkaisevaa kuinka pian pääsee hoitoon

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisille palvelujentuottajille maksetaan pahimmillaan monin verroin enemmän kuin itse tuotettuna. Perusmaksun lisäksi yksityiselle maksetaan kaikesta palvelusta erikseen. Se mikä henkilöstökuluissa mahdollisesti säästetään hävitään muissa kuluissa ja laadussa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveyden ongelmista kärsiville pitkäkestoinen hoitosuhde ja turvalliset rutiinit ovat tutkitusti tärkeitä hoidon onnistumisen kannalta, saatavuuden heikentyminen tuo turvattomuutta ja lisää ongelmia ja heikentää jo onnistunutta hoitosuhdetta

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Ilman muuta kun ei tarjota palvelua niin ei makseta veroakaan. Ei ole veronperustetta silloin.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Olen oikeudenmukainen ihminen ja valitusoikeus on kansalaisen oikeus en lähde rajoittamaan kansalaisoikeuksia.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Lahdessa on enemmän ollut suuntaus pyöräilyyn, jalan ja julkisen liikenteen palveluihin mutta toki yksityisautoilu on huomioon otettava seikka.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

mikäli tarjoaa tasapuolisuuden nimissä myös kuntalaisille halpoja tontteja

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö ja luontoarvoista ei voida joustaa koska jollei ole ympäristöä ja luontoa niin onko edellytyksiä kasvulle ja kehityksellekään?

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Lahti on ottanut ja ottaa

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Verovaroin tuotettu palvelu mihin on jo sisällytetty kaikenlaisia maksuja, ei lisää maksuja

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat on hyvä olla olemassa, parempituloiset pystyvät vuokraamaan mistä vain, heikompituloiset eivät.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilupaikkojen rakentaminen ja kunnossapito ovat kuntalaisen kunnon ja hyvinvoinnin kannalta katsottuna erittäin hyvä asia.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä joukkoliikenneverkko tulisi olla sellainen ettei välttämättä tarvitse omaa autoa

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Lahden urheilukeskuksen investoinnit nielevät liikaa rahaa

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä homekoulujen korjaus ja huonosti tehtyjen rakennusten korjaustyöt nielevät turhaan kuntalaisten verorahoja

2. Lahteen tarvitaan lisää yksityisiä päiväkoteja, jotta kaupunki voisi vähentää hoitopaikkoja kunnallisesta päivähoidosta

Ehdokkaan kommentti

Ja irtisanoa henkilökuntaa joka lisää jo muutenkin Lahden korkeaa työttömyysprosenttia. Yksityinen voi kulkea aina rinnalla, niitäkin tarvitaan

3. Lahden pitää irtautua vuoden alusta toimintansa aloittaneesta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisten verorahoja laitettu yhtiöön jolla ei ole merkitystä kun 2 vuodeksi mikäli Sote koskaan saadaan lähellekään valmiiksi. Tarkoitus saada henkilökuntaa vähentymään ja pyritään yhtiöittämään kaikki toiminta, kuten myös kouluverkolle tullaan tekemään

4. Uusi taidemuseo tulee sijoittaa Sokoksen yläkertaan

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemmeko nyt uuden taidemuseon? Emme

5. Lahden pohjavettä ei saa myydä kansainvälisen sijoittajan yhtiölle

Ehdokkaan kommentti

Voimme myydä vettä kyllä mutta ei omistusoikeutta siihen.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Osa asioista on paremmin osa huonommin: lääketiede on hyvää, teknologia on hyvää ja huonoakin, vääränlaisiin ravintotottumuksiin ihmisten ohjaaminen vuosikymmeniä näkyy juuri terveydenhoitomenoissa, liikkumiseen kannustaminen hyvää, loistavaa koulutusta on ollut ja jota juuri pyritään heikentämään se on huonoa. Tuloerojen liiallinen kasvu huono, syrjäytyminen huono, eriarvoisuuden kasvu huono.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä, kompromisseja, sopua, molemminpuolista sopimuksien kunnioittamista

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lapset voivat olla kaikkea tuota.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Sitä se tuntuu olevan aika pitkälti, keinot ovat moninaiset niin selviytymiseen kuin taisteluunkin. Harmillista ettei kaikkia saa ymmärtämään yhteistyön merkitystä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavan usein juuri ne keiden keinot eivät suoraan itse omin avuin toimintaan riitä, ovat niitä jotka muita sortavat, kuten historia on usein osoittanut

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

No teoriassa vain, toiset syntyvät rikkaisiin perheisiin, joku perustaa yrityksen ja äkkirikastuu, toiset perivät rahaa tai hyvin toimeentulevan yrityksen, joillakin ei ole mitään, hyvä kun toivoa ja siihen auttaa hyvä vahva sosiaalipolitiikka mikä Suomessa halutaan alas ajaa ja siihen minä haluan vaikuttaa ettei niin käy.

Vaalikoneen etusivulle