Henri Aitakari Valitaan

Vaalikone Laitila

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan toimia kouluverkon säilyttämisen puolesta.
  2. Lupaan puolustaa lähidemokratiaa ja muuta paikallisuutta.
  3. Lupaan pitää heikompien puolta ja olla äänestäjien luottamuksen arvoinen.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minut kannattaa valita, koska olen luotettava, toimin johdonmukaisesti ja pyrin aina olemaan selvillä päätettävistä asioista.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää yhdenvertaisuutta, heikommassa asemassa olevien tilannetta sekä koulutuksellista ja alueellista tasa-arvoa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
vaimo ja neljä lasta
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
soittaminen, kirjoittaminen, lukeminen, lenkkeily
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jatko-opinnot ja työharjoittelut ovat hyviä ja suotavia asioita, mutta jos niihin joudutaan velvoittamaan, se on merkki vakavammista yhteiskunnallisista ongelmista.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Jos vanhemmat käyvät töissä ja jotkut muut kasvattavat heidän lapsiaan, on kohtuullista maksaa kasvatuksesta, mutta maksun pitää olla progressiivinen. Pienituloisilta maksu pitäisi poistaa, suurituloisten maksua pitäisi nostaa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Nykyään ravinnosta saadaan liikaa proteiinia ja liian vähän hivenaineita ja vitamiineja. Suuri ongelma laitosruokailuissa on käytettävän lihan alkuperä. Se voi olla ties missä tuotettua. Pitäisi käyttää kotimaista lihaa, kalaa ja kasviksia. Mitä lähempänä tuotettua, sitä parempi kaikille.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Jos ei täysin ilmaiseksi, niin jonkinlaista nimellistä korvausta vastaan. Tällä tavalla toimitaan ihmisten parhaaksi ja siten myös kunnan parhaaksi.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Joissakin kunnissa ryhmät ovat hyvin suuria, joissakin sopivalla tasolla. Ihan tarkkaan en tiedä kaikkien kotipaikkakuntieni koulujen tilannetta. Omassa koulussani tilanne on hyvä. Pidän sopivana luokkakokona yhdysluokissa 10 - 20 oppilasta, samanikäisten opetuksessa 15 - 20. Opettamisesta on 17 vuoden kokemus.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksilla pitää olla kuntoon ja muuhun tilanteeseen nähden sopiva paikka, on se sitten koti, palvelukoti tai laitoshoitopaikka.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Pääasiassa pitäisi, koska muuten meillä on merkittävästi suurempi työttömien joukko. Tärkeämpää on kuitenkin, että nyt kaavailtu sote-uudistus peruttaisiin. Siinä mennään ojasta todella syvään allikkoon.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Väite on idioottimainen. Sekä toimivuus että sijainti ovat tärkeitä. Kuntalaisille tulee liian kalliiksi, jos sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pitkien matkojen takana. Kunnan ei ole mitään järkeä keskittää palvelujaan kauas sillä verukkeella, että kunta säästää. Jos kunta säästää, kuntalaiset maksavat. Tottakai palvelujen pitää olla myös toimivia, muuten niistä katoaa koko idea.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen raunioittaa julkisen terveydenhoidon. Meillä on varaa yhteen laadukkaaseen ja kaikkia palvelevaan terveydenhoitojärjestelmään, ei moneen huonoon ja vajavaiseen.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Ilman muuta verotusta pitää vähentää, jos tehtävätkin vähenevät.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Minkä rakentamisella nyt niin kova kiire muka on? Olkiluoto nelosen varmaan.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Suosiminen on sikäli ymmärrettävää, että ihmiset liikkuvat usein autoilla.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on yleensä aina järkevää.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ei voida, koska talous on riippuvainen ympäristöstä. Jos talous tuhoaa ympäristön, ei ole iloa taloudesta eikä työpaikoista. Tosin työpaikkojen määrä ei enää nykyään korreloi talouskasvun kanssa positiivisesti, joten talouskasvun tavoittelusta työpaikkojen tuojana voidaan luopua. Työ päinvastoin estää talouskasvua, toisin kuin automaatio, koska työ maksaa.
Yhteiskunta on rakennettava sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävälle ja tasapainoiselle pohjalle.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä turvapaikan saaneita tulee ottaa vastaan. Toisaalta luulen, että heidän olisi parempi elää isommilla paikkakunnilla kuin pienissä kunnissa, joissa on useammin ennakkoluuloja ja jopa vihamielisyyttä ulkomaalaistaustaisia kohtaan.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Tähän en näe kerrassaan mitään syytä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Pienituloisten on hyvä päästä edullisempiin asuntoihin. Toisaalta olisi ihanteellista, jos kunnalla olisi riittävästi asuntoja kaikille tarvitsijoille.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä sitä on todella paljon käytetty tuohon monitoimihalliin. Investoinnit tahtovat täällä lähteä lapasesta. Sinänsä kuntoliikuntaan panostaminen on eduksi kansanterveydelle ja siksi kannatettavaa, mutta hallin rakentamisen olisin siirtänyt sopivampaan ajankohtaan.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kotipaikkakuntani keskustassa asuvien ei ole tarpeen päästä joukkoliikenteellä palveluiden äärelle, koska ne ovat niin lähellä muutenkin. Kylien asukkaiden sen sijaan pitäisi päästä. Joukkoliikenteen käytön pitäisi olla ilmaista tai niin edullista, että se houkuttelisi enemmän kuin oman auton käyttäminen.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Laitilan kouluverkkoa voidaan supistaa lakkauttamalla Koveron ja Itäkulman koulut.

Ehdokkaan kommentti

Kouluverkkoa tulee supistaa vain silloin, jos kunnan koko oppilasmäärässä tapahtuu selvää laskua, eikä silloinkaan pitäisi hätiköidä. Nyt tällaista laskua ei ole näkyvissä, joten kouluverkkoa ei pidä supistaa.

2. Kunnan tulee osallistua Laitilan ja Uudenkaupungin välisen pyörätien rakentamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti tulee osallistua. Kyse on taas kansanterveydestä, niin onnettomuuksien välttämisen kuin kuntoliikunnan näkökulmasta.

3. Laitilan vanhasta meijeristä pitää tehdä kulttuurikeskus.

Ehdokkaan kommentti

Siihen tarkoitukseen Meijeri olisi omiaan. Epäilen tosin, että tämä ei tule lähiaikoina toteutumaan, koska viime vuosina on investoitu niin paljon niin moniin rakennuskohteisiin.

4. Laitila on huolehtinut riittävällä tavalla kyliensä palveluista.

Ehdokkaan kommentti

Joissakin kylissä on koulu, useimmissa ei. Kirjastoautoa lukuun ottamatta ei kylissä juuri mitään palveluja ole. Kaupungin tulisi houkutella myös kyliinsä uusia asukkaita, eikä vain keskustan asuinalueille.

5. Laitilaan tarvitaan valtuustoryhmien välinen sopimus päätöksenteon sujuvoittamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tällainen sopimus tehtiin kuluvalla valtuustokaudella. Olin sitä itsekin tekemässä ja myös allekirjoitin sen. Mielestäni siitä ei ole ollut mitään hyötyä, mutta sen tekemiseen kului paljon aikaa ja vaivaa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Asia ei ole ihan näin yksioikoinen. Jotkut asiat ovat ennen olleet paremmin, eikä sellaisia asioita kannattaisi hylätä. Ensimmäisinä tulevat mieleeni oma raha ja itsenäinen keskuspankki. Mutta on myös paljon asioita, jotka ennen ovat olleet huonommin, kuten monien sairauksien hoito.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Ärähtelevät johtajat eivät sovi demokraattiseen päätöksentekoon. Silti on joitakin tilanteita, joissa johtajan on sanottava painava sanansa. Sen voi kuitenkin tehdä ilman diktaattorin elkeitä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Täysin keinotekoinen vastakkainasettelu, ikään kuin nämä olisivat jotain toisensa poissulkevia asioita. Niin ei kuitenkaan ole.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä näin valitettavasti on. Pitäisi päästä tasapainoiseen sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen tilanteeseen, jossa resursseista ja vallasta ei tarvitsisi taistella.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti näin. Kaikkein suurimpia syyllisiä yhteiskunnallisiin ongelmiin on epätasa-arvo. Yksi sen ilmenemismuoto ovat aivan liian suuret tuloerot.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Ei todellakaan ole. Jokainen ei ole oman onnensa seppä. Varakkuus on yleensä periytyvää, kuten sosiaalinen ja yhteiskunnallinen asemakin. Onnellisuuteen taas vaikuttavat monet muutkin asiat kuin rikkaus, joten sitä pitäisi arvioida kokonaan omassa kohdassaan.

Vaalikoneen etusivulle