Jani Mäkelä Valitaan

Vaalikone Lappeenranta

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan tehdä voitavani, että kaupungin talous pysyy kestävällä polulla, verorasituksia enää paisuttamatta.
  2. Lupaan tehdä voitavani, että kuntalaisten välttämättömät peruspalvelut toteutetaan laadukkaina ja tasapuolisina kautta Lappeenrannan.
  3. Lupaan tehdä voitavani, että kaupungin hallinnon avoimuus ja kulukuri jatkuu ja kansalaiset kokevat että asioihin voi vaikuttaa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen maltillisen konservatiivinen vaikuttaja, jolla on kokemusta kuntapolitiikasta ja halu jatkaa äänestäjieni asian eteenpäin viemistä kotikaupungissa. Minun kauttani saat äänesi aidosti kuuluviin.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Vakaa talous - kunnalliset palvelut on mahdollista rahoittaa kestävästi vain verotuloilla, joita saadaan palkkatyöstä ja yritystoiminnasta. Tasapuoliset palvelut - kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa laadukkaat lakisääteiset palvelut asukkailleen, asuinpaikasta riippumatta. Avoimuus päätöksentekoon - verovarojen ja julkisen vallan käytön täytyy olla avointa kunnan hallinnossa ja sen omistamissa yhtiöissä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kansanedustaja

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Lain edellyttämä kansanedustajan sidonnaisuusilmoitus on osaltani luettavissa eduskunnan sivuilta kansanedustajaprofiilistani, https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspx
Vuositulot
70 000-100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
50 000-200 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja kaksi alle kouluikäistä tytärtä.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Luottamustoimien ja poliittisen toiminnan ohella pyrin harrastamaan tietokoneita ja liikuntaa (mm. pyöräily, kuntosali).
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pakolla opiskelusta ei hyvä seuraa, mutta kaikista on huolehdittava että jatkokoulutus järjestyy.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Jos vanhemmat eivät käy töissä, osa-aikainen päiväkoti riittää.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kuulostaa ideologiselta tuputtamiselta. Lasten tulee oppia monipuolinen ruokavalio.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Ilmaista tilaa ei ole olemassakaan, mutta esimerkiksi lasten kulttuuriharrastuksia tulee kunnan toimesta tukea mahdollisuuksien mukaan.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kyse on myös siitä, millaisia keinoja järjestyksen pitämiseksi sallitaan - esim. saako älypuhelimia käyttää oppitunneilla.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitoa täytyy kehittää. Se on väistämättä tulevaisuutta, koska laitoshoito ei ole kaikkien osalta järkevää tai mahdollistakaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Ei tarvita mitään 5 vuoden irtisanomissuojia, mutta on muistettava että jo nyt ollaan tiukoilla henkilöstön määrän kanssa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu palvelusta; joitakin asioita ei tarvitse kuin kerran elämässä jos silloinkaan. Niitä on järkevää keskittää.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen ei ole mörkö eikä ihmekonsti, yksi keino muiden joukossa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on kuitenkin, että apua tarvitseva saa sitä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Näin siinä tulee totta kai käymään, mutta kokonaisveroaste ei kuitenkaan suuresti muutu koska verotus siirtyy valtion kautta maakunnalle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Ongelma ei ole valitusoikeus, vaan käsittelyn kesto. Sitä voisi nopeuttaa ilmeisen turhien valitusten kohdalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Tuntuu että päin vastoin autot halutaan karkoittaa joka paikasta. On tunnustettava, että maakunnassa ei joukkoliikenne ole todellinen mahdollisuus liikkua suurellekaan osalle väestöä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tontin hinta ei ole este sijoittua Lappeenrantaan nytkään.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ei tietenkään pidä pilata tarkoituksella ympäristöä, mutta kyllä liito-oravat rajoittavat nykyään liikaa asioita.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Ne voivat ottaa, joilla on varaa. Lappeenrannassa on tiukka talous, leikkausohjelmat ja verot tapissaan.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on ainoa lakisääteinen kulttuuripalvelu ja sen maksuttomuus on tärkeä arvo.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei ole Lappeenrannassa keskeinen ongelmakohta, enemmän ruuhka-Suomen kysymyksiä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntatoimen leikkaukset ja maksukorotukset ovat olleet raskaat. Ei missään tapauksessa näin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Pitäisi varmaan, mutta eihän se ole maakuntakaupungissa realismia. Yksityisautoilua tarvitaan.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Nykyisessä taloustilanteessa Lappeenrannan ei pidä rakentaa uutta jäähallia.

Ehdokkaan kommentti

Vanha jäähalli on osoittautunut kattorakenteensa osalta turvattomaksi uusien määräyksien valossa ja olisi kuitenkin lähivuosikymmeninä käyttöaikansa lopussa. On löydettävä laajapohjainen rahoitusratkaisu maakunnalliselle monitoimiareenalle. Liigakiekkoa pelataan kaupungissa vastakin ja muut lajit tarvitsevat harjoitustilansa myös.

2. Lappeenranta on investoinut liian vähän venäläisten matkailupalveluihin.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä mitenkään erityisesti investoida venäläisten palveluihin, vaan matkailuun yleensä. Lentokentän tulo maakunnan ja kaupungin omistukseen antaa toivoa esim. Aasian ja Euroopan suunnalta tulevasta matkailusta.

3. Kaupunginjohtajan viran tulee jatkossa olla määräaikainen.

Ehdokkaan kommentti

Tätä päivää olisi pormestarimallin tyyppinen järjestely. On vähän aikansa elänyt käytäntö, että kaupunginjohtaja olisi virassaan periaatteessa eläkkeelle asti.

4. Säästöohjelmaa on jatkettava, vaikka peruspalveluita jouduttaisiin karsimaan lisää.

Ehdokkaan kommentti

Säästöohjelma on jo aika lailla maalissaan ja uutta ei näillä näkymin tarvita. Kulukurin on kuitenkin syytä pitää eri toimialoilla koska verojen korotusvaraa ei ole.

5. Lappeenrannan tulee aloittaa kuntaliitosneuvottelut ympäristökuntiensa kanssa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki maakunnan kunnat ovat tervetulleita liittymään Lappeenrantaan, jos ehdoista päästään sopuun. Lappeenrannan ei kuitenkaan ole syytä olla asiassa aloitteellinen.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka tässä ajassa onkin paljon hyvää menneeseen verrattuna, olen huolestunut tietystä arvopohjan hajoamisesta.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen järjestelmä on sellainen, että aina tarvitaan kompromissejä. Terästäytymistä kuitenkin tarvittaisiin, koska nyt haahuillaan vähän liiaksi eri suuntiin ja asiat eivät etene.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia noita neljää ominaisuutta tarvitaan. En asettelisi näitä vastakkain.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Järjestäytynyt yhteiskunta on olemassa jäsentensä hyvinvoinnin takaamiseksi ja erimielisyyksien sovittamiseksi.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisten kokemus epäoikeudenmukaisuudesta on nykyään hyvin voimakas.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisillä on eri lahjakkuuksia ja haluja tehdä elämässään eri asioita, mutta lähtökohdat kuitenkin esim. maksuttoman koulutuksen ja julkisen terveydenhoidon suhteen ovat kaikille samat.

Vaalikoneen etusivulle