Jori-Pekka Jocka Träskbäck Valitaan

Vaalikone Lempäälä

Vaalilupaukseni

  1. Lapsille ja nuorille paras mahdollinen kasvuympäristö. Ryhmäkoot kuriin ja keskitytään nuorten harrastusmahdollisuuksiin omassa kunnassa.
  2. Elinvoimaisempi kunta houkuttelee yrityksiä ja ihmisiä. Tätä edesautettava mm. kaavoituksella ja lupakäsittelyjen nopeuttamisella.
  3. Sääksjärvestä palvelukeskittymä Tampereen kylkeen. Alueen sijainti tulee käyttää tehokkaammin hyväksi ja tehdä siitä kunnan toinen keskusta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
En ole poliitikko, vaan perheenisä ja kokenut yrittäjä. Siksi olen ehdolla valtuustoon. Lempäälä tarvitsee valtuutetun, joka saa aikaiseksi ja ymmärtää perheitä, yrityksiä ja taloutta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
1. Lapsille ja nuorille paras mahdollinen kasvuympäristö.
2. Elinvoimaisempi kunta, joka houkuttelee yrityksiä ja ihmisiä.
3. Sääksjärvestä palvelukeskittymä Tampereen kylkeen.
4. Kunnan talous kuntoon ja velkaantumiselle piste.
Perheet ja yritykset ovat saman kolikon kaksi puolta. Yritykset luovat työpaikkoja perheiden vanhemmille ja verotuloja julkisiin palveluihin. Sääksjärvi-Kuljun sijainti Tampereen kupeessa täytyy hyödyntää kehittämällä alueesta kunnan toinen keskusta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
22 vuotta yrittäjänä on tuonut osakkuuksia ja hallituspaikkoja useisiin yrityksiin. Näitä ovat mm. Stara Media Oy, Stara Media Online Oy, Päivän Lehti Digital Oy, Miehistömedia Oy, Blogbook Finland Oy ja Flycam Oy.
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Kaksi alle kouluikäistä lasta, vaimo - ja lemmikkinä koira.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Järjestötoiminta, musiikki ja ilmailu.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi ei tule pärjäämään tulevaisuudessa ilman hyvin koulutettuja kansalaisia. Kaikki peruskoulun jälkeiset opinnot ovat tässä tärkeässä asemassa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas päivähoito on kunnalle sijoitus tulevaisuuteen ja sen tulee olla ilmaista siinä missä koulutkin.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka kuormittaa vähemmän luontoa, joten lapset tulee tutustuttaa kasvisruokaan ja kasvisruoan osuutta kouluissa tulee pyrkiä edistämään selvästi. Tällaisia asioita ei kuitenkaan voida edistää pakottamalla.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistystoiminta ja erityisesti asukasyhdistykset ovat kunnan elinvoimaisuudelle äärimmäisen tärkeitä. Ne estävät syrjäytymistä ja tarjoavat mielekästä tekemistä niin aikuisille kuin lapsille ja nuorille.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Lempäälässä päivähoidon ja koulujen saralla ryhmäkoot ovat liian suuria. Omien lasteni päiväkodissa oli juuri tilanne, jossa 26 lapsesta huolehti kolme hoitajaa, kun yksi oli koulutuksessa. Myös kouluissa tilanne alkaa olla huolestuttava.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Toinen vaihtoehto on ryhtyä toimenpiteisiin, joilla kotihoidon tasoa pyritään parantamaan. Monet vanhuksista haluavat asua kotona niin pitkään kuin mahdollista, ja sitä tulisi tukea.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Lempäälän täytyy saada velkaantuminen kuriin. Sote-uudistus tulee (jos toteutuu) kuntalaisille kestämättömän kalliiksi, jos kaikki päällekkäiset työpaikat säilytetään. Säästötoimet tulee kohdistaa ylempään ja keskijohtoon, sillä ruohonjuuritason palvelusta ei voida tinkiä enää yhtään.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sijainti on tärkeä osa sote-palveluja, ja pinta-alaltaan suuressa kunnassa sen merkitys on suuri. Lopulta toimivuus ajaa kuitenkin sijainnin ohi, kunhan kuntalaisten mahdollisuudet saada tarvitsemansa laadukkaita palveluja säilyvät ja jopa parantuvat nykyisestä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkit (mm. Jämsä ja Parkano) ovat jo osoittaneet käytännössä, että yksityistäminen on tuonut sekä merkittäviä säästöjä myös palvelun parantumista ja jonojen lyhentymistä. Kunnan on kuitenkin tehtävä sopimukset erityisen tarkasti, etteivät ne kustannusten liiallista nousua tulevina vuosina.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoidon suosion yleistyminen on näkynyt isoissa kaupungeissa traagisella tavalla jo vuosien ajan. On vain ajan kysymys koska myös pienemmissä kunnissa ongelmat pahenevat. Avohoidon potilaat voivat olla pitkällä tähtäimellä aito turvallisuusriski, eikä vain pelkkä tunne siitä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Todellisista seurauksista kukaan ei vielä tässä vaiheessa tiedä, joten on liian aikaista esittää väittämiä. Sote-sekoilun seurauksena rakennettavan "Keskustan himmelin" myötä kuntalaisten verorasitus voi myös kasvaa. Kunnan tehtävä on pyrkiä estämään lisäkulujen syntyminen.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Oikeusturvan ja -käsityksen ylläpitämiseksi asukkailla tulee jatkossakin olla oikeus valittaa, mutta valitusten käsittelyä tulee keventää ja nopeuttaa. Vuosikausien valitusprosesseista täytyy päästä korkeintaan kuukausien prosesseihin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Lempäälä on suurten välimatkojen kunta, jossa auto on valtaosalle perheitä erittäin tärkeä sekä lasten harrastusten että työmatkojen ja kauppareissujen kulkuväline. Siksi yksityisautoilu tulee ottaa jatkossakin huomioon kaavoituksessa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Täsmälleen näin. Lempäälän täydellinen sijainti Tampereen eteläisessä kyljessä täytyy jatkossa hyödyntää uusien yritysten saamisessa alueelle. Merkittävä osa elinvoimaisuuden ja työpaikkojen lisäämistä on houkutella yrityksiä halvoilla tonteilla ja rakentamalla niiden tarvitsemaa infrastruktuuria. Lempäälä voi menestyä vain saamalla alueelleen yrityksiä, eli työpaikkoja, eli lapsiperheitä, eli verotuloja, eli parempia palveluita. Kaikki lähtee siis yrityksistä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Kaikissa lupakäsittelyissä luontoarvot täytyy jatkossakin ottaa huomioon, mutta terveen järjen käyttö tulee olla sallittua jatkossa. Kuntalaisilla tulee lisäksi olla nykyistä enemmän sananvaltaa tähän asiaan myös tapauskohtaisesti varsinkin omaa asuinaluettaan koskevissa asioissa (esim. Sipilän louhoksen tapaus).

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot ovat erittäin tärkeä sijoitus paitsi kuntalaisten sivistämiseen myös (mielen)terveyteen ja oppimiseen. Kirjasto ja sen kirjat ovat monille tärkeää ajanvietettä ikään katsomatta. Tätä instituutiota ei tule jatkossakaan romuttaa maksullisuudella.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että kunta voi tarjota vuokra-asumista kaikille kuntalaisille.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Laadukkaat urheilupaikat ovat sijoitus tulevaisuuteen, kun nuoret saavat mahdollisuuden elää aktiivista elämää urheilun parissa. Ne ovat lisäksi yksi tärkeimmistä tekijöistä mitattaessa kunnan elinvoimaa ja vetovoimaa, ja tekevät kunnasta houkuttelevan tänne muuttoa harkitsevien perheiden silmissä. Urheilupaikkoihin tulee panostaa jatkossakin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Merkittävimmät asuinalueet ja palvelukeskittymät tulee olla saavutettavissa joukkoliikenteellä. Suuren pinta-alan kunnassa aivan jokaiselle asukkaalle ei sitä voida kuitenkaan tarjota. Esimerkiksi Lempäälän kuntakeskuksen, Kuljun, Sääksjärven ja Tampereen välille tarvitaan lähijunayhteys.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Lempäälään on rakennettava oma uimahalli

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, mutta kuntakeskuksen sijaan tulee hyödyntää Ideaparkissa jo rakenteilla olevaa uimahallia. Sen saattaminen loppuun on merkittävästi edullisempi vaihtoehto kuin rakentaa alusta saakka oma uimahalli. Myös sijainti Ideaparkissa palvelee kuntalaisia tasapuolisesti.

2. Yritystoimintaa on kehitettävä puhtaasti Ideaparkin seutu edellä

Ehdokkaan kommentti

Ideaparkin alue tulee olla yksi painopisteistä, mutta kuntakeskuksen lisäksi varsinkin Sääksjärvi-Kuljun aluetta tulee painottaa kehityksessä. Nämä ovat logistisesti täydellisiä sijainteja yrityksille.

3. Myllyrannan ja Hauralan välille suunniteltu silta pitää rakentaa

Ehdokkaan kommentti

Ei vielä, mutta silta on hyvä pitää suunnitelmissa. Tulevaisuudessa se tulee joka tapauksessa ajankohtaiseksi, kun Hauralan alueen väkiluku kasvaa. Nykyinen reitti Hauralaan on vaikeakulkuinen ja pitkä.

4. Peruskoulujen määrää pitää tulevalla vaalikaudella vähentää

Ehdokkaan kommentti

Ei tule vähentää. Koulumatkoihin kuluu jo nykyisellään liikaa lasten aikaa. Laadukas kouluverkosto on yksi kunnan elinvoiman mittareista ja se houkuttelee kuntaan lapsiperheitä muista kunnista.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Kuntaliitos heikentäisi oleellisesti ja välittömästi kuntalaisten palveluja nykyisestä. Nykyinen 22 500 asukkaan kunta on aivan riittävä palvelujen tuottamiseen ja kunnan talous on kutakuinkin tasapainossa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset ovat nyt terveempiä kuin koskaan. Päihteiden (tupakan ja alkoholin) käyttäminen on romahtanut nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa kansainvälistymisen myötä ja samalla liikunnan ja terveiden elämäntapojen suosio on noussut ja nousee jatkossakin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vahva johtajuus ei ole kunnassa tarpeellista, sillä pääpaino tulee olla toimivassa ja yhteistyökykyisessä kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa, joka osaa ja kykenee tekemään päätöksiä. Kompromisseille on aina tarvetta, kun eri ihmisryhmien erilaiset intressit ovat ristiriidassa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lasten tulee oppia pitämään puolensa ja tulemaan toimeen itsenäisesti, mutta hyvät käytöstavat tulee aina muistaa. Auktoriteettien kunnioittamisen tarve riippuu aina tilanteesta. Omilla aivoilla ajatteleminen ja uteliaisuus tulisi olla aina etusijalla, koska niin syntyy menestyjiä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Paikastaan kamppailemaan oppivat menestyvät paremmin elämässä. Ketään ei tulla hakemaan kotoa menestyjäksi, eikä pidäkään hakea, sillä jokainen on itse vastuussa omasta menestyksestään elämässä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Ongelmat ja tasa-arvo eivät ole saman janan kaksi eri päätä, eikä tasa-arvon puutetta voida syyttää ongelmista. Suomessa jokaisella on samat mahdollisuudet, ja jokainen on itse vastuussa siitä miten mahdollisuuksia käyttää. Kotona saatavalla esimerkillä on tässä suurempi vaikutus kuin millään muulla seikalla.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Jos peritty omaisuus jätetään laskuista, niin Suomessa jokaisella on syntyessään samat mahdollisuudet opiskella ja menestyä. Jokainen on kuitenkin itse vastuussa siitä mitä mahdollisuuksilla tekee. Kotona saatavalla mallilla on kaikkein suurin merkitys tulevaisuudelle. Toiset oppivat kotoa yrittäjyyden ja ahkeruuden elämäntyylin, mutta toiset taas eivät. Vanhemmilla on tässä päävastuu.

Vaalikoneen etusivulle