Tiina Kujanpää Valitaan

Vaalikone Mäntsälä

Vaalilupaukseni

  1. Yritän parhaani
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen rehellinen, avoin ja rohkea perheellinen nainen. Päätöksen tekoani ohjaavat seuraavat arvot: rehellisyys, aitous, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, perhe ja ympäristöarvot
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
- Haluan olla perheiden puolesta puhuja, lasten ja nuorten asialla. Etenkin niiden heikompi osaisten joita harvoin kuullaan
- Mielenterveyspalvelujen kehittäminen ja saatavuus Mäntsälässä. Nykyisellään Kellokosken sairaalaa ollaan lakkauttamassa lähivuosina, nuorten osastot siirtyvät Helsinkiin
- Perusopetus, erityisryhmät, Kalliomaan koulun lakkauttaminen vaikuttaa paljon siihen miten kunnassamme opetus järjestetään vaativan erityisen tuen tarpeessa oleville
- Myös ympäristöasiat ovat tärkeitä

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %

Perhe ja vapaa-aika

Perheeseeni kuuluu:
Aviomies, viisi lasta, kaksi koiraa, neljä kissaa ja hevonen :)
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Suomen moninainen luonto, rakastan marjastamista ja sienestämistä, liikun luonnossa yhdessä koirieni kanssa ympäri vuoden. Harrastan lisäksi liikuntaa, lenkkeily, kuntosali, pilates, hiihto ja soutu.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yleishyödyllisten voittoa tavoittelemattomien yhdistysten kohdalla voisi toteuttaa nimellistä korvausta tilojen käytöstä. Tuleehan tilojen käytöstä kuitenkin kuluja kunnalle, vesi, sähkö, lämmitys, kunnossapito jne.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kuulen usein lasten ja nuorten suusta painavaa asiaa tästä. Opetuksen taso kärsii kun opettajat joutuvat pitämään järjestystä yllä. Koska erityisopetuksesta jatkuvasti karsitaan ja moniongelmaisia lapsia ja nuoria integroidaan tavallisiin ryhmiin joissa he turhautuvat ja alkavat aiheuttaa häiriötä. Erityisryhmien tarpeisiin pitää voida vastata nykyistä paremmin ja tehokkaammin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimivuus on tärkeää, toki sijainnillakin on oma osuutensa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveyspalvelut elävät nyt voimakasta murrosta. Pitkien sairaalahoitojen sijaan suositaan lyhyitä hoitoja ja avohoitoa. Avohoitoa tulisi kehittää nykyistä paremmaksi ja resursseja lisätä merkittävästä. Etenkin lasten ja nuorten oireiluun on puututtava nopeasti ja tehokkaasti. Mielenterveysongelmaisten ilmaantuminen katukuvaan ja otsikoihin luo turvattomuutta monissa ihmisissä. Myös palvelujen käyttäjät ja heidän läheiset kokevat turvattomuutta kun sairaalaosastoja suljetaan.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kaikkien koulurakennusten pitää olla hyvässä kunnossa, ennen kuin Mäntsälään rakennetaan kulttuuritalo.

2. Taloutta voi tasapainottaa yhdistämällä päiväkoteja.

Ehdokkaan kommentti

Lasten ei tule joutua maksumiehiksi kun taloutta tasapainotetaan. Päiväkotien yhdistäminen ei ole järkevää, joidenkin lasten päiväkodissa oloaika venyy liian pitkäksi jos heidät pitää aamulla viedä aikaisin kauemmaksi kotoa ja illalla joutuvat vielä raskaan päivän jälkeen matkustamaan pitkän matkan kotiin.

3. Kyläkoulujen karsiminen on väärä tapa hoitaa kunnan taloutta.

4. Mäntsälään tarvitaan lisää yksityisiä päiväkoteja.

5. Tiiviin omakotitalorakentamisen pitää laajentua Kirkonkylän alueelta kyläkeskuksiin.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnassa kansa on jaettu kahtia, hyväosaisiin ja huono-osaisiin. Asiat on joko-tai. Unohdetaan kultainen keskitie ja asetetaan ihmiset vastakkain. Tasa-arvoa pitää lisätä ja kansan rivejä yhtenäistää.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle