Juha Aalto

Vaalikone Orimattila

Vaalilupaukseni

  1. Perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei saa leikata. Leikkaukset voivat kostautua ongelmina oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnissa.
  2. Kaupungin investoinnit on tehtävä harkiten kunnan elinvoimaisuutta tasapainoisesti kehittäen.
  3. Orimattilan kylien yhteisöllisyyttä ja toimintaedellytyksiä tulee tukea ja kehittää.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Omaan monipuolisen koulutuksen ja elämän/työkokemuksen. Olen toiminut aktiivisesti erilaisissa järjestöissä ja yhteisöissä. Nyt haluan vaikuttaa kotikuntamme päätöksentekoon ja tulevaisuuteen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan ajaa Orimattilan kaupungin kokonaisvaltaista kehitystä, joka parantaa kuntalaisten asukastyytyväisyyttä ja takaa Orimattilan kaupungin tulevaisuuden itsenäisenä kuntana myös tulevina vuosikymmeninä. SOTE-uudistuksen jälkeen kunnan toiminta keskittyy sivistystoimeen, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden tarjoamiseen sekä elinkeinoelämän tukemiseen. Tämä edellyttää uudenlaista asennetta ja näkemystä kuntapolitiikassa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
200 000-500 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso, kaksi aikuista lasta puolisoineen, kaksi lastenlasta sekä Rhodesian koira.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Hevostalous - olen myös luomuviljelijä. Harrastuksina ovat koripallo ja golf sekä järjestötoiminta. Olen urheiluseura Artjärven Ahjon sekä Orimattilan Kokoomuksen puheenjohtaja.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Elämässä on vaikeaa pärjätä pelkällä peruskoululla. Vähintään toisen asteen koulutukseen tulee pyrkiä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Hyvätuloiset voivat osallistua jatkossakin kustannuksiin, emme tiedä miten verotulomme jatkossa riittävät.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on terveellistä ja kestävää kehitystä tukevaa. Tätä käytäntöä Orimattilassa tulee vahvistaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuritapahtumia tehdään paljolti vapaaehtoisvoimin. Tilavuokra ei saa olla este.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tätä ei voi yleistää. Opetusryhmien koko vaihtelee koulukohtaisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitoa on kehitettävä, palvelukotiratkaisun ei tule olla automaatio.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksien mukaan, ei leikkauksia hoitohenkilökunnasta.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sijainti on osa toimivuutta, mutta laadusta ei voi tinkiä pelkän sijainnin vuoksi.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Toivon tätä, mutta täyttä varmuutta ei ole koska SOTE-valmistelu on kesken.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Tähän ei ole tutkimusnäyttöä, yksittäistapauksia saattaa olla.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten verotaakka ei saa nousta SOTE-uudistuksen seurauksena.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Prosessit ovat liian pitkiä. Byrokratiaa tulee purkaa. Valitusoikeus on rajattava asianosaisiin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Ei ongelma Orimattilassa. Auto lähes välttämätön ja ainoa kulkuväline kylien asukkaille.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tonttipula ei saa rajoittaa elinkeinoelämän kehitystä tai kasvua.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Sellaisia työpaikkoja ei tule luoda, jotka vaarantavat selvästi ympäristön. Keinotekoisia rajoitteita ei tule toisaalta ottaa käyttöön.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli haluaa Orimattilaan ja sijoituskohde löytyy.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Sivistyksestä ei tingitä, pienet maksut hupenevat helposti hallinnon kustannuksiin.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asuntoja on tyhjillään Orimattilassa, ongelma on paremminkin kysynnän puute.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin strategiassa on korostettu liikunnan tukemista, liikuntapaikat ovat merkittävä investointi kuntalaisten hyvinvointiin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Hieno visio, mutta Orimattilassa mahdotonta, liian kallis ratkaisu.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Orimattilan tulee pitää kaikin keinoin kiinni omasta lukiostaan

Ehdokkaan kommentti

Orimattilan lukio on tasokas. Kunnan tulee tarjota toisen asteen koulusta nuorille jatkossakin.

2. Orimattilan nykyisen keskustan elinvoimaisuus on tärkeämpää kuin Hennan alueen rakentaminen

Ehdokkaan kommentti

Lyhyellä tähtäimellä keskustan kehittämistä ei saa karsia liiaksi Hennan kustannuksella.

3. Orimattilan tulee ottaa aikalisä Hennan alueen rakentamisessa

Ehdokkaan kommentti

Nykyiset tehdyt päätökset toteutetaan ja katsotaan investoinnin tuloksellisuus. Tämän jälkeen on arvioitava tarkasti miten edetään jatkossa.

4. Orimattilan tulee tulee lisätä kiintiöpakolaisten vastaanottoa

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen taso riittää.

5. Orimattilaan pitää rakentaa jäähalli

Ehdokkaan kommentti

Ei kunnan varoin, mutta yksityiset toimijat ovat tervetulleita - annetaan vaikka tontti ilmaiseksi.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Aikaa kultaa muistot, tilastot osoittavat toista. Yhteisöllisyys ei näy kuten ennen , mutta paluuta vanhaan ei ole.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Virkamiesten ja luottamusmiesten vastakkain asettelua tulee välttää. Vahva johtajuus, joka toimii ajoittain esim. yritysmaailmassa ei sovi demokratiaan.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä asiat eivät ole mitenkään vastakohtaisia. Kaikkien lasten tulisi olla sekä hyvin käyttäytyviä että uteliaita.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen on oman onnensa seppä, mutta onnitustujien tulee auttaa niitä, jotka ei pärjää yhtä hyvin kisassa.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kansainvälisesti yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, mutta tulevaisuus tuo uusia haasteita.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka Suomessa on ilmainen koulutus ja hyvä sosiaaliturva niin perheen sosioekonominen asema määrittää paljolti lasten tulevaisuutta.

Vaalikoneen etusivulle