Pia Alatorvinen

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

  1. Tulevaisuuslupaus: Ajattelen aina päätösten vaikutusta 20 vuoden päähän.
  2. Ennakointilupaus: Pidän ongelmia ennaltaehkäisevät toimet tärkeysjärjestyksen kärjessä ja asiaa esillä.
  3. Avoimuuslupaus: Viestinnän ammattilaisena kerron päätöksenteon taustoista ja omiin päätöksiini vaikuttavista asioista esim. somekanavissa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Tunnen yhteiskunnan eri puolet, ymmärrän monia näkökulmia ja innostun yhteiskunnallisista asioista. Valtuutettuna käyttäisin laajaa kokemustani ja etsisin kokonaisuuden kannalta toimivaa ratkaisua.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tulevaisuuden Oulussa toimitaan, ennen kuin ongelmia syntyy:
- Jokaisen on helppoa harrastaa, liikkua ja nauttia kulttuurista. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi paranee.
- Apua saa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Kevyttä kotiapua tavallisille perheille.
- Kaikki voivat olla aktiivisia kaupungin kehittämisessä. Teknologia ja uudet keinot demokratian käyttöön.
Päätöksenteossa pitää ajatella pitkälle tulevaisuuteen ja investoida kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointiin ja vireään elämään

Linkit

Työ ja koulutus

Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
koiraharrastukset, retkeily, palstaviljely, kirjoittaminen, lukeminen, laulaminen
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pelkällä peruskoululla ei pärjää. On kaikin puolin hölmöä jättää nuoret oman onnensa nojaan. Kaikki peruskoulun päättäneet eivät ole vielä löytäneet omia vahvuuksiaan. Nuorten kannustaminen aktiiviseen elämään on parasta ongelmien ennaltaehkäisyä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka tulee väistämättä lisääntymään kaikkien ruokavalioissa ajan kanssa. Se on positiivista ilmaston ja ympäristön, eläinten hyvinvoinnin ja ihmisten terveyden kannalta.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti pieniä yhdistyksiä ja aloittelevia porukoita on syytä kannustaa myös kaupungin laidoilla ja kylissä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Pelkkä opetusryhmän koko ei häiritse oppimista. Ryhmäkokoa ei mielellään pitäisi kasvattaa enää.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoito on monen vanhuksen toive, mutta kun kotona asuminen käy turvattomaksi palvelukoti on parempi vaihtoehto. Palvelukotiin pääsemisen kriteerien määritteleminen ei ole helppoa, tilanteet ovat yksilöllisiä. Toiset viihtyvät kotona samoissa olosuhteissa, joissa toiset kokevat jatkuvasti hankaluuksia.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Koko sote-uudistus on niin iso muutos, että työntekijöille tulee väistämättä muutoksia. Jos vain yksinkertaisesti sementoidaan työpaikat, ei saada mitään uudistuksia aikaiseksi. Tarvitaan kokonaisvaltaista ajattelua.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeämpää kuin seinät voi olla esimerkiksi tuttu henkilökunta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen ei automaattisesti tehosta ja säästä. Myös kunnalliset terveyspalvelut voidaan järjestää tehokkaasti. Yksityistäminen ei voi olla tavoite, vaan hyvät palvelut.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveysongelmiin pitäisi saada apua nykyistä varhaisemmassa vaiheissa, jotta paraneminen nopeutuisi, eikä raskaampiin hoitoihin tarvitsisi turvautua. Myös ennaltaehkäisyyn pitäisi panostaa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Verotuksen ja valtionosuuksien muutokset ovat vielä epäselviä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoituskysymyksissä tulee ottaa käyttöön uudenlaisia kaupunkilaisten osallistumisen muotoja, jotta kuuleminen ei olisi vain muodollisuus. Esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin ja erilaisin työpajoin asukkaat voivat antaa omaa asiantuntemustaan kaavoitukseen ja kaupungista tulee parhaassa tapauksessa kaikille toimivampi. Pelkkä muodollinen kuuleminen ei riitä nykypäivänä. Kun kaupunkilaiset pääsevät aidosti mukaan suunnitteluun valituksetkin vähenevät.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Oulussa yksityisautoilu on realismia, mutta meillä on myös hyvät pyöräilymahdollisuudet. Joukkoliikennettä tulee kehittää, mutta sitä ei tehdä yksin kaavoituksella.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Tulevaisuusnäkökulman pitää olla kauempana kuin seuraavassa vuodessa tai viiden vuoden päässä ja erityisesti ympäristöasioissa tämä tulee voimakkaasti esille. Haitat ja hyödyt pitää punnita pitkällä aikavälillä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Oulu on sopivan kokoinen kaupunki, johon on hyvät mahdollisuudet kotoutua ja saada työpaikka, mutta päästä myös mukaan suomalaisten yhteisöihin.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastolaitos on yksi Suomen parhaista asioista. Sivistykselle ei voi laittaa hintaa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Vuokrataloissa ja asuntoalueilla pitää olla asukkaita mahdollisimman monista tuloluokista, ettei synny liian yksipuolisia asuinalueita.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkilaisten henkisen ja fyysisen terveyden kannalta on tärkeää, että liikunnan harrastaminen on helppoa ja edullista kaikilla asuinalueilla. Terveyden edistäminen vähentää paljon enemmän kuluja kuin siihen käytetään.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Oulussa on paljon syrjäisiä alueita, joten ei ole realismia, että jokainen pääsisi joukkoliikenteellä liikkumaan. Ruuhka-ajat ja suosituimmat reitit sen sijaan pitäisi kattaa paremmin joukkoliikenteellä. Tulevina vuosina kampusratkaisu vaikuttaa joukkoliikenteen tarpeeseen Linnanmaan, keskustan ja opiskelija-asuntoloiden välillä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Oulun valtuustossa on tehty kesällä 2016 päätös Oulun koulujen tulevaisuudesta laajojen selvitysten pohjalta, eikä sitä päätöstä ole syytä muuttaa. Koulurakennusten ongelmat voivat toki tuoda yllättäviä lisäkustannuksia ja muutoksia. Terveys menee talouden edelle.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Samaa mieltä lähinnä siksi, että tietenkin toivon niin. Vasta käytäntö näyttää käykö niin. Kysymykseen on mahdotonta vastata, kun asiantuntijatkin ovat seurauksista erimielisiä.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Ruuhka-ajat ja suosituimmat reitit pitäisi kattaa paremmin joukkoliikenteellä. Tulevina vuosina kampusratkaisu vaikuttaa joukkoliikenteen tarpeeseen Linnanmaan, keskustan ja opiskelija-asuntoloiden välillä. Kannatan rohkeita kokeiluja, esimerkiksi joitain ilmaisia linjoja.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Ei vielä näillä asukasluvuilla. Tulevaisuudessa mahdollista.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Yritysten paras sijainti riippuu yritystoiminnasta, niiden vaatimista toimitiloista ja verkostoista.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Mikään muu ei ole varmaa kuin muutos. Entiseen haikailu on turhaa.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Päinvastoin, parviäly käyttöön. Olen avoimuuden ja läpinäkyvän päätöksenteon kannalla. Kaupungin päätöksenteossa pitäisi käyttää moderneja keinoja saada kaupunkilaisten asiantuntemus mukaan. Päätösten valmistelussa tulee ottaa käyttöön uudenlaisia kaupunkilaisten osallistumisen muotoja, jotta kuuleminen ei olisi vain muodollisuus. Esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin ja erilaisin työpajoin asukkaat voivat antaa omaa asiantuntemustaan kaavoitukseen ja kaupungista tulee parhaassa tapauksessa kaikille toimivampi. Pelkkä muodollinen kuuleminen ei riitä nykypäivänä. Kun kaupunkilaiset pääsevät aidosti mukaan suunnitteluun päätöksestä tulee parempia.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointivaltion idea on tasoittaa tuota kilpailua, ja siksi toistaiseksi elämä Suomessa ei ole pelkkää taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvon puolesta pitää edelleen pitää meteliä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohdat eivät ole kaikkien perheiden lapsilla samat. Pitämällä huoli koulutuksesta ja ennaltaehkäisevistä palveluista kaikkien mahdollisuudet hyvään elämään paranevat.

Vaalikoneen etusivulle