Otto Simola

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

 1. Lupaan edistää ihmisten terveellistä ja turvallista liikkumista, erityisesti pyöräillen ja kävellen.
 2. Lupaan edistää hyvää kaupunkisuunnittelua, jossa rakentaminen keskittyy hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.
 3. Lupaan ottaa huomioon ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen kaikessa päätöksenteossa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minut kannattaisi valita, koska minulla on kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta, hallitsen kokoustekniikan ja uskallan puolustaa minulle tärkeitä asioita.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää sitä että Oulu on kaupunki, jossa kaikkien on parempi liikkua, erityisesti pyöräillen ja kävellen. On tärkeää, että kaupunkirakenne tukee joukkoliikenteen kehittämistä ja liikenneturvallisuutta. Haluan että päätöksenteko on avointa ja kuntalaisia osallistavaa, se ottaa huomioon ympäristön sekä luonnon monimuotoisuuden ja kohtelee kaikkia kuntalaisia yhdenvertaisesti.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
(Vähemmistö)osakas yrityksissä:
Fingersoft Oy,
Sonnisaari panimo Oy
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso, lapsi ja kaksi kissaa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Polkujuoksu, toiminnallinen voimaharjoittelu, musiikki, kirjat ja pelaaminen.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni jokaiselle nuorelle tulee taata paikka jatko-opintoihin tai työharjoitteluun peruskoulun jälkeen, mutta on oltava myös mahdollisuus valita muitakin polkuja elämässä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää että jokaisella lapsella on yhdenvertainen mahdolliusuus päästä varhaiskasvatuksen piiriin vanhempien taustoista ja tulotasosta riippumatta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa on tarjottava monipuolista ja vaihtelevaa ruokaa. Pelkkä jatkuva liharuoka on helposti yksipuolista, kun sitä syödään perinteisellä uunimakkara-perunamuusi -yhdistelmällä. Kasvisruokapäivä ei ole mikään erityinen päivä, koska kasvisuokien kirjo on niin valtaisan laaja. Koulujen velvollisuus on kertoa oppilaille ruuan eettisyydestä ja ilmastovaikutuksista sekä toteuttaa opettamaansa mm. ruokailun yhteydessä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien koko on jo pitkään ollut äärirajoilla ja erilaisten oppijoiden tarpeiden huomioiminen on varmasti jo nyt haastavaa, ellei jopa mahdotonta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksilla on erityisesti olta oikeus hyvään kotihoitoon, joten se on saatettava riittävän hyvälle tasolle, mikäli niin ei ole.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli sote-uudistuksessa on tavoitteena saada säästöjä toiminnan kehittämisellä, ei kaikkien työpaikkojen säilyttäminen väkisin ole tarkoituksenmukaista.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin ja kaupunkirakenteen on tuettava erityisesti joukkoliikennettä ja pyöräilyä siten että kaikki palvelut ovat saavutettavissa ilman että palvelupisteitä on jokaisessa kaupunginosassa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisessä palveluntuotannossa joku taho kerää aina voiton välistä ja tämän erotuksen maksaa aina joko asiakas tai työntekijä. Tällaisen säästön hakeminen on lyhytnäköistä ja voi heikentää palveluiden yhdenvertaista saatavuutta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveyskuntoutujat eivät ole turvallisuusuhka. Hoidon asiakkaan kannalta kynnys hoitoon pääsyyn on oltava matala ja hoidon on jatkuvuus on voitava taata.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnalle jäävissä tehtävissä riittää merkittäviä kuluja jatkossakin. Esimerkkinä aiemmin mainittu koulujen ryhmäkokojen kasvu, minkä lisäksi esimerkiksi kaupungin omistamien kiinteistöjen ja pyöräliikenneväylien korjausvelka on päässyt kasvamaan viimevuosina kohtuuttoman suureksi. Näin ollen "roimiin" veronalennuksiin ei mielestäni ole mahdollisuutta.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Olisi hyvä selvittää voisiko valituksille tehdä jonkinlaista ennakkoarviointia ja yleisesti nopeuttaa niiden käsittelyaikoja. Valitusoikeus on kuitenkin kuntalaisten oikeusturvan kannalta tärkeä asia, eikä sitä tulisi rajoittaa vain joidenkin tiettyjen suurten rakennushankkeiden nopeuttamisen vuoksi.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoitus tapahtuu yhä säännönmukaisesti autoilun ehdolla, vaikka ensisijaisina kulkutapamuotoina ja suunnittelun lähtökohtana tulisi olla pyöräily, jalankulku ja joukkoliikenne. Uudet autokaistat tulevat aina ennemmin tai myöhemmin täyteen. Kulkutapamuotojen muuttaminen parantaa myös autoilijoiden turvallisuutta, kun muuta autoliikennettä on vähemmän.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunta voi tukea yrityksiä monella tavalla, eivätkä kaikki yritykset tarvitse halpoja tontteja, vaan hyviä ja edullisia toimitiloja, joiden rakentamista kunta voisi myös olla edistämässä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Meillä, joilla menee hyvin, on velvollisuus auttaa niitä jotka apua tarvitsevat. Turvapaikkapäätöksen saanut on erityisesti juuri siinä tilanteessa, että kaikki apu on tärkeää.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Tämä olisi täysin vastoin kirjastojen perimmäistä ajatusta ja lopulta romuttaisi koko hienon järjestelmän.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää että vuokra-asuntoja on riittävästi tarjolla myös heikompituloisille. Näin voidaan paremmin taata se, että kaikille on tarjolla asunto tulevaisuudessakin.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilulajeja on kohdeltava tasapuolisesti ja rahat pitäsi ohjata liikuntapalveluihin jotka ovat kaikkien kuntalaisten saavutettavissa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

On toisaalta niin, että joukkoliikenne ei mitenkään järkevästi voi tavoittaa jokaista hajalleen rakennettua taloa, mutta esimerkiksi järkevää kutsuliikennettä ja liityntäpysäköintiä kehittämällä tämä tavoite on saavutettavissa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on, että jos on säästettävä, säästetään ennemmin rakennuksista kuin opetuksen laadusta.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Toivoa sopii että näin tapahtuu, mutta tätä ei voi tarkalleen tässä vaiheessa tietää.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Oulun joukkoliikenteen palvelutasoa voidaan parantaa monella tapaa, joista yksi on linjojen lisääminen, mutta myös vuorotiheyttä voitaisiin kasvattaa ruuhkaisina aikoina. Kaupunkirakenteen tiivistäminen on joukkoliikennereittien varrelle on myös joukkoliikenteen kehittämistä kaavoituksen keinoin.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Oulu tarvitsee ensin kaupunkirakenteen, joka on riittävän tiivis jotta raitiotie olisi kannattava. Raitiotie ratkaisua voitaisiin lähteä kehittämään välille Linnanmaa-keskusta-OYS, siten että kaupunkirakennetta tiivistämällä saadaan bussiliikenteen vuoroväli ja käyttöaste kasvamaan niin että raitiotie voidaan todeta selkeästi kannattavaksi ratkaisuksi. Kyllä, Oulu kasvavana ja kehittyvänä kapunkiseutuna tarvitsee raitiotien ennemmin tai myöhemmin.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Ei yritysten palveluiden keskittäminen keskustaan tuo välttämättä mitään lisähyötyä itse yritykselle. Yritysten on hyvä olla siellä missä tutkimuslaitokset ja asiakkaat, ja todennäköisesti yritykset parhaiten itse tietävät hyvät sijoittumispaikat ja tätä kapungin on syytä tukea.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset elävät vanhemmiksi, tavoittelevat eettisiä kulutuspäätöksiä ja pyrkivät kohti onnellista elämää. Tällaiset toiveet on tehtävä mahdolliseksi kaikille toteuttaa puuttumalla syrjäytymiseen ja tuloerojen kasvuun erityisesti huonommin toimeentulevien osalta.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Päätöksenteko on kompromisseja ja neuvottelua. Kaupunki tarvitsee demokraattista ja hyvää johtamista, ja se ei tarkoita sanelua ja harvainvaltaa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Hyvän elämän edellytys ei ole resurssien tai vallan haaliminen, vaan vähemmälläkin tulee toimeen vallan mainiosti kunhan perustarpeet (ruoka, asunto, terveys jne.) voidaan turvata.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohdilla, kuten vanhempien taustalla ja tulotasolla on valitettavasti Suomessa vieläkin vaikutusta ihmisten menestymiseen elämässä. Kaikkien menstymistä ja mahdollisuutta hyvään elämään on kaikesta huolimatta tuettava.

Tyhjennä vastaukset ja palaa alkuun