Tiina Niiranen

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

 1. Maksuttomia liikunta- ja kulttuuripalveluja työttömille ja vähävaraisille.
 2. Pienemmät luokkakoot ja varhaiskasvatusryhmät sekä riittävästi koulupsykologeja ja erityisopettajia.
 3. Ikääntyneiden hyvinvointineuvola vakiintuneeksi käytännöksi.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Työni on opettanut minut tavoitteelliseen työskentelyyn, kysymään ja analysoimaan sekä tekemään päätöksiä ja olemaan luova. Myös kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja näkemään, mihin kannattaa vaikuttaa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Ikääntyneiden, omaishoitajien, työttömien sekä nuorten ja opiskelijoiden ennaltaehkäiseviä terveys-, hyvinvointi- ja mielenterveyspalveluita. Peruskoulun jälkeistä oppimispolkua, missä huomioidaan nuorten omat vahvuudet.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja kolme lasta, joista yksi asuu kotona.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Musiikki ja kaikenlainen kulttuuri, käsityöt, sisustus, kuntosali, politiikka, lukeminen ja uuden oppiminen.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Laittaisin tämän muotoon: nuorille on taattava mahdollisuus jatko-opintoihin ottaen huomioon yksilöllisen oppimistavan, työpajatoimintaan tai työharjoitteluun.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tulee tarjota aluksi subjektiivinen, myöhemmin MAKSUTON (mikään ei ole ilmaista) varhaiskasvatus kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasviksia, marjoja ja juureksia on liitettävä kaikkiin aterioihin houkuttelevalla tavalla. Myös kalaa on oltava vähintään kerran viikossa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tulee mahdollistaa erittäin edullinen tilojen käyttö ja hyödyntää yhteiskäyttöä, mikä lisää yhteisöllisyyttä. Joissakin tapauksissa kannattaa myös harkita tukeeko kaupunki yhdistystä antamalla tilan maksutta. Taas sana ILMAINEN (ilmaista ei olekaan-aina sen joku maksaa)

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksilla on oltava mahdollisuus sekä palvelukotipaikkaan että kotihoitoon, toimintakykynsä ja selviämisensä mukaan. Kotihoidon palveluiden resursseja on lisättävä, että saadaan ihmislähtöistä palvelua

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Palveluita on parannettava ja niihin tarvitaan perustyöntekijöiden resursseja. Lisää työttömiä ei myöskään tarvita.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palvelut on silti oltava saavutettavissa esim. sujuvan joukkoliikenteen avulla ja erilaisia hyvinvointipisteitä ja matalan kynnyksen palveluita on oltava.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tehokkuuden illuusio syntyy siitä, että hoidetaan ns:ja helppoja tapauksia, joissa on yksi sairaus. Miten monisairaat ja vanhukset sekä paljon palveluita tarvitsevat? Jäävätkö ne maakunnalle?Miksi puhutaan tehokkuudesta eikä mitattavan terveyden tuottamisesta? Entä sosiaalipalvelut? Miten niiden vaikuttavuutta arvioidaan?
Itse suosisin ostopalveluita niiltä osilta, mitä maakunnassa ei voida itse tuottaa. Ne on kilpailutettava ja sekä rahojen että lopputuloksen seuranta on oltava maksajalla.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Ei saa luoda. Siihen pitää saada niin toimivat käytännöt, ettei näin tapahdu. Esim. paljon ulkomailla kiinnostusta saanut Keroputaan malli on laadukasta, oikea-aikaista palvelua. Miksi sitä ei hyödynnetä?

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Noin puolet siirtyy. Resursseja pitää silti olla koulutukseen, sivistykseen, kulttuuriin ja elinvoiman parantamiseen.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus kuuluu demokratiaan. Prosessien nopeuttamista voi silti tarkastella kriittisesti.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Viime vuosina on erityisesti huomioitu myös pyöräilijät, kävelijät, joukkoliikenteen saavutettavuus. Ympäristöt on tehtävä sellaisiksi, että ne suosivat arkiliikuntaa ja kaavoituksessa on vielä panostettava enemmän ja lisää näihin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tonttien vuokra- ja myyntituloja sijoitetaan infraan sekä kunnallistekniikkaan ja niiden tuotoista on jäätävä rahaa myös muihin kunnan toimintoihin. Oulussa maksut ovat ihan kohtuullisia. Itse prosessia voi nopeuttaa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Sellaisen työn luominen ei ole pitkässä juoksussa kannattavaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut on edelleen pidettävä maksuttomina ja osana sivistystä ja harrastamista.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Viimeksi tehdyt päätökset alkavat olla jo kipurajalla. Mitä pienemmät lapset, sen lähempänä koulun on oltava. Väestön kehitystä on seurattava tarkasti, jotta voidaan reagoida ajoissa eri kouluasteiden tarpeeseen.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Toivon, että siltä osin, kun on päällekkäisyyksiä esim. nykyisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon suhteen, niin uudistus parantaa ja lisää resursseja esim.akuutti-vastaanotolle ja päivystykseen. Toivon todella, että terveyden laatua voidaan mitata, palvelun laadun lisäksi. Sosiaalipalveluiden kohdalla epäilen vahvasti. Tämä unohdetaan tässäkin kysymyksessä.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Ja Tuirasta voisi kulkea myös citybussi.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Se on kallis investointi tällä hetkellä.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Outo kysymyksensettelu. Tärkeintä lienee, että jokainen lapsi huomioitaisiin omana itsenään ja saisi käyttää vahvuuksiaan sekä saisi myönteisiä kokemuksia ja tuntisi tulevansa hyväksytyksi sekä olonsa turvalliseksi.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Varsinkin globaalissa YHTEISKUNNASSA voi vallitakin. ELÄMÄN itsessään ei silti pitäisi olla taistelua kenellekään.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti lähtökohdat vaikuttavat vieläkin. Millaiseen perheeseen satut syntymään. Luokkaerot ovat lisääntyneet.

Tyhjennä vastaukset ja palaa alkuun