Elina Lappalainen

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

  1. Teen sydämellä. Päätökset ovat oikeudenmukaisia.
  2. Teen yhteistyötä. Yksinään ei voi tehdä päätöksiä, vaan tarvitaan niin ylisukupolvisuutta kuin yli puoluerajojenkin menevää yhteistyötä.
  3. Perehdyn. Kuuntelen, keskustelen, otan selvää. Haastan ja pyydän tarvittaessa vaihtoehtoja ja uusia kattavampia laskelmia.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Politiikka on minulle elämää, tunnetta, intohimoa. Se on palavaa tarvetta ja halua muuttaa asioita yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaisempaan suuntaan. Se ei ollut koskaan vain asioiden hoitamista.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Talous on merkittävä osa politiikkaa ja päätöksentekoa, mutta talous ei ole tavoite vaan työkalu. Haluan vaikuttaa siihen, että resursseja siirretäään ennaltaehkäisevään työhön: varhaiskasvatus, terveys, perhepalvelut, yrittäjyys, liikunta. Että kohtaamme ihmisen yksilöinä ja olemme valmiita satsaamaan kasvuun ja hyvinvointiin: Kunnollinen ruoka, liikuntamahdollisuudet, enemmän kohtaamista, kuuntelemista ja toisten kunnioittamista.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
venäjä

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Oma yritys (verkkokauppa).
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja kolme lasta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perheen kanssa vietetty aika joko ulkoillen, leikkien, nikkaroiden, ommellen tai lautapelejä pelaten.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Kunnilla ei ole onneksi mahdollisuutta pakottaa ketään jatkamaan opintoja välittömästi, mutta etsivän nuorisotyön kautta tulee voida pitää yhteyttä peruskoulunsa päättäviin nuoriin. Näin he eivät syrjäydy ja jää yhteiskunnan ulkopuolelle vaan heitä voidaan opastaa opintojen tai työelämän pariin mahdollisen välivuoden (ulkomaat) jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Oulussa toimii tällä hetkellä melko hyvin ilmainen varhaiskasvatus pikkukoulujen kautta (2-3 kertaa viikossa 3t). Mielestäni Oulussa kumminkin kannattaisi kokeilla tarjota kaikille 20h ilmaista varhaiskasvastusta, jonka ylittävästä osasta käyttömaksut nousisivat tulojen mukaan portaittain. Tämä lisäisi perheiden mahdollisuutta valita lapsilleen lyhyemmät hoitopäivät.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on kautta historian ollut koulussa kasvisruokapäiviä (esim. pinaatti- tai kasviskeitto) enkä näe niissä mitään pahaa. Monipuolinen ja terveellinen ruoka on ehdottomasti kannatettavaa ja meidän tulisikin nykyistä enemmän kiinnittää huomiota ruokaan ja sen merkitykseen terveydelle ja ympäristölle. Puhdas ja monipuolinen ruoka auttaa tutkitusti myös pysymään tervempeenä ja pitämään aivot paremmassa kunnossa.
Tavoitteeni on saada sekä Oulun kaupunki että koulut ja vanhemmat mukaan "Lasten lihavuus laskuun" -hankkeeseen, jossa yhdessä laitetaan liikunta ja ravintotottumukset uusiksi. Tällä hankkeella on saatu esimerkiksi Seinäjoella todella hyviä tuloksia aikaan.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistysten toiminta tukee monin tavoin kaupunkilaisten hyvinvointia ja näiden yhdistysten tukeminen on ehdottomasti kannatettavaa. Toki tilasta ja yhdistyksen käyttötarkoituksesta riippuen joillakin tiloilla voi myös olla tapauskohtaisia maksuja. Maksuilla mahdollisesti voidaan huolehtia ettei tiloja varata turhaan vaan niitä voidaan hyödyntää myös maksullisiin tilaisuuksiin ja muiden tarpeisiin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Monissa kouluissa ollaan opetuksen ja opetusryhmien kanssa jo nyt äärirajoilla. Kiristyksiä on tehty niin paljon, että seinä on tullut jo vastaan ja suunta pitäisi olla pikemminkin päinvastainen. Yksilölliselle opettamiselle ja oppimisrauhalle ei jää tällä hetkellä riittävästi resursseja.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksen kunnosta ja tukiverkosta riippuu pitkälti onko kotihoito riittävää. Lähtökohtana kumminkin tulisi olla oikeus palvelukotipaikkaan, samalla kun kotihoitoakin kehitetään.
Muutama ehdotus:
- Oulu ottaa mallia Haminasta, jossa kaupunki ryhtyi keväällä karsimaan määrätietoisesti vanhusten lääkityksiä hoivakodeissa ja kotihoidossa. Tulos: Vanhukset nousivat sängyistään, lähtivät liikkeelle ja alkoivat syödä itse.
- Ouluun vastuulääkärimalli kotihoitoon. Vaasan kotihoidon vastuulääkärimallilla on saatu miljoonasäästöt. Malli tuo turvaa hoitohenkilökunnalle, kun hoitovastuuta vanhuksesta jakamassa on aina myös lääkäri. Vanhuksen kannalta positiivista on kotona asuminen ja sinne tarjottavat palvelut.
Hyötyjinä ovat vanhukset, joita on hoidettu kotihoidossa kunnolla. Heillä on lääkäri, joka huolehtii heidän lääketieteellisestä hoidostaan, heillä on hoitosuunnitelmat ja akuuttitilanteessa saadaan kiinni lääkäri, joka tulee apuun. Mallin myötä toteutuvat kaksi tavoitetta: se, että kaikki kotihoidon asiakkaat tunnetaan ja se, että vastaan ei tule akuuttitilanteita.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen myötä on pysyttyvä tekemään tarvittavia muutoksia, jotta päästään tavotteisiin. Liian rajutilla henkilöstömuutoksilla saattaa kumminkin olla negatiivisia vaikutuksia: hoitosuhteiden katkeamista sekä hiljaisen tiedon häviämistä. Sinällään toivon kyllä ettei sote-uudistus mene läpi tämän hetkisten ehdotusten pohjalta, koska siihen sisältyy valtavasti riskitekijöitä eikä sen hyötyjäkään pystytä osoittamaan.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sinällään totta, että toimivuus on tärkeää. Sekin että on hyvät tilat ja riittävästi pätevää ja asiakaspalvelevaa henkilöstöä. Sijannilla on kumminkin merkitystä, jotta palvelut olisivat helposti kaikkien saatavilla eikä aika ja raha menisi matkoihin. Varsinkin jos sijainti ei ole hyvien julkisten yhteyksien päässä, joihin pääsee sairaana ja liikuntarajoitteisena hyvin liikkumaan.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Mediuutisten mukaan noin miljoonalla suomalaisella on jo yksityinen sairausvakuutus. Eriarvoisuus kansalaisten välillä lisääntyy koko ajan enemmän. Kotitaloudet käyttävät yksityisiin sairausvakuutuksiin ja yksityisten palveluiden omavastuuosuuksiin vuosittain yhteensä satoja miljoonia euroja, samoin työterveyshuolto ja YTHS. Näilläkin rahoilla voitaisiin kehittää tehokkaampaa ja nimenomaan ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon tähtäävää julkisrahoitteista terveydenhuoltoa, jolla hoidettaisiin meidän jokaisen terveyttä tulotasosta ja sosiaaliekonomisesta asemasta riippumatta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveyspalveluissa Oulun kannattaisi ottaa mallia Torniosta, jossa on saatu mielettömän hyviä (ja samalla kustannustehokkaita) tuloksia. Siellä kuka tahansa pääsee mielenterveyspalveluiden pariin pelkällä puhelinsoitolla. Heillä on puhelinnumero, johon saa soittaa milloin vain, kuka vain. Siihen vastaa hoitaja, joka ei koskaan sano, että soititte väärään aikaan. Hoitaja kuuntelee, mitä asiaa soittajalla on, vaikka asia olisi se, että soittaja ei oikein saa tänä yönä unta. Palvelut toimii ilman byrokratiaa ja tätä palvelumahdollisuutta voisi myös meillä Oulussa hyödyntää. Sopisi nimenomaan avohoidon puolella, josta tarpeen/ halukkuuden mukaan pääsisi myös eteen päin.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu pitkälti millainen malli rahoituksen osalta ollaan soteen ja maakuntahallintoon luomassa. Mikäli maakunnille tulee verotusoikeus, tällöin varmastikin kuntien verotusta voidaan ja tuleekin laskea samassa suhteessa. Mikäli rahoitus jatkossakin kerätään kunnilta, verotus tarve tulee hyvinkin todennäköisesti pysymään samana.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti oikeudella on ikävätkin puolensa ja toisinaan valituksia tehtaillaan prosesseja pitkittääkseen. Valitusoikeus on kuitenkin pykälä, jolle on syynsä eikä sitä tule rajoittaa. Valitusten määrää voidaan kumminkin vähentää hyvillä hallintotavoilla, kuulemisilla ja keskusteluilla hankkeen osalta hyvissä ajoin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Ei Oulu yksityisautoilun kannaltakaan ole mikään luksuskohde - keskusta-alue nyt varsinkaan - silti näkisin tarvetta parantaa niin kevyen kuin julkisen liikenteen osalta kaavoitusta ja miettiä miten myös meitä kevyen ja julkisen liikenteen käyttäjiä (lasten kanssa) voitaisiin huomioida kaavoitusratkaisuissa paremmin. Olisiko esim. koulu- ja työpaikkareittejä mahdollista luoda entistä turvallisemmaksi, valoisammaksi ja helppokulkuisemmaksi ja voisiko keskusta-aluetta kaavoittaa lisää kevyen liikenteen käyttöön.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme yrityksiä ja työpaikkoja, joten kunnan elinvoiman kannalta on myös tärkeää tarjota yrityksille kohtuuhintaisia tontteja ja kiinteistöjä. Näin saamme myös pidettyä työpaikat ja yritykset paremmin lähempänä asutuskeskusta eikä yritysten tarvitse hakea halpoja tontteja naapurikunnista.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikkoja voidaan luoda myös ympäristö- ja luontoarvoista välittäen. Vihreä teknologia sekä hyvinvointi luo mahdollisuuksia myös yritysten ja työpaikkojen kasvulle. Näihin arvoihin nojaa omakin yritykseni. Oulussa on mielettömät mahdollisuudet hyödyntää teknologiaa uusiin vihreisiin, kestäviin tuotteisiin ja palveluihin ja lähteä näiden pohjalta tavoittelemaan myös vientimarkkinoita.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Perustuslaki 9§ sanoo näin: 'Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa'.
Suomesta turvapaikan saanut on juurikin tässä tarkoitettu 'maassa laillisesti oleskeleva ulkomaalainen', jolla on vapaus valita turvapaikan saamisen jälkeen asuinpaikkansa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut toimivat nykyisellä maksumallillaan mielestäni varsin hyvin. Riippuu toki miten kirjastopalvelut tulevat muuttumaan, että onko jossain palveluissa vuosimaksu tarpeen. Pidän hyvänä kehityksenä esim. kirjastojen 3D-tulostinpalvelua jossa maksu otetaan ainoastaan materiaalista. Varsinaisten kirjalainausten osalta pidän välttämättömänä, että jokainen vo käydä lainaamassa kirjoja ilmaiseksi. Lukemiseen ja sivistykseen tulee olla jatkossakin yhdenvertaiset mahdollisuudet.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tiukat tulorajat aiheuttavat asuinaluiden eriytymistä sosioekonomisin perustein. Toisaalta, edullista asumista tulisi tarjota juuri sitä tarvitseville. Kannatan pikemminkin vuokra-tason nostamista tietyn tulorajan jälkeen ja kunnan vuokra-asuntojen lisärakentamista.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Varmastikin on syytä tarkastella urheilupaikkojen käyttöastetta ja toimivuutta: Esim. voisiko nykyiset varat kohdentaa tehokkaammin. Urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon ei kumminkaan mene tällä hetkellä liikaa varoja. Näillä varoilla on merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnille ja terveydelle.
Oulun tulisikin ottaa käyttöönsä Seinäjoen malli lasten liikunnan ja terveyden edistämisessä. Seinäjoki jatkaa tehokasta lihavuuden torjuntaansa ainakin vuoteen 2020 saakka - heidän mallistaan on tullut jo vientituote. Myönteinen kehitys näkyy myös kouluikäisissä. Vuonna 2011 ykkösluokkalaisista oli 14 prosenttia ylipainoisia. Viime vuonna määrä oli laskenut 8,7 prosenttiin.
Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -ohjelma on saanut aikaan merkittäviä tuloksia eri tahojen yhteistyöllä. Tähän mennessä tehdystä työstä vastaavat muun muassa neuvola, varhaiskasvatus, koulut ja terveydenhuolto, mutta ennen kaikkea perheet. Perheet ovat kuitenkin kaiken perusta.
Asukkaiden hyvinvointia tarkkaillaan Seinäjoella monelta kantilta ja ammattilaisemme pyrkivät olemaan ajan tasalla. Työvälineiden, hoitokäytäntöjen ja suositusten on oltava hanskassa. Merkitystä on myös kaupungin vilkas liikuntakulttuuri urheiluseuroineen ja vapaaehtoisineen.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkia tulee rakentaa toimivan kevyen sekä joukkoliikenteen kautta - etenkin keskustan osalta. Pinta-alaltaan Oulu on kumminkin valtavan iso kaupunki ja asutus on osassa alueista harvaa. Ihan jokaiseen kotiin joukkoliikennettä ei voida taata ilman että liikennejärjestelmät muuttuu ja esim. google-autot tulee jokaisen kunnan saataville. Näiden kautta varmasti myös julkista liikennettä voitaisiin kehittää uudella tavalla.
Julkisen liikenteen on toimittava vähintäänkin nykyisellä tasolla.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Kouluverkkoselvitys on kokonaisuus ja kaupungin talousarvioon esitettävä investointiohjelma on sidoksissa esitettyyn palveluverkkoratkaisuun. Talousarvioon 2017 sisällytettävä kouluverkon investointisuunnitelma on jo hyväksytty. Mielestäni keskittämistä ja karsimista on ollut jo nykyisellään liikaa eikä laskelmissa ole huomioitu kaikkia vaikutuksia. Näistäkin muutoksista saatava säästö voi realisoitua paljon toivottua pienempänä.
Kouluverkkoa ei ole varaa karsia jo tehdyn päätöksen lisäksi. Moni vanhan Oulun alueella oleva koulu on täynnä ja oppilasmäärät kasvaa samaa tahtia Oulun asukasmäärän kanssa ja reuna-alueiden kouluilla on oma paikkansa alueen lähikouluina.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Soten tavoi oli alunperin hillitä menoja, yksinkertaistaa rahoitusta ja hallintoa sekä siirtää painopistettä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen painopisteenä ennaltaehkäisy ja asiakaslähtöisyys. Näistä lähtökohdista katsottuna nykyisillä sote-esityksillä ei ole paljoakaan tekemistä alkuperäisen uudistuksen lähtökohtien kanssa.
Monet toiminnan ja sen kehittämisen kannalta tärkeät yksityiskohdat ovat edelleen auki ja/tai ristiriidassa tavoitteiden kanssa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaus aiotaan toteuttaa, vaikka lakiluonnoksen yhteydessä julkaistu vaikutusarvio sanoo sen olevan täynnä vaaroja ja huolia. Liian paljon on kesken ja vaikutuksista olisi tiedettävä enemmän.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Julkisen liikenteen on toimittava vähintäänkin nykyisellä tasolla. Lisälinjoille en näe välttämätöntä tarvetta. Samoilla resursseilla pienentäisin pikemminkin käyttömaksuja, jotta julkinen liikenne olisi nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto yksityisautoilun sijaan - siinäkin tapauksessa, kun omistetaan auto.
Kaupunkia tulee rakentaa toimivan kevyen sekä joukkoliikenteen kautta - etenkin keskustan osalta. Pinta-alaltaan Oulu on kumminkin valtavan iso kaupunki ja asutus on osassa alueista harvaa. Ihan jokaiseen kotiin joukkoliikennettä ei voida taata ilman että liikennejärjestelmät muuttuu ja esim. google-autot tulee jokaisen kunnan saataville. Näiden kautta varmasti myös julkista liikennettä voitaisiin kehittää uudella tavalla.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

En näe varsinaisesti raitiovaunulle tarvetta, vaikka sellainen Lentokenttä- Keskusta- Yliopisto/Teknologiakylä -välille olisikin kätevä ja hyödyllinen. Kustannustehokkuuden osalta kaipaisin tarkempia laskelmia sekä selvityksiä myös mahdollisesti muista uusista liikenneteknologiamuodoista: Über, google-auto, mahdollinen moottoritien ja sen liikenteen päälle tuleva julkinen “raideliikenne”, jonka alta mahtuvat kumminkin henkilöautot kulkemaan, jne. En sulkisi raitiotie-hankettakaan kokonaan pois, jos sille selkeästi olisi kysyntää ja rahoitusta. Näiden kautta varmasti myös julkista liikennettä voitaisiin kehittää uudella tavalla. Kaupunkia tulee rakentaa toimivan kevyen sekä joukkoliikenteen kautta - etenkin keskustan osalta.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli tässä nyt tarkoitetaan yrityksille suunnattujen palveluiden keskittämistä ydinkeskustaan, niin en näe keskittämistä sinne välttämättömänä tai ainoana tapana. Palvelujen saaminen esim. Yrttipellontieltä Kontinkankaan kampusaluen vierestä on melko hyvällä paikalla sekä autoilijoiden että julkisten liikenteen käyttäjien näkökulmasta. Samoin mahdollista toimitilaa erilaisine palveluineen on hyvin saatavilla. Itse olen ainakin yrittäjänä kokenut tämän hyvänä.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Kirjoitin aiheesta pidemmän bloggauksen Uuden Suomen blogiin viisi vuotta sitten: http://elinajamsa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/106163-ennen-vanhaan
Varmasti ennen vanhaan monikin asia oli paremmin, mutta ei pidä unohtaa kolikon toista puolta. Historiatietous kumminkin kunniaan. Ennen lapsi- ja äitikuolleisuus olivat paljon nykyistä suurempaa. Ennen lapsia pahoinpideltiin (fyysisesti kuritettiin) enemmän eikä heille ollut aikaa läheskään samalla tavalla kuin nykyvanhemmilla, vaikka nykyvanhemmat saavatkin kuulla vähäisestä ajastaan. Lapsia myös hoidettiin ennen koko kylän voimin, ei yksin . Eliniänodote oli huonompia ja työ fyysisesti paljon rasittavampaa. Ruokakin oli puhtaampaa ja vähemmän prosessoitua, millä on tutkitusti vaikutusta hyvinvointiimme. Toki nykyisin on tarjolla paljon monipuolisempaa ruokaa. Myös sotia on ollut kautta aikojen, välillä nälkää ja työttömyyttä on paenneet paremman elintason perässä suomalaiset, nyt jotkut toiset. Samoin sodan osalta.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

On jo olemassa lukuisia näyttöjä siitä kuinka työn ja tulosten tehokkuus paranee, kun johtaja ei yksinään päätä asioista, vaan antaa päätäntävaltaa myös muille ja osoittaa näille luottamusta.
Tätä samaa voidaan hyödyntää myös kunnallisessa päätöksenteossa. Parhaimmat ratkaisut eivät tule aina johtajan päästä eikä yksi näkökulma korvaa laajempaa keskustelua eri näkökulmista. Päätöksenteko tarvitsee erilaisia näkemyksiä ja yhteistyötä.
Sama pätee talouteen. Talous on merkittävä osa politiikkaa ja päätöksentekoa, mutta talous ei ole tavoite vaan työkalu. Talous ei ole yksinkertainen eikä sitä voi hallita pelkkinä lukuina vailla inhimillisyyttä ja suurempia tavoitteita ja arvoja.
Taloutta voidaan siis käyttää työkaluna arvojen ja tavoitteiden aikaansaamiseksi. Kuten kansanterveys, tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, perusturvaan vammaisista yksineläviin ja lapsiperheisiin, työttömistä opiskelijoihin ja eläkeläisiin. Ne arvot kantaa ja tuo päätöksentekoon, budjetointiin, inhimillisyyttä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Hieman outo kysymys. Ikään kuin hyvin käyttäytyvä ja utelias olisivat vastakohtia. Pidän kuitenkin mielettömän tärkeänä lasten uteliaisuutta elämää kohtaan. Sillä innolla oppiminen ja toisten kunnioittaminen sekä kasvu ja kehitys tapahtuu parhaiten. Ei maailmaa kaipaa lisää aivottomia suorittajia, jotka kyseenalaistamatta ja ymmärtämättä tekevät kaiken mitä käsketään. Työt ja oppiminen, innovaatiot ja kehitys tapahtuvat uteliaisuuden ja itsenäisen tekemisen kautta. Hyödyt on huomattu jo työorganisaatioissakin.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti nä

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka monen mielestä tasa-arvo menee liiallisuuksiin, sen pohjimmainen ajatus on kumminkin yhdenvertaisuudessa. Siinä että meistä jokainen erilainen, mutta saman arvoinen. Emme synny samanlaisiin elinolosuhteisiin, geeniperimämme on erilainen erilaisine taitoineen ja riskeineen. Emme voi valita vanhempiamme emmekä kasvuympäristömme. Emme edes maata johon synnymme. Kun vain muistaisimme tämän ja pyrkisimme jokainen omalla toiminnallamme rakentamaan yhteiskuntaa, jossa jokaiselle on lähtökohdistaan huolimatta samanlaiset mahdollisuudet, oikeudet ja ihmisarvo, meillä olisi vähemmän ongelmia ja pahoinvointia.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

“On lukuisia tutkimuksia siitä, että hyväosaisuus periytyy. Koulutus siirtyy sukupolvelta toiselle. On myös käsittämättömän vahvoja ja älykkäitä ihmisiä, jotka ponnistelevat ylöspäin surkeista oloista huolimatta. Osalla heistä väylä on koulutus. Jollain muulla kuin minulla on aidosti syytä kiittää vain itseään.” Maija Aalto kirjoittikin kolumnissaan (HS 2.3.2017).

Vaalikoneen etusivulle