Sami Pikkuaho Valitaan

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

  1. Toimia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
  2. Toimia avoimesti, rohkeasti ja toisia kunnioittaen.
  3. Kantaa päätöksenteossa vastuuta tulevista sukupolvista.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Perheenisä, sairaanhoitaja ja yrittäjä samassa paketissa. Kokemukseni antaa näkökulmaa kaupungimme asukkaiden palvelutarpeisiin sekä elinkeinoelämän kehittämiseen. Uudistavaa yhteistyökykyä tarvitaan.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja toimivia palveluita. Yrittäjyyden edellytyksiä ja lisää työpaikkoja. Kuntatalouden tasapainon löytymistä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Omistaja 51% perheen yrityksestä.
Vuositulot
yli 100 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo Anna-Kaija ja 14 lasta, kahdeksan tyttöä ja kuusi poikaa. Lapsista kymmenenen asuu kotona. Meillä on myös vävy ja miniä, kaksi lapsistamme on perustanut jo oman perheen. Lastenlapsia on neljä.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perheen ja ystävien kanssa yhteinen aika. Liikunta, erityisesti maastojuoksu ja maastopyöräily. Talvisin mökkeily, kesäisin karavaanarimatkailu. Ulkoilu, metsästys ja golf. Kamerakin pysyy kädessä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tehtävä kaikki voitava. Opiskelupaikan löytyminen ja opintojen aloittaminen auttaa osaltaan tässä. Työssäoppimisen mahdollisuuksia on kehitettävä niille nuorille joille perinteinen opiskelu ei ole toimiva vaihtoehto.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä tavoite.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Terveellistä kotiruokaa tarvitaan. Se sisältää myös kasviksia. Erillisiä kasvisruokapäiviä ei ole tarpeen järjestää.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tilat tulee saada tehokkaasti käytettyä. Erilaisille ryhmille tulee antaa tasapuoliset mahdollisuudet.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opettajilla tulisi olla entistä selkeämpiä mahdollisuuksia puuttua häiriökäyttäytymiseen. Tässä tarvitaan hyvää yhteistyötä koulun ja kodin välillä. Koulutilojen kustannustehokkuudella saadaan taloudellisia resursseja kehittää opetuksen tasoa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitoa on ensisijainen hoitomuoto. Sitä on kehitettävä. Vanhuksen omaa tahtoa tulee kuunnella. Jokaisella vanhuksella tulee olla oikeus turvalliseen vanhuuteen. Mikäli se ei toteudu kotihoidolla, tulee olla ehdottomasti oikeus palvelukotipaikkaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Soteuudistus tarvitaan. Se on kuntalaisia varten ja sen tehtävä on taata kaikille toimivat palvelut. Palveluiden toteuttamiseksi tarvitaan tehokas palveluverkosto joka tarkoittaa sekä julkisia, että yksityisiä toimijoita. Henkilöstötarve määrittyy uudessa tilanteessa uudella tavalla.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimivuus ja asiakaslähtöisyys on tärkeintä. Hyvää palvelua (esim. nopeaa hoitoon pääsyä) voi hakea vähän kauempaa kuin ennen. Liikkuvia palveluita tulee kehittää ja uusia toteuttamistapoja etsiä. Kaikille tulee mahdollistaa palveluihin pääsy kohtuullisesti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen palvelutuotanto on runko, jota yksityinen palvelutuotanto täydentää. Valinnanvapautta tulee kehittää ja yksityiselle palvelutuotannolle antaa mahdollisuus olla osa tehokasta palvelutarjontaa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Oikein tuettu avohoito on monelle mielenterveysongelmaiselle paras hoitomuoto. Se vaatii hyvin suunniteltua seurantaa ja tukea. On kuitenkin paljon tilanteita jossa se ei ole riittävä ja turvallinen hoitomuoto. Avohoidosta valvotumpaan hoitoon siirtyminen tulee saada nykyistä joustavammaksi.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkimme talous ei mahdollista toistaiseksi verohelpotuksia.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusprosessit tulee saada nopeammaksi ja turhat valitukset pois. Virkamiesharkintaa tulee lisätä ja turhia pykäliä purkaa. Ilmoitusmenettelyä lupa-asioissa tulee lisätä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia kulkumuotoja tulee ottaa huomioon tasapuolisesti.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee pystyä tarjoamaan nopeasti ja tehokkaasti yrityksille sijoittumispaikkoja. Tonttien hintaa merkittävämpää on muu kehys minkä kunta palveluillaan pystyy tarjoamaan. Tontit pitää olla toki kohtuuhintaisia jotta kilpailukyky kunnalla tonttitarjonnassa säilyy. Nopea tarpeisiin vastaaminen on siis tärkeintä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö tulee ottaa huomioon elinkeinoelämän mahdollistamisessa ja kehittämisessä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kannetaan osaltamme vastuu lähimmäisistä.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on peruspalvelu, johon kaikilla tulee olla tasapuolinen oikeus.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Monipuolisen liikuntamahdollisuuden tarjoaminen on tärkeää. Sillä vaikutetaan selkeästi viihtyvyyteen, työssä ja opiskelussa jaksamiseen ja terveyteen. Näillä asioilla on suora vaikutuksensa yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhoitomenoihin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Palveluihin pääseminen pitää jokaiselle kuntalaiselle turvata. Kun palveluita on keskitetty, toimivat liikenneyhteydet ovat edellytys palvelusaatavuuteen.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Opetuksen taso ja monipuolisuus tulee turvata. Se on koulurakennuksen sijaintia tärkeämpää. Pienten koululaisten pitää päästä kuitenkin lähikouluun. Isompien oppilaitten koulu voi olla vähän kauempana. Lukioon voidaan kulkea vähän kaemmaskin. Hyvät kulkuyhteydet tulee turvata. Heikkokuntoisista koulurakennuksista pitää päästä eroon.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on tavoite. Kukaan ei voi vielä tietää miten käytännössä tavoite toteutuu. Uskon kuitenkin valinnanvapauden tuovan uusia mahdollisuuksia kehittää palveluiden laatua ja saatavuutta.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Kun palvelurakennetta kehitetään, tulee joukkoliikennettäkin kehittää jotta palveluiden saatavuus turvataan.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Epärealistinen ajatus. Kustannusrakenne ei kestäisi sitä tällä asukaspohjalla. Joukkoliikennettä pitää kehittää muulla tavoin.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Kehitetään tasapuolisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Kovasti pelkistävä kysymys. Nykyaikaa ja mennyttä aikaa ei voi asettaa pelkästään vastakkain. Moni asia oli ennen ihan hyvin. Kaikki kehitys ei ole ollut vain oikean suuntaista. Esimerkiksi yksilöllisyyden korostaminen on syönyt yhteisöllisyyttä ja toisista välittämistä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vahvaa johtajuutta tarvitaan. Myös kompromissejä tarvitaan. Ennen kaikkea tarvitaan hyvää yhteistyötä paremman Oulun puolesta.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Näitä ei pidä asettaa vastakkain. Lapsia pitää kasvattaa uteliaisuuteen, itsenäisyyteen, hyvään käytökseen ja tottelevaisuuteen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Erikoinen kysymys. Elämässä monet asiat ovat taistelukin. Valitettavasti näemme myös valtakilpailua epäterveellä tavalla. Resursseja pitäisi kohdentaa tasapuolisesti. Heikoimmat palvelun tarvitsijat eivät kykene taistelemaan. Heistä tulee pitää huolta.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Laaja kysymys. Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Yhteiskunnan tulee turvata perustarpeet kaikille.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Koulutusmahdollisuudet ovat kaikille samat. Kaikilla on mahdollisuus ahkeruuteen, yrittäjyyteen ja työntekoon. Luonnollisesti ihmiset ovat yksilöitä ja tekevät itse omat valintansa, mutta yhteiskunnan tulee antaa siihen mahdollisuus.
Onni tulee pääsääntöisesti muusta kuin rikkauksista.

Vaalikoneen etusivulle