Elsi Salovaara

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan pyrkiä etsimään aina parasta lopputulosta kokonaisuuden, en itseni kannalta.
  2. Lupaan tehdä kaikkeni, jotta Oulu on hyvä paikka asua kaikenikäisille.
  3. Lupaan olla käytettävissä ja tarttua ongelmakohtiin, joita oululaiset tuovat tietooni.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Pyrin aina parhaaseen kokonaisratkaisuun, osaan katsoa omaa napaani pidemmälle, uskallan kysyä ja kyseenalaistaa. En ole herkkähipiäinen, vaan etsin ennakkoluulottomasti ratkaisuja yhteistyössä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Kunnallisvaaliohjelmassamme tavoite on tiivistetty hyvin sanoihin terve, toimiva ja turvallinen kunta. Äitinä haluan varmistaa, ettei päiväkotien ryhmäkokoja kasvateta liikaa. Haluaisin nähdä Oulussa myös enemmän mahdollisuuksia perhepäivähoitoon, sillä sille on tarvetta. Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä tulisi myös laajentaa, esimerkiksi kulttuurin, vanhusten ja perheiden parissa toimimisen saralla. Aktiiviset ihmiset ja yhteisöt ovat Oulun sydän ja tärkein resurssi!

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Asuntolaina ja opintolaina :)
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Asun miehen, kesällä neljä vuotta täyttävän tyttären ja kissan kanssa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Tyttären kanssa leikkiminen, järjestötoiminta, lehtien lukeminen ja draamasarjojen seuraaminen.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pahinta nuorelle on 9 vuoden koulutaipaleensa jälkeen jääminen ilman yhteisöä johon kuuluu. Tärkeää on jatkaa jonnekin, koulua tai alaa voi vaihtaa vielä myöhemmin.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Pitkällä tähtäimellä tavoite on kannatettava. Uskon, että se tukisi varsinkin niitä lapsiperheitä, joilla on kaksi ja useampi varhaiskasvatusikäinen lapsi.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokien tutuksi tekeminen jauhelihakulttuurissamme on kannattavaa, mutta velvoitteiden kouluille pitää olla kohtuullisia. Vähintään yksi päivä on hyvä pohjatavoite.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistysaktiivina tiedän ilmaisten tilojen tärkeyden yhdistyksille. Oulussa esimerkiksi Aleksinkulman tilat ovat todella tärkeät. Oulun sydän ovat virkeät yhteisöt!

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tällaista viestiä olen kuullut. Isossakin ryhmässä voidaan kuitenkin toimia, jos lapsille on tarjolla tarpeeksi aikuisia tukena oppimistilanteessa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Moni vanhus haluaa olla mahdollisimman pitkään kotona. Kotihoidon lisäksi olisi lisättävä tukea vapaaehtoisvoimin järjestettävään ystävätoimintaan, sillä usein suurin puute on seurasta. Vanhuksille olisi taattava myös mahdollisimman huokeat kodinhoitopalvelut.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Suojatyöpaikkoja ei pidä luoda automaatioratkaisuna.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palvelujen saatavuus ja toimivuus ovat pääasia. Saatavuus ei kuitenkaan tarkoita pelkästään sitä, että konkreettinen toimipiste on muutaman kilometrin päässä. Palvelut sähköistyvät, mutta pitää muistaa että esimerkiksi vanhuksille niiden käyttö ei onnistu. Muutos tapahtuu kuitenkin pikkuhiljaa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisen puolen toimintaa ei pidä nähdä mörkönä. Kehittyneet johtamistavat ja muut käytännöt voivat taata sen, että resurssit kohdistuvat oikeaan paikkaan, eli potilastyöhön. Tästä on esimerkkejä Oulussakin.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Turvattomuuden tunnetta se voi tuoda sekä potilaille että muille. Suurimmalle osalle potilaista laitoshoito olisi kuitenkin huonompi ja epäinhimillisempi ratkaisu. Olen seurannut lapsuudesta saakka skitsofreniapotilaan arkea. Sukulaisten ja ystävien turvaverkon ansiosta hänen on paras olla kotona. Hoitoon pääsyn tulisi olla mahdollisimman helppoa. Kanssaihmisten epäilyttävästä ja huolestuttavasta käytöksestä tulisi voida ilmoittaa myös ilman pelkoa jälkiseuraamuksista.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Näin tapahtuu. Ihmisten kannalta oleellisinta on kuitenkin kokonaisverotus, joka ei saa nousta uudistuksen myötä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Sivusta seuranneena olen huomannut, että joskus valitetaan pelkästään siksi, että pystytään. Olisi pyrittävä näkemään omaa napaansa pidemmälle ja mietittävä, mikä on parasta kokonaisuuden kannalta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Oulussa on panostettu hyvin joukkoliikenteeseensä ja sama jatkuu esimerkiksi Kemintien Bulevardi -suunnitelmissa, jotka muokkaavat Välivainion ja Alppilan aluetta. Pyrkimys on tiiviiseen - mutta ei ahtaaseen - kaupunkirakentamiseen, mikä on mielestäni oikea suunta.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Ei alihintaisia, mutta hinnaltaan kilpailukykyisiä tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Asia ei ole mustavalkoinen, eikä yksi vastaus käy kaikkiin tapauksiin. Pohtisin tapauskohtaisesti, mikä on pitkällä tähtäimellä paras ratkaisu kokonaisuuden kannalta. Työpaikat ovat tärkeitä, mutta esimerkiksi työpaikka tuhannelle kymmeneksi vuodeksi vastineena pilattu vesistö ei ole kenenkään tavoite.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Oulu on luonnollisesti kantamassa vastuunsa tässäkin asiassa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Toki voisi periä, mutta maksuton kirjastolaitos on arvo, josta en haluaisi luopua. Kirjastojen roolia yhteisinä olohuoneina tulisi kehittää.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asuntoihin voisi olla tulokatto, joka estäisi liian hyvätuloisten asumisen kunnan huokeissa asunnoissa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi Kiimingin lukiossa opiskelijoiden kurssit eivät täyty, koska tarjontaa ei ole tarpeeksi. On luovuttava ajatuksesta, että joka taajamassa on oma lukio ikään kuin eräänlaisena statussymbolina.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Keskustan ja Linnanmaan välillä se varmastikin maksaisi itsensä takaisin. Välivainion ja Alppilan lisärakentaminen (ns. Kemintien Bulevardi) lisää myös raitiotien tarvetta. Toivottavasti ratikka lisäisi oululaisten innokkuutta käyttää joukkoliikennettä.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vahva johtajuus kuulostaa yksinvaltiudelta. Demokratiaan kuuluvat kompromissit, jotka parhaimmillaan ovat lähellä parasta mahdollista lopputulosta. Usein puolueilla tavoitteet ovat samat, mutta keinot erilaiset. On katsottava, mikä keino toimii parhaiten.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus ja elämän ihmeiden pähkäily on parasta maailmassa - ja kehittävää myös vanhemmille, kun joutuu miettimään vastauksia miksi-kysymyksiin.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo on tärkeää kaikilla elämänalueilla. Kun lapsi oppii pienestä pitäen olevansa arvokas ja ainutlaatuinen, hän ottaa myös luontevasti itselleen sellaisen roolin. Ihminen voi myös tuntea tulevansa kohdelluksi epätasa-arvoisesti, vaikka niin ei olisi tapahtunutkaan kriteeristöjen mukaan. Tunne on kuitenkin yhtä tärkeä kuin fakta.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tähän suomalainen yhteiskunta on pyrkinyt voimallisesti kansalaissodan jälkeen, ja se on ollut myös Kansallisen Kokoomuksen periaate puolueen perustamisesta lähtien. Suomi ei saa olla luokkayhteiskunta.

Vaalikoneen etusivulle