Tytti Tuppurainen Valitaan

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

  1. Ajan lapsiperheiden asiaa. Varhaiskasvatus kaikille: subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan. Lapsiperheille on oltava kotipalvelua.
  2. Ikäihmisten palvelut on turvattava. Huolehdin että vanhuspalvelulaki toteutuu Oulussa. Kotihoitoon on lisättävä resursseja.
  3. Elinkeinopolitiikka on tehtävä yhdessä yritysten kanssa. Kaupungin oltava aktiivinen työllisyyden hoidossa. Kesätyöpaikka kaikille nuorille!
Äidinkieli
suomi
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Maamme 5.suurin kaupunki Oulu on koko Pohjois-Suomen kehittämisen keskus, minkä tulee näkyä kuntapolitiikassa. Kirittävää on työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa.
Ainoana suurista kaupungeista Oulu rajoitti lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta. Päätös on kumottava. Varhaiskasvatukseen tulee panostaa. Ikäihmisten palvelut ovat vähintään vanhuspalvelulain tasoisia.
Palveluissa huomioidaan niin perheet kuin yksinasuvat.
Oulu on elävä opiskelijakaupunki. Harrastuksille ja lemmikeille on

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
saksa
englanti
ruotsi
suomi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kuntayhtymä tai maakuntahallinto
kansanedustaja
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Tradekan edustajiston jäsen, Fortumin neuvottelukunnan jäsen, Oulun Kaupunginteatteri Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Lukioikäinen tytär, yläkouluikäinen poika, aviomies Raksilasta ja tämän kaksi aikuista lasta sekä perheen yhteinen belgianpaimenkoiranpentu Rosa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vietän aikaa perheen kanssa, ja hoidamme yhdessä koiraa. Virkistyn saunoen ja sauvakävellen. Luen ja kirjoitan paljon. Satunnaisesti käyn Raatin kuntosalilla ystävän kanssa. Opiskelen venäjää.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Tavoitteenamme on oppivelvollisuuden ulottaminen toisen asteen opintoihin. Näin yksikään nuori ei jää ilman toisen asteen tutkintoa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

SDP on asettunut tälle kannalle jo vuonna 2008. Varhaiskasvatus on investointi tulevaisuuteen.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluruoan on oltava terveellistä ja maukasta.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Elävä kaupunkikulttuuri on Oululle elinehto.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Resurssiopettajia ja muita koulun ammattilaisia tarvitaan antamaan yksilöllistä opetusta. Lähikouluperiaattesta pidetään kiinni.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuspalvelulain mukainen yksilöllinen palvelusuunnitelma on tehtävä jokaiselle palvelun tarpeessa olevalle ikäihmiselle. Mikäli tarve on, palvelukotipaikka on oltava.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Asia on merkittävä myös tasa-arvon kannalta: 90% sote-työntekijöistä on naisia.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sijainti on tärkeää, sillä palveluiden on oltava saavutettavissa. Asiassa on huomioitava myös joukkoliikenne.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen ei ole mikään säästöautomaatti. Yksityisiä palveluita tarvitaan täydentämään julkisia palveluja.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito on usein paras vaihtoehto toipumisen kannalta, mutta se ei saa tarkoittaa heitteillejättöä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Jos tehtävät vähenevät niin verotusta tulee vastaavasti alentaa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus kuuluu oikeusvaltioon.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen kehittäminen on Oulussa tärkeää.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tonttipolitiikan on tuettava yrittämistä ja työllistämistä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki ihmisen toiminta on sovitettava luonnon kantokykyyn.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Oulu on iso kaupunki, jonka täytyy kantaa osansa vastuusta. Turvapaikan saaneet ovat ihmisiä, eivät rasite.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Maksuton kirjasto on sivistyksen kivijalka.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Pienituloisille on turvattava vuokra-asuntojen saanti.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Oulu on hyvä liikuntakaupunki. Urheilupaikoissa on huomioitava myös tyttöjen harrastukset.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenne on osa kaupunkipolitiikkaa. Palveluiden saaminen ei voi olla riippuvainen omasta autosta.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Kouluverkkoratkaisu on vastikään tehty, eikä uusi valtuusto voi sitä heti repiä auki. Tilaratkaisuja tarvitaan, mutta keskittäminen ei ole aina paras ratkaisu.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen vaikutus on jäänyt epäselväksi. Sosiaalipalveluiden osalta ei ole selvyyttä. Nyt on edetty hallinto edellä.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteessä meillä on parannettavaa.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Tavoite voi olla kaukainen, mutta uuden Oulun yleiskaavaan on merkitty väylä mahdollista raitiotietä varten. Toteutuminen edellyttäisi yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Keskustassa on paljon liiketiloja tyhjänä. Elävä keskusta vaatii myös kaupallisia toimijoita.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Moni on muuttunut parempaan suuntaan, esimerkiksi ihmisten yhdenvertaisuus hyväksytään aiempaa laajemmin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme demokratiaa, kompromisseja ja toinen toistemme ymmärtämistä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Hyvät käytöstavat tukevat elämässä pärjäämistä ja tekevät kanssakäymisestä kaikille miellyttävämpää.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Ihmiset pärjäävät parhaiten tekemällä yhteistyötä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo on tavoite sinänsä, ja tukee yhdessä pärjäämistä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Syntyperällä ja esimerkiksi vanhempien varallisuudella on vielä liikaa vaikutusta.

Vaalikoneen etusivulle