Marja Lähde

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

 1. Lupaan olla yhteistyökykyinen kuuntelja.
 2. Lupaan olla sinnikäs asioiden edistäjä.
 3. Lupaan olla aktiivinen vaikuttaja.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kokenut Vihreä aktiivi ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Olen tottunut keskustelemaan, neuvottelemaan ja hekemaan parasta mahdollista ratkaisua yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Koulutus, hyvinvointi, työ

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Perheeseeni kuuluu:
puoliso, viisi lastenlasta, sisarukset ja puolison sisarukset
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Yhteiskunnnallinen vaikuttaminen, lukeminen, ihmisten kanssa oleminen, elokuvat ja teatteri
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

En kannata pakotteita enkä velvoitteita. Jatko-opintoihin täytyy olla halu, jos näin ei ole on peruskoulussa ja kasvatuksessa jokin epäonnistunut

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella lapsella on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen, se on sijoitus tulevaisuuteen.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Miksi ei?

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnilla on paljon vajaakäytössä olevai tiloja jotka on hyvä saada käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Oppimisympäristöön vaikuttaa muutkin tekijät kuin ryhmäkoko.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Nämä vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia. Vanhuksila tulee olla oikeus palvelukotipaikkaan, mutta kotihoitoa tulee olla myös tarjolla. Eli tarve ratkaisee.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Siirtymäaikana kyllä, sen jälkeen tarpeen mukaan.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sijainti on osa SOTE-palvelujen toimivuutta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Olennaista ei ole järjestävä taho vaan terveyspalvelujen laatu. Palvelujen tuottajan tausta ei siis yksi ratkaise / takaa laatua

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

EN koe, että tällä olisi mitään vaikutusta ihmisten turvattomuudentunteeseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Maakunnilla tulisi olla verotusoikeus joka takaa ko. palvelujen saatavuuden, toimivuuden ja tasalaatuisuuden

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

En kannata tämän tyyppisiä rajoituksia.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunki on ihmisiä ei autoja varten.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Halpojen tonttien ei olla kuntien ainut tapaa tulea yritystoimintaa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikkoja tulee luoda ympäristö- ja luontoarvoja kunnioittaen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kotikuntani toimii jo näin ja se on erittäin hyvä ja arvostettava asia.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut lisäävät hyvinvointia.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tämä riippuu kunnasta sen työllisyystilanteesta, vuokratasosta jne.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

EN ole tästä aivan varma, mutta kunnat tulee joka tapauksessa rakentaa ja ylläpitää vain niitä urheilupaikkoja jotka ovat kaikkien käytettävissä.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa kyllä, tosin jossain tilanteissa se ei käytännössä ole mahdollista.Tämä riippuu kunnasta ja sen rakenteesta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Kouluverkko päätökset tehtiin tällä valtuustokaudella. Näköpiirissä ei ole että tämän jälkeen olisi enää tarvetta keskittää tai karsia.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Tästä ei ole vielä selkeää käsitystä, koska sote uudistuksen lainsäädäntö on vielä kesken.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikennettä yleensä eli myös linjoja on lisättävä ja aikatauluja parannettava.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Suunnittelutyö tulee aloittaa tulevalla valtuustokaudella.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Pitää olla useampia aluieita joille yritystoimintaa keskitetään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kompromissejä tarvitaan aina.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Pohjimmiltaan tarvitaan sosiaalisiataitoja ja yhteistyötä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Rikkaus ei ole tavoiteltava asia.

Tyhjennä vastaukset ja palaa alkuun