Esa Aalto Valitaan

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

  1. Puolustan lähipalveluita (koulut, liikuntapaikat, varhaiskasvatus, terveydenhuolto, jne).
  2. Teen aloitteita kaupungin metsien käytön muuttamisesta luonnonmukaisemmaksi ja esitän uusien luonnonsuojelualueden perustamista.
  3. Edistän Oulun keskellä virranneen Merikosken palauttamista luonnontilaan.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen ollut kuluvan vaalikauden yhdyskuntalautakunnan varajäsenenä ja siten perehtynyt kaupungin asioihin, niiden käsittelyyn ja päätöksentekoon. Minulla on myös riittävä koulutus ja kokemus asioista.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan turvata kaupungin viheralueet ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Sanginjoen ulkometsää tulee kehittää kansallispuistotasoisena suojelualueena ja Hietasaarta kaikille avoimena luonnonmukaisena viheralueena. Peruspalvelut täytyy turvata lähipalveluina. Energiankäyttöä kaupungissa tulee vähentää ja siirtyä käyttämään kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa. Uusien turvesoiden avaamisesta tulee luopua. Huolehditaan varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta ja lähiliikuntapaikoista.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja kaksi pientä lasta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Luonto ja liikunta.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus on yhtä tärkeä osa kasvatusta kuin peruskoulu.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Päivittäinen kasvisruokavaihtoehto riittää.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Samalla tavalla tulee tukea kaikkia yleishyödyllisiä yhdistyksiä, ilman erityisasemaa kulttuurilla.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Parempi kotona kuin laitoksessa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palvelut kohtuullisen matkan päässä ovat myös tärkeitä, mutta toimimattomista palveluista ei ole kenellekään hyöytä. On turha käydä lähiterveysasemalla toteamassa, että "Täällä ei saa palvelua", kun voisi suoraan mennä sinne, mistä palvelua saa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Toivottavasti SOTE-uudistuksesta on apua tehokkuuden lisäämisessä ja kustannusten säästämisessä. Nykymallille pitää joka tapauksessa tehdä jotain. Itse en valitettavasti ole SOTE-asiantuntija.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaveroa täytyy toki laskea, jos tulee erillinen maakuntavero. Kokonaisveroasteessa on kuitekin roimasti nousupaineita kunnan taloustilanteesta johtuen.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Rakentamista on nopeutettava paremmalla suunnittelulla, jotta ei tarvitse valittaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Näin tehdään jo. Tonttihinnat eivät ole kohtuuttomat.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tuettu asuminen tukea tarvitseville.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkojen ylläpitoon tarvittaisiin hieman lisää rahaa eli siitä ei saisi säästää.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Ei onnistu mitenkään järkevin kustannuksin, koska jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa. Joukkoliikennettä olisi toki tarpeen parantaa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Koulutuksesta ei kannata hakea isoja säästöjä.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Toivottavasti.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi Yli-Iihin pääsee todella huonosti ja lauantaisin ei ollenkaan. Toisaalta jotain keskustan lähiliikennettä voisi ehkä jopa hieman karsia.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Tarvittaisiin lähiliikenne nykyiselle rautatielle vähintään välille Liminka-Haukipudas.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Palvelut sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Liiallinen materiaalin ja energian kulutus on ympäristölle tuhoisaa.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Olen itsekin ollut, ja niin on poikanikin. Menee miten haluaa eikä usko mitään.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Varakkuus näyttäisi periytyvän. Onnellisuus on onneksi eri asia.

Vaalikoneen etusivulle