Mervi Tervo

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

  1. Tuen esityksiä, jotka tekevät Oulusta nykyistä elävämmän, tasa-arvoisemman ja moniarvoisemman kaupungin.
  2. Oulun liikekeskustan kehittämistä täytyy saada eteenpäin.
  3. Joukkoliikenteen kehittäminen ja kevyen liikenteen edellytykset pysyvät ja paranevat.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen saanut olla mukana Oulun kaupunginvaltuustossa vuosina 2005-2012, joista kaupunginhallituksessa neljä viimeistä. Uskon, että kokemuksestani olisi hyötyä myös seuraavalla kaudella.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Kaupungin kehittyminen ja asema pohjoisen Suomen keskuksena on varmistettava myös tulevaisuudessa.
Oulun tulee olla kaikkien kaupunki - yhteisöllisyyden edistäminen on tärkeää.
Kaupungin talous on saatava parempaan tasapainoon - keinoja tähän joudutaan etsimään monest eri paikasta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Mies ja pojat 2003 ja 2005 sekä Watsoni-kissa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Musiikki, liikunta ja puutarha.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä olisi tietysti paras mahdollinen tilanne, koska peruskoulun jälkeen liian suuri osa tippuu matkasta eikä löydä takaisin koulutuksen piiriin. Toinen kysymys on, pystytäänkö Oulussa tarjoamaan kaikille esim. koulutuspaikka - tämä vaatii vahvaa tahtotilaa ja yhteistyötä, ja osa joutuisi varmasti myös lähtemään toiselle paikkakunnalle.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on kuntien taloudellisesta tilanteesta - jos yhden lapsen kokopäivähoito maksaa n. 1000 €, tästä maksetaan nytkin keskimäärin todennäköisesti vain n. 100 € itse. Maksu on myös sidottu perheen tulotasoon - jo nyt monet lapset saavat ilmaisen varhaiskasvatuksen. Toki voidaan keskustella maksujen suuruudesta ja kriteereistä, jos ne eivät palvele kokonaisuutta.
Asia muuttuu, jos varhaiskasvatus aletaan katsomaan osaksi oppivelvollisuutta, joskin jo nythän 6 vuotialle on ilmainen varhaiskasvatus.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Erittäin hyvä ajatus.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuritoimijoita täytyy tukea. Tiloista voisi kuitenkin ehkä periä muodollista maksua, että ne ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kyllähän ne turhan isoja alkavat olla, mutta takaisin päin ihan lähiaikoina tuskin kuljetaan.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Toki palvelukoti tulee useimmille eteen jossain vaiheessa, mutta jos kotihoito ei toimi, paukkuja täytyy laittaa ensisijassa sen kehittämiseen. Ylipäätään trendi mahdollisimman keveistä palveluista on oikea.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Julkisella sektorilla eläköityminen on suurta ja melkoisella osalla voi olla aika huonot mahdollisuudet työllistyä muualle. Mutta ajat muuttuvat, ja vaikka työpaikat säilyisivätkin uudistuksen yli, voi tilanne olla 5-10 vuoden ajalla kokonaan toinen.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijassa on turvattava laadukkaat ja korkeatasoiset palvelut. Toki on hyvä, jos niitä voidaan sijoittaa maantieteellisesti laajalle alueelle. Mutta esim. vaativia leikkauksia ei voida tehdä joka sairaalassa. Aivan perustason hoito toki voi olla missä vain.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen ei itsessään ratkaise, palveluketjut ja hoidon saatavuus, valinnanmahdollisuuksien toteutuminen jne. on myös saatava kuntoon. Totta toki on, että yksityisen sektorin työehtosopimukset ja edut ovat huonommat kuin kunnilla, eli tätä kautta syntyy todennäköisesti säästöä. Yritysten toiminnassa on myös tiettyä ketteryyttä, joka kunnilta usein puuttuu.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on liian spesifi ja vaatii alan osaamista ja potilastuntemusta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä tietysti, koska sote rahoitetaan valtion kautta. Käytännössä siis valtion verotus tulee siis nousemaan todennäköisesti vastaavalla summalla.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus täytyy olla, mutta valitukset olisi kyettävä käsittelemään nykyistä huomattavasti nopeammin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyään joukkoliikenteen merkitys aletaan ymmärtää ja Oulussa myös kevyen liikenteen väylät ovat todella hyvät. Toki olemme rakentaneet lähiöitä, joista joukkoliikenne toimii turhan hitaasti.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritysten toimintamahdollisuudet täytyy turvata, ja halpoja tontteja voidaan kaavoittaa. Kaupunkien liikekeskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä tonttimaan pitää olla kallimpaa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

On varmaan opittu viime vuosina useaan kertaan, että tämä on lyhyt tie. Kestävällä toiminnalla turvataan myös työpaikkojen pysyminen.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

On jokaisen kunnan velvollisuus tehdä osansa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Maksu olisi todella vaikea kohdentaa, koska kortteja on niin paljon, osa myös täysin käyttämättömiä. Samalla kirjastotoiminan koko pohja murenisi. Jos tällaiseen ratkaisuun mennään, niin koko toiminnan filisofia täytyy miettiä uusiksi.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on Oulussa ehkä vähän epärelevantti kysymys, koska meillä on niin paljon kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Eipä noita hirveästi ole viime vuosina rakennettu.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteellä tai kohtuuhintaisesti. Todella harvaan asutulla aluella ratkaisuna taksit. Jos priorisoidaan laadukas palvelu sijainnin edelle, niin pääsy kauempanakin oleviin palveluihin on taattava.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Nyt on myönnettävä, etten tiedä, millainen vaikutus viimeksi tehdyllä kouluverkkoratkaisulla on kokonaisuuteen ja vastaan näin sen vuoksi, ettei ole olemassa EOS -vaihtoehtoa.
Omalla pojalla matka yläkouluun kasvaa ensi syksynä 1,8 kilometristä 4,7 kilometriin, eli toimenpiteitä on jo tehty. Mutta jos on päätettävä opetuksen laadun ja seinien määrän välillä, priorisoisin laadun. Toisaalta alakouluissa tärkeämpää on ehkä sijainti.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Tätä lienee täysin mahdotonta tietää tässä vaiheessa, mutta vastaan näin ettei tarvitse ohittaa kysymystä. Lisäksi täytyy erottaa saatavuus ja laatu toisistaan.
Jos erikoislääkärille pääsy helpottuu valinnanvapauden ja yksityisen palvelutuotannon myötä, niin potilaan näkökulmasta laatu tietysti paranee, mutta käytännössä parannetaan palvelun saatavuutta. Pohjimmiltaan en usko, että julkisen puolen lääkäri ja yksityisen puolen lääkäri tekevät eri laatua, mutta tällä hetkellä yksityinen voi tarjota potilaalle kattavampaa palvelua, koska asiakas maksaa itse kulut. Tosin näin saadaan myös aikaan melko paljon turhia tutkimuksia.
Jatkossa myös yksityinen tullee karsimaan tutkimuksia ja hoidon saatavuutta, koska asiakas ei enää itse maksa, vaan palvelun tuottaja saa saman korvauksen joka potilaasta käytti tämä palveluja ja tutkimuksia tai ei. Kaikki potilaalle tehtävät toimenpiteet tulevat siis lopulta palveluntuottajan maksettavaksi samoin kuin julkiselle puolella nyt ja vähentävät yrityksen voittomarginaalia.
Laatu tullee vastaan keskitetyissä palveluissa, esim. leikkausten ja vaativan hoidon keskittämisellä palvelun laatu saattaa parantua.
Kukaan tuskin tietää, miten sote tulee jatkossa toimimaan.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Ajattelisin, että linjojen lisäämisen sijaan keskitytään nykyisten linjojen kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Toki toiminnot muuttuvat ja kaupunki kehittyy ja tätä kautta myön uusien linjojen perutaminen tulee vastaan.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Jos rehellisiä ollaan, mielestäni Oulu ei tarvitse ratikkaa. Mutta olisihan se kiva ja toki imagollisesti hyvä asia. Jos tälle tielle lähdetään, itse rakentaisin ratikan vain tiiviille alueelle, Tuira, keskusta, OYS ihan jo kustannussyistä. Lähiöliikenne hoidettaisiin edelleen busseilla, jotka ovat lopulta joustava ja nopea liikkumisen muoto.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Keskustan kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää Oulussa. Mutta ensin keskustan vuokratason on laskettava, jotta sinne saadaan toimijoita.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Nostalgia on vahva voima ja aika kultaa muistot. Mutta toki olemme menettäneet myös monta hyvää asiaa, joista moni asia liittyy työelämän murrokseen. Monille on vaikea löytää oma paikka nyky-yhteiskunnasta.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei ole demokraattinen järjestelmä.
Toki välillä tulee tällainen olo, koska Suomessa tuntuu olevan melko mahdotonta saada mitään uusia ajatuksia läpi. Mutta tienä todella vaarallinen ajatus eikä ehkä myöskään realistinen.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

En ymmärrä miten nämä ovat jotenkin vaihtoehtoisia toisensa kanssa? Hyvin käyttäytyvä ja tottelevainen lapsi voi olla myös itsenäinen ja utelias.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Tähän suuntaan meitä ohjataan ja YT:t kertovat, ketkä olivat vahvimpia sillä kertaa. Mutta työelämä ja julkiset roolit on vain yksi osa ihmisyyttä, tai ainakin näin pitäisi olla. Perhe ja muut yhteisöt tasoittavat elämää ja niissä vallitsevat aivan muuta lait. Nykyään moni myös haluaa pois oravanpyörästä ja hidastaa tietoisesti.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Väittämän taustalla on ajatus, että ihmisten epätasa-arvoinen kohtelu aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle ongelmia. Ensimmäisenä täytyy todeta, että Suomessa ei ole täydellistä tasa-arvoa - Suomeen muuttaneiden on vaikea työllistyä, naiset ja miehet eivät ole samalla viivalla jne jne.
Mutta aiheuttavatko nämä yhteiskunnalle ongelmia? Jossain määrin varmasti esim. "ghettoutumista" kyllä. Emme myöskään saa kaikkea osaamista käyttöön.
Pääasiassa ajattelisin, että ongelmat ovat lähinnä inhimillistä kärsimystä vähemmän kuin yhteiskunnallisia ongelmia.
Mutta kysymys on varsin monitahoinen ja hankala.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Ensinnäkin rikkaus ilmisesti tarkoittaa taloudellista hyvinvointia ja onni henkistä tasapainoa ja onnen tunnetta. Missä vaiheessa ihminen on taloudellisesti hyvässä tilanteessa tai muutoin onnellinen, ja edellyttääkö toisen saavuttaminen toista?
Teoriassa ajattelisin, että suomalainen yhteiskunta antaa kohtuullisen hyvät mahdollisuudet koulutukseen ja terveeseen elämään, jos näihin vain haluaa tarttua. Vielä myöhemmälläkin iällä on mahdollista kouluttautua.
Jos rikkaus ja onni tarkoittavat tavallista elämää, suht vakituista palkan saamista ja mahdollisuutta esim. perheen perustamiseeen, sanoihin, että Suomessa mahdollisuudet näihin annetaan kaikille.
Toki yksilöillä on erilaiset mahdollisuudet hyödyntää yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia (oppimisen kynnykset, ympäristön kannustus ja odotukset, erilaiset sairaudet jne).

Vaalikoneen etusivulle