Salla Kangas

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

 1. Laadukas, turvallinen varhaiskasvatus ja peruskoulu on turvattava riittävillä resursseilla. Jokaiselle nuorelle 2. asteen koulutuspaikka.
 2. Lupaan tehdä töitä sen puolesta, että luontoarvot sekä päätösten ekologinen ja eettinen kestävyys huomioidaan kaikkialla päätöksenteossa.
 3. Haluan olla tekemässä Oulusta nykyaikaista ja houkuttelevaa tulevaisuuden kaupunkia, jossa on toimivat palvelut ja onnelliset asukkaat.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Haluan tehdä Oulusta ekologisesti kestävän ja modernin kaupungin, jossa sen asukkailla on hyvä elää. Haluan tehdä avointa politiikkaa pitkällä aikajänteellä tulevaisuuteen katsoen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan parantaa luontoarvojen huomioimista, eheää kaupunkirakennetta sekä erilaisten ihmisryhmien huomioimista kaupunkisuunnittelussa. Oulu tarvitsee eloisaa kaupunkikulttuuria ja hyviä liikuntamahdollisuuksia, sillä ne tekevät kaupungista viihtyisän. Politiikan teon keskiössä on oltava asukkaiden onnellisuus ja hyvinvointi. Päätöksentekoon tarvitaan avoimuutta, tutkimuspohjaisen tiedon hyödyntämistä ja kaupungin asukkaiden ottamista mukaan päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Kodista on asuntolainaa. Minulla on sijoitusvakuutus, jonne pyrin säästämään säännöllisesti.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso, 5-vuotias lapsi ja kaksi kissaa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Pyöräily ja muutenkin liikkuminen monipuolisesti. Luen kirjoja ja kuuntelen musiikkia. Tykkään käydä erilaisissa kulttuuritapahtumissa kuten konserteissa ja teatterissa.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pakko ei kuulosta hyvältä, sen sijaan on luotava mahdollisuuksia. Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta on tärkeää, että nuorille on tiedossa jatkopaikka peruskoulun jälkeen, ja yhteiskunnan velvollisuus on tarjota sellainen jokaiselle nuorelle. Peruskouluun tarvitaan myös laadukasta oppilaanohjausta, jotta oma polku työelämään löytyy jokaiselle.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus on nimensä mukaisesti ammattilaisten tarjoamaa lapsen kehitystason mukaista kasvatusta. Mahdollisuus osallistua ilmaiseen varhaiskasvatukseen asettaa kaikki lapset yhdenvertaiseen asemaan.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset syövät jo nyt liikaa lihatuotteita. Kouluruokailulla on myös kasvatuksellinen tehtävä. Kasvisruoan laatuun ja makuun on panostettava. Raaka-aineita valikoitaessa tulisi myös mahdollisuuksien mukaan suosia lähituotantoa ja hyödyntää satokausikalenteria. Lisäksi kouluissa pitäisi olla mahdollisuus valita oma-aloitteisesti kasvisvaihtoehto joka aterialla ilman erillisiä perusteluja.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuri on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta ja parhaimmillaan se on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka säästää yhteiskunnan varoja. Monesti yhdistykset pyörivät vapaaehtoisvoimin ja pienellä rahalla, joten tämäntyyppinen kädenojennus on varmasti tervetullutta tukea. Oulustakin löytyy jo valmiiksi tällaiseen tarkoitukseen sopivia tiloja, kuten vaikkapa kouluista, jotka ovat iltaisin ja viikonloppuisin tyhjillään.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Liian suurissa opetusryhmissä on vaikea tukea erilaisia oppijoita ja huomioida erityistä tukea tarvitsevia tai lisähaastetta kaipaavia. Sopivan kokoisissa ryhmissä opettaja ehtii vuorovaikuttaa riittävästi kaikkien oppilaidensa kanssa ja jaksaminen ja sen myötä opetuksen laatu paranevat, mikä on niin oppilaan kuin opettajankin etu.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Käsitykseni on, että vanhusten hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta laadukas kotihoito olisi paras vaihtoehto, ja siihen tulisikin panostaa. Toki on vanhuksia, joille kotihoito ei ole vaihtoehto esimerkiksi terveydentilan vuoksi, jolloin on turvattava mahdollisuus palvelukotipaikkaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisillä kuntatyöntekijöillä tulee olla mahdollisuus sote-uudistuksen myötä siirtyä vastaavaan työhön uuden työnantajan palveluksessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, toki kannattaa katsoa, onko kunnissa vapaana sopivia työntekijän osaamista vastaavia työpaikkoja. Työntekijöitä ei kuitenkaan voi pitää palkkalistoilla, mikäli heille ei ole työtä tehtäväksi.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toki palvelujen tulee toimia, mutta samalla on keskeistä huolehtia, että ihmiset voivat saavuttaa tarvitsemansa palvelut ongelmitta varallisuudesta ja toimintakyvystä riippumatta. On tärkeää kartoittaa, mitkä palvelut on paras tuottaa lähipalveluna (esim. vanhus- ja lastenneuvolapalvelut) ja mitkä on parempi jo laadunkin kannalta keskittää (erikoisosaamista vaativat palvelut).

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistämisen yksi suuri riski on se, että yksityinen puoli hoitaa helpot tapaukset ja ohjaa työläämmät tapaukset julkiselle puolelle, jolloin julkinen puoli kuormittuu. Toisaalta jotain terveydenhuollon osa-alueita ja palveluja voi olla edullisempaa ja järkevää hankkia yksityiseltä puolelta. Tällainen palveluhankinta vaatii kylläkin erityisosaamista ja hyvää suunnittelua.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoitovaihtoehto tulee punnita asiakaslähtöisesti, jotta potilas saa parhaan mahdollisen hoidon.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntavero tulee mahdollisesti laskemaan huomattavasti, ja mm. Oulun kaupungin budjetista lähtee näillä näkymin soteuudistuksen myötä noin puolet. Verotuloista on kuitenkin edelleen katettava mm. sivistys- ja kulttuuripalvelut ja kaupungin infra. Toisaalta terveydenhuollon rahoittamiseen on kuitenkin kerättävä todennäköisesti jonkinlaista veroluonteista maksua, jolloin kuntaveron ohelle voi tulla jokin muu maksu, kuten maakuntavero.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeutta ei tule rajoittaa. Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa asuinympäristöönsä ja lausua mielipiteensä. Rakentamiseen liittyviä valituskierteitä voidaan ehkäistä tiedottamalla asukkaita hyvin ja ottamalla asukkaat mukaan suunnitteluun sekä kuuntelemalla heitä jo hankkeiden valmisteluvaiheessa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoitusta tulisi tehdä enemmän kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen ehdoilla, huomioiden erityisesti myös lasten ja vanhusten itsenäinen liikkuminen. Lapset oppivat liikennekulttuurin jo nuorina ja laadukas kaavoitus mahdollistaa omin lihasvoimin kuljetut matkat, mikä lisää liikkumisen vapautta ja edistää terveyttä. Vanhuksia tulee tulevaisuudessa olemaan yhä enemmän ja heillekin tulee mahdollistaa itsenäinen helppo liikkuminen. Lisäksi liikennesuunnittelussa tulee huomioida, että työmatkapyöräily on yhtä tärkeä kulkumuoto, kuin vaikkapa autoilu.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Edulliset tontit voi olla hyvä panostus houkutella kaupunkiin yrityksiä ja siten yhteisöveronmaksajia ja muuta kaupungin kehittymistä edistävää toimintaa. Tässä tulee olla eri yrityksille tasapuolinen.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Kerran pilattua luontoa ei saa enää ennalleen. Kaikki päätökset tulee tehdä luontoarvot huomioiden ja ekologisesti kestävästi. Toki lähes kaikki ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja luontoon jotenkin, mutta mikäli haittoja ei voida vähentää siedettävälle tasolle, on hankkeesta luovuttava. Taloudellinen näkökulma ei voi olla ainoa näkökulma päätöksenteossa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kotouttaminen täytyy tehdä laadukkaasti ja tehokkaasti, huolehtien että turvapaikan saanut pääsee nopeasti mukaan yhteiskuntaan ja työelämään. Tällä tavoin ehkäistään syrjäytymistä ja muita ongelmia.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään nimessä. Nykyään luetaan kirjoja muutenkin ihan liian vähän. Lisäksi kirjastot ovat muutakin kuin hyllymetreittäin kirjoja, ja niissä tarjotaan monipuolisesti palveluja erilaisille ihmisryhmille. Ne ehkäisevät syrjäytymistä tehokkaasti ja antavat mahdollisuuden tiedonhankintaan jokaiselle.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajoilla mahdollistetaan se, että pienituloisilla on mahdollisuus hyvätasoiseen vuokra-asumiseen muuallakin kuin syrjemmässä. Tällä tavalla voidaan myös ehkäistä segregaatiota, eli rikkaiden ja köyhien asuinalueiden syntymistä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntapaikat edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Kun ihmisillä on helppo huolehtia terveydestään, saadaan myös säästöjä. On tärkeää tarjota etenkin matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia erilaisille ihmisryhmille lyhyen kulkumatkan päässä. Oulussa ei ole mielestäni liikuntaan liikoja tuhlattu, enemmänkin siihen voisi käyttää, sillä liikunta on myös ennaltaehkäisevää toimintaa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Laadukkaalla kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella voidaan saada Ouluun yhä useamman asukkaan tavoittava joukkoliikenne. On tärkeä tavoite saada vähennettyä turhaa henkilöautoliikennettä, sillä se on yksi suurimmista keskusta-alueen ilmaa pilaavista tekijöistä. Toki heille, jotka tietoisesti rakentavat hyvin syrjään, ei ole realistista tarjota bussilnjaa kotiovelta kauppaan, mutta se on heidän oma tietoinen valintansa ja se heille suotakoon. Hyvin suunnitellulla liikenneverkolla kuitenkin yhä useampi voi olla joukkoliikenteen tavoitettavissa. Syrjemmässä eläville vanhuksille ja muille erityisryhmille, kuten liikuntarajoitteisille, voidaan järjestetää palvelulinjojen avulla pääsy palvelujen luokse.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Lähikoulut etenkin peruskoululaisille ovat tärkeitä ja ne on ehdottomasti turvattava. Lukioverkon tiivistäminen voi tulla kyseeseen, sillä lukioikäiset voivat jo liikkua itsenäisesti, mutta silloinkin on tärkeää huolehtia, että koulumatkat pysyvät kohtuullisina ja mahdollistaa kulkeminen hyvällä liikenneverkolla (kevyt liikenne, joukkoliikenne). Toiseen asteen kolutuspaikkojen määrää ei kuitenkaan tule vähentää ja nuorten mahdollisuus, taustasta riippumatta, osallistua toisen asteen koulutukseen on varmistettava.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Toivottavasti, ainakin siihen on mahdollisuus. Tähän on vaikea kommentoida, sillä vieläkään ei ole kovin selvää, miten uudistus tullaan käytännössä tekemään.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Hyvällä linjasuunnittelulla ja riittävän tiheällä liikennöinnillä voidaan houkutella joukkoliikenteen käyttäjäksi yhä useampi. Etenkin koulu- ja työmatkaliikenteen osalta on varmasti vielä kehitettävää.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Pitkällä aikavälillä kyllä. Ratikan toteutuminen vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista kaupunkisuunnittelua, ja mikäli Oulu kasvaa nykyistä vauhtia, raitiotie voi olla tulevaisuudessa vaihtoehto.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Ydinkeskustaan on toki hyvä keskittää esimerkiksi kaupan alan erikoisliikkeitä. Toisaalta kampusten lähellä ja eri kaupunginosissa asuu paljon ihmisiä, ja on ihan järkevää tarjota etenkin useammin tarvittavia palveluja niiden käyttäjien läheisyydessä. Lisäksi yritystoiminnalle voi olla eduksi sijaita kampusalueen läheisyydessä, sillä yritys voi tehdä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa jolloin läheisyys voi olla hyödyksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin nykyisin tietous terveellisistä elintavoista ja eettisistä valinnoista on kasvanut. Uskoisin että parempaan on menty. Toisaalta kuluttaminen on kasvanut ja kiertotalouteen pitäisi alkaa panostaa voimakkaammin ihan jo ympäristön kantokyvyn vuoksi.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme vuoropuhelua ja yhteistyötä, jotta voimme huomioida päätöksenteossa erilaiset näkökulmat ja ihmisryhmät.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Eivät nämä ominaisuudet toisiaan sulje pois. Jokaisella lapsella on omanlainen temperamenttinsa ja jokaista lasta tulee arvostaa sellaisena, kuin hän on. Lapsen uteliaisuutta tulee ruokkia ja omatoimisuuteen kannustaa. Hyviä käytöstapoja ja muiden huomioonottamista tulee tietenkin opettaa pienestä pitäen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulisi elää muut huomioiden ja parempaa tulevaisuutta kaikille, etenkin tuleville sukupolville rakentaen.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on hyvä tilanne verrattuna moniin muihin maihin, mutta edelleen on tehtävää tasa-arvon saralla, myös kuntapolitiikassa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Eriarvoistuminen ja tuloerot ovat alkaneet taas kasvaa. On fakta, että työttömiä on enemmän kuin työpaikkoja. Rajut opintotuen heikennykset ja opintomahdollisuuksien rajaaminen lisäävät nuorison epävarmuutta tulevaisuudesta. Nuoret, joiden perheillä on mahdollisuus auttaa taloudellisesti opiskeluaikana, ovat etulyöntiasemassa. Tämä kehitys on vahingollista ja suunta on muutettava.

Tyhjennä vastaukset ja palaa alkuun