Veera Kontiokari

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

 1. Lupaan kaikin tavoin edistää mielenterveyspalveluiden ja etenkin ennaltaehkäisevän mielenterveystyön saavutettavuutta.
 2. Lupaan edistää liikuntapalveluiden saatavuutta kaikille kuntalaisille.
 3. Lupaan edistää koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemista.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen avoin ja rehellinen ehdokas, joka haluaa tuoda poliittiseen päätöksentekoon avoimuutta, vapautta ja faktaan perustuvia päätöksiä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan erityisesti huolehtia toimivasta terveydenhuollosta ja koulutuksesta sekä tuoda elämän perusedellytykset, kuten riittävän elannon, kaikkien ulottuville. Haluan edistää aitoa tasa-arvoa sekä tehdä päätöksenteosta avoimempaa ja osallistavampaa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
toimihenkilö
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Vaalirahoitukseni tulee puolueelta sekä piiriyhdistykseltä. Minulla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Vanhemmat ja sisarukset
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Urheileminen, ruoanlaitto, taide
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella tulisi olla vapaus miettiä, mitä he haluavat tehdä elämällään. Pakote jatko-opintoihin voi helposti aiheuttaa väärän alan valitseminen, josta kärsii sekä nuori että yhteiskunta. Palkatonta työharjoittelua vastustan periaatteesta aina, työnteosta kuuluu maksaa palkkaa.
Mikäli nuori on syrjäytymisvaarassa, tulee hänelle tarjota apua ja konsultaatiota, ei pakottaa valitsemaan elämänsä tietä, mikäli hän ei ole siihen valmis.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus tulee suhteuttaa tulotasoon.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen on hyvä tarjota monipuolisesti ravitsevaa kasvisruokaa liharuokien rinnalla, mutta on koulujen itse päätettävissä kuinka usein he niin haluavat tehdä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Monille ilmaiset kerhotilat ja niissä järjestettävä toiminta voi olla merkittävä tekijä syrjäytymisen ehkäisemisessä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Joissain kouluissa ryhmäkoot ovat selkeästi liian suuria.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito tukee potilaan elämänhallinnan ylläpitoa ja ehkäisee syrjäytymistä. Ei ole perusteltua suosia suljettua hoitoa, mikäli potilas kykenee avohoitoon.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaveroa voidaan laskea sen mukaan, paljonko tehtäviä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Teollisuus väistämättä vaikuttaa ympäristöönsä, mutta vakavaa saastuttamista aiheuttavia hankkeita ei pidä hyväksyä työpaikkojenkaan nojalla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen pitäminen kaikkien saatavilla edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunnot on ensisijaisesti tarkoitettu niille, joille on vaikeaa löytää asunto vapailta markkinoilta esimerkiksi työttömyyden takia.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kunnolliset liikuntapalvelut ovat tärkeitä kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta ja pidemmällä tähtäimellä vähentävät terveydenhoitokuluja.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva joukkoliikenne on tärkeää, mutta ihmisillä tulee olla myös tietty vastuu oman asuinalueensa valitsemisesta. Hyvin syrjässä oleville harvaan asutuille alueille ei ole kannattavaa järjestää kokonaisvaltaista joukkoliikennettä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulun tulee olla riittävän helposti lasten saatavilla.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Sujuva joukkoliikenne on kaikkien etu. Linjojen vuoroväliä on hyvä nostaa ja linjat voivat suorempia ja nopeampia, jolloin vaihtoyhteyksiä painotetaan enemmän.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Oulun joukkoliikenteen volyymilla raitiotie ei ole perusteltu investointi. Tärkeämpänä näen investoinnin bussiliikenteeseen käyttämällä mm. enemmän suorempia linjoja usein kuljetuille reiteille, esimerkiksi Linnanmaa-Kontinkangas.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus ja itsenäisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia lapsille, mutta lasten täytyy myös osata käyttäytyä asiallisesti. Näiden ei pitäisi olla toisiaan poissulkevia ominaisuuksia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti näin ei ole, joskin Suomessa on paremmat mahdollisuudet tähän kuin joissain muissa valtiossa.

Tyhjennä vastaukset ja palaa alkuun