Anne Snellman Valitaan

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

  1. Lähipalvelut tulee turvata koko Oulussa. Jos tarpeen olen valmis uuteen taisteluun reuna-alueitakin kunnioittavan kouluverkon puolesta!
  2. Uusien työpaikkojen luominen ja toisaalta nykyisten työpaikkojen säilyminen on tärkeää, jotta Oulun elinvoima lähtee uuteen nousuun.
  3. Aito kuntalaisten osallistaminen ja kuuleminen on ainoa keino saada kuntalaiset enenevässä määrin innostumaan osallistumaan ja vaikuttamaan.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Luonteeltani olen räväkkä ja sanavalmis. Perehdyn hyvin kokousten esityslistoihin. Teen esityksiä ja aloitteita. Olen helposti lähestyttävä ja luotettava, ja olen auttanut monia kuntalaisia.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Kuntavaaliteemoikseni 2017 olen nostanut seuraavat asiat: 1. tasapuoliset lähipalvelut, 2. työtä ja elinvoimaa sekä 3. aitoa osallistamista. Erityisesti olen taistellut, ja tulen taistelemaan tarvittaessa uudelleen reuna-alueiden palveluiden puolesta. Lisäksi olen mielenterveyspotilaiden ja heidän omaistensa puolestapuhuja, koska olen ollut vuosikymmeniä mielenterveyspotilaan omainen, jota kautta olen joutunut kokemaan varsinkin psykiatrisen hoidon puutteet Suomessa.

Linkit

Työ ja koulutus

Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
venäjä

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseemme kuuluvat mieheni automaalaamoyrittäjä Juha "Jussi" Kamppuri, kolme poikaa ja kolme kissaa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastuksiani ovat puutarhanhoito, kirpputorien kiertely, liikunta, kutominen, öljyvärimaalaus, lukeminen ja kirjoittaminen.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Kun mielenterveystyössä siirrytään enenevässä määrin avohoitopainoitteiseen hoitoon sairaalahoitopainoitteisesta hoidosta, tulee ensin kunnissa huolehtia siitä, että avohoito on riittävästi resurssoitua ja laadukasta. Mielenterveyspotilasta ei saa jättää yksin, tai vain omaisten hartioille. Niin potilaan kuin omaistenkin, tulee tuntea, että potilas on turvassa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Niin yritystonttien luovuttamisen kuin kaavoituksenkin tulee olla nopeampaa ja sujuvampaa kuin nyt Oulussa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunta on parasta sairauksien ennaltaehkäisyä. Kunnan satsaus urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon maksaa itsensä takaisin vähentyvinä terveydenhoidonmenoina.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Oulussa joukkoliikennettä tulee edelleen kehittää. Varsinkin reuna-alueilla joukkoliikenne kaipaa lisäresurssointia.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Lähipalvelut tulee turvata, ja niitä tulee kehittää tasapuolisesti koko Oulun alueella. Varsinkin viime aikojen kouluverkkokeskustelussa tätä periaatetta on haastettu voimakkaasti. Keskittämisvimmassa reuna-alueiden lähikyläkouluja haluttiin alasajaa, ja toisaalta lukioita pyrittiin keskittämään kanta-Ouluun. Tämä reuna-alueiden palveluiden näivettäminen, ja elinvoiman alasajo ei ollut tavoitteena, kun uutta Oulua suunnitelimme, ja yhdistymissopimusta kirjoitimme. Onneksi valtuutettujen yhteistyöllä yli puoluerajojen loimme myös reuna-alueita kunnioittavan kouluverkkoesityksen, jolla voitimme kesäkuussa 2016 kouluverkkoäänestyksen, ja täten estimme koulupalveluiden keskittämisen. Tarpeen tullen olen valmis uuteen taisteluun reuna-alueitakin kunnioittavan kouluverkon puolesta!

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle