Heikki Kontturi Valitaan

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

 1. Jokaisella oululaisella lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja jatko-opintopaikkaan.
 2. Huolehdin päätöksenteossa erityisesti Oulussa asuvien lasten, maahanmuuttajien ja vanhusten oikeuksien toteutumisesta.
 3. Vastustan luonnon hyväksikäyttöä talouden kustannuksella.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen hyvä kuuntelija ja tavoitteellinen yhdessätekijä. Koulutus (KT, eMBA) ja opetusalan kokemus antavat vahvan perspektiivin opetukseen, kasvatukseen ja lapsiperheisiin liittyvään päätöksentekoon.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Oululaisten hyvinvointi ja taloudellinen menestyminen rakentuu vahvaan osaamiseen ja koulutukseen. Haluan tuoda näkemykseni osaksi niitä ratkaisuja, joita Oulussa tehdään palveluiden laadun ja talouden yhteensovittamiseksi.
Hyvinvointi edellyttää myös kanssaihmisten ja luonnon kunnioittamista. Yhdenvertaisuus on minulle tärkeää ja haluan olla varmistamassa lasten ja vanhusten huomioimisen poliittisessa keskustelussa. Luonnon monimuotoisuus ja läheisyys on otettava huomioon kaikissa päätöksissä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja viisi lasta (kaksoset 6v, 16v, 18v, 21v).
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perhe sekä ajan salliessa monipuolinen urheilu sekä luontoliikunta metsässä ja merellä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorisotakuu takaa jokaiselle peruskoulun päättäville koulutus-, työ- tai kuntoutuspaikan. Passiivinen kotona löhöily on nuoren kannalta huonoin vaihtoehto ja nuori saattaa tarvita aktiivisia kuntouttavia toimia oman kiinnostuksen kohteen löytämiseen. Vastentahtoinen velvoittaminen ei ole hyvä ratkaisu myöskään oppilaitoksen tai työharjoittelupaikan kannalta.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Valtakunnallinen puoluerajat ylittävä trendi on pyrkimys varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen. Suhtaudun nykyisessä taloudellisessa tilanteessa maksuttomuuden tavoitteeseen epäilevästi mutta pidän sitä tavoittelemisen arvoisena. Mikäli maksuttomuuteen ei ole varaa, on oikeudenmukaista suhteuttaa maksuja nykyistä voimakkaammin vanhempien tuloihin.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Uusi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antama kouluruokailusuositus ohjeistaa koulussa tarjottavan enemmän kalaa, vaaleaa lihaa ja kasvisruokaa. Oulun kouluissa tulee noudattaa annettuja suosituksia. Kasvisruoan lisäksi on mielestäni oltava tarjolla myös muita vaihtoehtoja.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistyksiä on monenlaisia ja niiden toiminnan tavoitteet eroavat toisistaan. Kuntien tilojen tyhjäkäyntiä tulee kaikin keinoin välttää, mutta käyttämisen ilmaisuuden on oltava aina harkinnanvaraista.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimustulokset ryhmäkoon vaikutuksesta oppimiseen ovat osin ristiriitaisia ja oma kokemukseni opettajana on, että ryhmäkokoa merkittävämpi tekijä ovat yksittäisten lasten ongelmien tuomat haasteet. Luokkakokoa tärkeämpää on huolehtia erityistukea tarvitsevien lasten tukiresurssista. Opetussuunnitelma painottama opetuksen yksilöllistäminen edellyttää kuitenkin pieniä noin 20 oppilaan luokkia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhempani ovat kotihoidon asiakkaita ja toistaiseksi olen tyytyväinen sen riittävyyteen. Nykyinen järjestelmä on sekava ja vaatii asiakkaan (tai omaisten) omaa aktiivisuutta. Palveluohjauksen resursointi on riittämätöntä. Vanhuksen tilan heikentyessä palvelukotipaikan odottaminen kestää liian kauan. Palvelukodin on oltava jokaisen saatavissa oleva vaihtoehto kotihoidon ja vuodeosaston välissä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kustannussäästöjen tekeminen. Valitettavasti säästöt eivät toteudu ellei henkilövähennyksiäkin tule. Kuntaliitto onkin nostanut esille huolen sosiaali- ja terveysalan tukihenkilöstön työllistymisestä. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä ei voida turvata kaikkien kuntatyöntekijöiden työpaikkoja, mutta Oulun on aktiivisesti huolehdittava työllisyydenhoidosta yhteistyössä julkisten työvoimapalveluiden ja Kelan kanssa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluijen saavutettavuus on tärkeää, mutta Oulun alueella etäisyydet ovat kuitenkin kohtuulliset ja tarvittaessa liikuntarajoitteisille on tarjolla kuljetuspalveluita.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yrityksillä ei ole varaa tehottomuuteen ja palveluprosessit ovat uskoakseni tehokkaammat nykyisellään kunnallisessa terveydenhuollossa. Kustannussäästöjen toteutuminen edellyttää kuitenkin koko järjestelmän yhteensopivuutta ja yksi suuri haaste on yhteensopivan tietojärjestelmän rakentaminen ja sen toimivuus. Yksityistäminen ei yksittäisenä ratkaisuna tuo kustannussäästöjä.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

En ole Oulussa kuullut kenenkään valittavan turvattomuutta avohoidon takia. Median raflaava uutisointi saattaa ylikorostaa yksittäisten tapausten, joilloin turvattomuuden tunne hetkellisesti lisääntyy.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sote- ja aluehallintouudistuksen myötä verot ja verottajat muuttuvat. Uudistus on kokonaisuudessaan vielä niin sekavassa vaiheessa, että kukaan ei todellisuudessa tiedä mitä tuleman pitää ja mitä kautta - kunnan vai valtion - verotulojen on viisainta ohjautua. Oulu saa keväällä Päivi Laajalasta uuden kaupunginjohtajan, jonka aiempi tehtävä valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston osastopäällikkönä on ollut erinomainen näköalapaikka ohjata tämän kaltaista suunnittelua Oulussa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisilla tulee kuntalain mukaan olla oikeus tulla kuulluksi ja valittaa huonoksi kokemistaan päätöksistä. Tällä hetkellä valitusoikeus on kaikilla kuntalaisilla kaikista asioista. Valitusoikeutta voisi lainsäädännön niin mahdollistaessa tarkentaa koskemaan sellaisia henkilöitä, joihin kaavapäätöksellä on todellista vaikutusta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Oulun kasvu sekä joukkoliikenteen kehittämiseen huomioivan yleiskaavan laatiminen ja toteuttaminen mahdollistavat hyvin kattavan ja tehokkaan joukkoliikenteen toteuttamisen.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritystoiminnan tukeminen on Oulun yrityspalveluiden eli Business Oulun tehtävä. He auttavat yrityksiä myös sopivan tontin löytämisestä Oulun ja sen ympäristökuntien alueelta. Edullisten tonttien tarjoaminen on yksi vaihtoehto yritysten houkuttelemiseksi oman kunnan alueelle. Kriteeristön halvan tontin saamiseksi tulee sisältää ympäristövastuun kantaminen.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli emme huolehdi ympäristön hyvinvoinnista kaikessa päätöksen teossa, ovat kustannusten todellisina maksajina oma lapsemme ja heidän jälkeläisensä. Puhdas ja terve luonto on myös arvo itsessään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Inhimillistä hätää pakenevien ihmisten auttaminen on jokaisen eettinen velvollisuus.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut turvaavat omalta osaltaan kaikille kuntalaisille yhdenvertaiset pääsyn lukemisen ja tiedon äärelle. Kirjaston palveluiden on oltava kuntalaisille maksuttomia.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntamanhdollisuuksien lisääminen on kansanterveystyötä parhaimmillaan.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

On mahdotonta turvata joukkoliikenteen toimivuus jokaisesta Oulun kokoisen kaupungin kolkasta. Oulun kasvu sekä joukkoliikenteen kehittämiseen huomioivan yleiskaavan laatiminen ja toteuttaminen mahdollistavat kuitenkin hyvin kattavan ja tehokkaan joukkoliikenteen toteuttamisen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Keväällä 2016 julkaistun kouluverkkoselvityksen periaatteet - alakoululaisille lähikoulu ja yläkoululaisille aluekoulu - olivat hyvät. Mikäli kouluverkkoa on taloustilanteen vuoksi muutettava, on säästöt kohdistettava ensisijaisesti lukioverkkoon. Valtuuston kesäkuussa tekemän päätöksen mukaan reuna-alueiden lukiot säilyvät ja ala- ja yläkoulun periaatteet toteutuivat. Toteutumattomien säästöjen vuoksi kouluverkko ja erityisesti lukioverkko on varmasti myös tulevan valtuuston käsiteltävänä.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Uskon yksityisten palveluntuottajien toimivat tehokkaammin ja valvovan laatuaan julkisia palveluntuottajia paremmin. Oli palveluntuottaja julkinen tai yksityinen, on sote- ja maakuntauudistuksessa on huolehdittava siitä, että palveluntuotannon laadun periaatteet määritellään ja valvotaan turvaten näin oululaisten terveydenhuoltoon liittyvät oikeudet. Riskit uudistuksen epäonnistumiseen ovat suuret.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Oulun kasvu sekä joukkoliikenteen kehittämiseen huomioivan yleiskaavan laatiminen ja toteuttaminen mahdollistavat hyvin kattavan ja tehokkaan joukkoliikenteen toteuttamisen.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Raitiotien kustannus on liian korkea suhteessa matkustavien määrään. Joukkoliikenteen päästöjä on vähennettävä muilla keinoilla kuten biokaasupolttoaineilla tai sähköautoilla.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Oulun keskusta on pidettävä elinvoimaisena, mutta OAMK:n siirtyessä yliopiston yhteyteen Linnanmaalle, on osa palveluista järkevää sijoittaa kampuksen yhteyteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Olen hyvilläni siitä, että Suomi on kansainvälistymässä ja ihmiset ilmaisevat tunteensa aiempaa avoimemmin. Kulttuurinen monimuotoisuus rikastuttaa Oulua katukuvaa ja auttaa meitä kohtaamaan tulevaisuudessa väistämättömät globaalin kehityksen haasteet. Myös oululainen elinkeinoelämä on yhä riippuvaisempi ulkomailta saapuvasta työväestä ja heidän osaamisestaan. Uhkakuvana on kuitenkin oman kulttuurin hautautuminen amerikkalaisen pinnallisuuden alle.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisen maailman ongelmat ovat niin monimutkaisia että kompromissit ovat välttämättömiä niiden ratkaisemiseksi. Vahvaa johtajuutta tarvitaan nimenomaan kompromissien löytämiseen.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Väitteet eivät ole toisiaan poissulkevia eikä niitä voi sen vuoksi verrata keskenään.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Uskon vahvasti hyvän koulutuksen, ihmisiä yksilöinä kunnioittavan yhdenvertaisuuden ja kestävän luontosuhteen mukanaan tuomaan hyvinvointiin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa kaikilla on suomessa yhtäläiset mahdollisuudet, mutta tutkimusten mukaan vanhempien tausta vaikuttaa lasten ja nuorten tekemiin valintoihin ja sen myötä heidän tulevaisuuteensa. Huono-osaisuus on Suomessakin usein ylisukupolvista.

Tyhjennä vastaukset ja palaa alkuun