Timo Takala

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

 1. Pyrin muuttamaan kaupungin palveluja maksuttomiksi.
  (Kuulun itse hyvinvoivaan keskiluokkaan, jota voi verottaa.)
 2. Lupaan edistää kaupungin reunaosien palveluiden säilymistä.
  (Itse asun keskusta-alueella, mistä ei mitään puutu.)
 3. Pyrin lisäämään päivähoidon ja koulujen resursseja.
  ( Vaimoni on toiminut peruskoulussa opettajana.)
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Tunnen Oulun hyvin. Olen katsonut Oulua virkamiehen, kuntapoliitikon ja konsultin näkökulmista yhteensä neljänkymmenen vuoden ajan. Minulla on myös kokemusta luottamustoimista Oulussa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Suomi on huolestuttavasti jakautumassa kahtia. Kaupunginkin tulee tehdä voitavansa lieventääkseen eriarvoistumiskehitystä. Kunnan palveluiden maksut ovat nuppiveron kaltaisia kohdistuessaan samansuuruisina kaikkiin kuntalaisiin. Mahdollisimman suuri osa kunnan palveluista tuleekin muuttaa maksuttomiksi. Verona kerättyinä maksut kohdistuvat enemmän hyvätuloisiin kuin pienituloisiin.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Taloudelliset sidonnaisuudet
Arkkitehtiasema Oy, omistus 100%
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
50 000-200 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Tunnustan olevani jossain määrin työnarkomaani. Liikenevän ajan käytän maailman- ja paikallispolitiikan seuraamiseen lehtien, radion, television ja internetin välityksellä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pakottamista on jo yritetty tukien eväämisellä, eikä se ole valitettavasti osoittautunut käänteentekeväksi keinoksi. Opintoja keskeytetään paljon. Ongelmat ovat usein syntyneet jo nuoremmalla iällä. Asiantuntijoiden mukaan päiväkoti-ikä on ratkaisevin, eli varhaiskasvatukseen kannattaa satsata.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. Tulojen mukaan porrastetut maksut ovat paha köyhyysloukku. Maksut voivat myös estää joidenkin lasten pääsyn varhaiskasvatukseen. Veroista maksettuna perheet saavat päivähoitokuluilleen pitkän maksuajan. Rasitus siirtyy myöhemmäksi, jolloin vanhempien rahatilanne on yleensä parempi.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisravintoa on syytä lisätä sekä ympäristö-, että kansanterveyssyistä. Oppilaiden toiveetkin ovat menossa tähän suuntaan. Muutos ei voi kuitenkaan toteutua yhtäkkisesti. Kasvisruoan ravitsevuus, riittävä energian saanti ja myös ruoan maukkaus on varmistettava. Tämä vaatii henkilökunnan koulutusta ja huolellista ruokalistojen suunnittelua. Yksi päivä viikossa on hyvä aloitus.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on kaikkein tehokkainta kulttuurin tukemista. Näistä tiloista versovat tulevat huippuartistit, jotka aikanaan esiintyvät meille kaupunkimme estradeilla ja tuovat mainetta maailmaltakin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opiskelurauhan aikaansaamiseen ei ole oikotietä. Ainoa tie on pienemmät ryhmät sekä opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle enemmän aikaa olla oppilaiden kanssa. Mitä nuorempi lapsi, sitä enemmän tarvitaan henkilökuntaa. Koulurauhaa ei saada ilman rahoituksen lisäämistä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

En ole perillä, pitääkö väittämä Oulussa paikkaansa. Vanhusten hoitoa kotona tai laitoksessa ei tule ratkaista ainakaan säästönäkökulmasta vaan tarkastelun keskipisteessä tulee olla asiakkaan tarpeet ja toiveet hoidon suhteen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten etu olisi, että mahdollisimman suuri osa nykyisestä osaavasta henkilökunnasta saisi jatkaa maakunnan palveluksessa. Mikäli valinnanvapaus tulee ja osa sosiaali- ja terveyskeskuksista siirtyy yksityisille yrityksille, ei maakunta voi tietenkään sitoutua ottamaan kaikkia nykyisiä kuntien työntekijöitä. Toivon, että valinnanvapautta esitetyssä muodossa ei tule, mutta se ei ole kunnan päätettävissä. Jos valinnanvapautta ei tule, suora siirtyminen maakunnan palkkalistoille olisi mahdollista.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kunta ei kohta enää päätä näistä asioista. Oulun nykyisestä tasapainoisesta terveyskeskusverkosta tuntuu kuitenkin mahdottomalta osoittaa yhtään karsittavaa sijaintia. Toivon, että tällä verkolla maakunta voisi tuottaa hyviä palveluita meille.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kunnallisia terveyspalveluita ei kohta enää ole, eikä kunnan kannata tässä vaiheessa ryhtyä mihinkään suuriin muutoksiin.
Kunta on osoittautunut useissa mittauksissa hyvin tehokkaaksi palvelujen tuottajaksi ja sama todennäköisesti jatkuisi maakunnankin hoitamana. Maakunta voisi kilpailuttaa osan terveyskeskuksista yksityisten hoitamiksi. Tästäkin mallista on hyviä kokemuksia. Hallituksen ajama valinnanvapaus sen sijaan tuo päällekkäistä palvelua, jolloin joko kustannukset tai palvelutaso karkaavat käsistä.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei kohta kuulu kunnan tehtäviin, vaan siirtyy maakunnalle.
Mielenterveyshoito on mennyt koko ajan eteenpäin niin kuin muukin sairaanhoito. Uskallan luottaa maakunnan toimintakykyyn tälläkin alueella.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sote-palvelut ovat nykyään noin puolet kuntien budjetista, joten väittämän on pakko pitää paikkansa. Valtion asettamia kattoja kunnan veroprosenteille en pidä kuitenkaan hyvinä. Soten siirrossa kunnilta maakunnille tulee väistämättä muutoskuluja. Veroprosenttikatot tässä käänteessä iskisivät rajusti vähävaraisimpiin oululaisiin.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kunnallisvalitus on demokraattisen päätöksenteon välttämätön elementti, joka on säädetty suojaamaan yksittäistä kansalaista enemmistön mielivallalta. Valitusoikeuden poistaminen veisi vaarallisille vesille.
Kaavojen laatijana olen tutustunut useisiinkin kaavavalittajiin. Valtaosa valituksista on täysin ymmärrettäviä valittajan näkökulmasta katsottuna. Aiheettomien valitusten takana on yleensä henkilön kokema aiempi vääryys yhteiskunnan taholta.
Tulevien "ammattivalittajien" synty estetään kohtelemalla nyt ihmisiä oikeudenmukaisesti.
Valitusmahdollisuus on otettava huomioon hankkeiden aikataulutuksessa. Hallinto-oikeudet tarvitsisivat lisäresursseja, jolloin valitukset eivät oleellisesti hidastaisi kaavaprosesseja.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Autopaikkamääräykset ovat jäänne 1950-luvun Suomesta. Tuolloin autoja oli kovin vähän ja nähtiin aiheelliseksi etukäteen varautua autojen tuloon Suomeenkin. Autokannan vakiinnuttua määräykselle ei ole enää tarvetta. Autopaikkojen määrä on parempi jättää markkinavoimien arvioitavaksi. Nykynormeilla varsinkaan rakenteellisia autopaikkoja ei yleensä saada kaupaksi niiden rakentamisen hinnalla, mikä on selvä osoitus liian suurista vaatimuksista. Ylimääräisten autopaikkojen kustannukset menevät asuntojen hintoihin, jolloin autottomatkin joutuvat niiden maksumiehiksi.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Oulussa on korkea työttömyys, joten uusien yritysten houkutteleminen kaikin keinoin on tärkeää.
Oulussa tontit yleensä vuokrataan, joka sinällään jo helpottaa yritysten liikkeelle lähtemistä. Alkavia yrityksiä voidaan helpottaa alkuajan alennetuilla vuokrilla.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöä tuhoavia rakennushankkeita perustellaan varmasti vastakin työpaikoilla. Toisaalta ympäristön tuhoutuminen voidaan tuoda liioitellen ja aiheettakin uhkakuvaksi kun ajetaan yksityistä tai pienen ryhmän etua. Päätösten huolellisessa valmisteluprosessissa näille eturistiriidoille on löydettävissä ratkaisu, jossa kummastakaan ei tarvitse tinkiä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Oulussa on monipuolinen työ- ja koulutustarjonta, joten kaupunki tarjoaa hyvän ympäristön pakolaisten kotoutumiselle. Turvapaikan saaneet pakolaiset rikastuttavat Oulun elinkeino- ja kulttuurielämää, kuten on tapahtunut tähänkin asti.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään tapauksessa! Kirjastossa ei saa olla minkäänlaista kynnystä. Leipäjonojen oululaisilla jäisivät päivälehdetkin lukematta. Maksuilla tuskin katettaisiin keruukustannuksia.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka Oulussa vuokra-asuntoja saa vapailta markkinoiltakin melko kohtuullisilla vuokrilla, on perusteltua, että yhteiskunnan rahoittamien, edullisimpien asuntojen vuokrauksessa otetaan tulot huomioon. Varsinaisia tulorajojahan Sivakalla ei ole, eikä asunnosta joudu pois vaikka tulot myöhemmin kasvaisivat. Oulun tilanteessa valittu linja on järkevä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Oulu käyttää liikuntapaikkoihin rahaa kohtuullisesti, mutta riittävästi

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on päivänselvä vaatimus. Ikärakenteen muuttuessa ja Oulun kaupungistuessa yhä suuremmalla osalla oululaisista ei ole ajokorttiakaan. Ikääntyvät autoilijat ovat turvallisuusriski sivullisillekin. Hyvä aloitus joukkoliikenteen maksuttomuuden suuntaan olisi eläkeläisille maksuton ajelu ruuhka-aikojen ulkopuolella.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Kouluverkkoa eikä muitakaan kaupungin toimia saa optimoida pelkästään kustannusten näkökulmasta. Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon kuntakeskukset on säilytettävä elävinä. Jos ne kuivatetaan erikoistuneemmista palveluista, on niissä asuvat oululaiset petetty kuntaliitoksessa.
Tyrnävän etälukiokokeilu osoitti, että etäopetukseen tukeutuen hyvinkin pieni lukio voi toimia menestyksellisesti ja taloudellisesti. Kanta-Ouluun on kertynyt tarpeettoman monta lukiota. Niitä on järkevää yhdistellä.
Kaupungissa peruskoulujen tulisi olla kävely- ja pyöräilyetäisyydellä, joten siellä ei juuri ole vähentämisen varaa.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Maakunnan hoitama sosiaali- ja terveydenhoito on perusajatukseltaan kannatettava. Valinnanvapaus hallituksen esittämällä tavalla tulee kuitenkin niin kalliiksi, että joko kustannukset karkaavat käsistä tai vaihtoehtoisesti nykyrahoituksella palvelutaso romahtaa. Jos valinnanvapaudesta tässä muodossa luovuttaisiin, olisi toivoa laadun paranemisesta ainakin niissä kunnissa, joissa palvelut nyt ovat huonoja.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Linjaverkkomme on aika kattava ja toimiva. Tarpeellisempaa olisi vuorotiheyden lisääminen. Pitkillä linjoilla matkustuksen hitaus on ongelma. Tiheämmällä vuorovälillä joka toinen vuoro voisi olla suorinta reittiä ajava pikavuoro. Ilmainen joukkoliikenne nopeuttaisi matka-aikoja ja helpottaisi ennen kaikkea lapsiperheiden arkea kun harrastuksiin kuljettamisesta voisi luopua.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Tähän on vielä pitkä matka. Ensin pitää saada linja-autoliikenne kunnolliselle tasolle. Oulun yleiskaava perustuu joukkoliikennekäytäviin, jotka toimivat aluksi ja vielä pitkään tiheällä vuoroväleillä liikennöidyin bussein.
Joskus kaukaisemmassa tulevaisuudessa bussit voi näissä käytävissä kenties korvata raitiovaunuilla.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Oulun ydinkeskusta on toimiva, eikä tarvitse erityistä tukea. Tyhjä liiketila on valtava potentiaali. Ennen pitkää markkinavoimien rautaiset lait laskevat liikevuokria, mikä mahdollistaa pienyrittäjienkin tulon keskustaan. Palvelut monipuolistuvat ja syntyy uutta vipinää.
Kehittämistä tarvitsevat pikemminkin reuna-alueet, joiden palvelut ovat supistumiskierteessä. Aluekeskuksia ja entisiä kuntakeskuksia on tuettava kaupungin toimin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Olen 66-vuotias, enkä kaipaa taaksepäin. Muistan hyvin ahdasmieliset 1950- ja 60-luvut, 1980-luvun sekopäisen juppikauden sekä lamavuodet 1990-luvulla. Kaikissa suhteissa mennään koko ajan parempaan suuntaan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia on kankea ja hidas järjestelmä, joka tuottaa ajoittain vääriä päätöksiä. Se on kuitenkin ainoa kysymykseen tuleva. Diktatuureja on kokeiltu tuhoisin seurauksin.
Demokratiat jylläävät maailman vauraimpien maiden listoilla. Maamme kaupunkien rankinglistalla Oulu kohoaa demokratiaa lisäämällä, ei karsimalla.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Päiväkodeissa ja kouluissa on otettava huomioon kuhunkin ikään kuuluva lyhytjänteisyys ja antaa tilaa uteliaisuudelle. Henkilökuntaa tulee olla riittävästi. Mitä nuorempi lapsi, sitä enemmän tarvitaan henkilökuntaa.
Tottelevaisuus on sana, joka saa jossain määrin karvat pystyyn. Tuota sanaa kannattaisi välttää, mutta hyviin tapoihin opastaminen läpi päiväkoti- ja koululaitoksen on tärkeää.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Tämä pätee kasvi- ja eläinkunnassa. Ihminen on pärjännyt muita eliöitä paremmin siksi, että se on pystynyt muodostamaan yhteisöjä, joissa ei käytetä resursseja keskinäiseen tappeluun, vaan tehdään töitä yhdessä. Monista asioista sovitaan jo maailman tasolla, mikä on suuresti hyödyttänyt ihmiskuntaa.
Vinkki: laittakaa juutupeen hakusanaksi: ”Hans Rosling”.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Päivänselvä juttu! Monet ongelmat sikiävät juuri eriarvoisesta kohtelusta.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Jossain vaiheessa Suomessa oltiin jo melkein väittämän mukaisessa tilanteessa, mutta valitettavasti nyt on menty taaksepäin. On todettu, että vanhempien sosioekonominen asema rajaa selvästi etenemismahdollisuuksia. Kuntakin voi aika paljon parantaa tilannetta tässä suhteessa. Pienetkin maksukynnykset tuovat rajoitteita köyhimpien perheiden harrastuksille ja jopa opinnoille. Varhaiskasvatuksen rajaaminen on todella paha. Palveluiden muuttaminen maksuttomiksi lisäisi merkittävästi mahdollisuuksien tasa-arvoa.

Tyhjennä vastaukset ja palaa alkuun