Jari Laru Valitaan

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

  1. Terve, turvallinen ja nykyaikainen peruskoulu on jokaisen alueen peruspalvelu. Myös katujen ja kunnallistekniikan on oltava kunnossa.
  2. Virkamiesten, kuntalaisten ja politikoiden välinen vastakkainasettelu on purettava. Avoin hallinto edistää yhteisen jyvän löytämistä.
  3. Kaupunkirakennetta on edelleen tiivistettävä ja sitä on tehtävä myös kuusamontien suunnalla. Alueita on kehitettävä tasapainoisesti.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Hahmotan hyvin isot kunnalisen päätöksen teon kokonaisuudet . Ymmärrän puoluerajat ylittävän yhteistyön merkityksen politiikassa. Ilmaisen mielipiteeni selkeästi ja osaan käsitellä isoja aineistoja.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Virkamiesten ja kuntalaisten/politikoiden välille muodostunut vastakkainasettelu tulee purkaa. Kuntalaisia tulee kuunnella eikä vain kuulla kun heitä koskevia palveluita käsitellään (esim. homekoulujen sisäilmaryhmät). Tässä auttaa jo käynnistynyt uuden kuntalain mukainen avoimen hallinnon kehittäminen
Peruspalveluiden (peruskoulu, lähiliikunta, katujen kunto) tulee olla kunnossa asuinalueesta riippumatta. Muutoin palveluita voidaan keskittää jotta peruspalvelut saadaan toteuttua tasokkasti

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
sivutoiminen toiminimi, ei merkittävää vuotuista liikevaihtoa ja asuntolaina
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseen kuuluu puoliso ja kolme lasta.
Kaksi lapsista on kouluikäisiä ja nuorimmainen on esikoululainen.
Asumme Jäälissä 1970-luvun omakotitalossa jonka olemme ostaneet puolisoni vanhemmilta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lasten harrastusten tukeminen on hyvin mieluinen vapaa-ajan aktiviteetti
Sen ohella sydäntäni lähellä on toiminta asukkaiden hyväksi (asukas)yhdistystoiminnassa. Olen oman alueeni yhdistyksen pj.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulu ei valmista mihinkään ammattiin tai tarjoa muuta jatko-opintokelpoisuutta kuin toisen asteen opintokelpoisuuden.
Nuori ei saa jäädä laakereilleen lepäämään vaan osaamista on kehitettävä kunnes hän pääsee työmarkkinoille.
Nuorisotakuun toteutus on kuitenkin epäonnistunut toisella asteella, sillä useissa oppilaitokssissa on jouduttu luopumaan pääsykokeista nuorisotakuun vuoksi. Oppilaitoksia ei voi velvoittaa ottamaan alalle sopimattomia opiskelijoita.
Ongelmista huolimatta en näe tässä asiassa vaihtoehtoja, peruskoulu kun ei johda sellaiseen osaamiseen jonka avulla nykyaikana voisi työllistyä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille tarjottava ilmainen varhaiskasvatus on sinänsä hyvä juttu. Jos ilmaisuus toteutetaan ilman erityisiä lisäpanostuksia se johtaa lapsiryhmien kasvuun, erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen heikkenemiseen ja varhaiskasvatuksen muuttumiseen vielä nykyistäkin enemmän lasten hoidon suuntaan.
Jos kaikille tarjotaan ilmainen varhaiskasvatus sille täytyy osoittaa rahat. Kuntien muuttuessa maakuntauudistuksen yhteydessä teknisen toimen ja sivistystoimen muodostamiksi organisaatioiksi budjetin liikkumavara on siksi pieni että jos toteutuksen tasoa ei haluta heikentää jouduttaisiin turvautumaan veronkorotuksiin.
Tässä ideassa on paljon haasteita ja ongelmia vaikka ideologisesti idea hieno onkin.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Väittämä oli "Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön."
No, Oulun kaupungissa on pyritty vuosikausia siihen, että yhdistykset saisivat käyttää kaupungin koulujen tiloja ilmaiseksi toimintaansa. Nyt tavoitteena on tehdä kaupungin kouluihin/monitoimitaloihin kuntalaisten olohuoneita joissa yhdistykset ja muut toimijat voisivat ilmaiseksi tavata kuntalaisia ja toteuttaa toimintaansa.
Tätä asiaa olen ollut itse valmistelemassa ja ajamassa kaupungin lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtajana.
JOS kysymyksellä haetaan kulttuurialan yhdistysten mahdollisuutta käyttää ilmaiseksi kaupungin tiloja toimintaansa, tällainen toiminta voisi tulla kyseeseen esim. NUKUlla. Sen sijaan kaupunginteatteri ja muut vastaavat instituutiot erikoisvarusteluineen eivät sovellu suoraan ilmaiseen käyttöön.
Joku voi ihmetellä miten olen valmis antamaan tiloja ilmaiseksi yhdistyksille käyttöön? No, syy on aika selkeä: kaupunki jokatapauksessa avustaa yhdistyksiä erilaisila toiminta-avustuksilla, olisiko sitten järkeä pyytää yleishyödyllisisltä yhdistyksiltä tilavuokraa jolla perittäisiin maksettu avustus takaisin? parempi olisi vaikka pienentää avustusta jos tästä asiasta tulee säästää.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Oppiminen voi häiriintyä pienessäkin ryhmässä jos luokassa on erityistä tukea vaativa oppilas joka ei saa tarvitsemaansa tukea kolmiportaisen tuen asteikolla tai joka odottaa pääsyä monipuolisemman erityisopetuksen piiriin. Tällaisia oppilaita on kaupungissamme paljon eikä se ole opetusryhmän koosta kiinni.
Opetusryhmän koko kyllä voi lisätä levottomuutta vaikka luokassa ei olisikaan erityisen haastavia erityisen tuen oppilaita. Iso luokka ei kuitenkaan automaattisesti aiheuta käytöshäiriöitä, sillä suurenkin ryhmän kanssa voi taitava opettaja selvitä kunhan hän käyttää sellaiselle ryhmälle soveltuvia pedagogisia menetelmiä ja hänellä on käytössään riittävästi koulunkäynnin ohjaajia tai parhaassa tapauksessa toista vastaavaa ryhmää opettava samanaikaisopettaja.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitoa tulee kehittää siten, että vanhuksia ei tarvitse makuuttaa palvelukodeissa.
Tämä ei ole kaupungin toimialaa SOTE/Maakunta-uudistuksen jälkeen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava niiltä osin kuin työtehtävät säilyvät tulevassa maakunnassa.
Ei muillakaan aloilla ole mitään yleistä työtehtävien suojaa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Näinhän se on.
Tämä asia ei liity tulevan kunnan toimialaan. Siirtyy maakunnan hoidettavaksi.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tästähän on esimerkkejä. Toki yksityistämin ei ole mikään automaattinen laadun ja edullisuuden tae.
Tämä asia ei liity kaupungin toimialaan maakunta-uudistuksen jälkeen.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Heh, testataanko tässä ehdokkaan kykyä seurata ajankohtaista poliittista keskustelua?
On yleisessä tiedossa että melkoinen osa nykyisen kaupungin budjetista/verokertymästä siirtyy maakunnalle SOTE-uudistuksen myötä.
Kaupungilla tulisi kuitenkin olla itsemääräämisoikeus veroprosenttinsa suhteen eli pakottavissa tilanteissa pitäisi pystyä päättäämään itsenäisesti veroprosentin mahdollisesta korottamisesta. Sellaistakin esitystä on välillä ollut että verotuksesta ei saisi enää päätää itsenäisesti.
Eli tämä oli vissiin kysymys jolla testattiin yhteiskunnallisen keskustelun seuraamista? Eiks jeh?

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Vapaa valitusoikeus on yksi kansalaisyhteiskunna peruspilari. On syytä asettaa vaakakuppiin tavallisen kuntalaisen mahdollisuudet vaikuttaa esim kaavoitukseen ja maankäyttöön JA suuren rakennuttajan halu edetä mahdollisimman nopeasti.
Asukasyhdistysaktivistina ja lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtajana haluan olla kuntalaisen, en grynderin, puolella.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Oulun kaupungin hajanainen yhdyskuntarakenne ja heikosti toimiva joukkoliikenne ohjaavat kaupunkilaisia henkilöautojen käyttäjiksi.
Kivisydän oli tervetullut lisä autoilevan kaupunkilaisen palveluihin. Kaavoitusratkaisuissa ei todellakaan suosita autoilijoita mitenkään erityisesti. Siinä missä kivisydän on mahdollistanut maanalaisen pysäköinnin on keskustassa vaikeutettu jatkuvasti autoilijoiden maanpäällistä pysäköintä.
Erilaiset liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta lisäävät kaavaratkaisut, esim. pohjantien remontti ovat omiaan lisäämään kaikkien liikennemuotojen turvallisuutta koska ne lisäävät liikenteen sujuvuutta ja vähentävät ruuhkia.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Olen elänyt lapsuuteni Raahessa jossa masuunilta mereen laskettu syanidi tappoi kaloja ja rautasakka värjäsi veren punaiseksi. Oulussa sukuloidessamme ihmettelin aina oudon makuista vettä, "rahan hajua" ilmassa ja Kemiran keltaisen ruskeita savupilviä.
Onko tuo se maailma jonne haluamme palata? Ehdoton ei edes puheille. Jos yritystoiminta on jätteidenkäsittelyä olkoot se vaikka lietteiden kompostointia tulee se sijoittaa maakunnallisille jätteidenkäsittelyalueille (ej) tai jätteen syntypaikan yhteyteen.
Prosessiteollisuuden ja muiden päästäjä synnyttävien yritysten tulee käyttää EU-määräysten mukaista BAT (best available techology) toiminnassaan ja toiminnan tulee perustua ympäristölupaan ja YVA-prosessiin.
Tässä olen ehdoton. Olen joutunut yhdistysihmisenä olemaan osapuoli oikeusprosesseissa joissa on toimittu jätteidenkäsittelyä ja sen aiheuttamia haittoja vastaan.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään tapauksessa. Kirjasto on sivistyksen kehto ja oppineisuuden alkulähde.
Olen viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni kirjastossa. Kirjasto oli minulle mystinen paikka joka johdatteli minut opintielle aina tohtorin tutkintoon saakka.
Ilman kirjastoa tuskin olisin lukemisesta kiinnostunut koska kotona ei juuri kirjallisuutta harrastettu pl. kirjastosta lainatut teokset.
Kauhistuttava jo ajatuksena.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asuntotuotannon tulee olla luonteeltaan sosiaalista.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Oulun kaupunki ylläpitää ehkä turhan useaa kunnallista jäähallia, mutta muuten verkosto on suppeahko. Esim. kunnollisia yleisurheilukenttiä tai jalkapallokenttiä ei ole paljoa. Myöskään katettuja jalkapallohalleja ei kaupungistamme erityisesti löydy.
Kaikkein tärkein verkosto johon kaupunki satsaa paljon on latuverkosto joka on varsin kattava yhdistäen kaupungin eri osat toisiinsa.
EN näe liikuntapaikkaverkostossa sellaista löysää jonka avulla voisi syyttää verkostoa liian laajaksi ja resursseja tuhlailevaksi jos jäähallien suuri määrä unohdetaan - niillekin toki löytyy käyttäjät 100% käyttöasteelle.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Oulun kaupunkirakenne on niin hajanainen että tavoite on suorastaan mahdoton.
Nykyisen verkoston reitistöä voisi kuitenkin parantaa siten, että reitit edes kiertäisivät eri alueet järkevällä tavalla mahdollistaen nykyistä paremman joukkoliikenteen.
Nykyisellä joukkoliikenteen tasolla monien alueiden verkosto jää varsin kursoriseksi estäen väittämän toteutumisen. Kaupunkirakenteen vuoksi suuria muutoksia tuskin tulee tapahtumaan ellei kaupunkirakenne ala pääreittien varrela merkittävästi tiivistymään tulevien vuosien aikana.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Oulun kaupungin tulee tarjota kaikkien alueiden asukkaille peruskoulu lähipalveluna. Peruskouluja ei tulisi karsia alueilta joilta lapset joutuisivat sitten kyyditysten varaan.
Pääasia on kuitenkin terveellinen ja pedagogisesti toimiva kouluympäristö jossa on riittävä määrä henkilökuntaa. Jos tämän tavoitteen saavuttamiseksi peruskouluverkostoa tulee supistaa olen siihen valmis siten, että jokaiselle alueelle jää vähintään 1-6lk peruskoulu. Koulujen kehittämisen painopisteessä tulisi olla aina opetuksen sisältö, eivät seinät.
Toisen asteen kuvio on monimutkaisempi, sillä lukioverkko tulee kytkeytymään OAMKin muuttoon linnamaalle pois OSEKKin omistamista tiloista. OSEKK ei pysty purkamaan tai myymään tiloja koska ne on rakennettu valtionosuuksilla.
Uskon että OAMK:n muuton aloittama dominopeli tulee aiheuttamaan lukioiden keskittämisen keskusta-kaukovainio alueelle.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Hankala sanoa koska uudistus on vielä keskeneräinen jopa suunnitelmien osalta.
Tämä asia ei liity kaupungin toimialaan maakunta-uudistuksen jälkeen.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

jos kaupunkiin halutaan joten kuten toimiva joukkoiikenne niin kapasiteettia on lisättävä.
Joukkoliikenteen palvelutason nostaminen on kuitenkin pois muusta palvelutarjonnasta ellei liikenne lisäänny siten että se toimii markkinaehtoisesti.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Jos keskusta-Linnanmaa välin täydennysrakentaminen kaavoituksiineen etenee ja toteutuu niin ehkä tulevina vuosina tämä voisi olla mahdollinen.
Myös tuleva Linnanmaan OY-Oamk korkeakoulukampus voi lisätä tarvetta nopealle raitiotieyhteydelle.
Pidän tätä kuitenkin varsin epätodennäköisena hankkeena.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on huonosti laadittu, mutta jos sillä tarkoitetaan yleisesti ottaen yritystoimintaa niin sitä täytyy tukeaja palvella kaikkialla.
Sen sijaan liike-elämän palveluiden paras sijainti on siellä missä on asiakkaita: kaupungin keskustassa, yliopistokampuksella jne.
En ole keskittämisen kannattaja

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka historian tuntemus on poliittisen viisauden alku, sopii entisen romantisointi parhaiten erilaisiin kulttuurituotantoihin kuten vaikkapa tv-sarjoihin.
Suomi on viimeisten vuosikymmenten aikana astunut globaalin kaupankäynnin ja korkean koulutuksen aikaan. Elämäntapojen muutokset ovat mahdollistaneet meidän muuttumisen impivaaralaisesta agraariyhteiskunnasta moderniksi post-tietoyhteiskunnaksi. Ei meilä ole mitään hävettävää tässä

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Oulun kaupungissa tarvittaisiin nyt vahvaa johtajuutta, sillä viimesten vuosien aikana kuntalaisten, virkamiesten ja poliittisten päättäjien välille on päässyt syntymään epäluottamuksen ilmapiiri. Se näkyy valtuuston kokouksissa esityslistalle valmisteltujen asioiden kumoamisena tai sellaisten yrityksinä.
Oulu tarvitsi vahvoja polittisia johtajia, mutta myös vahvoja virkamiesjohtajia päästäkseen tilanteeseen jossa palattaisiin entiseen malliin jossa virkamies esittelee esityksen jonka valtuuston enemmistö on valmis hyvksymään.
Nykyinen malli jossa valtuusto ja virkamiehet ovat eriparisia useissa asiakysymyksissä on tullut tiensä päähän

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Aika dystooppinen maailmankuva tuo resurssitaistelun ajatus. Toki sellaisenakin voi maailman nähdä.
Toki elämässä on muutakin kuin pelkkä taistelu resursseista.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

kyllä. Perheväkivalta ja siitä aiheutuvat hoitotoimenpiteet ym. ovat pitkälti seurausta siitä kuinka perheissä ymmärretään naisten asema suhteessa mieheen (auktoriteettiin)
Myös työpaikoilla näkee paljon tasa-arvoongelmia on kyse sitten palkkauksesta, rekrytoinneista tai vaikkapa ihan päivittäisestä tyästä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Jos kykenet kouluttautumaan ja pääsemään hyvään (vakituiseen) työhön voit kuulua yllä mainittuun joukkoon.
Maassamme on paljon nuoria(kin) ihmisiä jotka eivät ole mukana tavoittelemassa rikkauksia ja onnea vaan ovat pikemmin pudonneet kaiken ulkopuolelle.
Koska osa kansasta on työvoiman ulkopuolella tai kärsii erilaisista psykosomaattisista

Vaalikoneen etusivulle