Pekka Aittakumpu Valitaan

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

  1. Edistän lapsiperheiden hyvinvointia.
  2. Etsin ratkaisuja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi, erityisesti nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.
  3. Pyrin huolehtimaan reuna-alueiden palveluista.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Päätöksenteon tulee pohjautua kestävien perusarvojen varaan. Lapsiperheet, koululaiset, opiskelijat ja reuna-alueiden asukkaat tarvitsevat valtuutetun, joka edistää päättäväisesti heidän asioitaan.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Erityisesti haluan edistää lapsi- ja perhetyön ennaltaehkäiseviä palveluita, nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia ja palveluiden saatavuutta.
Pidän esillä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvia lapsen oikeuksia ja sitä, että kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Koulutus
korkeakoulututkinto

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
81-100%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja kuusi pientä lasta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perheemme käyttää vapaa-ajalla kohtuullisen runsaasti lähikirjaston ja liikunta- ja ulkoilupaikkojen palveluita.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuoria on rohkaistava ja tuettava ammatinvalinnassa, mutta on huomioitava, että nuorten tilanteet vaihtelevat. Aina suora koulutukseen tai harjoitteluun jatkaminen peruskoulun jälkeen ei ole paras vaihtoehto.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Koululaisia on hyvä tutustuttaa kasvisruokaan, mutta se voisi olla valinnainen vaihtoehto, ei pakollinen.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuurin tukeminen edistää parhaimmillaan kaupunkilaisten hyvinvointia, ja tiloja kannattaisi harkinnan mukaan jonkin verran antaa käyttöön myös maksutta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen ryhmäkoot on pidettävä hallinnassa. Lapsen etu on, että hän saa keskittyä rauhassa koulunkäyntiin ja saa tarvitsemansa tuen opetushenkilökunnalta.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksella, joka ei enää pärjää kotihoidon palveluilla, on oltava oikeus saada kohtuullisessa ajassa paikka palvelukodista.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä määritellä kohtuullinen siirtymäaika, jonka aikana työsuhteen irtisanominen ei ole mahdollista.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimivuutta ja sijaintia ei ole pakko nähdä toistensa vastakohtina. Toimivuus on tärkeää, mutta myös sijainnilla on suuri merkitys.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

On keskeistä muistaa, että avohoito ei sovi kaikille ja kaikkiin tilanteisiin.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tämä jää vielä nähtäväksi.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Rakentamista voisi useissa tapauksissa sujuvoittaa nopeuttamalla valitusten käsittelyaikoja. On kuitenkin tärkeää, että kansalaisilla on mahdollisuus tuoda äänensä esille.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni Oulussa on onnistuttu ottamaan hyvin huomioon myös joukkoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarpeet. Näitä tulee edelleen kehittää.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjyys luo uusia työpaikkoja ja hyvinvointia koko seudulle.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

On etsittävä ratkaisuja, jotka takaavat, ettei työpaikkoja tarvitse synnyttää luonnon kustannuksella. Luonto on kumppani, ei riiston kohde. Se on jätettävä jälkipolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa, millaisena olemme sen itse saaneet.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Ilmaiset kirjastopalvelut ovat Suomen aarre ja yksi sivistyksemme peruspilareista. Olisi toivottavaa, että kirjastoja käytettäisiin nykyistäkin enemmän.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunnan edistäminen lisää kaupunkilaisten fyysistä ja henkistä terveyttä, ja on sen vuoksi kaupungille myös taloudellisesti kannattavaa toimintaa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti on huolehdittava joukkoliikenteen toimivuudesta siellä, missä välimatkat ovat pitkät.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen peruskoulu on hyvinvointiyhteiskuntamme keskeisimpiä tekijöitä. Jokaisella alakoululaisella on oikeus lähikouluun. Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon lukioiden jatko on turvattava.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Toivottavasti näin tapahtuu.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Tätä on vielä selvitettävä ennen kuin tehdään päätöksiä suuntaan tai toiseen.

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Palvelut on turvattava kaikilla alueilla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kaupungin reuna-alueisiin.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Joissakin asioissa on menty huonompaan suuntaan, lapsiperheet esimerkiksi saivat 1980-luvulla kotipalvelua toisin kuin nykyään. Kielteisiä muutoksia on ollut myös yhteisöllisyyden väheneminen ja alkoholin käytön raju lisääntyminen.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Yhteisten asioiden hoitaminen ja demokratia edellyttävät kompromisseja. Johtajuuttakin tarvitaan.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät sulje toisiaan pois. Luova, itsenäinen ja utelias lapsi voi käyttäytyä hyvin ja tottelevaisesti.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Sivistyneessä yhteiskunnassa kenenkään ei pitäisi joutua suoranaisesti taistelemaan elämän perustarpeiden turvaamiseksi. Vaivaa ja työtä toki kuuluu jokaisen ihmisen elämään.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on tasa-arvon edelläkävijä. Erityisesti kiinnittäisin huomiota lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten asemaan.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti vaikeista oloista lähtevät lapset ja nuoret tarvitsevat tukea elämänsä rakentamiseen.

Vaalikoneen etusivulle